Pensie de intretinere.

Sentinţă civilă 7251 din 04.11.2010


DOSAR NR.16923/318/2010  Cod operator 2445

ROMÂNIA

JUDECATORIA TG-JIU, JUDETUL GORJ

Sentinta civila nr. 7251

Sedinta publica din 04.11.2010

Instanta constituita din:

JUDECATOR- ANGELA GAVANESCU

GREFIER: IUTALÎM RAMONA CLAUDIA

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile având ca obiect sistare pensie de întretinere, respectiv reducere pensie întretinere  formulata de reclamantul AI împotriva pârâtelor AMA, respectiv  A(Mo) EM si a cererii reconventionale formulate de pârâta reclamanta reconventional A (M) EM împotriva reclamantului pârât reconventional IAD.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul pârât reconventional, pârâta reclamanta reconventional, lipsa fiind pârâta AMA.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut  referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa  care se constata înaintata la dosar prin serviciul registratura al instantei raspuns la întâmpinarea-cerere reconventionala, adeverinta nr.15901/03.11.2010 emisa de SC Complexul Energetic Rovinari SA.

Reclamanta reconventional depune la dosar contract de scolarizare, chitanta nr.2981788/28.09.2010, adeverinta de venit eliberata de AFP Tg-Jiu, adeverinta nr.630/26.10.2010.

S-a luat o declaratie reclamantului, care a aratat ca îsi precizeaza obiectul actiunii, în sensul ca în privinta pârâtei AMA  solicita sistarea pensiei de întretinere, iar în privinta fiicei AEM  solicita reducerea pensiei de întretinere la 250 lei lunar, suma pe care este de acord sa o plateasca în continuare, pâna la finalizarea studiilor de catre aceasta.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanta a constatat cauza în stare de judecata si a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul pârât a solicitat admiterea actiunii conform precizarii ulterioare, urmând sa se dispuna sistarea pensiei de întretinere pentru fiica sa cea mare, iar pentru fiica cea mica, dat fiind faptul ca se afla în continuarea studiilor, este de acord cu reducerea pensiei de întretinere la 250 lei, însa nu mai mult, întrucât este de datoria sotului acesteia sa o întretina.

Cu privire la actiunea principala, pârâta reclamanta reconventional  a aratat ca nu este de acord cu reducerea pensiei de întretinere, întrucât veniturile sotului sau sunt mici.

Cu privire la cererea reconventionala, reclamanta reconventional a solicitat majorarea pensiei de întretinere pe care o primeste de la tatal sau în functie de veniturile actuale ale acestuia, având în vedere faptul ca mai are în întretinere doar un copil în afara de ea. Solicita ca hotarârea sa-i fie comunicata la noul domiciliu din .....

INSTANTA

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 14.08.2010 sub nr.16923/318/2010 reclamantul AI  a chemat în judecata pe pârâtele AMA si A (Mo) EM solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna sistarea pensiei de întretinere la care a fost obligat în favoarea pârâtelor prin sentinta civila nr.7599/15.15.2008, pronuntata în dosarul nr.7562/318/2008 al Judecatoriei Tg-Jiu.

În motivarea actiunii, a aratat ca prin hotarârea judecatoreasca mentionata a fost obligat sa plateasca ambelor fiice ale sale care erau eleva, respectiv studenta la acea data suma de 292,4 lei cu titlu de pensie de întretinere, pâna la terminarea studiilor de catre cele doua, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25  de catre acestea.

A sustinut ca situatia de fapt s-a schimbat, în sensul ca fiica sa AEM s-a casatorit la data de 09.04.2010, iar sotul ei este încadrat în munca la SC G SA.

Cu privire la pârâta AMA, a sustinut ca aceasta nu mai este în continuarea studiilor ci este încadrata în munca la Politia Municipiului Tg-Jiu, în cadrul Ministerului de Interne.

A sustinut totodata ca mai are în întretinere si pe minora  ACA  nascuta la 20.04.2009.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.112 C.proc.civ. si art.94 C.familiei.

În dovedirea actiunii, a depus la dosar în copie cartea sa de identitate, certificat de casatorie, certificatele de nastere pentru cele trei fiice ale sale, sentinta civila nr.7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu.

Pârâtele au formulat întâmpinare-cerere reconventionala.

Pârâta AMA a aratat ca este de acord cu sistarea pensiei de întretinere pe care reclamantul o plateste în favoarea sa, precizând ca pensia pentru luna august deja a returnat-o reclamantului, întrucât a finalizat studiile si în prezent lucreaza la Politia Municipiului Tg-Jiu.

Pârâta AEM a aratat ca se numeste în prezent M si ca nu este de acord cu sistarea pensiei întrucât nu a împlinit vârsta de 25 de ani si se afla înca la studii, fiind eleva la cursurile de asistenti generalisti din cadrul Scolii Postliceale Sanitare Tg-Jiu.

A sustinut ca desi s-a casatorit, obligatia reclamantului de a-i plati pensie de întretinere subzista, întrucât este înca la studii si nu a împlinit vârsta de 25 de ani, iar faptul ca s-a casatorit nu constituie o cauza care sa duca la încetarea obligatiei reclamantului.

Sub aspect reconventional, aceasta din urma pârâta  a solicitat majorarea pensiei de întretinere având în vedere faptul ca pârâtul nu mai are în întretinere trei fiice, astfel ca ei i se cuvin jumatate din 1/3 din veniturile realizate de reclamant.

A mentionat de asemenea ca nevoile pentru întretinerea ei au crescut, ca de altfel si  veniturile reclamantului.

În dovedirea cererii reconventionale, a depus la dosar adeverinta nr.254/28.09.2010, certificat de casatorie, certificat de nastere, carte de identitate.

În temeiul prevederilor art.129 alin.5 C.proc.civ., instanta a dispus emiterea unei adrese la locul de munca al reclamantului, SC CER SA pentru a înainta veniturile nete permanente pe ultimele 6 luni realizate de acesta si a pus în vedere pârâtei reclamante reconventional sa depuna la dosar adeverinta cu veniturile realizate de sotul sau, adeverinta de la AFP cu privire la veniturile pe care le realizeaza, sa faca dovada taxei de scolarizare pentru anul de studiu în curs, înscrisuri care au fost depuse la dosar la ultimul termen de judecata.

Reclamantul pârât reconventional a formulat întâmpinare la cererea reconventionala, aratând ca desi fiica sa este în continuarea studiilor, prin casatorie obligatia de a fi întretinuta a trecut asupra sotului, conform art.86 din Codul Familiei.

Pe de alta parte, a sustinut ca având în vedere ca reclamanta reconventional este fiica sa, a fost de acord sa-i plateasca lunar suma de 250 lei lunar pentru a-si termina studiile.

La ultimul termen de judecata, a precizat actiunea principala în acest sens, aratând ca în privinta pârâtei AMA  solicita sistarea pensiei de întretinere, iar în privinta fiicei AEM  solicita reducerea pensiei de întretinere la 250 lei lunar, suma pe care este de acord sa o plateasca în continuare, pâna la finalizarea studiilor de catre aceasta.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Din certificatele de nastere aflate la filele 5-7 în dosarul cauzei rezulta ca pârâtele AFA, nascuta la data de 03.01.1987, A(M) EM, nascuta la data de 07.09.1989 si minora ACA, nascuta la data de 20.04.2009 sunt fiicele reclamantului pârât reconventional.

Prin sentinta civila nr.7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu a fost majorata pensia de întretinere stabilita în sarcina reclamantului si în favoarea pârâtelor  la câte 292,4 lei lunar, pâna la terminarea studiilor de catre acestea, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

În ceea ce priveste actiunea având ca obiect sistare pensie întretinere formulata împotriva pârâtei  AMA, instanta retine atât din întâmpinare, cât si din  recunoasterile pârâtei la interogatoriul tinut din oficiu de instanta, ca aceasta începând cu data de 02.08.2010, deci anterior promovarii cererii de chemare în judecata, a terminat studiile, fiind încadrata în munca.

Având în vedere aceasta împrejurare, precum si faptul ca prin sentinta civila nr. 7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu reclamantul a fost obligat sa-i plateasca pensie de întretinere pâna la terminarea studiilor, instanta constata ca efectele acestei hotarâri judecatoresti au încetat în privinta pârâtei prin împlinirea termenului extinctiv stipulat în hotarâre.

În consecinta, cu privire la acest capat de cerere, actiunea principala se priveste întemeiata, urmând ca instanta sa dispuna sistarea pensiei de întretinere în cuantum de 292,4 lei stabilita în sarcina reclamantului si în favoarea pârâtei AMA, prin sentinta civila nr.7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu, începând cu data introducerii actiunii, 14.08.2010.

În ceea ce priveste capatul de cerere având ca obiect reducere pensiei de întretinere si cererea reconventionala având ca obiect majorare pensie de întretinere, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu  a fost majorata pensia de întretinere stabilita în sarcina reclamantului pârât reconventional AI si în favoarea pârâtei reclamante reconventional AEM, nascuta la data de 07.09.1989 de la suma de 250 lei lunar la suma de 292,4 lei lunar, începând cu data introducerii actiunii, 02.06.2008  si pâna la terminarea studiilor de catre aceasta, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani de catre aceasta.

Din certificatul de casatorie seria CE nr.640213/10.04.2010  aflat la fila 17 în dosarul cauzei instanta retine ca la data de 10.04.2010 pârâta reclamanta reconventional s-a casatorit.

Pe de alta parte, din certificatul de nastere aflat la fila 18 instanta retine ca aceasta nu a împlinit înca vârsta de 25 ani, iar din contractul de scolarizare si chitanta pentru plata taxa de scolarizare, instanta retine ca în prezent pârâta reclamanta reconventional se afla în continuarea studiilor.

Potrivit art.86 alin.1 din Codul familiei, obligatia de întretinere exista între sot si sotie, parinti si copii, cel care adopta si adoptat, bunici si nepoti, strabunici si stranepoti, frati si surori, precum si între celelalte persoane anume prevazute de lege.

Însa potrivit art.86 alin.2 din Codul familiei, aceasta obligatie de întretinere descrisa mai sus ia nastere doar în situatia celui aflat în stare de nevoie, neavând putinta unui câstig din munca din cauza incapacitatii de a munci.

Transpunând aceste principii în speta, instanta observa ca într-adevar pârâta reclamanta reconventional A (M) EM se afla în stare de nevoie.

Astfel, din adeverinta de venit eliberata de AFP Tg-Jiu, aflata la fila 31 în dosar, rezulta ca aceasta nu figureaza în evidente cu venituri impozabile.

Pe de alta parte, din contractul de scolarizare încheiat cu Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila Tg-Jiu (fila 28) instanta retine ca aceasta urmeaza cursuri de zi pentru a deveni asistent medical, având de achitat o taxa de scolarizare în cuantum de aproximativ 1700 lei anual.

Cum prin actele depuse la dosar si analizate mai sus, reclamanta reconventional  a dovedit starea de nevoie în care se afla, fiind în incapacitate de a munci datorita unei cauze de ordin social- continuarea studiilor, instanta apreciaza întemeiata  sustinerea sa în sensul ca are nevoie de întretinere.

Ridicându-se problema cine trebuie sa îi acorde aceasta întretinere, instanta constata ca întretinerea se datoreaza, potrivit art.89 din Codul familiei, într-o anumita ordine, care are caracter obligatoriu.

Astfel, potrivit textului de lege precitat sotii îsi datoreaza întretinere înaintea celorlalti obligati, iar descendentul este obligat la întretinere înaintea ascendentului.

Numai în masura  în care primul debitor nu poate executa obligatia de întretinere, reclamanta reconventional se poate adresa categoriei de debitori imediat urmatoare, în ordinea indicata de text.

Asadar, în speta reclamanta reconventional A (M)EM este îndreptatita sa primeasca întretinere în primul rând de la sotul sau, fiind întemeiata sustinerea tatalui sau sub acest aspect.

Pe de alta parte, cum din probatoriul administrat în cauza (adeverinta de la fila 31) rezulta ca veniturile sotului sunt în medie de 769 lei lunar si având în vedere cheltuielile de scolarizare pe care reclamanta reconventional le-a dovedit, precum si faptul ca din cauza studiilor înca nu este angajata în munca,  instanta apreciaza ca sotul sau nu are mijloace suficiente pentru a-i acorda întreaga întretinere, sub acest aspect fiind întemeiata sustinerea creditoarei obligatiei de întretinere.

În atare situatie, constatând ca cel obligat în primul rând la întretinere -sotul reclamantei reconventional- nu are mijloace îndestulatoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere, instanta, facând aplicarea dispozitiilor art.91 din Codul familiei, constata ca  tatalui pârât reconventional AI îi revine obligatia de a completa  întretinerea prestata de sot.

Cu privire la cuantumul sumei care se impune a fi platita de acesta din urma cu titlu de pensie de întretinere fiicei sale pentru a completa întretinerea prestata de sot, instanta are în vedere pe de o parte venitul lunar mediu al sotului-769 lei, venitul mediu lunar al pârâtului reconventional -1823 lei,  dar si cuantumul taxei de scolarizare, precum si faptul ca pârâtul reconventional are de asemenea în întretinere un copil minor, dispozitiile articolului 90 din Codul familiei aratând în mod expres ca în situatia în care mai multe din persoanele prevazute în articolul 89 sunt obligate sa întretina aceeasi persoana, ele vor contribui la plata întretinerii proportional cu mijloacele de care dispun.

Luând drept referinta aceeasi perioada de timp -o luna de zile, instanta constata ca achitarea taxei de scolarizare  presupune un cost de aproximativ 150 lei lunar pentru reclamanta reconventional.

În raport de acest criteriu, instanta constata ca suma pe care pârâtul reconventional a fost de acord sa o plateasca -250 lei lunar este suficienta pentru ca reclamanta sa faca fata cheltuielilor scolarizarii, diferenta ramânându-i pentru a-si asigura cele necesare traiului, pentru aceasta din urma nevoie compensând întretinerea pe care sotul sau este obligat de asemenea sa o acorde.

Pentru a retine astfel, instanta are în vedere si faptul ca în situatia ipotetica în care s-ar fi apreciat ca doar pârâtul reconventional AI ar fi trebuit sa acorde întretinere reclamantei reconventional, cuantumul maxim al pensiei de întretinere la care acesta putea fi obligat ar fi fost de 1/6 din veniturile sale, adica 303,8 lei.

Or, în aceste conditii, instanta apreciaza ca, desi are venituri modeste, sotul reclamantei reconventional poate sa completeze prin întretinerea pe care are obligatia sa o acorde acesteia cel putin diferenta între suma apreciata justificata si suficienta  de catre  instanta -250 lei  si suma maxima la a carei plata pârâtul reconventional ar fi putut fi obligat.

Pentru considerentele mai sus expuse, instanta apreciaza ca cererea reclamantului pârât reconventional de reducere a pensiei de întretinere datorate  pârâtei reclamante reconventional de la  292,4 lei lunar la 250 lei lunar este întemeiata.

Având în vedere solutionarea data capatului principal de cerere având ca obiect reducere pensie de întretinere, instanta va respinge pe cale de consecinta cererea reconventionala având ca obiect majorare pensie de întretinere ca neîntemeiata.

Potrivit art.453 alin.2 C.proc.civ., pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, înfiintarea popririi se dispune de instanta de fond, din oficiu, de îndata ce hotarârea este executorie potrivit legii, asadar indiferent daca partile au solicitat sau nu aceasta masura, astfel ca în raport de aceste prevederi legale instanta va dispune din oficiu prin ordonanta înfiintarea popririi asupra veniturilor salariale realizate de pârâtul reconventional.

În temeiul dispozitiilor art.274 C.proc.civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite actiunea conform precizarii ulterioare formulata de reclamantul  AI, cu domiciliul în ..... împotriva pârâtei  AMA, cu domiciliul în ...si împotriva pârâtei reclamante reconventional A (M) EM, cu domiciliul în  ......

Sisteaza pensia de întretinere în cuantum de 292,4 lei stabilita în sarcina reclamantului si în favoarea pârâtei AMA, prin sentinta civila nr.7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu.

Reduce pensia de întretinere stabilita în sarcina reclamantului si în favoarea pârâtei reclamante reconventional  A (M) EM prin sentinta civila nr.7599/15.10.2008 a Judecatoriei Tg-Jiu de la suma de 292,4 lei lunar la suma de 250 lei lunar, începând cu data introducerii actiunii, 19.08.2010 si pâna la terminarea studiilor de catre pârâta reclamanta reconventional, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani de catre aceasta.

Respinge cererea reconventionala formulata de pârâta reclamanta reconventional A (M) EM împotriva reclamantului pârât reconventional AI, având ca obiect majorare pensie de întretinere, ca neîntemeiata.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 04.11.2010 la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte, Grefier,

RED.TEHN. AG.5 EX.

06.12.2010

1