Art. 321 Cod penal

Sentinţă penală 400/2013 din 01.10.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa penală Nr. 400/2013

Şedinţa publică de la 01 Octombrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE S:P

Grefier .L.V.

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror  D.C. din cadrul

Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, jud. Gorj.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii P.A.F.,.cu domiciliul în comuna __,  sat __, nr.__, judeţul __ şi G:I., cu domiciliul în comuna__, sat __judeţul__, trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbuneşti nr. __ din _ pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunurilor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 alin. 1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit inculpaţii, reprezentaţi din oficiu de avocat S:G.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că s-au depus la dosar fişele de cazier judiciar ale celor doi inculpaţi.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti expune starea de fapt şi pune concluzii de condamnare a inculpaţilor în baza art. 321 alin. 1 Cod penal, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare.

De asemenea, solicită ca în cauză să fie aplicate dispoziţiile art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală

Avocat S.G., pentru inculpaţi solicită ca la individualizarea pedepsei, să se reţină conduita sinceră a acestora, care au recunoscut şi regretat săvârşirea faptei,  în care sens să fie aplicate dispoziţiile art. 3201 alienat 7 Cod de procedură penală şi art 74, 76 Cod penal, iar pedeapsa aplicată să fie orientată sub minimul special prevăzut de lege.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei a solicitat ca în baza art. 81 Cod penal instanţa să dispună suspendarea condiţionată a executării.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. __ din data de __ au fost trimişi în judecată inculpaţii P:A.F. şi G.I. pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută şi pedepsită de art. 321 alin 1 Cod penal.

În fapt, în noaptea de 18.10.2012, în jurul orei 24,50, inculpaţii P:A.F. şi G.I. au pătruns în incinta barului SC __ SRL unde inculpatul P.A.F.a comandat băuturi alcoolice, respectiv bere.

Întrucât se aflau în stare de ebrietate, martora M.G.L a refuzat să-i servească cu băuturi alcoolice.

În această împrejurare, inculpatul :P.A.F. a aruncat cu un scaun în direcţia mesei în care se aflau martorii S.M.A. şi G.I., fără a lovi însă pe vreunul dintre aceştia.

De frică, martorul G.I. a fugit din bar şi a anunţat organele de poliţie, moment în care cei doi inculpaţi au părăsit barul, deplasându-se în direcţia barului învecinat, respectiv SC __ SRL

În acest din urmă local, inculpatul P.A.F. a luat telefonul mobil aparţinând martorei N.A. şi l-a trântit de tejgheaua barului, afirmând totodată că „bate măr pe toată lumea, cu poliţie cu tot”.

Cei doi inculpaţi au început să profereze cuvinte şi expresii jignitoare la adresa consumatorilor din bar, gesticulând, ţipând şi manifestându-se violent.

În mod repetat, inculpaţii au afirmat că „ bat pe toată lumea, cu poliţie cu tot”.

După aproximativ 15 minute, la faţa locului au sosit şi organele de poliţie care le-au solicitat celor doi să se legitimeze, însă aceştia au refuzat, continuând să urle, să ţipe, să adreseze cuvinte şi expresii jignitoare şi să ameninţe cu acte de violenţă.

Dată fiind atitudinea agresivă a inculpaţilor, organele de poliţie au fost nevoite să facă uz de forţă pentru a-i încătuşa.

Fiind în faţa localului, cei doi inculpaţi au refuzat să intre în autospeciala poliţiei, lovind cu capul şi cu picioarele în aceasta, urlând şi ţipând.

Urmare a atitudinii agresive a celor doi, mai multe persoane aflate în barul învecinat, __, au ieşit în drumul public pentru a vedea ce se întâmplă.

Cei doi inculpaţi au fost conduşi la sediul Poliţiei __ cu ajutorul martorilor H.D., N.C. şi H.G.M., continuând să adreseze cuvinte şi expresii jignitoare atât pe tot parcursul drumului, cât şi în incinta secţiei de poliţie.

Starea de fapt aşa cum a fost prezentată anterior, a fost dovedită în cursul urmăririi penale cu procesul-verbal de sesizare din oficiu, cu raportul privind folosirea forţei şi a mijloacelor din dotare, cu declaraţii de învinuit şi cu declaraţii de martori.

În cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de judecată din data de 10.09.2013, cei doi inculpaţi au recunoscut şi regretat faptele comise, solicitând ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Analizând probele de la dosar, instanţa reţine că în drept, faptele inculpaţilor P.A:F. şi G.I., aşa cum detaliat au fost expuse anterior, care în noaptea de __, au proferat cuvinte şi expresii jignitoare la adresa consumatorilor din bar, creând o stare de temere, panică şi indignare, expresii jignitoare proferând şi la adresa organelor de poliţie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunurilor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 alin. 1 Cod penal

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpaţilor, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a codului penal, gradul de pericol social al faptelor săvârşite şi conduita sinceră manifestată în tot cursul procesului penal.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 3201 Cod de procedură penală care reglementează reducerea limitelor pedepselor atunci când judecata are loc în cazul recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat până la începerea cercetării judecătoreşti.

Potrivit art. 3201 alineat 7 Cod de procedură „Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii”.

Faţă de aceste criterii, instanţa apreciază că rolul educativ şi preventiv al pedepsei ce urmează a fi aplicată poate fi realizat prin condamnarea inculpatului la o pedeapsă constând în închisoare cu orientare spre minimul special prevăzut de lege.

În acest sens urmează ca instanţa,  în baza art. 321 alineat 1 Cod penal cu aplicarea art. 320 1  alineat 7 Cod de procedură penală să condamne inculpatul P.A.F la 8 luni închisoare.

În baza art. 321 alineat 1 Cod penal cu aplicarea art. 3201  alineat 7 Cod de procedură penală, urmează să  condamne inculpatul G.I. la 8 luni închisoare.

În baza art. 71 alineat 2 Cod penal, instanţa va aplica inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art.64 alineat 1 litera a teza a II a şi litera b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor pe o perioadă de 2 ani şi 8 luni, termene de încercare stabilite în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 359 Cod de procedură penală instanţa va atrage atenţia inculpaţilor cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepselor.

În baza art. 71 alineat 5 Cod penal instanţa va suspenda executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea unor drepturi civile pe durata suspendării condiţionate a executării pedepselor principale.

De asemenea, vor fi obligaţi inculpaţii la câte 550 lei de fiecare cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care câte 150 lei de fiecare avansate din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, reprezentând contravaloare onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu ( S.G. – 300 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 321 alineat 1 Cod penal cu aplicarea art. 320 indice 1 alineat 7 Cod de procedură penală  condamnă inculpatul P.A.F., fiul lui __ şi __, născut la data de __ în __, judeţul __, cu domiciliul în comuna __, sat __, nr. __, judeţul __, CNP__,  la 8 luni închisoare.

În baza art. 321 alineat 1 Cod penal cu aplicarea art. 320 indice 1 alineat 7 Cod de procedură penală  condamnă inculpatul G.I. fiul lui __ şi __, născut la data de __ în __, judeţul __, cu domiciliul în comuna __, sat __, nr. __, judeţul __, CNP__,  la 8 luni închisoare..

În baza art. 71 alineat 2 Cod penal aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art.64 alineat 1 litera a teza a II a şi litera b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor pe o perioadă de 2 ani şi 8 luni, termene de încercare stabilite în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpaţilor cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepselor.

În baza art. 71 alineat 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea unor drepturi civile pe durata suspendării condiţionate a executării pedepselor principale.

Obligă inculpaţii la câte 550 lei de fiecare cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care câte 150 lei de fiecare avansate din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, reprezentând contravaloare onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu ( S.G Grigore – 300 lei).

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din 1.10.2013

. Preşedinte, Grefier

S.P.  L. V.

Red. P.S.Tehnodact. L.V./2 ex/10.10.2013.

Domenii speta