Drept penal - ultraj

Sentinţă penală 238 din 23.10.2019


I. PROCEDURA

A. Sesizarea instanței

În 17.05.2019, pe rolul Judecătoriei Câmpina, s-a înregistrat cu nr. 4385/204/2019 rechizitoriul nr. 2727/P/2018 din 16.05.2019, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, prin care procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.N.F., acuzat de săvârşirea infracţiunilor de ultraj, prevăzute şi pedepsite de art. 257 alin. (1) și (4) din Codul penal, cu referire la art. 193 alin. (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal şi tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzute şi pedepsite de art. 371 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal (două fapte).

În actul de sesizare a instanţei de judecată procurorul a reţinut că, în 25.11.2018, în jurul orei 20:30, în timp ce se afla în incinta cazinoului aparținând S.C. C. K. S.R.L., situat în municipiul Câmpina, judeţul Prahova, în timpul programului de funcționare, inculpatul a adresat salariaților amenințări cu acte de violenţă și le-a adus atingeri grave demnității, prin proferarea de injurii, ceea ce le-a produs o stare de insecuritate, A reţinut că fapta întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzute şi pedepsite de art. 371 din Codul penal.

De asemenea, a reţinut că, în 25.11.2018, în jurul orei 21:00, în timp ce se afla în incinta sediului Poliției municipiului Câmpina, inculpatul a adresat amenințări cu acte de violenţă și l-a lovit pe agentul de poliție locală, persoana vătămată L.A.S., aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale. A reţinut că fapta întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj, prevăzută şi pedepsită de art. 257 alin. (1) și (4) din Codul penal, cu referire la art. 193 alin. (2) din Codul penal.

A făcut aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal şi art. 38 alin. (1) din Codul penal cu privire la cele două fapte.

S-a ataşat dosarul penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina cu nr2727/P/2018.

B. Camera preliminară

Prin încheierea din 20.06.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat competenţa funcţională, după materie, după calitatea persoanei şi teritorială a Judecătoriei Câmpina, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

C. Apărări

Inculpatul M.N.F. a solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmării penale și a înscrisurilor prezentate, a recunoscut în totalitate faptele reținute în sarcina sa.

D. Probele

Organele de urmărire penală au administrat următoarele mijloace de probă pentru dovedirea acuzației penale: declaraţiile inculpatului M.N.F., declarațiile persoanei vătămate L.A.S., planşe fotografice cu persoana vătămată L.A.S. și inculpatul M.N.F., declaraţiile martorilor S.C.C., B.M.I., P.G.S., S.F., N.V., T.G., S.C.V.  şi G.M.C., proces-verbal de intervenţie, proces-verbal vizionare imagini înregistrate în incinta S.C. C. K.S.R.L., certificat medico-legal, raport de expertiză medico-legală nr. 975 din 12.12.2018, raport de constatare criminalistică poligraf şi înscrisuri.

În faza de judecată, desfăşurată potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, prevăzute de art. 375 şi art. 377 din Codul procedură penală, s-au administrat proba cu declarația inculpatului (fila 42 dosar instanță) și cu înscrisurile prezentate de inculpat (filele 47-50 dosar instanță).

II. ÎN FAPT

Din mijloacele de probă administrate de către organele de urmărire penală și din declarația inculpatului, dată în fața instanței, rezultă probe în baza cărora instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat.

Astfel, din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 2-3 dosar urmărire penală) rezultă că, în 25.11.2018, în timp ce se afla în incinta S.C. C. K. S.R.L., din municipiul Câmpina, județul Prahova, pe fond etanolic, inculpatul M. N.F. a proferat injurii și acte de amenințare față de angajații societății comerciale, pe fondul faptului că un aparat mecanic de jocuri de noroc nu a contorizat o sumă de bani.

Inculpatul a fost condus încătușat la sediul organelor de poliție, deoarece nu s-a conformat dispozițiilor organelor de ordine publică.

În sediul organelor de poliție, inculpatul i-a adresat amenințări cu moartea și i-a aplicat mai multe lovituri cu piciorul persoanei vătămate L.A.S.

Persoana vătămată are calitatea de organ de poliție locală și se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu (filele 31-36 dosar urmărire penală).

Potrivit certificatului medico-legal nr. 1911/28.11.2018 (fila 39 dosar urmărire penală), persoana vătămată prezenta leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corp dur, puteau data din 25.11.2018 și au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Constatările medicale se coroborează cu planșa fotografice de la filele 27-30 din dosarul urmărire penală.

Înscrisurile de la filele 5-10 din dosarul urmărire penală - rapoartele agenților de ordine publică - susțin constatările din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

Din declarația persoanei vătămate L.A.S. (filele 23-24 dosar urmărire penală), reiese că, în 25.11.2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, s-a deplasat împreună cu martorul B. M., agent de poliție națională, aflat în exercitarea atribuțiilor de poliție, la o intervenție la S.C. C K. S.R.L. Ajunși în locația menționată, au constatat că inculpatul profera injurii față de persoanele din incinta societății comerciale. În local se aflau și alte personae, care asistau la manifestările inculpatului. L-au încătușat pe inculpat și l-au condus la autospeciala de poliție, perioadă de timp în care a proferat pe un ton ridicat injurii față de persoane. În sediul poliției Câmpina, inculpatul i-a adresat amenințări cu moartea persoanei vătămate și i-a aplicat mai multe lovituri cu piciorul în zona tibiei, a genunchiului și în pulpă.

Inculpatul a fost supus unei proceduri specifice de examinare cu tehnică poligraf. I s-au adresat întrebări cu privire la acțiunile sale de lovire și amenințare exercitate asupra persoanei vătămate.

Potrivit raportului de constatare criminalistică nr. 82030/29.01.2019 (filele 60-63 dosar urmărire penală), răspunsurile inculpatului au provocat modificări specifice comportamentului simulat.

Din declarațiile martorilor S.C.C.(fila 83 dosar urmărire penală), P.G.S. (filele 92-93 dosar urmărire penală), S.F. (filele 85-87 dosar urmărire penală), NIȚULESCU VERONICA (filele 89-90 dosar urmărire penală), T.G. (filele 95-96 dosar urmărire penală), rezultă elemente de fapt concordante care susțin faptul că inculpatul se manifesta agresiv față de angajații clubului, pe care îi amenința, îmbrâncea și înjura, după caz, pe fondul faptului că un aparat de jocuri de noroc nu i-a înregistrat o sumă de bani. După sosirea organelor de poliție, inculpatul și-a reiterat conduitele descrise anterior și a adresat injurii inclusiv acestora.

În urma unui examen obiectiv al declarațiilor martorilor, judecătorul apreciază că actele inculpatului au tulburat ordinea și liniștea publică și au adus atingeri grave demnității persoanelor care au asistat sau împotriva cărora acțiunile au fost îndreptate.

 Martorul S.C.C. (fila 83 dosar urmărire penală) a arătat că a însoțit organele de poliție la sediu și a observant direct actele de amenințare și lovirile exercitate de inculpat asupra persoanei vătămate.

Din declaraţia martorului S.C.V. (filele 98-99 dosar urmărire penală), reiese că l-a observat pe inculpat, în sediul unităţii de poliţie, în timp ce adresa ameninţări cu moartea persoanei vătămate. De asemenea, a aflat că inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu piciorul, însă nu a perceput direct actul de agresiune fizică.

Martorul B.M.I. (fila 101 dosar urmărire penală), organ de poliţie aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu în momentul comiterii faptelor, a învederat că, făcea parte din echipajul de ordine publică, alături de persoana vătămată, şi s-au deplasat la S.C. C. K. S.R.L., în urma unei sesizări. Au ajuns în locaţie şi au constatat că inculpatul profera multiple acte de ameninţare faţă de persoanele prezente. Atât în local, cât şi pe timpul deplasării la sediul unităţii de poliţie, inculpatul s-a manifestat agresiv verbal. În sediul poliţiei Câmpina, a ameninţat-o pe persoana vătămată cu moartea şi i-a aplicat mai multe lovituri cu piciorul în diferite zone ale corpului.

Din declaraţiile martorilor G.M.C. (filele 103-104 dosar urmărire penală), S.C.C. (filele 109-110 dosar urmărire penală) şi B.M.I. (filele 112-113 dosar urmărire penală) reies elemente de fapt probatorii care susţin şi se corobrează cu mijloacele de probă analizate în precedent.

Din procesele-verbale de confruntare (filele 114-117 dosar urmărire penală) nu se decelează elemente suplimentare faţă de cele arătate în declaraţiile martorilor.

Potrivit procesului-verbal de redare a imaginilor (filele 119-121 dosar urmărire penală), inculpatul s-a aflat în incinta S.C. C. K. S.R.L. şi a utilizat aparatele de jocuri de noroc electronice. Se observă manifestările acestuia, faţă de persoanele prezente în locul şi se poate aprecia, în mod rezonabil, că depaşesc limitele normale de convieţuire şi interacţiune și întăresc concluzia că manifestarea inculpatului se plasează în sfera răs

În declaraţiile de la filele 129-133 şi 135-136 dosar urmărire penală, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor şi a prezentat o versiune potrivit căreia a fost agresat de organele de poliţie.

Toate mijloacele de probă administrate converg în a susține concluzia că inculpatul a fost perceput ca o persoană violentă de către persoanele din incinta localului și acțiunile sale le-au indus o stare de temere și le-a adus atingere grave demnității.

Judecătorul reține că inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa în faza judecăţii (fila 42 dosar instanță).

Mijloacele de probă analizate se coroborează şi conţin probe din care rezultă elemente de fapt incriminatorii, care susţin acuzaţia penală.

Din aceste probe instanţa reţine că inculpatul a săvârșit două infracțiuni.

Prima faptă constă în aceea că, în 25.11.2018, în jurul orei 20:30, în incinta cazinoului administrat de S.C. C. K. S.R.L., situat în municipiul Câmpina, bloc 12A, parter, judeţul Prahova, în timpul programului de funcționare, inculpatul M. N.F. a tulburat ordinea și liniștea publică prin aceea că a adresat persoanelor prezente multiple acte de amenințare cu violenţe și a proferat multiple injurii, acțiuni prin care le-a adus atingeri grave demnității și le-a produs o stare de temere.

A doua faptă constă în aceea că, în 25.11.2018, în jurul orei 21:00, în sediul Poliției municipiului Câmpina, inculpatul M.N.F. i-a adresat amenințări cu acte de violenţă și moartea și l-a lovit pe agentul de poliție locală, persoana vătămată L.A.S., aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, provocându-i leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată prin 3-4 zile de îngrijiri medicale.

III. ÎN DREPT

A.Reglementări incidente

Temeiurile de drept principale incidente în cauză sunt: art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, art. 257 alin. (1) și (4) din Codul penal, cu referire la art. 193 alin. (2) din Codul penal, art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, art. 79 din Codul penal, art. 61 alin. (1)-(4) lit. b) din Codul penal, art. 371 din Codul penal, art. 61 alin. (6) din Codul penal, art. 41 alin. (1) și art. 43 alin. (5) din Codul penal, art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. d), ambele din Codul penal, art. 63 alin. (1) din Codul penal, art. 374 alin. (4), art. 375 şi art. 377, toate din Codul de procedură penală, Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 9/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 356/10.05.2016.

B.Soluția instanței

În urma analizării materialului de urmărire penală instanţa constată, dincolo de orice dubiu rezonabil, că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat şi că acesta răspunde penal.

Prima faptă corespunde modelului abstract de incriminare prevăzut de art. 371 din Codul penal.

A doua faptă corespunde modelului abstract de incriminare prevăzut de art. 257 alin. (1) și (4) din Codul penal, cu referire la art. 193 alin. (2) din Codul penal.

Faptele reţinute în sarcina inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii.

Existenţa faptelor este dovedită de probele rezultate din mijloacele de probă administrate în cauză şi analizate în precedent.

În structura laturii obiective a infracţiunilor, în continuare, judecătorul va examina elementul material, cerinţa esenţială, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate.

Infracțiunea prevăzută de art. 257 alin. (1) și (4) din Codul penal, cu referire la art. 193 alin. (2) din Codul penal.

În latura obiectivă a infracțiunii, judecătorul subliniază că elementul material constă în acțiunea de lovire cu piciorul a persoanei vătămate, polițist local, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu consecința provocării de leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată prin 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. a) și art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 155/2010, republicată, prin raportare la dispozițiile art. 257 alin. (1) și (4) din Codul penal, instanța reține că polițistul local este asimilat de legea penală polițistului național, între cele două categorii profesionale neexistând diferențe sub aspectul protecției oferite de legea penală, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții.

Urmarea imediată are 2 componente. Prin incriminarea infracțiunii de ultraj sunt protejate două categorii de relații sociale, unele principale, altele secundare. Obiectul juridic principal privește relațiile referitoare la autoritatea de stat și respectul cuvenit acesteia. Cel secundar, privește relațiile referitoare la integritatea fizică a subiectului pasiv secundar.

Legătura de cauzalitate rezultă din acțiunile de lovire ale inculpatului care au avut consecința directă a producerii leziunilor traumatice suferite de persoana vătămată, astfel cum reiese din certificatul medico-legal.

Fapta s-a săvârşit cu intenţie directă, formă de vinovăţie prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) din Codul penal. Inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale. A amenințat persoana vătămată, după care i-a aplicat loviturile cu piciorul. Inculpatul a pus în executare intenţia de a săvârşi infracţiunea şi executarea nu a fost întreruptă. Acţiunea intenţionată şi-a produs efectul, care constă în aceea că inculpatul a lezat valorile sociale ocrotite prin norma de incriminare, respectiv autoritatea și integritatea fizică a subiectului pasiv secundar.

Infracțiunea prevăzută de art. 371 din Codul penal

Fapta constă în tulburarea ordinii și liniștii publice săvârșită prin violențe comise împotriva bunurilor și persoanelor, amenințări îndreptate față de persoane și atingeri grave aduse demnității persoanelor.

Amenințarea se poate realiza în formele prevăzute de art. 206 din Codul penal, respectiv prin amenințarea cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva unei persoane, de natură să îi producă o stare de temere.

Injuriile multiple și amenințările, prin modalitatea de proferare și conținut, au adus atingeri grave demnității persoanelor.

Cerința esențială constă în săvârșirea acțiunilor într-un loc public.

Localul în care s-a comis fapta, prin specificul său, respectiv sală de jocuri mecanice de noroc, în timpul programului de funcționare, este un loc dintre cele prevăzute de art. 184 lit. a) și b) din Codul penal, care prin natura lui era accesibil publicului și de față au fost mai multe persoane, respectiv o parte dintre martorii audiați în cauză.

După cum martorii au relatat concordant, acțiunile inculpatului au avut drept urmare imediată o stare de tulburare o ordinii și liniștii publice.

Judecătorul apreciază că manifestările inculpatului, supuse unui examen obiectiv, realizat de o persoană avizată și diligentă, au avut urmarea menționată.

Legătura de cauzalitate rezultă din acțiunile inculpatului, care au determinat reacțiile de teamă și au adus atingeri grave demnității persoanelor.

Fapta s-a săvârşit cu intenţie indirectă, formă de vinovăţie prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. b) din Codul penal. Inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale. Deși nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui. Intensitatea, conținutul, locul proferarii, subiecții pasivi multipli susține o atare concluzie.

Instanța reține că infracțiunile comise de către inculpat sunt nejustificate și imputabile acestuia. Fapte au fost săvârșite cu forma de vinovăție prevăzută de lege.

Nu sunt incidente ipoteze dintre cele prevăzute de art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Individualizarea pedepselor

Pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, judecătorul apreciază că este necesară, după analizarea dispozițiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală și art. 43 alin. (5), în condițiile art. 79 din Codul penal și a criteriilor de la art. 74 din Codul penal, condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea de un an.

Pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, judecătorul apreciază că este necesară, după aplicarea dispozițiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală și art. 43 alin. (5), în condițiile art. 79 din Codul penal și a criteriilor de la art. 74 din Codul penal, cu referire la art. 61 alin. (2) ș (3), condamnarea la o pedeapsă cu amenda de 2.000 de lei.

 Pedepsele menționate sunt corespunzătoare și necesare pentru  realizarea scopului pedepsei penale de măsură de constrângere şi mijloc de reeducare, precum şi de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni şi de formare a unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. Ambele pedepse, conjugate, sunt apte să asigure realizarea funcţiilor de exemplaritate şi de prevenţie individuală a inculpatului şi generală a membrilor societăţii, prin aceea că, faţă de persoanele care săvârşesc infracţiuni, organele judiciare penale iau măsuri adecvate, eficiente şi proporţionale.

Împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor aduc atingere valorilor sociale ocrotite prin normele de incriminare și relevă o periculozitate sporită a infractorului. S-a manifestat violent fizic și a tulburat ordinea și liniștea publică. Prin conduitele sale a indus o stare de temere în rândul persoanelor care i-au perceput direct manifestările. A săvârșit infracțiunile în stare de recidivă postexecutorie.

Acțiunile sale au adus grave atingeri demnității persoanelor.

Gravitatea acestor fapte, îi plasează acțiunile în sfera răspunderii penale. De asemenea, sosirea la față locului a organelor de poliție nu a determinat o inhibare a comportamentului infracțional al inculpatului. Din contră, și-a augmentat conduitele antisociale, care s-au prelungit în timp, chiar și în sediul organelor de poliție, unde a înțeles să exercite acte de agresiune asupra unui organ de poliție locală aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Deși antecedența infracțională a inculpatului relevă o conduită orientată către săvârșirea de infracțiuni, judecătorul va stabili peadeapsa închisorii în cuantumul antereferit. Judecătorul subliniază că inculpatul se afla sub controlul și autoritatea agenților statului, în sediul Poliției Municipiului Câmpina, în momentul în care a comis actele de agresiune fizică asupra agentului de poliție locală. Fără a constitui o cauză de atenuare sau de înlăturare a răspunderii penale, judecătorul subliniază că, cu diligențe suplimentare din partea organelor de poliție, actele de agresiune asupra polițistului ar fi putut fi prevenite. În principiu, organele de poliție sunt lucrători specializați, au pregătire specifică în domeniul autoapărării și intervenției împotriva persoanelor care comit infracțiuni și dotați cu mijloace eficiente de imobilizare a persoanelor care determinată aplicarea unor atare măsuri prin conduitele lor antisociale.

După cum s-a arătat, a săvârșit faptele în stare de recidivă postexecutorie. Potrivit fișei de cazier judiciar a fost eliberat la termen, în 28.06.2015, din executarea pedepsei închisorii, aplicate prin sentința nr. 630/30.05.2012, pronunțată de Judecătoria Moreni în dosarul nr. 1273/262/2012, definitivă prin decizia nr. 345 din 26.10.2012, pronunțate de Tribunalul Dâmbovița.

Inculpatul nu are loc de muncă, este divorțat și are copii.

În faza de judecată a avut o conduită procesuală sinceră și loială. A recunoscut în totalitate comiterea faptelor.

Măsuri preventive

Inculpatul M. N.F. a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, astfel:

•reținerea de 24 de ore, din 26.11.2018, ora 19:38, până în 27.11.2018, ora 19:38; 

•arestarea preventivă în perioada 27.11.2018 - 30.12.2018, inclusiv;

•arestul la domiciliu în perioada 30.12.2018 - 25.03.2019, inclusiv.

Inculpatul se află sub control judiciar. Judecătorul apreciază că se impune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luat faţă de inculpat. Are o vastă antecedenţă penală, a fost condamnat anterior la pedepse cu închisoarea cu executare. Însă, a înţeles să îşi reitereze conduitele infracţionale şi să comită faptele pentru care este judecat în cauza pendinte. Deşi a uzitat de procedura de judecată prevăzută de art. 374 alin. (4), art. 375 şi art. 377 din Codul de procedură penală, se impune menţinerea măsurii pentru realizarea scopului asigurării desfăşurării  în bune condiţii a procesului penal şi pentru împiedicarea inculpatului de a influenţa persoana vătămată şi martorii.

Latura civilă

Persoana vătămată L.A.S. nu s-a constituit parte civilă.

Cheltuieli judiciare

În procedura în faţa instanţei statul a avansat cheltuieli judiciare de 500 de lei, care constau în întocmirea, redactarea şi comunicarea actelor procedurale, respectiv în cele ocazionate de resursele umane şi materiale implicate de procedura judiciară penală pendinte. Prin rechizitoriu procurorul a stabilit în sarcina inculpatului cheltuieli judiciare de 1.000 de lei, avansate de stat în faza de urmărire penală.

Domenii speta