Granituire

Sentinţă civilă 2868 din 19.04.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 2868

Sedinta publica de la 19 Aprilie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol  fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica  din 12.04.2010 , privind cauza civila formulata de reclamantii -pârâti AA si  AB în contradictoriu cu pârâtii reclamantii TP, TD, având ca obiect granituire si revendicare.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depuse la dosar în data de 16.04.2010 concluzii scrise din partea pârâtilor TP si TD, dupa care deliberând , instanta pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 1932/318/2009, reclamantii AA si AB cu chemat în judecata pe pârâtii TP si TD, solicitând sa se dispuna  delimitarea dintre proprietatile partilor pentru doua suprafete de teren,  sa fie obligati pârâtii sa-si retraga gardurile construite nelegal ca despartitoare a proprietatilor, în caz de refuz sa fie abilitati reclamantii , sa fie despagubiti cu contravaloarea fructelor(fânul cosit si însusit) de pe suprafata de teren de 200 mp situat în punctul "DC",  cu cheltuieli de judecata.

În motivare arata ca reclamanta a primit drept zestre de la parintii sai, MT si MV, si doua suprafete de teren situate în vatra satului P  , una la drumul satului ce se învecineaza la R-cu PI, Apus-PF, la Mzi.-drumul satului si Mn.-restul proprietatilor sale situata în punctul " DC" în suprafata de 200 mp pentru care plateste impozit , ca dupa decesul vecinei PF, terenul acesteia s-a împartit la trei mostenitori conform sentintei nr. 3303/16 iunie 1987, una dintre mostenitoare fiind si HM ce a vândut în 2001 pârâtilor cotele sale  mostenite, respectiv, în silistea casei a vândut suprafata de 575 mp, cu latime de 10m si lungime de 57,5 m, iar în punctul DC a vândut mai mult decât i se cuvenea si anume suprafata de 288 mp , în loc de 1/2 din aceasta suprafata, fapt pentru care prin s.c 11099/2002 a Judecatoriei Tg-Jiu din dosarul nr. ... actul de vânzare autentificat sub nr. .... a fost anulat partial.

Se mai arata ca astfel pârâtii  detin astfel  o suprafata de 487 mp  în loc de 144 mp , ca referitor la terenul siliste de casa ce se învecineaza cu silistea sa , pârâtii dupa ce au cumparat terenul de la HM  au construit un gard din sârma si plasa  de stenepi din lemn pe sub streasina constructiilor sale, nerespectând astfel mejdina , ca vânzatoarea HM împarte cu cele doua comostenitoare în acest loc suprafata totala de teren de 2102 mp , însa pârâtii au împins gardul despartitor dintre proprietatea lui H si comostenitoarea CA spre proprietatea reclamantilor , astfel ca acestia masoara o latime de 10 m, pretinzând teren din proprietatea reclamantilor , ocupându-le o latime de 0,40 m pe o lungime de 7-8 m.

În dovedire depune în copie act de dota  legalizat sub nr. 2250/01.01.2002, s.c nr. 3303/16 iunie 1987 , adeverinta nr. 88/24.01.2000, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1913/11 mai 2001, s.c. nr. 11099/20.11.2002 pronuntata în dosarul nr. ....

Pârâta TP depune întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii , cu cheltuieli de judecata, aratând ca în 2001 a cumparat de la HM doua bucati de teren situate în comuna S , una în suprafata de 575 mp, iar alta în suprafata de 288 mp în vatra satului P, ca prin s.c nr. ...../25.11.1986 reclamantii au fost obligati sa lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 575 mp pe care-l ocupa fara drept,iar gardul despartitor sa  urmeze linie dreapta si sa înceapa de la strada de la coltul de beton pe care îl au acestia la sosea, astfel încât fântâna sa ramâna proprietatea lui HM , ca referitor la terenul de 200 mp în punctul "DC" si la adeverinta nr. 88/24.01.2002,  din act reiese ca AB figureaza înscris la registrul agricol cu teren în suprafata de 0,02 ha ( 200 mp) cultivat cu vie, ca potrivit procesului verbal nr.1634/09.07.2002 întocmit de consiliul local .... se retine ca sunt doua puncte " DC" si ca pe terenul pe care-l revendica reclamantii nu exista vie , ci pomi razleti, solicitând ca reclamantii sa faca dovada proprietatii terenului cultivat cu pomi si situat în punctul " DC", ca actul de dota nu este întocmit în forma autentica si nu este valabil. În dovedire depune  în copie procesele verbale nr.1634/09.07.2002 , 920/17.04.2001, s.c nr. 7109/25.11.1986.

Pârâtul TD depune întâmpinare ( filele 28-29) prin care solicita respingerea actiunii, solicitând, sub aspect reconventional , ca reclamantii sa revina la granituirea initiala conform sc. 7109/1986, sa-si retraga gardul amplasat pe proprietatea sa, demolarea gardului cu fundatie din beton si amplasarea acestuia pe directia stâlpului din placi, astfel încât gardul sa ajunga în coltul setrei asa cum a fost initial. În dovedire depune  în copie memoriu tehnic, procesele verbale nr.1634/09.07.2002 , 920/17.04.2001, s.c nr. 7109/25.11.1986, doua planse foto, proces verbal din 3.11.1986, schita, raport de expertiza efectuat de expert PV în dosarul nr. ... al Judecatoriei Tg-Jiu.

Pârâta TP depune note de sedinta (filele53-53) , la care anexeaza în copie proces verbal din 15.12.1985.

  În data de 30.03.2009 pârâta TP depune note de sedinta prin care arata ca renunta la cererea reconventionala, anexând în copie decizia nr. 12530/03.10.2000 din dosarul nr. 10745/2000, s.c 6703/31.10.2003, s.c nr. 3022/24.04.2007, s.c 824/09.02.2000, .

În data de 11.01.2010 pârâta TP prin procurator C depune note de sedinta prin care invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor în actiunea în granituire pentru terenul situat în punctul DC si pe cale de consecinta respingerea actiunii, aratând ca reclamantii nu sunt proprietarii terenului si nici posesorii, iar actul de dota a fost analizat anterior de instanta si a fost avut în vedere ( s.c nr. 6703).

În cauza s-a administrat proba cu interogatoriu reclamantei (filele 75 si 81), interogatoriu pârâtei (fila 76), proba cu înscrisuri, respectiv dovada din 20 aprilie 2007 , schita teren cedat provizoriu de CG, proces verbal din 16.12.1985, înscrisuri depuse de procurator C,pentru pârâta TP în dovedirea calitatii de avocat(filele 98-117 , 132-133), decizia nr. 1121/27 aprilie 2009 a Tribunalului Gorj din dosarul nr. ..., dovada de schimb din 15 iunie 2008, adeverinta nr. 88/24.01.2000, întâmpinare formulata de pârâti în dosarul nr. 12615/318/2008, declaratie pârâtului din 16.07.2008, rezolutia din 14.09.2009 de confirmare a propunerii de neîncepere a urmaririi penale pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria ... în dosarul nr. ....., referat cu propunerea de a nu se începe urmarirea penala  din acelasi dosar, declaratia data de pârâta TP în fata organului de politie , raport de expertiza tehnica judiciara din dosarul nr. ....  al Judecatoriei Tg-Jiu, s.c nr. 4774/15.11.2001, decizia penala nr. 227/20.02.2002 ,plângerea înregistrata sub nr. 3541/P/2003, adresa nr.1059/II/2/2004, adresa nr. 3571/2004,  proba cu expertiza tehnica judiciara efectuata de expert ID( filele 147-152), proces verbal din 11.03.2010 din care rezulta imposibilitatea administrarii probei cu cercetarea locala. 

Reclamanta si pârâta formuleaza obiectiuni la raportul de expertiza ( filele 159, 161), expertul raspunzând la obiectiunile partilor si cele invocate  de instanta (filele 226 si 238).

Pârâta TP prin procurator depune concluzii scrise, la car anexeaza în copie decizia 887/23.12.2009  a Tribunalului Gorj din dosarul ......

La prezenta cauza s-a atasat dosarul nr. 3232/318/2007  al Judecatoriei Tg-Jiu.

În sedinta publica din 04.05.2009 la prezenta cauza s-a dispus conexarea dosarului nr. 2532/318/2009 al Judecatorie Tg-Jiu.

Prin actiunea ce face obiectul dosarului nr. 2532/318/2009 al Judecatorie Tg-Jiu , reclamanta TP a chemat în judecata pe pârâtul AB , solicitând sa fie obligat pârâtul sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie  un teren în suprafata de 575 mp situat în comuna .... sa-si ridice gardul amplasat pe proprietatea sa , cu cheltuieli de judecata.În motivare arata ca este proprietarul terenul revendicat de 575 mp, cu lungimea de 57,5 m , latimea de 10 m, vecini : R-BV , A-CA, Mzi.-Drumul satului, Mn.-CI în baza contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1913/11.05.2001 la BNP ... si pe care pârâtul îl ocupa fara drept, iar în baza s.c nr. 7109/25.11.1986 a fost determinata linia proprietatilor partilor. Pârâtul a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, anexând în copie s.c 824/09.02.2000, s.c nr. 3303/16 iunie 1987, încheierea din 27.11.2002 pronuntata în dosarul nr. 17311/2002 al Judecatoriei Tg-Jiu, procura generala autentificata sub nr. 4611/16 mai 2002. Reclamanta raspunde la întâmpinare anexând în copie contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1913/11 mai 2001, plan de amplasament, memoriu tehnic, proces verbal din 16.12.1985, raport de expertiza efectua în dosarul nr. 3155/2002.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarelor:

În anul 1986 prin sentinta civila 7109 definitiva prin decizia 294/1997 a Tribunalului Gorj reclamantii pârâti au fost obligati sa lase în linistita posesie numitelor CA, PI si PM o bucata de teren situata în jurul fântânii cu dimensiunile de 1,4 metri la sosea, 2 metri lungime pe hotarul dintre proprietatile reclamantilor si pârâtilor, teren având forma unui triunghi , astfel încât fântâna sa ramâna proprietatea reclamantilor, iar gardul despartitor sa urmeze în linie dreapta si sa  înceapa de la strada de la coltul gardului de beton pe care-l au pârâtii la sosea.

Ulterior HM( fosta P) actioneaza în instanta pe reclamanti, revendicând suprafata de 575 mp  si 1/2 din suprafata de 288 mp. Prin sentinta civila 824/2000 , ramasa definitiva prin decizia 3189A/2000 si irevocabila prin decizia 12530/2000 , a fost obligata reclamanta BI sa lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 575 mp din punctul SC cu lungimea de 57, 5 m si latimea de 10 m si 1/2 din suprafata de 290 mp situata în punctul DC  , având latimea la S de 4,8 m si la N de 2, 5 si lungimea de 79,5 m.

HM vinde  cele doua suprafete amintite mai sus catre pârâtii reclamanti , încheindu-se contractul de vânzare-cumparare nr. 1913/11.05.2001. Reclamanta AA contesta acest contract de vânzare cumparare si prin s.c 11099/2002 se constata nulitatea absoluta partiala a contractului privind terenul în suprafata de 288 mp, retinându-se ca HM era proprietara doar pe 1/2 din 288 mp potrivit sentintei de partaj din 1999.

Reclamanta AA cheama  în judecata pârâtii si pe HM revendicând de la acestia suprafata de teren de 200 mp în punctul DC  si sa ridice gardul existent pe terenul sau pe o lungime de 47 m. Prin sentinta civila 6703/2003 , irevocabila , s-a respins aceasta actiune, retinându-se ca actul de dota al reclamantei reprezinta un înscris sub semnatura privata, iar donatiile trebuie sa fie încheiate în forma autentica, nerespectarea acestei conditii atragând nulitatea absoluta în baza art. 813 cod civil.

Ulterior aceeasi reclamanta cheama în judecata pe pârâtii TP si TD de la care revendica suprafata de 200 mp si obligarea acestora sa-si ridice gardul de pe acest teren situat în punctul DC. Prin s.c nr. 3022/2007 se respinge actiunea ca inadmisibila, motivându-se ca cu autoritate de lucru judecat s-a respins actiunea în revendicare a terenului în suprafata de 200 mp, actul de dota nereprezentând un act de proprietate.

În prezenta cauza reclamantii-pârâti solicita granituirea suprafetei de 200 mp în punctul "DC" si celor 575 mp în punctul Silistea Casei. Pârâtii reclamanti solicita revendicarea suprafetei de 575 mp în punctul Silistea Casei.

Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii în  granituire  si a lipsei calitatii procesuale active, instanta urmeaza sa le respinga din  urmatoarele considerente: într-o actiune în granituire, instanta nu are a se pronunta asupra existentei dreptului de proprietate (în întregul sau), ci asupra formei terenului care intra în litigiu, al carui contur trebuie fixat prin linia de hotar despartitor, determinat prin semne vizibile.

Granituirea reprezinta o operatiune de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati vecine urmarindu-se determinarea, prin hotarâre judecatoreasca, a limitelor dintre proprietati si stabilirea traseului real pe care trebuie sa îl urmeze titularul. Potrivit art.584 c.civ., orice persoana poate obliga pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite de a sa. Granituirea este admisibila chiar daca exista între proprietati semne exterioare, ori de câte ori acestea nu au fost stabilite prin întelegerea partilor sau prin hotarâre judecatoreasca atât timp cât exista controverse. Chiar daca linia de hotar ar fi aceeasi, actiunea în granituire este admisibila tocmai pentru a curma controversa existenta.

Dreptul la actiune bazat pe disp.art.584 c.civ. , circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoana , care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului sau, prin actiune în justitie sau pe cale amiabila, restabilirea hotarului care separa fondurile învecinate si marcarea acestora prin semne materiale vizibile.

Prin procesul verbal din 03.11.1986 ( fila 41) si  nota privind trasarea linie de hotar ( fila 97), partile si-au stabilit linia de hotar potrivit sentintei 7109/1986. Instanta constata ca acest proces verbal si procesul verbal de executare nu au fost atacate pe calea contestatiei , astfel încât linia de hotar materializata pe teren de catre executor în baza schitei  omologate prin hotarâre judecatoreasca , nu mai poate fi modificata printr-o  noua actiune în granituire. În consecinta instanta urmeaza sa respinga granituirea privind terenul în suprafata de 575 mp situat în punctul Silistea Casei. Mai mult, instanta retine ca s-a mai încheiat procesul verbal din 17.04.2001 de catre Primaria ... (fila 21) unde s-a constatat ca gardul dintre proprietati a fost amplasat corect respectându-se hotarârea judecatoreasca.  Referitor la terenul de 200 mp situat în punctul DC se are în vedere faptul ca prin doua sentinte respectiv, sentinta 3022/2007 si 6703/2003, s-a hotarât irevocabil faptul ca reclamantii pârâti nu au act de proprietate pentru aceasta suprafata de teren, întrucât actul de dota (zestre)  nu este încheiat în forma autentica potrivit art. 813 cod civil. La aceeasi concluzie a ajuns instanta de judecata prin decizia 887/2009 prin care arata ca pârâtii reclamanti nu folosesc terenul reclamantilor pârâti si nu au construit gard pe terenul acestora, terenul vizat fiind în lungime de 10 m .

Referitor la actiunea în revendicare formulata de pârâtii reclamanti, instanta are în vedere faptul ca pârâtii reclamanti sunt continuatorii numitei HM , care au cumparat acest teren dupa ce anterior se trasase linie de hotar între cele doua proprietati. Chiar daca pârâtii reclamanti în acea hotarâre nu au fost parte, fata de  acestia hotarârea are forta probatorie , bucurându-se în continuare de toate privilegiile si câstigurile pe care le-a avut vânzatoarea lor înca din 1986. Pe de alta parte se observa chiar pe schita efectuata de expert ca nu se încalca cu nimic fosta linie de hotar, cu atât mai mult cu cât si comisia locala s-a deplasat la fata locului retinând ca între proprietati, gardul despartitor este amplasat corect, nefiind justificata actiunea în revendicare a pârâtilor reclamanti. De altfel, expertul tehnic ID precizeaza ca pârâtii reclamanti detin 660 mp si nu 575 mp asa cum este mentionat în actul de vânzare cumparare, neavând nici un interes sa revendice o suprafata de teren de la reclamantii pârâti atât timp cât acestia detin mai mult decât au în actele de proprietate (fila 151). În consecinta, având în vedere ca aceasta sentinta a intrat în puterea de lucru judecat, instanta urmeaza sa  respinga actiunea ca nefondata. Se are în vedere faptul ca pârâtii renunta la cererea reconventionala (fila 60) motivat de faptul ca partile s-au mai judecat  pentru terenul în punctul ,,DC".

Nu este de neglijat nici faptul ca, pe de o parte reclamantii recunosc ca s-au mai judecat pentru cei 575 mp si s-a trasat si linia de hotar dar totusi solicita din nou trasarea liniei de hotar iar pe de alta parte, pârâtii reclamanti recunosc linia de hotar pentru 575 mp fiindca solicita respingerea cererii de granituire dar revendica terenul de 575 mp. Practic, nemultumirea partilor are în vedere un alt teren , cel de 200 mp în punctul ,,DC", fata de care partile s-au mai judecat iar instanta a retinut irevocabil ca reclamantii pârâti nu fac dovada dreptului de proprietate, actul de dota (zestre) nefiind act de proprietate.

Având în vedere respingerea capetelor principale ale ambelor actiuni, urmeaza sa fie respinse si capetele accesorii, respectiv, retragerea gardurilor,plata uzufructului si cererea reconventionala ca neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind granituirea.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active privind capatul de cerere  referitor  la granituire .

Respinge actiunea formulata de reclamantii AA si AB, domiciliati în ......... împotriva pârâtilor TP si TD, domiciliati în ..............

Respinge actiunea conexata  formulata de reclamanta TP, domiciliata în ....... împotriva pârâtului AB, domiciliat în .....  si cererea reconventionala.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta  publica din 19 Aprilie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC /tehn. M.S. 14 Mai 2010

Nr.ex6