Cerere redeschidere a procesului penal

Sentinţă penală 2210 din 14.10.2014


Domeniu: redeschidere proces penal

Tip: sentinţă penală

Nr./data 2210/14.10.2014

Autor: Judecătoria Focşani

Cerere redeschidere a procesului penal – inadmisibilitate chiar dacă instanța a constatat în mod corect că cererea a fost tardiv introdusă.

Prin sentinţa penala  nr. 2210/14.10.2014 a J F,  s-a dispus respingerea  cererii de redeschidere a procesului penal formulată de condamnatul I V, ca fiind tardivă, şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Împotriva sentinţei a declarat apel condamnatul solicitând admiterea cererii sale de redeschidere a procesului penal, pe motiv că s-a împăcat cu partea vătămată.

Prin decizia penală nr.1222/A/15.12.2014 a Curţii de Apel Galaţi, a fost admis apelul,  a fost desfiinţată în parte sentinţa penală nr. 2210/14.10.2014 a Judecătoriei Focşani în sensul modificării dispoziţiei de respingere a cererii de redeschidere a procesului penal ca fiind inadmisibilă, în loc de tardivă şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În motivarea deciziei, Curtea a reţinut că în cazul în care instanţa de fond ar fi constatat în mod corect că cererea condamnatului I V a fost tardiv introdusă ar fi trebuit să dispună respingerea acesteia ca inadmisibilă şi nu ca tardivă.

Curtea a apreciat că cererea de redeschidere a procesului penal nu este tardiv formulată, urmând a fi analizată sub incidenţa celorlalte criterii instituite de art. 469 al. 1 Cod pr. penală.

Din această perspectivă, Curtea a constatat că cererea nu este formulată de o persoană dintre cele prevăzute la art. 466, respectiv de o persoană care a fost judecată în lipsă.

În speţă, condamnatul I V nu poate fi considerată persoană care a fost judecată în lipsă întrucât nu a lipsit de la judecarea cauzei, fiind prezent judecata în fond la termenul din 06.10.2006, când a solicitat amânarea pentru angajarea unui avocat, iar la judecata în apel şi-a desemnat un avocat ales (av. Burcă Titi) care s-a prezentat la data de 06.04.2007 când a formulat concluzii în cauză. 

Aşa fiind, Curtea a constatat că în speţă  cererea de redeschidere a procesului penal a fost formulată de o persoană care nu a fost judecată în lipsă astfel încât condiţia prevăzută de art. 469 al. 1 lit. a, teza a II-a Cod pr. penală pentru admiterea cererii nu este îndeplinită, situaţie în care cererea trebuie respinsă ca inadmisibilă.