Anulare act

Sentinţă civilă 8447 din 14.12.2009


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8447

Sedinta publica de la 14 Decembrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta  .... si pe pârâtii ...., ......, ....., ....., ......., ......., având ca obiect anulare act.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partile, reclamanta fiind asistata de  avocat ........., iar pârâtul ........., fiind asistat de avocat .........

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se ia un interogatoriu comun pârâtilor  ce a fost consemnat si atasat la dosar, se ia o precizare reclamantei , atasata la dosar, în sensul ca renunta la cererea de suspendare a judecatii cauzei.

Instanta pune în discutie exceptia lipsei de interes invocata de pârâtul ....... prin întâmpinare.

Avocat  ......., pentru reclamanta solicita respingerea  exceptiei lipsei de interes invocata de pârâtul ........ prin întâmpinare, întrucât este o hotarâre judecatoreasca pe obligatia de a face.

Avocat ........, pentru pârâtul .......solicita admiterea exceptiei lipsei de interes invocata de pârât prin întâmpinare, invocând decizia Curtii de Apel Craiova nr.11/2004.

Pârâtii ........., ......., ........, ........., ....... solicita lasarea solutiei la aprecierea instantei.

Instanta pune în discutie exceptia prematuritatii formularii actiunii.

Avocat  ......., pentru reclamanta solicita respingerea  exceptiei prematuritatii , întrucât au formulat plângere si din aceste conditii este actiunea pe rol. 

Avocat ........, pentru pârâtul ....... solicita admiterea exceptiei întrucât nu exista un drept actual un termen sau conditie suspensiva.

Pârâtii ......., ........, ......., ........., ......... lasa solutia la aprecierea instantei.

Nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata , instanta  acorda partilor cuvântul pe fond.

Avocat  ........, pentru reclamanta solicita admiterea actiunii, aratând ca detin o hotarâre judecatoreasca din care rezulta care este lungimea si latimea terenului , ca nu puteau vinde ceea ce nu aveau, ca datorita notarului împreuna cu partile s-a ajuns la aceasta situatie, ca terenul se învecineaza la est cu ........ si  ......., cu cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat în cuantum de 1500 lei,  depunând la dosar chitantele 110/09.06.2009, 106/11.05.2009 si în copie  adeverinta nr. 1417/15.04.2002 , certificatul nr. 11874/27.12.1996 , s.c nr. 3530/06.10.1961 pronuntata de Tribunalul Popular al Raionului Tg-Jiu, solicitând totodata sa se ia act de renuntarea reclamantei la cererea de suspendare a judecatii cauzei.

Avocat ........, pentru pârâtul ......... solicita respingerea actiunii întrucât nu s-a facut dovada filiatiei , ca reclamanta nu are nici un interes în promovarea actiunii,  ca este o schita avizata de OCPI ce a stat la baza primului contract de vânzare cumparare, ca  din interogatoriul partilor toti au cumparat teren cu 17 m latime si 38 m lungime , ca suprafata este cea de 646 mp astfel putea solicita o rectificare a latimii si lungimii, ca acea constructie avea ca dimensiune 11 m si deci, latimea nu putea fi de 8 m, cu cheltuieli de judecata depunând la dosar chitantele  35/23.06.2009 si 33/12.06.2009.

INSTANTA

Prin adresa nr.416/P/2009  din  20 mai 2009, Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Craiova  a înaintat instantei rezolutia nr. 416/P/2009 din 20.05.2009  pronuntata în dosarul aratat,  prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de notarul public PC pentru infractiunile prev.de art. 246 C.p, art. 288 C.p, art.289 C.p, art.290 si art.291 C.p pentru ca în calitate de organ judiciar competent sa se dispuna cu privire la desfiintarea totala sau partiala a  înscrisului, respectiv,contractului de vânzare-cumparare nr. 7082/16.05.1996.

S-a  depus  la  dosarul cauzei rezolutia din 20 mai 2009  a Parchetului  de pe lânga  Curtea de Apel Craiova , declaratia reclamantei  din 20 mai 2009 din acelasi dosar , s.c 2034/20 martie 2009, contract de vânzare-cumparare  autentificat potrivit încheierii de autentificare nr. 7082/16 mai 1996 , plângerea penala formulata de  reclamanta, s.c nr. 2034/20 martie 2009, sc. nr. 3530/06 octombrie 1961, s.c 3854/26 iunie 1986 .

Intimatul ...... formuleaza  întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii , ca netemeinica si nelegala si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata , invocând exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii aratând ca reclamanta nu face dovada proprietatii pentru a solicita anularea contractului de vânzare-cumparare nr. 7082/16.05.1996 si nu este parte în acel contract , ca s.c nr. 2034/20.03.2009 nu confera un drept de proprietate asupra celor doua parcele solicitate de reclamanta , ci doar obliga comisia locala ....... sa solutionare cererile de reconstituire  ale reclamantei pentru terenul din punctul Rovine ca , contractul de vânzare-cumparare a fost încheiat în mod legal si a avut la baza memoriul întocmit de SC ..... SA la cererea vânzatoarei EF în care sunt mentionate dimensiunile si vecinatatile terenului astfel latime 17 m, lungime 38 m, suprafata 646 mp cu vecini la Nord strada Margaritarului, la Sud Statia de epurare, la Est GI si la vest GV ca, contractul a fost înregistrat în registrul de transcriptiuni sub nr. 2150/17 mai 1996 , ca la data de 21.11.1997 a fost încheiat contractul de vânzare-cumparare nr. 5346 la BNP .... între numitii ....... si ......... si .......... în care este înscrisa suprafata de 646 mp împreuna cu o casa de locuit , ca la data de 24 iulie 2000 terenul a fost vândut prin contractul nr. 3182autentificat la BNP ..... de catre vânzatorii ......... si ........ catre cumparatorii ........ si ......, obiectul contractului fiind imobilele situate în ................  compuse din 646 mp teren constructii împreuna cu o casa de locuit cu doua camere construita din caramida , acoperita cu carton, nelocuibila aflata în stare avansata de uzura , ca dreptul de proprietate al cumparatorilor ....... si ......... a fost înscris în cartea funciara 3940 al municipiului Tg-Jiu cu numarul cadastral 1658/07.08.2000, ca în 2002 pârâtul a obtinut certificat de urbanism nr. 685/21.06.2002 si autorizatia de construire nr. 628/16.09.2002  pentru terenul cu  dimensiunile 17,13 m la strada Margaritarului , 39,85 la Nord ,39,85 m pe latura vecina cu GV la vest , 41,35 m pe latura vecina  cu GI  la est si la sud latimea de 14,83 m vecin cu statia de epurare si ca în baza acestei autorizatii pârâtul a ridicat pe acest teren fundatie si elevatie , constructie autorizata , ca terenul nu se învecineaza pe nicio latura cu numitii CA si  BC cum pretinde reclamanta, ca ....... si sotia acestuia sunt cumparatori de buna credinta , iar desfiintarea contractului încheiat EF si ..... si ........ ar produce efecte si asupra acestora, întrucât EF  a decedat , ca nu se poate dispune decât o îndreptare eroare materiala cu privire la dimensiunile terenului si nicidecum anularea actului, atasând în copie certificat de urbanism 685/21.06.2002,contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 3182/24 iulie 2000, încheierea nr. 3446 a Biroului de carte Funciara din dosarul nr. 3446/2000,memoriu tehnic, fisa bun imobil, plan de amplasament, extras de carte funciara pentru informare, certificat de nomenclatura stradala 42453/08.10.2008, autorizatia de construire 628/2002, cererea de interventie în interes propriu formulata de reclamanta în dosarul nr.15960/318/2008, contract de vânzare cumparare autentificat  la BNP ......, extras de CF pentru informare, raport de expertiza întocmit de expert  ........ în dosarul nr. 15960/318/2008 al Judecatoriei Tg-Jiu.

În data de 01.10.2009 reclamanta depune la dosar o cerere de suspendare a cauzei pâna la solutionarea dosarului aflat în lucru la comisia locala .... privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din punctul Rovine în baza s.c 2034/20.03.2009, anexând în copie adresa nr. 6724/21.08.2009 a comisie locale ....... În data de 26.10.2009 reclamanta depune precizare la actiune aratând ca  solicita desfiintarea partiala a înscrisului ce atesta date nereale cu privire la dimensiunile si vecinatatile terenului conform s.c 3530/06.10.1961, iar în data de 16.11.2009 aceeasi reclamanta arata ca întelege sa se judece si cu ......... , ........., ....... , ........, .......... si cu ......... , solicitând ca cele trei acte de vânzare-cumparare, respectiv, 7082/16.05.1996, 5316/21.11.1997 si nr. 3182/24.07.2000 sa fie desfiintate partial , respectiv sa se respecte latimea si lungimea conform s.c 3530/06.10.1961( lungimea de 180 m si latimea de 8 m) .

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, adresa nr. 6724/21.08.2009 a comisiei locale ........., contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 5346/21.11.1997, adeverinta nr. 1417/15.04.2002 , certificatul nr. 11874/27.12.1996 , s.c nr. 3530/06.10.1961 pronuntata de Tribunalul Popular al Raionului Tg-Jiu si  proba cu interogatoriu partilor ( filele 29, 89,90 ).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Exceptia lipsei de interes reprezinta o exceptie de fond, peremptorie si absoluta. Interesul reprezinta o cerinta necesara pentru existenta dreptului la actiune astfel încât, interesul confera calitatea de parte. Instanta constata ca reclamanta a formulat plângere penala împotriva partilor si a notarului, însa Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Craiova  a înaintat instantei rezolutia nr. 416/P/2009 din 20.05.2009  pronuntata în dosarul aratat,  prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de notarul public ........ pentru infractiunile prev.de art. 246 C.p, art. 288 C.p, art.289 C.p, art.290 si art.291 C.p si sesizarea Judecatoriei Tg-Jiu pentru cercetarea si desfiintarea totala sau partiala a  înscrisului, respectiv,contractului de vânzare-cumparare nr. 7082/16.05.1996. De altfel, parchetul este cel ce sesizeaza din oficiu instanta civila iar reclamanta îsi însuseste acest demers al parchetului, solicitând sa fie citata ca reclamanta în acest litigiu. Pe de alta parte, reclamanta a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cerere care în prezent nu este solutionata. Acestea sunt motivele pentru care instanta constata ca reclamanta are interes în promovarea actiunii, urmând sa se respinga exceptia lipsei de interes invocata de pârâtul ......... prin întâmpinare.

Exceptia prematuritatii actiunii este o exceptie de fond, peremptorie si absoluta . Astfel, pentru a se exercita o actiune si pentru a dobândi calitatea de parte în proces este dreptul care trebuie sa fie recunoscut si ocrotit de lege, sa fie exercitat cu buna credinta, sa fie potrivit scopului economic si social pentru care a fost recunoscut de legi, sa fie actual. Dreptul este actual daca nu este supus unui termen sau conditii suspensive. Este adevarat ca reclamantei nici în momentul de fata nu i s-a solutionat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, însa acest lucru nu are relevanta întrucât aceasta actiune s-a datorat, asa cum s-a aratat mai sus, solutiei adoptate de catre parchet. Pe de alta parte, într-o actiune ce are ca obiect nulitate act , legea nu prevede parcurgerea unei proceduri prealabile. În consecinta, instanta considera ca exceptia prematuritatii actiunii este neîntemeiata urmând sa fie respinsa.

Pe fondul cauzei instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3530/06.10.1961 numitul EN cumpara un teren în suprafata de 1440 mp, lung de 180 m si lat de 8 m de la numitul BC , teren situat în vatra satului ......., cu vecini: E-AC, V-BV, N-soseaua B , S-canalul H.

În urma decesului numitului EN, sotia sa, EF primeste în lot suprafata de teren de 1440 mp, situat în ........... si o casa construita din caramida, acoperita cu carton, compusa din doua camere, asa cum rezulta din sc 3854/26.06.1986.

EF încheie contract de vânzare cumparare autentificat sub nr.7082/16.05.1996 prin care vinde nepoatei sale si sotului acesteia, un teren în suprafata de 646 mp împreuna cu o casa din doua camere, construita din caramida, acoperita cu carton, situata în ........., cu vecini: E-GI, V-GV, S-statia de epurare, N-str.Margaritarului. Acest înscris a fost trecut în registrul de transcriptiuni sub nr.2150/17.05.1996, pentru transcriere. Pentru aceste imobile s-a eliberat certificatul de urbanism nr.368/15.05.1996.

....... si ...... vinde aceleasi imobile numitului ......... prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.5346/21.11.1997. Acest înscris a fost trecut în registrul de transcriptiuni sub nr.6775/24.11.1997, pentru transcriere. Pentru aceste imobile s-a eliberat certificatul de urbanism nr.915/21.11.1997 (fila 61).

.......... si ......... vând aceleasi imobile pârâtilor ......... si ....... prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.3182/24.07.2000, se elibereaza încheierea nr.3446/07.08.2000 de carte funciara, se înregistreaza imobilele la nr.cadastral 1658, deschizându-se carte funciara 37929, casa având o suprafata de 38 mp.

În anul 2002, la 16 septembrie se elibereaza certificatul de construire 628 de extindere locuinta P+1 si ulterior autorizatie de construire.

Reclamanta formuleaza cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu nr.28217/2005 si 41319/2005 pentru doua curele de teren situate în punctul Rovine ce se întind din proprietatea lui PC , aflata în partea de nord, pâna în râul Amaradia, fiecare cu latimea de 11 m, cele doua parcele fiind separate de cureaua de teren cu latimea de 11 m, fosta proprietate BA , sora cu bunica sa EC . Pâna în prezent aceste cereri nu au fost solutionate, desi prin sentinta civila nr.2034/20.06.2009 comisia locala ..... a fost obligata sa solutioneze cererile. Aceeasi comisie preciza ca pâna în prezent nu s-a eliberat titlu de proprietate deoarece în zona indicata ca amplasament cu ocazia identificarilor în teren au existat mai multe litigii, ultimul fiind cu mostenitorii C, carora li s-a eliberat titlu de proprietate în baza unei hotarâri judecatoresti.

Reclamanta formuleaza plângere penala împotriva celor doi notari ce au încheiat contractele de vânzare cumparare, motivat de faptul ca trebuiau sa verifice vecinatatile si dimensiunile terenului, respectiv, lungimea si latimea, care nu corespund realitatii.

Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Craiova  a dispus prin rezolutia nr. 416/P/2009 din 20.05.2009  neînceperea urmaririi penale fata de notarul public ..... pentru infractiunile prev.de art. 246 C.p, art. 288 C.p, art.289 C.p, art.290 si art.291 C.p si sesizarea Judecatoriei Tg-Jiu pentru cercetarea si desfiintarea totala sau partiala a  înscrisului, respectiv,contractului de vânzare-cumparare nr. 7082/16.05.1996.

Instanta constata ca motivul invocat de reclamanta referitor la dimensiunile terenului nu reprezinta o cauza de nulitate iar în cazul în care vânzatorul, respectiv, EF  ar fi vândut bunul altuia, acesta reprezinta un caz de nulitate relativa ce poate fi invocat doar de partile contractante si nu de reclamanta, fiind tert fata de aceste contracte.

Pe de alta parte, reclamanta, în prezent, nu face dovada dreptului de proprietate în zona respectiva, iar reconstituirea dreptului de proprietate nu este împiedicata de existenta contractului de vânzare cumparare astfel, daca reclamanta detine acte de proprietate, acesteia i se poate reconstitui drept de proprietate, urmând ca partile sa rezolve litigiul privind amplasamentul, vecinatatile, dimensiunile si eventualele suprapuneri printr-o actiune în revendicare sau granituire. De altfel, pârâtii ........ si ......... s-au judecat cu vecinul GI  într-o actiune în granituire, dosarul fiind înregistrat sub nr.15960/318/2008. Reclamanta a formulat cerere de interventie în interes propriu având la baza aceleasi motive ca si în plângerea penala, însa prin sentinta civila nr. 4755/13.07.2009 s-a admis actiunea si s-a respins acea cerere de interventie. În prezent dosarul se afla în faza de recurs.

Fata de cele aratate mai sus, instanta urmeaza sa respinga actiunea.

Având în vedere interogatoriu reclamantei si acordul celorlalte parti, se va lua act ca reclamanta renunta la judecarea cererii de suspendare a judecatii cauzei .

Vazând si disp.art.274 cpc potrivit carora cel ce cade în pretentii va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, instanta urmeaza sa oblige reclamanta la plata sumei de 700 lei catre pârâtul ......... , reprezentând cheltuieli de judecata, conform chitantei existente la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei de interes invocata de pârâtul ........... prin întâmpinare.

Respinge exceptia prematuritatii actiunii.

Ia act de renuntarea  reclamantei la judecarea cererii de suspendare a judecatii cauzei.

Respinge actiunea formulata de reclamanta ......, domiciliata în ...... în contradictoriu cu pârâtii  ...... , ......, domiciliati în ........., ........ , ........., domiciliati în  ........, .......... si ........., domiciliati în .........

Obliga reclamanta la plata sumei de 700 lei catre pârâtul ......., reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta  publica din  14 Decembrie 2009.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn.M.S. 12 Ianuarie 2010

Nr. ex. 9