Contrabandă – art. 270 din Legea nr.86/2006

Sentinţă penală 776 din 26.06.2015


Având în vedere gradul ridicat de pericol social al faptei săvârşite, ce rezultă din modul de comitere a acesteia şi din faptul că a relevat un scenariu care nu este credibil, instanţa consideră că prin conţinutul ei concret, fapta inculpatului nu este lipsită în mod vădit de importanţă şi prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa  închisorii  pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” şi în acelaşi timp, apreciind că reeducarea inculpatului se poate realiza chiar şi fără executarea pedepsei va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Prin sentinţa penală nr. 776 din 26 iunie 2015 instanţa a dispus condamnarea inculpatului MG, la pedeapsa de 1 an şi 4(patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, prev. şi ped de art.270, alin.3 din Legea 86/2006, cu aplicarea art.396, alin.10 C. proc. pen .

În temeiul art. 67 C.pen, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66, alin. 1, lit. a,b şi I C. PEN., respectiv : dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a conduce vehicule de categoria B, pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 65, alin.1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.  66, alin. 1, lit. a,b şi I Cod penal, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.65, alin.3.

Conform art. 29 alin. 1 lit. i din Legea nr. 253/2013 s-a dispus comunicarea hotărârii către Brigada de Poliţie Rutieră în vederea punerii în executare a pedepsei complementare.

În baza dispoziţiilor art. 91, 92 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

În baza art. 93 al.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere s-a impus inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitare, pe cheltuiala inculpatului.

În baza art. 93 al. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 zile, la Primăria Caşvana sau la Primăria com. Arbore, jud. Suceava.

Conform art. 404 al. 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sus-menţionate ori în cazul comiterii de noi infracţiuni, se va revoca suspendarea şi se va dispune executarea pedepsei, potrivit art. 96 Cod penal.

A fost obligat inculpatul  MG la plata către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de  38227 lei, şi a  dobânzilor şi penalităţilor aferente, care urmează a fi calculate începând cu data săvârşirii faptei, respectiv  23.10.2014 şi până la data achitării efective a debitului.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, dispune confiscarea cantităţii de de 3644 pachete ţigarete marca VICEROY, a telefonului mobil marca SONY-XPERIA, SERIA  …, cu cartelă SIM Orange şi a telefonului mobil marca SAMSUNG MODEL GTE 1200I, seria IMEI …, cu cartela sim seria…, care se află la camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. CM, precum şi a autoturismului marca RENAULT ESPACE, cu nr. de înmatriculare …, SERIE ŞASIU…, care se află la Poliţia mun. CM, fiind înmatriculat pe numele RD.

În baza art.249 și art. 397 alin.2 Cod procedură penală instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător cu privire la bunurile ce aparţin inculpatului MG conform adresei cu nr. …/29.10.2014 eliberată de Primăria or. C, respectiv : teren cu construcţii intravilan, de 360 mp; teren intravilan  în suprafaţă de 1640 mp; teren extravilan în suprafaţă de 17100 mp; locuinţă (parter+ mansardă), în suprafaţă de 216 mp; bucătărie, în suprafaţă de 46 mp; anexe, în suprafaţă de 133 mp, în vederea garantării recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 38.227 lei precum și a accesoriilor aferente debitului până la data stingerii sumei datorate.

Constată recuperată suma de 500 lei, reprezentând parte din suma cu care s-a constituit parte civilă Direcţia Generală Regională  a Finanţelor Publice Iaşi -Direcţia Regională Vamală Iaşi.

De asemenea, a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 900 lei, cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei, din cursul urmăririi penale şi suma de 400 lei, din cursul judecăţii, iar suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu  urmează  a fi avansat din fondurile Ministerului  Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. …, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria CM la data de 18.03.2015, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. … s-a dispus  trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului MG, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă  prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif., constând în aceea că la data de 23.10.2014 , orele 14:45, MG a fost depistat de către lucrătorii de poliţie pe DJ 176 de pe raza localităţii Vama, în timp ce transporta cu autoturismul RENAULT ESPACE cu nr. de înmatriculare … cantitatea de 3.644 pachete ţigări de contrabandă, cauzând statului un prejudiciu în valoare totală de 43.227 lei.

Totodată, s-a dispus sesizarea Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc cu privire la confiscarea specială a  bunurilor reţinute de la inculpat, respectiv faţă de : - autoturismul  marca RENAULT ESPACE, cu nr. de înmatriculare …,  telefoanele mobile mărcile Sony Xperia seria IMEI … cu cartelă SIM Orange seria … şi acumulator aferent, Samsung model GT-E 1200I seria IMEI … cu cartelă SIM Orange seria … şi acumulator aferent şi faţă de cele 3.644 pachete de ţigări marca VICEROY.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 23.10.2014, orele 14,45, lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei nr.14 de Poliţie Rurală Vama, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 17 – km 205 de pe raza comunei Vama, au observat autoturismul marca RENAULT ESPACE de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare …, care se deplasa din direcţia oraşului Frasin spre municipiul Câmpulung Mold.

Lucrătorii de poliţie au procedat la urmărirea autovehiculului cu semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei din dotare, pornite. Pe parcursul urmăririi aceştia au pierdut contactul vizual cu autoturismul respectiv, care nu a oprit  la semnalele poliţiştilor. După aproximativ două minute, lucrătorii de poliţie au identificat autoturismul în cauză staţionat de DJ 176 de pe raza comunei Vama, la intersecţia cu DN 17 şi strada Petru Rareş din comuna Vama, în dreptul imobilului cu nr. 10 A, orientat cu faţa înspre comuna Frumosu.

Lucrătorii de poliţie au procedat la legitimarea conducătorului autovehiculului în persoana inculpatului MG din localitatea C,  care se afla singur în maşină. Cu ocazia verificării, în spatele banchetei autovehiculului, lucrătorii de poliţie au observat un echipament de schi, respectiv o salopetă de culoare roşu cu negru, în care se găseau mai multe pachete de ţigări. Întrucât existau suspiciuni că autoturismul are amenajate locaşuri speciale pentru transportul ţigărilor de contrabandă, lucrătorii de poliţie au procedat la conducerea autoturismului la S.C ING SERVICE S.R.L. CM, unde în prezenţa martorului asistent GD, s-a procedat la verificarea autoturismului. Cu această ocazie, s-a constatat că autoturismul avea confecţionat artizanal un locaş special sub planşeul pedalier şi scaunele din faţă, unde au fost găsite ascunse un număr de 3.594 pachete de ţigări marca VICEROY cu timbre de Ucraina. De asemenea, s-a mai constatat existenţa unui locaş special amenajat şi sub scaunele din spate ale acestuia iar pe bancheta din spate au fost găsite ascunse în interiorul unei haine şi un număr de 50 de pachete de ţigări marca VICEROY cu timbre de Ucraina.

Pe timpul cercetărilor ţigările au fost examinate criminalistic, dar nu au fost identificate fragmente de urme papilare pentru comparaţii dactiloscopice în vederea stabilirii persoanelor care le-au creat. În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii de poliţie s-a constatat că autoturismul mai sus arătat nu figurează ca fiind furat în baza de date, dar acesta este înmatriculat în Franţa pe numele lui RD.

Fiind audiat, inculpatul a susţinut că nu avea la cunoştinţă despre ţigările găsite în autoturismul condus de către el. Acesta a arătat că în timp ce se afla în localitatea Cacica a fost abordat de către o persoană al cărei nume nu îl cunoaşte şi nici semnalmentele acesteia nu le mai poate indica, care i-a solicitat să conducă autoturismul în cauză până în localitatea Vama, urmând ca la destinaţie să fie plătit pentru efectuarea acestei curse. Susţinerile inculpatului nu pot fi luate în considerare motivat de faptul că acesta nu le-a putut proba.

Autoturismul folosit la comiterea faptei şi ţigările au fost reţinute pentru cercetări fiind predate la camera de corpuri delicte. Au fost reţinute de asemenea şi două telefoane mobile.

Prin adresa cu nr. … din 27.10.2014 Direcţia Regională Vamală Iaşi a comunicat că prin săvârşirea faptei  s-a creat un prejudiciu statului în valoare de 43.227 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale datorate bugetului de stat.

Situaţia de fapt descrisă mai sus a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu  (f.11); proces verbal de constatare (fila 12); proces verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşe foto (f.14-25); proces verbal privind verificarea autoturismului (f. 29-30); dovadă şi ordonanţă de ridicare a bunurilor (f. 31-32, 34); adresa A.N.A.F. (f. 36-45); declaraţiile suspectului/inculpatului (f. 52-61); declaraţiile martorilor (f. 63-68).

Cu privire la modalitatea de sesizare s-au reţinut următoarele:

La data de 23.10.2014, orele 14:45, lucrătorii  de poliţie din cadrul  Poliţiei mun. CM – Compartimentul de Investigare a Fraudelor, s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către MG a infracţiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif. care, la data şi ora mai sus menţionate, a fost depistat de către lucrătorii de poliţie pe DJ 176 de pe raza localităţii Vama, în timp ce transporta cu autoturismul marca RENAULT ESPACE cu nr. de înmatriculare … cantitatea de 3.644 pachete de ţigări de contrabandă.

Cu privire la urmărirea penală s-au reţinut următoarele:

Prin ordonanţa nr. … din 23.10.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale  in rem cu privire la fapta de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif., constând în aceea că la data de 23.10.2014, orele 14:45, MG a fost depistat de către lucrătorii de poliţie pe DJ 176 de pe raza localităţii Vama, în timp ce transporta cu autoturismul RENAULT ESPACE cu nr. de înmatriculare … cantitatea de 3.644 pachete ţigări de contrabandă.

Prin ordonanţa  nr. … din 23.10.2014 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspect pentru comiterea infracţiunii de  contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif., constând în aceea că la data de 23.10.2014, orele 14:45, MG a fost depistat de către lucrătorii de poliţie pe DJ 176 de pe raza localităţii Vama, în timp ce transporta cu autoturismul RENAULT ESPACE cu nr. de înmatriculare … cantitatea de 3.644 pachete ţigări de contrabandă.

Prin ordonanţa  nr. … din 29.10.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii  penale faţă de inculpatul MG pentru săvârşirea infracţiunii de  contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif., constând în aceea că la data de 23.10.2014, orele 14:45, MG a fost depistat de către lucrătorii de poliţie pe DJ 176 de pe raza localităţii Vama, în timp ce transporta cu autoturismul RENAULT ESPACE cu nr. de înmatriculare …. cantitatea de 3.644 pachete ţigări de contrabandă.

Prin ordonanţa cu nr. … din data de 23.10.2014, lucrătorii de poliţie au dispus reţinerea suspectului MG pentru o perioadă de 24 de ore începând cu data de 22.10.2014, orele 19,00, până la data de 24.10.2014, orele 19,00.

Inculpatului MG i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 108 şi art. 83 din C. proc. pen., întocmindu-se procesul verbal din 11.11.2014 (fila 60).

Prin încheierea pronunţată în procedura de cameră preliminară la data de 17.04.2015 2015 s-a dispus începerea judecăţii privind pe inculpat pentru infracţiunea pentru care acesta a fost trimis în judecată.

La data de 16.04.2015, partea civilă Direcţia Regională Vamală Iaşi a depus la dosar o cerere(fila 16) prin care a arătat că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 43.227 lei, la care se adaugă accesoriile aferente, ce urmează a fi calculate de la data săvârşirii faptei şi până la data achitării prejudiciului. Totodată, partea civilă a solicitat instituirea măsurii sechestrului asigurător.

La termenul din data de  15 mai 2015, instanţa a încuviinţat cererea inculpatului, privind judecarea cauzei în procedura simplificată şi a procedat la audierea acestuia, declaraţia dată de inculpat fiind consemnată şi ataşată la fila 28 din dosar.

La termenul de astăzi, Inculpatul a depus la dosar o caracterizare efectuată de Primăria or. C, în care se arată că acesta regretă fapta.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca şi  cea reţinută prin actul de trimitere în judecată, respectiv că, la data de 23.10.2014, orele 14,45 lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei nr.14 de Poliţie Rurală Vama, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 17 – km. 205 de pe raza comunei Vama, au observat autoturismul marca RENAULT ESPACE de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare …, care se deplasa din direcţia oraşului Frasin spre municipiul Câmpulung Mold.

Lucrătorii de poliţie au procedat la urmărirea autovehiculului cu semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei din dotare, pornite. Pe parcursul urmăririi aceştia au pierdut contactul vizual cu autoturismul respectiv, care nu a oprit  la semnalele poliţiştilor. După aproximativ două minute, lucrătorii de poliţie au identificat autoturismul în cauză staţionat de DJ 176 de pe raza comunei Vama, la intersecţia cu DN 17 şi strada Petru Rareş din comuna Vama, în dreptul imobilului cu nr. 10 A, orientat cu faţa înspre comuna Frumosu.

Lucrătorii de poliţie au procedat la legitimarea conducătorului autovehiculului în persoana inculpatului MG din localitatea C,  care se afla singur în maşină. Cu ocazia verificării, în spatele banchetei autovehiculului, lucrătorii de poliţie au observat un echipament de schi, respectiv o salopetă de culoare roşu cu negru, în care se găseau mai multe pachete de ţigări. Întrucât existau suspiciuni că autoturismul are amenajate locaşuri speciale pentru transportul ţigărilor de contrabandă, lucrătorii de poliţie au procedat la conducerea autoturismului la S.C ING SERVICE S.R.L. CM, unde în prezenţa martorului asistent GD, s-a procedat la verificarea autoturismului. Cu această ocazie, s-a constatat că autoturismul avea confecţionat artizanal un locaş special sub planşeul pedalier şi scaunele din faţă, unde au fost găsite ascunse un număr de 3.594 pachete de ţigări marca VICEROY cu timbre de Ucraina. De asemenea, s-a mai constatat existenţa unui locaş special amenajat şi sub scaunele din spate ale acestuia iar pe bancheta din spate au fost găsite ascunse în interiorul unei haine şi un număr de 50 de pachete de ţigări marca VICEROY cu timbre de Ucraina.

Pe timpul cercetărilor ţigările au fost examinate criminalistic, dar nu au fost identificate fragmente de urme papilare pentru comparaţii dactiloscopice în vederea stabilirii persoanelor care le-au creat. În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii de poliţie s-a constatat că autoturismul mai sus arătat nu figurează ca fiind furat în baza de date, dar acesta este înmatriculat în Franţa pe numele lui RD.

Fiind audiat, inculpatul a susţinut că nu avea la cunoştinţă despre ţigările găsite în autoturismul condus de către el. Acesta a arătat că în timp ce se afla în localitatea Cacica a fost abordat de către o persoană al cărei nume nu îl cunoaşte şi nici semnalmentele acesteia nu le mai poate indica, care i-a solicitat să conducă autoturismul în cauză până în localitatea Vama, urmând ca la destinaţie să fie plătit pentru efectuarea acestei curse. Susţinerile inculpatului nu pot fi luate în considerare motivat de faptul că acesta nu le-a putut proba.

Autoturismul folosit la comiterea faptei şi ţigările au fost reţinute pentru cercetări fiind predate la camera de corpuri delicte. Au fost reţinute de asemenea şi două telefoane mobile.

Prin adresa cu nr. … din 27.10.2014 Direcţia Regională Vamală Iaşi a comunicat că prin săvârşirea faptei  s-a creat un prejudiciu statului în valoare de 43.227 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale datorate bugetului de stat.

Această situaţie de fapt a fost reţinută de către instanţă exclusiv în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, probe ce au fost prezentate detaliat în actul de sesizare a instanţei şi arătate anterior.

În drept, fapta inculpatului MG care, data de 23.10.2014 , orele 14:45, a fost depistat de către lucrătorii de poliţie pe DJ 176 de pe raza localităţii Vama, în timp ce transporta cu autoturismul RENAULT ESPACE cu nr. de înmatriculare … cantitatea de 3.644 pachete ţigări de contrabandă, cauzând statului un prejudiciu în valoare totală de 43.227 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă  prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif.

Constatând, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, instanţa îi va aplica acestuia o pedeapsă cu închisoarea,  la individualizarea acesteia urmând a fi avute în vedere  criteriile generale de individualizare a pedepsei, prev. de art.74 C. pen., de limitele de pedeapsă prev. de art.253 C. pen,  şi de pericolul social al faptei.

Astfel, se reţine că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, însă  scenariul invocat de acesta, în sensul că , în timp ce se afla în localitatea Cacica a fost abordat de către o persoană al cărei nume nu îl cunoaşte şi nici semnalmentele acesteia nu le mai poate indica, care i-a solicitat să conducă autoturismul în cauză până în localitatea Vama, urmând ca la destinaţie să fie plătit pentru efectuarea acestei curse, nu este credibil şi  conferă faptei săvârşite de acesta un grad ridicat de pericol social.

Faţă de cele menţionate mai sus, apreciind că nu există elemente care să poată fi reţinute în favoarea inculpatului sub forma unor circumstanţe atenuante, având în vedere disp. art. 65 şi ale art.66 C. pen, referitoare la pedepsele accesorii, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, în limita minimă prevăzută de art.. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 modif.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 396 al. 10 Cod procedură penală, respectiv reducerea cu o treime a limitei de pedeapsă prevăzute de lege.

Având în vedere gradul ridicat de pericol social al faptei săvârşite, ce rezultă din modul de comitere a acesteia şi din faptul că a relevat un scenariu care nu este credibil, instanţa consideră că prin conţinutul ei concret, fapta inculpatului nu este lipsită în mod vădit de importanţă şi prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, pedeapsa amenzii penale, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei nefiind suficiente pentru a asigura scopul preventiv şi educativ al pedepsei.

Prin urmare, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an şi 4 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, prev. şi ped de art.270, alin.3 din Legea 86/2006, cu aplicarea art.396, alin.10 C. proc. pen .

În temeiul art. 67 C.pen, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66, alin. 1, lit. a,b şi I C. PEN., respectiv : dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a conduce vehicule de categoria B, pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 65, alin.1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.  66, alin. 1, lit. a,b şi I C. PEN, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.65, alin.3.

Conform art. 29 alin. 1 lit. i din Legea nr. 253/2013 prezenta hotărâre se va comunica către Brigada de Poliţie Rutieră în vederea punerii în executare a pedepsei complementare.

Apreciind că reeducarea inculpatului se poate realiza chiar şi fără executarea pedepsei, fiind îndeplinite condiţiile prev. de art..91 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în baza art. 92 alin. 1 Cod penal şi calculat cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri

În baza art. 93 al.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitare, pe cheltuiala inculpatului.

În baza art. 93 al. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 zile, la Primăria C sau la Primăria com. A, jud. Suceava.

Conform art. 404 al. 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor sus-menţionate ori în cazul comiterii de noi infracţiuni, se va revoca suspendarea şi se va dispune executarea pedepsei, potrivit art. 96 Cod penal.

În baza art. 397 rap. la art.25 C. proc. pen., va admite, în parte,  acţiunea civilă, urmând să obligă inculpatul  MG la plata către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi a sumei de  38227 lei, şi a  dobânzilor şi penalităţilor aferente, care urmează a fi calculate începând cu data săvârşirii faptei, respectiv  23.10.2014 şi până la data achitării efective a debitului.

Având în vedere chitanţa  nr. … (fila 33), care atestă plata de către inculpat a sumei de 500 lei, instanţa va constata recuperată suma de 500 lei, reprezentând parte din suma cu care s-a constituit parte civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a şib Cod penal, va dispune confiscarea cantităţii de de 3644 pachete ţigarete marca VICEROY, a telefonului mobil marca SONY-XPERIA, SERIA  IMEI …, cu cartelă SIM Orange şi a telefonului mobil marca SAMSUNG MODEL GTE 1200I, seria IMEI …, cu cartela sim seria …, care se află la camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. Câmpulung Moldovenesc, precum şi a  a autoturismului marca RENAULT ESPACE, cu nr. de înmatriculare ..., SERIE ŞASIU …, care se află la Poliţia mun. CM, fiind înmatriculat pe numele RD.

În baza art.249 și art. 397 alin.2 Cod procedură penală instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător cu privire la bunurile ce aparţin inculpatului MG conform adresei cu nr. …/29.10.2014 eliberată de Primăria or. C (fila 62, dos.urm. pen.), respectiv : teren cu construcţii intravilan, de 360 mp; teren intravilan  în suprafaţă de 1640 mp;teren extravilan în suprafaţă de 17100 mp; locuinţă (parter+mansardă), în suprafaţă de 216 mp; bucătărie, în suprafaţă de 46 mp; anexe, în suprafaţă de 133 mp, în vederea garantării recuperării prejudiciului produs prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 38.227 lei precum și a accesoriilor aferente debitului până la data stingerii sumei datorate.

În temeiul art. 274 alin.1, teza 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul să plătească statului suma de 900 lei, cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei, din cursul urmăririi penale şi suma de 400 lei, din cursul judecăţii. Suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu  urmează  a fi avansată din fondurile Ministerului  Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.