Competenţa de soluţionare a cererii în condiţiile modificării normelor privind competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor care au făcut obiectul sentinţei de condamnare

Sentinţă penală 1045 din 15.12.2014


Prin cererea adresată Tribunalului Prahova şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/105/2013 petentul AI cu privire la pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 135/09.03.1999 în dosarul nr. 1803/1997 al Tribunalului Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 1497/06.04.2000 a Curţii Supreme de Justiţie.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri, respectiv copie sentinţă, bilet liberare, fişă cazier judiciar.

La termenul de judecată din data de 15.12.2104, instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale.

Potrivit dispoziţiilor art. 529 C.p.p., competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate.

Reglementarea actualului cod preia astfel norma de competenţă din Codul de procedură penală anterior, prevăzută la art. 494.

În interpretarea textului de lege anterior, Î.C.C.J. a pronunţat decizia nr. 83/2007, în interesul legii, prin care a statuat că în caz de modificare a normelor de competenţă, cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii.

Această dezlegare a problemei de drept îşi păstrează aplicabilitatea şi sub imperiul noului cod de procedură penală, dispoziţiile art. 4741 C.p.p. prevăzând expres că efectele deciziei pronunţate în interesul legii încetează în cazul abrogării8, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare.

Având în vedere împrejurarea că la momentul introducerii cererii infracţiunea de viol şi lipsire de libertate sunt de competenţa de soluţionare în primă instanţă a judecătoriei, văzând şi domiciliul petentului, instanţa urmează  să admită excepţia necompetenţei materiale a instanţei, invocată din oficiu.

În baza art. 47 alin. 2 rap. la art. 529 C.p.p. se va dispune declinarea competenţei de soluţionare a cererii de reabilitare formulată de petentul A.I. în favoarea Judecătoriei Sinaia.

În baza art. 274 alin. 5 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat urmează să rămână în sarcina acestuia.