Pretenţii

Sentinţă civilă 6931 din 13.09.2011


Dosar nr. 2829/318/2011Cod operator 244

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA 6931

Sedinta publica de la 13 septembrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE JANETA POPESCU

Grefier ALINA-MARIA GHIMIS

Pe rol judecarea actiunii în pretentii, privind pe reclamanta ... si pe pârâtii S.C. ... Tg-Jiu si  ...

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns  reclamanta  asistata de avocat .., lipsa fiind pârâtii.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a învederat instantei ca s-a depus la dosar, prin serviciul registratura al instantei, în data de 23.08.2011, raportul de expertiza dispus în cauza, dupa care, constatând ca acesta a fost depus în termen si ca nu mai exista alte cereri, cauza fiind în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat ..., pentru reclamanta, a solicitat admiterea actiunii, cu precizarea ulterioara si obligarea pârâtilor, în solidar la plata sumei de 4700 lei, cu cheltuieli de judecata,  depunând în acest sens si chitanta nr. 25/2011.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu sub nr. 2829/318/2011 reclamanta .. a chemat în judecata pe pârâta S.C. ... S.A. Tg-Jiu, solicitând  instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligata aceasta la plata sumei de  4700 lei si cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta  a aratat ca la data de 13.09.2010 a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat autoturismul proprietatea sa, marca Skoda Octavia  Elegance cu nr. de înmatriculare GJ 10 MIO, soldat cu mai multe avarii, iar prin procesul verbal seria  CC nr. 6144735 s-a retinut culpa exclusiva a  celuilalt conducator  auto, Sîrbu Catalin, care a si recunoscut contraventia.

Reclamanta mai arata ca în urma acestui incident, autoturismul sau a suferit avarii la aripa stânga fata, proiector stânga - fata, bara, spoiler si capota, avarii ce au fost consemnate de agentul constatator si descrise în  avizul nr. 16/20.10.2010 si ale caror reparatii s-au ridicat la suma totala de 10800 Ron.

Se mai arata de catre reclamanta, ca, desi autoturismul  GJ 08 DCL, care a produs accidentul, era asigurat la firma pârâta, aceasta din urma i-a achitat doar suma de 6000 Ron, pentru avarii, refuzând în  mod  nejustificat, achitarea totala a reparatiei.

A precizat reclamanta ca initial autoturismul a fost prezentat la  service-ul cu  care pârâta avea contract, respectiv, S.C... S.R.L. si, datorita faptului ca timp de o luna autoturismul nu a fost reparat, cu acordul pârâtei, acesta a fost dus la un alt service , respectiv, S.C. I... S.R.L., care a si calculat un deviz în suma de 10700  Ron, comparativ, cu devizul initial, 12264 ROn.

Astfel, arata reclamanta, firma pârâta i-a platit prin O.P. nr. 339 din 08.11.2010 suma de 6000 Ron,  iar la data de 10.11.2010, când a fost finalizata reparatia autoturismului, a refuzat sa achite diferenta de 4700 Ron, reclamanta fiind astfel, obligata sa achite aceasta diferenta, pentru a putea ridica autoturismul.

Actiunea nu a fost motivata în drept.

S-au depus factura 107244/31.12.2010, chitanta nr. 123135/05.01.2011, notificare, O.P. 339/2010, proces verbal seria CC nr. 6144735/2010,  factura nr. 93385/10.11.2010,  comanda deviz nr. 16/20.10.2010, comanda deviz nr. 16 Bis din aceeasi data, factura nr. 7010511/09.11.2010 si bonul fiscal nr. 8/09.11.2010, factura nr. 7010378/30.10.2010 si bonul fiscal nr. 1 din aceeasi data, extras de cont din 09.11.2010, deviz antecalcul emis de S.C. Ralviralserv  S.R.L.

La  termenul din 05.04.2011 reclamanta a completat actiunea principala, solicitând,  prin aceasta, introducerea în cauza, a numitului ..., în calitate de pârât si obligarea acestuia, în solidar cu pârâta initiala, la plata sumei de 4700 lei, cu motivarea din actiunea principala si fiind invocata culpa acestuia în producerea evenimentului rutier.

Cu ocazia interogatoriului tinut în instanta, pârâtul ... a aratat ca  nu este de acord cu pretentiile reclamantei fata de el,  întrucât, considera ca din moment ce i-a înmânat reclamantei asigurarea sa valabila, el nu mai datoreaza aceasta suma.

În sustinerea pozitiei sale a depus la dosar  procesul verbal seria CC nr.  3144735/2010 si politia de asigurare de raspunde civila auto RCA seria RO/17/G17/HR nr. 000980024 emisa de SC ... S.A.

Pârâta  S.C. ...S.A. a depus în cauza întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta, ca fiind  netemeinica si nedovedita, sub aspectul despagubirilor cerute.

De asemenea, s-a invocat faptul ca reclamanta nu a încercat mai întâi solutionarea pe cale amiabila a litigiului, astfel cum prevad disp. art. 720 ind. 1 C.pr.civ, iar pe fond, a aratat ca, din cercetarile facute cu ocazia instrumentarii dosarului de dauna RA 0184 GJ10 si a devizului de reparatie DAT suma cuvenita reclamantei se ridica la 6000 lei, aceasta fiind deja achitata conform O.P nr. 339/08.11.2010.

S-a mai sustinut de catre pârâta ca, prin semnarea ofertei de despagubire, reclamanta  declara ca nu mai are nici o pretentie de despagubire fata de pârâta, aceasta suma reprezentând despagubirea integrala pentru pagubele suferite ca urmare a evenimentului din 13.09.2010.

În drept au fost invocate disp. art. 115, 720 ind. 1 C.pr.civ, L 136/1995, Ordinul CS 21/2009 si s-a solicitat proba cu înscrisuri si expertiza tehnica auto.

A fost depus dosarul de dauna RA 0184 GJ10 /13.09.2010.

Ulterior, pârâtul ..., a depus, la rândul sau, întâmpinare, prin care recunoaste culpa sa în  accidentul rutier, însa nu este de acord cu plata despagubirii, sustinând ca  eventualele pretentii civile în legatura cu reparatia autoturismului sunt în sarcina pârâtei SC ... S.A. cu care are încheiata o conventie de raspundere civila solicitând respingerea actiunii fata de el.

În drept, au fost invocate disp. art. 115 - 117 C.pr.civ.

Reclamanta a depus raspuns la întâmpinarea formulata de pârâta S.C. ...Asigurari S.A. aratând ca nu se mai impunea rezolvarea pe cale amiabila, deoarece aceasta  faza a negocierilor a fost demult depasita, din  moment ce pârâtei i s-a prezentat devizul cu suma totala a pretentiilor, iar din acest aviz, pârâta a recunoscut si achitat o parte, refuzând plata diferentei.

La aceeasi data, a fost depusa înca o copie a dosarului de dauna.

În cauza, a fost efectuata  expertiza tehnica auto, pentru a se determina întinderea prejudiciului, la cererea pârâtei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca, fata de obiectul cererii si de situatia de fapt  în care se gasesc partile, nu se  mai impunea procedura prevazuta de art. 720 ind. 1 C.pr.civ. Potrivit acestui text de lege,  concilierea directa dintre parti se realizeaza înainte de introducerea cererii de chemare în judecata,  ceea ce presupune ca finalitatea acestei concilieri este aceea de a evita procesul si de a face cunoscut celeilalte parti, pretentiile reclamantului.

În speta, se apreciaza ca nu se mai impunea aceasta  procedura, deoarece partile au avut deja o astfel de întâlnire, reclamanta a prezentat devizul si  valoarea acestuia, iar pârâta si-a manifestat în mod expres refuzul de a achita întreaga valoare, facând doar o  plata partiala conform cu O.P. nr. 339/08.11.2010. În acest context, se retine ca scopul concilierii a fost realizat si fara sa se fi facut o noua convocare pentru aceasta diferenta din prejudiciul initial, partile purtând discutii cu privire la întinderea prejudiciului înainte de efectuarea platii., ceea ce echivaleaza cu aceasta conciliere.

Cât  priveste fondul cauzei, se retine ca între pârâtul ..., cel ce se face culpabil de producerea accidentului rutier din 13.09.2010, respectiv fapta cauzatoare de prejudiciu pentru reclamanta, si pârâta S.C... Asig S.A. exista relatii contractuale conform politei de asigurare de  raspunde civila auto RCA seria RO/17/G17/HR nr. 000980024 valabila de la 01.01.2010 pâna la 31.12.2010, astfel ca în baza acesteia, pârâta S.C. .. Asig.S.A preia riscul asigurat si, prin urmare, obligatia de plata a despagubirilor  cauzate prin fapta culpabila a asiguratului.

În asigurarea de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde în baza legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat în procesul civil.

Conform art. 42 -43 din L 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România: " asiguratorul poate fi chemat în judecata de persoanele pagubite în limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.", iar " despagubirea se stabileste si se efectueaza în baza asigurarii valabile la data producerii accidentului, conform dispozitiilor art. 49, fara a mai fi necesar acordul asiguratului din cauza caruia s-a produs paguba, ori prin hotarâre judecatoreasca."

Din interpretarea acestor texte legale rezulta ca în principal pârtile interesate respectiv societate de asigurari si pagubit vor stabili prejudiciul conform normelor legael, iar daca nu sunt de acord asupra acestuia, este justificata actiunea în fata instantei, situatie întâlnita si în speta.

Se retine ca în speta, societatea d easogurari a fost de acord cu plata recunoscând atât culpa asiguratului cât si existenta prejudiciului  dar litigiul poarta numai asupra întinderii acestuia.

Conform art. 49 din acelasi act normativ: " asiguratorul acorda despagubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule, precum si tramvaie si pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil, în conformitate cu:

a) legislatia în vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut în legislatia respectiva si cel prevazut în contractul de asigurare;"

Aceeasi obligatie de despagubire, pe care pârâta S.C. ... S.A. si-a asumat-o prin încheierea politei de asigurare cu asiguratul ... rezulta, pe de o parte, din conventia încheiata între acestia, iar pe de alta parte, din  dispozitiile art. 50 din L 136/1995, potrivit carora: "Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri."

De altfel, prin achitarea partiala a contravalorii reparatiilor autoturismului reclamantei, pârâta si-a recunoscut aceasta obligatie, si, chiar a onorat-o partial ramânând doar o diferenta de 4700 lei neachitata si pe care societatea de asigurarii refuza sa o plateasca, desi suma respectiva a fost suportata de reclamanta în calitate de pagubit,pentru reparatia autoturismului dupa evenimentul rutier din 13.-09.20101.Cu privire la întinderea prejudiciului, instanta retine ca acesta este de 10814 lei, astfel cum rezulta din devizul de reparatie prezentat de catre reclamanta si constatat, inclusiv prin raportul de expertiza  întocmit în cauza de catre expert, inginer ..., lucrare din care rezulta ca dinamica producerii accidentului este  posibil sa fie cea descrisa de cei doi conducatori auto implicati în accident si ca nu exista elemente care sa contrazica modul de producere a avariilor constatate la cele doua autovehicule.

Din aceeasi lucrare de specialitate rezulta ca reparatiile efectuate la autoturismul reclamantei de catre S.C. ... S.R.L corespund cu avariile ce au fost constatate cu ocazia accidentului si ca aceste reparatii au fost necesare pentru readucerea autoturismului la starea imediat dinaintea producerii accidentului.

Fata de aceasta situatie si de probatoriile analizate, coroborate cu dispozitiile de lege mai sus citate, instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este întemeiata în raport cu societatea de asigurare, însa nu este întemeiata în raport cu pârâtul ..., deoarece acesta din urma are calitatea de asigurat si , în acest context, în baza dispozitiilor art. 969 C civ, raportat la art. 42 - 50 din L 136/1995 el nu are, în mod direct, obligatia de a despagubi pe reclamanta, cu contravaloarea reparatiei autoturismului, aceasta obligatie fiind în baza conventiei, în sarcina societatii de asigurare.

În ceea ce priveste sustinerea pârâtei S.C. ...Asig S.A, în sensul ca în cadrul dosarului de dauna, reclamanta ar fi declarat ca nu mai are alte pretentii de despagubire fata de societate, instanta la apreciaza ca fiind nedovedite, din moment ce nu s-a depus la dosarul cauzei o astfel de declaratie, singura declaratie a pagubitului  aflându-se în dosarul de dauna înregistrata sub nr. 2432/2010 (fila 43) din dosarul instantei si care nu cuprinde referiri la pretentiile banesti.

Pentru considerentele expuse si vazând disp. art. 969 C.civ., conform carora conventiile legal încheiate reprezinta legea partilor si art. 42-50 din L 136/1995, instanta urmeaza sa admita actiunea pentru pretentii  si sa oblige pârâta S.C. ... Asigurari S.A la plata sumei de 4700 lei, reprezentând despagubiri civile, respectiv, diferenta prejudiciu, suferit de reclamanta, ca urmare a evenimentului rutier din data de 13.09.2010, în care a fost implicat si pârâtul ....

În baza acelorasi dispozitii legale, coroborate cu art. 274 C.pr.civ, aceeasi pârâta va fi obligata si la plata sumei 1390 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat, conform chitantei 25/2011, taxa judiciara de timbru, conform chitantei din 05.04.2011 -fila 27 din dosar, timbru judiciar.

Din considerentele expuse, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata în contradictoriu cu pârâtul ..., considerând ca reclamanta trebuie sa fie despagubita de societatea de asigurari si, în masura în care aceasta din urma a fost obligata la plata despagubirilor, ele nu se justifica a fi obtinute si de la persoana asigurata, între acesta si societatea de asigurari neexistând solidaritate, prin contractul de asigurare riscul nefiind comun adica al asiguratului si societatii de asigurare ci fiind în exclusivitate al societatii de asigurare.

Dupa cum se stie, potrivit art. 1041 C. civ., obligatia solidara nu se prezuma, ci trebuie sa fie expres stipulata, fie în conventia partilor, fie în lege, iar în speta, solidaritatea societatii de asigurare si a asiguratului  nu este nicaieri stipulata, caz în care, nu opereaza,ceea ce justifica respingerea  actiunii  pentru pretentii, formulata de reclamanta,  în contradictoriu cu pârâtul ....

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea pentru pretentii, formulata de reclamanta ..., cu domiciliul în Tg-Jiu, str. ... jud. Gorj,  în contradictoriu cu pârâta  S.C. ... ASIG S.A., cu sediul social în Sibiu, str. ..., prin Sucursala Craiova, cu sediul social în Craiova, ..., jud. Dolj.

Obliga aceasta pârâta sa plateasca reclamantei suma de  4700 lei, cu titlu de  despagubiri civile si  suma de 1390 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Respinge actiunea  pentru pretentii, formulata de reclamanta,  în contradictoriu cu pârâtul ..., domiciliat în Tg-Jiu,  str. ... jud. Gorj.

Cu recurs, în termen  de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 13.09.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

JANETA POPESCU Grefier,

ALINA-MARIA GHIMIS

Red. P.J./Teh. G.A.M

5ex./16.09.2011

1