Sentinţa penală

Hotărâre 383 din 17.07.2015


DOSAR PENAL NR. …/1748/…

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CORNETU – jud. ILFOV

SENTINŢA PENALĂ NR. 383

Şedinţa publică  din data de 17.07.2014

PREŞEDINTE: ...

GREFIER: ...

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, a participat domnul procuror ....

Pe rol pronunţarea cauzei penale privind pe inculpaţii PCA trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 şi 2 C.p.; viol, prev. de art. 197 alin.1 şi 2 C.p.;  tâlhărie, prev. art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p.;  şi perversiune sexuală, prev. de art. 201 alin. 1 şi 4 C.p. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p. şi art. 75 alin.1 lit c) C.p., PM trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 şi 2 C.p.; complicitate la viol, prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p.;  complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p.;  şi complicitate la perversiune sexuală, prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 C.p. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p. şi art. 75 alin.1 lit c) C.p., AMV trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 şi 2 C.p.; complicitate la viol, prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p.;  complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p.;  şi complicitate la perversiune sexuală, prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 C.p. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p. şi  art. 99 şi urm. C.p, MCB trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 şi 2 C.p.; complicitate la viol, prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p.;  complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p.;  şi complicitate la perversiune sexuală, prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 C.p. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p. şi art. 75 alin.1 lit c) C.p., SM trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 şi 2 C.p.; complicitate la viol, prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p.;  tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p.;  şi complicitate la perversiune sexuală, prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 C.p. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p. şi art. 75 alin.1 lit c) C.p., totul cu aplicarea art. 37 alin.1 lit b) C.p. şi OS trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 şi 2 C.p.; complicitate la viol, prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p.;  complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p.;  şi complicitate la perversiune sexuală, prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 C.p. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p. şi  art. 99 şi urm. C.p.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data de ..., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta încheiere, când instanţa, în temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p a stabilit pronunţarea pentru, ... şi ..., dispunând următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

 La data de ..., pe rolul Judecătoriei Cornetu a fost înregistrat sub nr. ... dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe langa Judecătoria Cornetu, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor:

PCA cercetat sub sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1, alin.  2 din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, viol prev. de art. 197 alin. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit a) din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen şi perversiune sexuală prev. de art. 201 alin. 1 şi 4 din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit a) C.pen;

PM  cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1, alin.  2 din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, complicitate la viol prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 197 alin. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, complicitate la  tâlhărie prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit a) din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen şi complicitate la perversiune sexuală prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit a) C.pen;

MCB cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1, alin.  2 din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, complicitate la viol prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 197 alin. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, complicitate la  tâlhărie prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit a) din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen şi complicitate la perversiune sexuală prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 din C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit a) C.pen;

SM cercetat sub aspectul săvârşirii în stare de recidivă postcondamnatorie a infracţiunilor de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit a) din C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C.pen. precum şi cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, complicitate la viol prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 197 alin. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C.pen. precum şi cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen, complicitate la perversiune sexuală prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 din C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C.pen. precum şi cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. şi lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1, alin.  2 din C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen;

AMV cercetat sub aspectul săvârşirii în stare de minorat a infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1, alin.  2 din C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen, complicitate la viol prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 197 alin. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen, complicitate la  tâlhărie prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit a) din C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen şi complicitate la perversiune sexuală prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 din C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit a) C.pen; precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului

OS cercetat sub aspectul săvârşirii în stare de minorat a infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1, alin.  2 din C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen, complicitate la viol prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 197 alin. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen, complicitate la  tâlhărie prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit a) din C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen şi complicitate la perversiune sexuală prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 din C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit a) C.pen.

În sarcina inculpatului PCA s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, cu complicitatea numiţilor PM , AMV, MCB, SM, CAF, CI,  a supus la perversiuni sexuale partea vătămată în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, ulterior, a lipsit-o pe aceasta de libertate, i-a sustras prin violenţă telefonul mobil, iar apoi, PCA a întreţinut acte sexuale cu partea vătămată, prin constrângerea acestuia.

În sarcina inculpatului PM  s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, a lipsit de libertate partea vătămată, X, împreună cu PCA şi cu complicitatea numiţilor AMV, MCB, SM, CAF, CI,  şi a înlesnit, cu intenţie, supunerea la perversiuni sexuale a părţii vătămate, în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, deposedarea prin violenţă de telefonul mobil şi întreţinerea de acte sexuale, prin constrângerea acestuia.

În sarcina incululpatului MCB s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, a înlesnit, cu intenţie, împreună cu PM, AMV, SM, CAF, CI  supunerea  la perversiuni sexuale a parţii vătămate în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, de către PCA,  ulterior, lipsirea de libertate a acestuia de către PCA şi PM , sustragerea prin violenţă a telefonului mobil de către SM şi PCA, întreţinerea de acte sexuale cu partea vătămată, prin constrângerea acestuia, de către PCA.

 În sarcina inculpatului SM s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, a deposedat de telefonul mobil, prin violenţă, împreună cu PCA, pe partea vătămată şi a înlesnit, cu intenţie, împreună cu PM , AMV, MCB, CAF, CI  supunerea  la perversiuni sexuale a parţii vătămate în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, de către PCA, ulterior, lipsirea de libertate a acestuia de către PCA şi PM, întreţinerea de acte sexuale cu partea vătămată, prin constrângerea acestuia, de către PCA.

În sarcina inculpatului AMV (minor în vârstă de 16 ani) s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, a înlesnit, cu intenţie, împreună cu PM , MCB, SM, CAF, CI supunerea  la perversiuni sexuale a parţii vătămate în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, de către PCA,  ulterior, lipsirea de libertate a acestuia de către PCA şi PM , sustragerea prin violenţă a telefonului mobil de către SM şi PCA, întreţinerea de acte sexuale cu partea vătămată, prin constrângerea acestuia, de către PCA.

În sarcina inculpatului AMV (minor în vârstă de 16 ani) s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, a înlesnit, cu intenţie, împreună cu PM , MCB, SM, CAF, CI supunerea  la perversiuni sexuale a parţii vătămate în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, de către PCA,  ulterior, lipsirea de libertate a acestuia de către PCA şi PM , sustragerea prin violenţă a telefonului mobil de către SM şi PCA, întreţinerea de acte sexuale cu partea vătămată, prin constrângerea acestuia, de către PCA.

În sarcina inculpatului OS (minor în vârstă de 17 ani) s-a reţinut că, în noaptea de 02/03.09.2013, a lipsit de libertate partea vătămată X împreună cu PM , MCB, SM, CAF, CI, PCA şi AMV, a înlesnit supunerea la perversiuni sexuale a parţii vătămate în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, jud. Ilfov, pe strada Libertăţii, în dreptul imobilului cu numărul 32, de către PCA şi PCA, întreţinerea de acte sexuale cu partea vătămată, prin constrângerea acestuia, de către PCA.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: denunţul formulat de PA, tatăl persoanei vătămate X şi declaraţiile acestuia (f. 81, 82, 86-87 d.u.p.); declaraţii martor PB (f. 83-85, 322-325); declaraţii persoană vătămată X(f. 88-95, 98-100); concluzii provizorii ale medicului legist (f. 103 verso); raport de expertiză medico-legală nr. A1/J/336/2013 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Ilfov (f. 104, 105); proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică (f. 108-124); declaraţii şi fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor: OS (f. 130-143), PCA (f. 149-158), MCB (f. 166-177), AMV  (f. 184-197), PM  (f. 202-214), SM (f. 224-232); declaraţii învinuiţi CI (f. 236-243); CAF (f. 247-260); procese-verbale de conducere în teren însoţite de planşele fotografice (f. 260-292); declaraţii martori: OMB (f. 292), ND (f. 293, 294); PDM (f. 297-302); PA (f. 303-308); GA (f. 309-314); CDV (f. 3215-317); SC (f. 318-319); OD (f. 320, 321); CG (f. 317, 318, 330); proces-verbal de investigaţii (f. 347, 348); proces-verbal de verificare (f. 349, 350); declaraţie martor NT (f. 353); cerere de cosntituire parte civilă a persoanei vătămate X şi înscrisuri depuse în dovedire (f. 384-388) şi procese-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală (f. 392-397).

În cursul cercetării judecătoreşti:

VOL: I – au fost depuse fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f. 91-94, 98, 101, 109, 111);

- a fost ataşată sentinţa penală nr. 59/01.02.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. 9973/301/2009 definitivă prin neapelare la data de 23.02.2010 privind inculpatul SM (f. 175-178, 225-226);

- Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Bucureşti s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1587,63 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de internarea persoanei vătămate X în perioada 03.09 – 06.09.2013 la Clinica de Neurochirurgie (f. 179-181, 219-221, f. 33-46, 115-127, vol. II, dosar fond);

- persoana vătămată X a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu sumele de 205,81 lei cu titlu de daune materiale reprezentând contravaloarea medicamentelor şi 200.000 lei cu titlu de daune morale (f. 182);

-au fost audiaţi inculpaţii PCA (f. 183, 184), AMV (f. 185, 186), SM (f. 187-189), OS (f. 190-192), PM  (f. 193-195) şi MCB (f. 196-198); persoana vătămată X (f. 199, 200);

- a fost depusă declaraţia martorului SVC dată la Postul de Poliţie Cernica (f. 204-242);

- s-au efectuat referatele de evaluare pentru minorii AMV (f. 248-253) şi OS (f. 71-75, vol. II, dosar fond);

- au fost audiaţi martorii: CI (f. 262, 263), CAF (f. 264-264); PA (f. 266);

VOL. II: - s-a depus adresa nr. A8/12723/2013 emisă de Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti (f. 3);

- au fost audiaţi martorii Pârvu Maria (f. 76, 77); PDM (f. 78); Pârvu Lazăr (f. 79); ND (f. 134); MG (f. 135); OMB (f. 136); GA (f. 137); SVC (f. 139); OD (f. 228); SC (f. 229);

- s-au depus acte medicale de către partea civilă X (f. 249-253) şi cerere precizatoare privind pretenţiile civile (f. 254-258);

VOL. III: - au fost audiaţi martorii CG (f. 79) şi CDV (f. 80);

- s-a depus raportul de expertiză genetică judiciară nr. A15/987/07.05.2014 întocmit de I.N.M.L. “Mina Minovici” Bucureşti (f. 129-132, 162-166);

 - s-au efectuat şi depus la dosarul cauzei rapoartele de constatare criminalistică nr. 580.763/22.05.2014 asupra comportamentului simulat al inculpatului PCA (f. 185-192) şi nr. 579.909/28.04.2014 asupra comportamentului simulat al inculpaţilor PM , MCB şi SM PCA (f. 194-211);

- au fost reaudiaţi inculpaţii care au învederat instanţei că, în situaţia în care vor fi găsiţi vinovaţi, sunt de accord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii (f. 225-228);

- au fost depuse acte în circumstanţiere (f. 229-224)

VOL. IV: - a fost reaudiată persoana vătămată X care a declarat că înlege să formuleze plângere prealabilă împotriva inc. PCA pentru săvârşirea infracţiunii de viol, precum şi împotriva celorlalţi inculpaţi pentru complicitate la viol;

- s-au formulat concluzii scrise (f. 2-31, 34-40, 85-91, 94-104).

Pe baza probelor administrate în cauză, instanţa va reţine următoarea situaţie de fapt: 

În seara zilei de 02.09.2013, în jurul orelor 23,00, persoana vătămată Pârvu Aurel Constantin consuma băuturi alcoolice împreună cu inculpaţii PCA, SM,  PM ,, MCB, AMV, OS, şi martorii CAF, şi CI în timp ce se aflau în satul Bălăceanca, com. Glina, judeţul Ilfov, în dreptul barului “La Cotera”. La un moment dat, într-un exces de zel specific tinerilor, inculpatul PCA le-a cerut celor prezenţi ca în semn de prietenie, de ataşament faţă de el să îşi dea jos tricourile şi să îl ovaţioneze, ceea ce s-a întâmplat. Se pare că în acest context p. văt. X i-a spus inculpatului SM se se îmbrace deoarece era frig, iar ei, toţi ceilalţi, işi luaseră tricourile pe ei. Deranjat fiind de iniţiativa persoanei vătămate, inculpatul PCA a lovit-o pe aceasta cu palma peste faţă, p. văt. plecând spre domiciliu, fără se îndepărta mai mult de câţiva metri deoarece martorii minori CAF şi CI împreună cu inculpatul AMV, trimişi fiind de PCA, au alergat după el, l-au lovit şi l-au adus înapoi la locul unde inculpaţii menţionaţi consumau bere.

Fiind intrigat de faptul că persoana vătămată a intenţionat să plece fără a avea acordul lor, inculpatul PCA a lovit-o pe aceasta cu palmele în zona feţei, în acelaşi mod procedând şi inculpaţii SM, PM ,  MCB şi AMV, SM lovind-o atât de puternic încât persoana vătămată a căzut la pământ. Fiind în genunchi, inculpatul PCA a profitat de starea de frică pe care déjà i-o insuflaseră inculpaţii atât prin aceea că l-au lovit cu toţii, cât şi prin numărul lor – şase persoane, din care una, respectiv inculpatul PM  avea un cuţit asupra sa pe care persoanele prezente l-au văzut şi cu care l-a ameninţat pe X că în situaţia în care va spune ceva organelor de poliţie, îl va tăia şi a pus-o pe victima X, în batjocura lor, să pupe picioarele celor prezenţi şi, mai mult, în dispreţ şi umilinţă, să îi pupe inculpatului PCA organul genital.

Continuând să consume băuturi alcoolice, inculpaţii se amuzau pe seama părţii vătămate şi îl îndemnau să consume alcool, tocmai pentru ca aceasta, ajungând în stare de ebrietate, să opună o rezistenţă minimă acţiunilor de lovire exercitate asupra ei, victima, datorită loviturilor primite şi temerii că ar fi fost lovită din nou de inculpaţi, renunţând la orice tentativă de a mai pleca acasă.

La un moment dat, în jurul orei 02,00, prin zonă a trecut o maşină care transporta pâine şi pe care inculpaţii au oprit-o aşezându-se în linie dreaptă în faţa ei şi cerându-i şoferului, martorul SVC să îi transporte în com. Glina, la domiciliul inculpatului PCA. Instanţa nu a putut stabili cu certitudine care a fost scopul acestei vizite la ora două dimineaţa, deoarece inculpaţii, în încercarea lor “de a se scoate” cum a menţionat inculpatul AMV, au dat declaraţii atât de contradictorii atât în cuprinsul aceloraşi mărturisiri făcute în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii, cât şi între ei, încât nu se poate stabili cu exactitate ce i-a determinat pe inculpaţi să meargă la domiciliul inculpatului PCA. Se poate stabili cu certitudine însă care a fost intenţia lui PCA care s-a adresat prietenilor săi în sensul de a-l lua şi pe X şi de a-l urca în autoutilitara de pâine, inculpaţii PM  şi MCB “băgându-l cu forţa” în maşina respectivă. Inculpatul PCA a urmărit atragerea persoanei vătămate la locuinţa sa în scopul de a întreţine raporturi sexuale anale cu acesta, împotriva voinţei lui, ceea ce s-a şi întâmplat. Aşadar după ce l-au urcat forţat în autospeciala în cauză, partea vătămată neopunând rezistenţă datorită stării de puternică temere provocată de toţi inculpaţii care l-au bătut, batjocorit şi l-au obligat să consume băuturi alcoolice, cele nouă persoane (şase inculpaţi, persoana vătămată şi minorii CAF şi CI) au ajuns la locuinţa lui PCA, s-au instalat într-o bucătărie de vară, au lovit-o iarăşi pe partea vătămată, inculpatul PCA cerându-i să-l însoţească până în casă pentru a aduce nişte boxe să asculte muzică şi ceva de mâncare. În starea fizică şi emoţională în care se afla persoana vătămată nu a opus nici cea mai mică rezistenţă nici la solicitarea lui PCA şi nici când inculpatul SM i-a băgat mâna în buzunar luându-i telefonul deoarece acesta a început să sune.

Ajungând în camera sa, inc. PCA l-a lovit în mod repetat pe X cu palma şi pumnii în zona feţei, l-a obligat să se dezbrace şi a întreţinut raport sexual anal cu acesta împotriva voinţei sale, după care victima a reuşit să fugă, îndreptându-se spre locuinţa sa. Când era aproape de casă, urmărit fiind de inculpaţi, dintre care SM aproape îl ajunsese, persoana vătămată a început să ţipe, moment în care a ieşit la poartă mama sa căreia, pentru a-şi justifica prezenţa în zonă, inculpatul SM i-a explicat că a făcut o faptă bună, în sensul că l-a adus pe fiul său X acasă deoarece îl găsise zăcând bătut într-un şanţ. Telefonul mobil nu a fost restituit victimei în seara respectivă de către SM, deşi îl ceruse X, ci a doua zi, după ce tatăl acestuia din urmă a sesizat organele de poliţie în legătură cu cele întâmplate fiului său.

Ajuns acasă, persoana vătămată le-a povestit mamei şi fratelui său despre cele indurate (mai puţin că fusese violat de PCA, deoarece “i-a fost ruşine”), după care a leşinat trezindu-se la Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” unde a rămas internat trei zile la secţia de neurochirurgie.

Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută şi expusă anterior, rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă administrate în cauză: denunţul şi declaraţiile martorului PA, tatăl persoanei vătămate X  (f. 81, 82, 86, 87 d.u.p, f. 79, vol. II, dosar fond)  care a relatat că în dimineaţa zilei de 03.09.2013, în jurul orelor 3,00, fiul său X a venit acasă fiind la faţă “făcut praf de bătaie”.  Denunţătorul a precizat că atunci când a ajuns la domiciliu dormea, însă a fost trezit de soţia lui, PB, înainte de a ajunge ambulanţa care l-a transportat pe fiul său la Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” din Bucureşti, la spital tânărul spunându-i că în seara respectivă fusese bătut de PM, SM, PCA, AMV, CAF şi CI”. Întrucât prin sat se auzise că X ar fi fost violat, martorul s-a deplasat din nou la spital, în data de 04.09.2013, a vorbit cu un doctor căruia i-a relatat cele auzite, acesta l-a întrebat pe X dacă este adevărat, victima recunoscând că a fost violat de PCA, mărturisind că nu a spus acest lucru de la început deoarece i-a fost ruşine. Persoana vătămată a fost transportată la I.N.M.L. unde, în urma unei expertizări, s-a stabilit că  într-adevăr a fost violat. În legătură cu telefonul mobil, martorul PA a arătat că fusese luat de inc. SM, în noaptea respectivă, cu explicaţia că a procedat astfel ca să nu îl fure ceilalţi, restituindu-l a doua zi în prezenţa organelor de poliţie; declaraţii martor PB (f. 83-85, 322-325, d.u.p şi f. 76, 77, vol. II, dosar fond) – mama victimei X. Aceasta a relatat că în seara zilei de 02.09.2013, fiul său i-a spus că se duce acasă la inc. SM, pentru a sărbători onomastica, urmând să revină mai târziu, fapt ce nu a îngrijorat-o pe martoră deoarece ştia că cei doi sunt prieteni. După aproximativ 30 minute, aflându-se în faţa porţii deoarece stătea de vorbă cu o vecină, i-a văzut trecând pe stradă pe inculpaţii PM , ce avea asupra sa la spate, într-o teacă, un cuţit şi MCB, cei doi consumând fiecare o bere la 0,5 litri şi îndreptându-se spre barul “La Cotera” aflat la o distanţă de 400-500 metri de locuinţa martorei. După acest moment a intrat în casă şi a adormit, fiind trezită în jurul orei 01,00-01,30 de gălăgia ce se auzea de afară. Ieşind în stradă, martora PB a constatat că în faţa barului Cotera, în stradă (locul fiind perfect luminat) era un grup de tineri “care ţipau şi se distrau în acelaşi timp”, precum şi că “dintr-o parte în alta a şoselei târau o mogâldeaţă, crezând că eu un câine”, nebănuind că ar fi putut fi fiul său, întrucât îl ştia plecat la SM.

La un moment dat a văzut o maşină albă de pâine, tip “dubă”, iar persoanele din acel grup s-au aliniat în linie dreaptă în faţa maşinii, unul dintre ele ridicând mâna şi strigând: “Opreşte, mă, că-ţi sparg parbrizul!”, după care s-au urcat în spate, martora observând cum două persoane “au aruncat în maşină ceva ca o greutate” şi auzind când unul din bărbaţi a spus: “Hai să-l omorâm pe X la Glina şi ne întoarcem pe la ora 04,00!”.

Speriată fiind de cele constatate, martora PB l-a trezit pe celălalt copil al ei, PDM cerându-i să-l apeleze pe X pe telefonul mobil, ceea ce acesta a făcut însă nu a răspuns nimeni, s-a deplasat la domiciliul inc. SM pentru a vedea dacă este cineva acasă, însă a constatat că este “linişte”, motiv pentru care au insistat în apelurile către X. La un moment dat la telefonul victimei a răspuns o altă persoană, însă martora nu ştie ce vorbit cu fiul său, deoarece a plecat din nou la locuinţa lui SM, a ieşit mama acestuia care i-a comunicat că, în jurul orelor 23,00, “X a plecat cu SM şi cu un băiat din Glina, la Cotera să mai cumpere băutură”.

În jurul orelor 03,10 – 03,15, “după ce a tot intrat şi ieşit din casă de nenumărate ori”, martora a observat lângă gard “două mogâldeţe”, iar când s-a apropiat aconstatat că inculpatul SM “îl ducea de braţ pe fiul său care nu putea să se deplaseze, mergea împleticit”. A observat că fiul său “era tumefiat, nu i semai vedeau ochii, hainele îi miroseau a băutură şi, bolborosind i-a spus că a fost bătut de PCA, PM, SM şi AMV”, după care a căzut în pat. Ulterior a fost chemată o ambulanţă care l-a transportat la spital, iar la câteva zile a aflat de la soţul ei, acesta la rândul lui “din gura lumii” că victima X a fost violată, că PCA s-a lăudat că l-a violat pe fiul ei, iar acesta din urmă fiind întrebat de tatăl său dacă este adevărat a recunoscut.

Martora PB a mai declarat că şi după externare persoana vătămată a continuat să fie speriată strigând “Lăsaţi-mă, lăsaţi-mă!”, a urmat consiliere psihologică timp de şase luni “întrucât îi era ruşine să iasă din casă, deoarece oamenii strigau după el cuvinte urâte”.

În legătură cu telefonul mobil luat de SM, martora a precizat că după ce l-a lăsat pe X acasă, inculpatul i-a spus că telefonul este la el acasă şi că o să i-l aducă mâine, a doua zi s-a deplasat împreună cu lucrători de poliţie din cadrul postului local în prezenţa cărora inculpatul SM a restituit mamei persoanei vătămate telefonul mobil al acesteia din urmă luat în timpul nopţii anterioare; declaraţiile persoanei vătămate X (f. 88-95, 98-100, d.u.p, f. 199, 200, vol. I, dosar fond) – în care a arătat că în seara zilei de 02 septembrie 2013, după ce a consumat băuturi alcoolice, mai exact bere, împreună cu SM, PCA, MCB, PM , AMV, CI şi CAF în faţa barului “La Cotera” din satul Bălăceanca, jud. Ilfov a intenţionat să plece acasă fiind însă oprit din drum de minorii AMV, CI şi CAF care l-au lovit cu pumnul în zona feţei căzând în şanţ, după care l-au luat de mâine şi de picioare ducându-l la grupul de unde plecase. Când a ajuns inculpatul PCA i-a dat o palmă întrebându-l “unde a vrut să plece”, imediat fiind lovit de către toate persoanele prezente, inclusiv de minorii CI şi CAF.

Inculpatul PCA i-a pretins persoanei vătămate să rămână acolo pentru a bea bere cu ei, aceasta refuzând şi spunându-i că vrea să plece acasă, a fost din nou lovit de acesta. În continuare, victima a relatat că PCA s-a dezbrăcat de tricou cerându-le celor prezenţi să facă acelaşi lucru “dacă sunt fraţi cu el” şi, pentru că persoana vătămată a strigat la inc. SM că este frig, a fost din nou lovit de inc. PCA. Mai mult acesta l-a pus să-şi ceară scuze în genunchi şi, adunându-se toţi în cerc să le pupe picioarele, ceea ce X a făcut de frică să nu mai fie lovit. Mai mult, în acelaşi timp, inc. PM  a scos un cuţit “ca un briceag” pe care i l-a pus la gât ameninţându-l că îl taie dacă va spune cuiva ce i se întâmpla, iar inc. MCB l-a asigurat pe inc. PCA că nu trebuie să îşi facă probleme deoarece sunt din acelaşi sat şi dacă va spune ceva îl vor prinde şi îl vor bate. Persoana vătămată a declarat în continuare că inc. PCA insista să consume bere şi, pentru că a refuzat, a aruncat băutura pe el, inculpaţii amuzându-se şi râzând pe seama persoanei vătămate.

La un moment dat în zonă a apărut o maşină de pâine, inculpaţii s-au aşezat în faţa acesteia pentru a determina şoferul să oprească, iar inculpaţii PM  şi MCB l-au “băgat cu forţa” pe X în autoutilitara în cauză, deplasându-se spre locuinţa lui PCA din com. Glina, jud. Ilfov. Ajungând la adresa indicată de acesta, inc. SM şi AMV l-au luat în braţe şi l-au transportat într-o magazie de vară aflată în curte, acolo victima a mai fost lovită de toate persoanele prezente, după care PCA i-a cerut să meargă cu el în casă pentru a lua ceva de mâncare. De frică să nu fie lovit iarăşi, X s-a dus şi, în timp ce se pregătea să iasă din baracă îi suna telefonul mobil, situaţie ce l-a determinat pe SM să îi bage mâna în buzunar, să îi ia telefonul şi să răspundă la apel, transmiţând persoanei vătămate că îl caută fratele ei.

 Când a ajuns în casă cu inculpatul PCA, acesta i-a cerut să se dezbrace şi, pentru că X a refuzat, l-a lovit din nou, în mod repetat până când a leşinat. Când şi-a revenit “inculpatul PCA era peste el, fiind cu faţa în jos”, moment în care la uşă a venit mama inculpatului, acesta din urmă a dat drumul la calculator şi a deschis uşa mamei sale spunându-i că persoana din pat a găsit-o pe stradă şi a adus-o să doarmă. Profitând de timpul scurt cât inculpatul a lipsit, partea vătămată a ieşit în curte şi apoi pe şosea îndreptându-se spre casă. Aceasta a arătat că, după ce a mers cam 300 metri i-a auzit pe inculpaţi venind după el, a continuat să alerge, însă destul de greu “după câtă bătaie luase”, iar când era aproape de casă a fost prins de inculpatul SM care i-a cerut să se întoarcă la ei. Deoarece era lângă locuinţa sa, persoana vătămată a început să ţipe, a fost auzit de mama lui care a ieşit afară, context în care SM i-a spus că l-a găsit pe câmp fiind bătut de unii din Glina. În finalul declaraţiei victima X a mai precizat că inculpatul PCA a întreţinut raport sexual anal cu el, nu a fost bătut de mama sau fratele lui când a ajuns acasă, cureaua de la pantaloni i-a fost ruptă de inc. PCA la intrarea în camera lui, în magazia din curtea casei lui PCA l-au lovit toţi inculpaţii, iar el nu a spus niciunui inculpat să îl lase în pace pentru că îi era frică.

Potrivit art. 97 alin. 1 C.pr.pen. “ Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevăruilui în procesull penal”, iar aliniatul 2 al aceluiaşi articol stabileşte printre mijloacele de obţinere a probelor în procesul penal şi declaraţiile persoanei vătămate. Conform art. 103 alin. 1 C.pr.pen. “probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză”. Analizând declaraţiile persoanei vătămate instanţa constată că acestea se coroborează cu materialul probator existent la dosarul cauzei, împrejurarea că aceasta nu a reţinut prezenţa inculpatului OS la săvârşirea faptelor datorându-se, probabil participaţiei mai reduse a acestui inculpat comparativ cu a celorlalţi, aspect ce va fi avut în vedere de judecătorul fondului la individualizarea judiciară a pedepsei; concluzii provizorii ale Serviciului de Medicină Legală Ilfov (f. 103, d.u.p.) – potrivit cărora la data examinării – 04.09.2013, p. văt. X prezenta leziuni traumatice (echimoze) care au putut fi produse prin lovire cu corp dur, leziunile pot data din 02/03.09.2013. De asemenea prezenta leziuni la nivelul mucoasei anale (fisuri) recente ce pot data din 02/03.09.2013 şi care ar fi putut fi produse prin extensia forţată a anusului (posibil şi prin contact sexual anal la acea dată); raport de expertiză medico-legală seria A1/J/336/2013 (f. 104, 105) – ale cărui concluzii au stabilit că p. văt. X prezenta leziuni traumatice (echimoze) care au putut fi produse prin lovire cu corp dur, leziunile pot data din 02/03.09.2013 şi necesită 7 (şapte) zile îngrijiri medicale, fără a pune în primejdie viaţa victimei. De asemenea prezintă leziuni la nivelul mucoasei anale (fisuri) recente ce pot data din 02/03.09.2013 şi care ar fi putut fi produse prin extensia forţată a anusului (posibil şi prin contact sexual anal la acea dată), fiind recoltate probe biologice pentru examen de laborator; proces-verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşa fotografică (f. 108-124, d.u.p.) – în cuprinsul căruia persoana vătămată a indicat lucrătorilor de poliţie traseul parcurs de la intrarea în curtea locuinţei unde domiciliază inculpatul PCA, situată în com. Glina  şi până în dormitorul în care a fost agresat sexual; declaraţii inculpat OS (f. 130-142, d.u.p, f. 190-192, dosar fond)  - în care a precizat că într-o seară în jurul orei 21,00, în luna septembrie 2013, fiind cu prietenul său inculpatul AMV s-a întâlnit cu inculpaţii PCA, PM , MCB care erau împreună cu partea vătămată X pe str. L din satul Bălăceanca şi consumau băuturi alcoolice, mai précis bere, după puţin timp venind şi minorii CAF şi CI. La un moment dat PCA a ţipat la persoana vătămată, “dându-i o palmă”, iar când aceasta a vrut să plece minorii AMV, CAF şi CI s-au dus după ea şi au adus-o înapoi. Inculpatul a precizat că nu a văzut când inc. PCA l-a pus pe X să-i pupe picioarele, dar a auzit că s-a întâmplat acest lucru de la AMV, CI şi fratele lui SM. În continuarea declaraţiei sale a mai relatat momentul când inculpatul PCA le-a cerut celor prezenţi să dezbrace tricourile în semn de ataşament faţă de el (“dacă sunt fraţi”), ulterior plecând să amaneteze trei telefoane mobile (două ale lui PCA şi unul al lui SM) pentru a procura bani în vederea cumpărării de băuturi alcoolice, împrejurare în care persoana vătămată i-a încredinţat telefonul său mobil inculpatului SM “întrucât îi era frică să nu fie amanetat de PCA”.

În continuare, la iniţiativa lui PCA cei prezenţi au oprit “o maşină de pâine” pentru a merge la Glina “să facă rost de bani să cumpere băutură”. Relevante sunt următoarele fragmente din declaraţia incuilpatului OS sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate: “În dubă nu era o atmosferă de veselie, nu vorbea nimeni şi nu ştiu de ce ne-am mai dus după băutură în aceste condiţii. Partea vătămată nu prea a vorbit cu nimeni şi nici noi cu ea” sau “În toată seara aceea partea vătămată nu a plecat acasă pentru că îl ţineau ăştia. Prietenii mei l-au întrebat ori pleci ori stai cu noi şi bei. Probabil a stat de frică; faptul că partea vătămată prezintă leziuni prin lovire cu corp dur îmi explic prin aceea că toţi ceilalţi care erau prezenţi i-au dat palme, i-au dat câte două”, aceasta în condiţiile în care apărarea inculpaţilor este grefată pe împrejurarea că nu au reţinut victima împotriva voinţei sale, ci aceasta a rămas împreună cu ei din dorinţa de a consuma băuturi alcoolice. Judecătorul fondului nu va lua în considerare această apărare deoarece persoana vătămată nu a avut posibilitatea de a se manifesta în alt mod care să-i permită scăparea, fiind lovită de toţi inculpaţii prezenţi, umilită prin cererea de le pupa picioarele şi organul genital al lui PCA, întoarsă din drumul spre casă atunci când a intenţionat să plece prin lovituri, aşa încât afirmaţiile inculpaţilor (ce vor fi analizate în continuare în sensul că s-a urcat singură în dubă şi mai ales că ei toţi i-au spus să plece, însă persoana vătămată a refuzat) sunt contrazise atât de declaraţiile victimei cât şi de ale coinculpatului OS şi martorilor audiaţi în cauză.

Revenind la declaraţia inculpatului OS, acesta a precizat că ajunşi în com. Glina au stat într-o magazie, iar inculpatul PCA a lipsit cu partea vătămată cam 10 minute, când au revenit aceasta din urmă fiind “umflată la faţă”, PCA explicând că “a pus-o să doarmă”. Instanţa apreciază că inculpatul OS, spre deosebire de ceilalţi (“declaraţiile noastre, ale inculpaţilor sunt diferite întrucât fiecare încearcă să se scoată pe el şi niciunul nu vrea să recunoască adevărul” – AMV, f. 185 verso, vol. I, dosar fond), s-a străduit să fie cât mai sincer atât pentru că a avut o contribuţie redusă la comiterea faptelor, cât şi pentru că nu consumase băuturi alcoolice în seara respectivă, menţionând că în timp ce inculpatul PCA era în casă cu persoana vătămată X “unul din minorii de 15 ani (…) a afirmat, crede că în glumă că poate PCA îi face ceva părţii vătămate, în sensul să o violeze”, precum şi că, în acelaşi timp, a discutat cu CAF şi CI despre faptul că “inculpatul PCA îi face ceva victimei”, considerând că este mai bine să plece; declaraţii inculpat PCA (f. 149-158, d.u.p, f. 183, 184, vol. I, dosar fond) – acesta prezintă diferit situaţia de fapt cu ocazia audierii de către instanţa de judecată faţă de cea prezentată în cursul urmăririi penale, după cum urmează: din declaraţiile persoanei vătămate corroborate cu ale inculpaţilor şi martorilor rezultă fără niciun dubiu că în seara zilei de 02/03 septembrie 2013, X împreună cu inculpaţii PCA, MCB, PM , SM, AMV, OS şi minorii CI şi CAF au consumat băuturi alcoolice în faţa barului “La Cotera” din satul Bălăceanca, com. Glina, jud. Ilfov, situaţie recunoscută de toate părţile audiate. De asemenea, toţi inculpaţii admit că incidentul a pornit de la împrejurarea că inculpatul PCA ar fi fost iritat de tonul răstit, ridicat, agresiv etc. cu care pretinde că victima s-ar fi adresat inc. SM care era prietenul apropiat al lui PCA. Cu toate că în declaraţia existentă la fila 154, d.u.p. PCA a menţionat: “(…) i-a spus ceva lui SM, nu mai reţin ce anume lucru care m-a deranjat, iar eu i-am dat câteva palme şi l-am pus să îmi pupe picioarele mie şi la toţi cei prezenţi lucru pe care l-a făcut, apoi am continuat să bem”, cu prilejul audierii de către judecătorul fondului, în şedinţa publică din data de 03.12.2013, a revenit fără nicio justificare asupra celor învederate lucrătorului de poliţie, precizând: “Atunci partea vătămată s-a pus în genunchi să îşi ceară scuze. Nu îmi explic de ce a procedat în acest sens. Şi nici nu mi s-a mai întâmplat până acum ca cineva să se aşeze în faţa mea în genunchi şi să-şi ceară scuze”.

Referitor la împrejurarea că a plecat împreună cu partea vătămată în casă “pentru a lua mâncare din frigider”, inculpatul PCA a declarat în cursul urmăririi penale că “numitul X s-a împiedicat şi a căzut, iar eu peste el, (…), am intrat în camera mea, am pornit calculatorul, apoi a bătut la uşă mama mea deranjată de zgomotul uşii, apoi am plecat spre foişor unde am mai stat 5 minute (…) am plecat cu toţii spre casă”, iar în faţa instanţei inculpatul PCA a declarat că a mers împreună cu X în locuinţă pentru a lua mâncare şi boxe, fără a mai preciza nimic de căzăturile repetate ale acestuia din urmă. Foarte important este faptul că declaraţia acestui inculpat, cercetat în prezenta cauză şi pentru comiterea infracţiunii de viol, se coroborează chiar cu declaraţia persoanei vătămate cu privire la derularea evenimentelor anterior consumării raportului sexual, ceea ce contrubuie alături de celelalte probe, la formarea convingerii instanţei, că într-adevăr lucrurile s-au desfăşurat întocmai cum a relatat victima, inculpatul PCA întreţinând cu aceasta raport sexual împotriva voinţei lui X.

Faptul că au plecat din satul Bălăceanca spre locuinţa lui PCA la iniţiativa acestuia, loviturile aplicate persoanei vătămate de inc. PCA şi de cedilalţi la îndemnul acesteia, punerea victimei în situaţii umilitoare, stânjenitoare (să le pupe picioarele, să-i pupe organul genital), obligarea acesteia să consume băuturi alcoolice pentru a avea o reacţie cât mai slabă în faţa agresorilor, împrejurarea că din toate persoanele prezente inculpatul PCA l-a ales tocmai pe X să-l însoţească în casă pentru a aduce mâncare (ceea ce nu a fost decât un pretext), cu toate că afirmase despre el că era “atât de beat încât “SM l-a stropit cu bere, (…) mergea împleticit de băutură” au format pe deplin convingerea instanţei că intenţia inculpatului PCA de a întreţine raport sexual cu victima X s-a născut în mintea acestuia încă din timpul în care consumau cu toţii băuturi alcoolice în satul Bălăceanca, faptele sale fiind direcţionate în acest scop, acţionând cu premeditare.

Judecătorul fondului admite că inculpatul are dreptul să se apere în procesul penal, sens în care relatează alibi-uri, însă instanţa va reţine numai acele relatări pe care le consideră că exprimă adevărul şi care se coroborează cu alte mijloace de probă, retractarea totală sau parţială ori modificarea unor declaraţii succesive date de inculpat nu-şi poate produce efectul atunci când situaţia de fapt relatată în cuprinsul ei nu rezultă şi din alte probe ale dosarului; declaraţii inculpat MCB (f. 166-177, d.u.p. şi f. 196-198, vol. I, dosar fond) – care are aceeaşi atiudine procesuală cu a inculpatului Puchin şi, de altfel, cu a tuturor inculpaţilor care în încercarea lor de a se apăra îşi schimbă declaraţiile succesiv şi, mai mult, sunt atât de mincinoase, încât fiecare “născoceşte o altă poveste”, deşi din relatări reiese că au încercat “să se pună de acord”, însă fie au uitat exact ce s-au înţeles să declare, fie în străduinţa lor de fi exoneraţi de răspundere penală prezintă fiecare desfăşurarea evenimentelor într-o cronologie sau într-un mod care consideră că i-ar ajuta. Inculpaţii nu fac altceva decât să îngreuneze aflarea adevărului, să obstrucţioneze înfăptuirea actului de justiţie, aspecte ce vor fi avute în vedere de instanţa de judecată la individualizarea judiciară a pedepsei. În acelaşi spirit este şi declaraţia inculpatului MCB care îşi justifică faptele pentru care a fost trimis în judecată prin aceea că i-ar fi fost şi lui teamă de inculpatul PCA cu toate că, fiind întrebat de judecătorul fondului cu prilejul audierii de ce nu au reacţionat împotriva conduitei inculpatului PCA în condiţiile în care ei erau opt la număr, iar el numai unul, inculpatul MCB a răspuns simplu: “nu ştiu”.  Acesta a relatat şi el cum au început să consume băuturi alcoolice cu toţii în satul Bălăceanca, episodul cu tricoul, precum şi faptul că PCA l-a lovit pe X cu palma peste faţă după ce acesta din urmă a strigat la prietenul său inc. SM. A încercat să dovedească faptul că ar fi fost binevoitor cu persoana vătămată, “făcându-i semn să plece”, menţionând că a fost oprit de AMV, CI şi CAF “la cererea lui PCA”, iar când aceştia l-au adus înapoi “l-au lovit cu toţii cu palma peste faţă, lovindu-l şi el deoarece îi era frică de PCA”. Inculpatul a arătat cum a fost pusă victima să pupe picioarele tuturor persoanelor prezente, dar evident pe ale sale nu (“le-am tras”) , precum şi organul genital al lui PCA, ceea ce X a şi făcut “temându-se” de acesta din urmă.

În continuarea declaraţiei sale inculpatul MCB a menţionat că PCA a lipsit cam 10-15 minute perioadă în care a amnetat trei telefoane mobile, iar cu banii astfel obţinuţi a cumpărat băuturi alcoolice, după care, în jurul orei 02,00 au hotărât cu toţii să meargă la domiciliul lui PCA din com. Glina, jud. Ilfov “pentru a face un grătar”. De remarcat că scopul deplasării la locuinţa lui PCA este diferit de la inculpat la inculpat: să cumpere băuturi alcoolice pentru a continua să bea (inc. OS), să asculte muzica (inc. PCA) sau, să facă un grătar (inculpatul MCB). Referitor la momentul urcării în duba de pâine MCB a afirmat că “X era foarte speriat” şi nu poate afirma dacă a urcat singur sau forţat.

Ajunşi la destinaţie, partea vătămată a fost împinsă într-o groapă de la intrarea în curte de către SM (varianta din faţa instanţei este că ar fi căzut singur “lovindu-se cu faţa de pământ”), s-au cazat într-o bucătărie de lemn, iar când PCA le-a cerut telefoanele pentru a le amaneta, “partea vătămată a scos telefonul lui din buzunar şi a vrut să i-l dea inculpatului PCA pentru a-l amaneta”, moment în care “a intervenit inculpatul SM, a luat telefonul şi a spus că îl reţine până a doua zi când îl va restitui părţii vătămate” (această variantă cu telefonul este unică printre declaraţiile coinculpaţilor). Cu toate că în cursul urmăririi penale inculpatul MCB a declarat că în acest timp, “X era vizibil speriat şi tremura”, în cursul judecăţii a declarat că între ei era o atmosferă veselă şi i s-a părut că şi partea vătămată era la fel, cu atât mai mult cu cât îi spusese să plece acasă şi nu a vrut.

Cât priveşte momentul în care PCA i-a cerut persoanei vătămate să îl însoţească pentru a lua mâncare, MCB a declarat că aceştia au lipsit cam 20 de minute, iar când s-au întors “X era bătut foarte rău”, pentru ca în faţa instanţei să arate că “era puţin umflat la faţă, roşu…”. Concluzionând, declaraţiile inculpatului MCB se caracterizează prin aceeaşi inconsecvenţă, încercând să convingă instanţa de judecată că “partea vătămată era veselă, bea cu ei”, aşadar a stat de bunăvoie pentru a fi supusă loviturilor şi înjosirilor de către inculpaţi, care la rândul lor au acţionat fiind constrânşi de inculpatul PCA, de care le era frică; declaraţii inculpat AMV (f. 184-197, d.u.p, f. 185, 186, vol. I, d.u.p.) – care cu ocazia audierii de către instanţă de asemenea şi-a modificat în totalitate declaraţiile date în cursul urmăririi penale cu justificarea că “au fost bătuţi şi obligaţi să dea acele declaraţii” de lucrătorii de poliţie. Astfel, acesta a declarat că PCA i-a dat lui X două palme peste faţă după acesta din urmă a strigat la SM, motiv pentru care persoana vătămată a încercat să fugă spre acasă, însă PCA i-a spus lui, lui CAF şi CI să-l aducă înapoi, ceea ce au şi făcut fiecare lovindu-l cu palma peste faţă.

După ce au revenit la locul în care se aflau ceilalţi coinculpaţi “PCA i-a pus şi pe ceilalţi să îi dea câte o palmă lui X, SM lovindu-l atât de tare, încât X a căzut în genunchi”. În această împrejurare PCA a pus victima să le pupe picioarele celor prezenţi precum şi organul său genital, dându-şi pantalonii jos, iar “ inc. PM  avea un briceag asupra sa, de culoare neagră, ameninţându-l pe X că dacă va merge la poliţie îl taie”, inculpatul precizând în continuare: “Toţi l-am dus pe X într-o magazie în spatele casei lui PCA şi l-am aşezat pe o canapea”. 

A mai arătat că inc. SM i-a luat telefonul persoanei vătămate X telefonul din buzunar pentru a-l amaneta, după care “PCA i-a spus lui X să meargă undeva şi l-a luat cu forţa ieşind din magazie împreună”. Deoarece între timp venise mama inc. PCA care i-a întrebat ce e cu ei, inc. AMV împreună cu OS au ieşit în curte, ocazie cu care l-au observat pe “X care se clătina lovindu-se de gard…”, “având faţa umflată şi buza superioară umflată şi puţin crăpată”, moment în care cu toţii s-au hotărât să meargă acasă.

Inculpatul a mai precizat că pe drum, întrebat fiind de către PM  ce i-a făcut, PCA a răspuns: “dă-l dracu, că i l-am scăpat pe tot”. La un moment dat, X a căzut pe asfalt “spunând că îl doare inima”, ulterior fiind condus acasă de către SM întâlnindu-se în faţa porţii cu mama părţii vătămate.

În faţa judecătorului, inculpatul şi-a schimbat declaraţia afirmând că partea vătămată a rămas cu ei deoarece consumă frecvent băuturi alcoolice şi “dorea să bea”, “din cauză că partea vătămată nu a vrut să plece acasă deşi ei toţi i-au spus, au ajuns unde au ajuns, adică la puşcărie” (fiind arestaţi preventiv la momentul audierii); a auzit despre partea vătămată că ar avea înclinaţii spre homosexualism; nu a văzut când PCA l-a pus pe X să îi pupe picioarele deoarece era la toaletă, pe partea vătămată nu o băga nimeni în seamă, iar inculpatul PCA i-a spus persoanei vătămate “să meargă în casă cu el, la mama lui, pentru a-i da o pastilă şi a-l pune la culcare ca să îşi revină”, fiind condus ulterior acasă de SM deoarece mergea mai mult “târâş, când cădea, când se ridica”.

Inculpatul AMV, în vârstă de 16 ani şi 9 luni la data săvârşirii faptei, spre deosebire de inculpatul OS, de asemenea minor, a avut un comportament absolut reprobabil pe parcursul cercetării judecătoreşti, nu numai datorită relatărilor neadevărate (care nu pot fi încadrate în noţiunea de apărare), culminând prin aceea că a afirmat că la un moment dat s-a dus acasă să se îmbrace şi, când s-a întors era o autoutilitară de pâine oprită şi în ea se urcaseră toţi, iar lângă şofer, în cabină stătea PCA, el venind când toţi prietenii săi erau urcaţi; aşadar toate persoanele îl aşteptau pe inculpat; a manifestat un total dispreţ faţă valorile sociale pe care a înţeles să le nesocotească, a încălcat solemnitatea şedinţei de judecată prin aceea că se amuza împreună cu inculpatul PCA în timp ce erau arestaţi preventiv şi, în plus nesocotind obligaţiile dispuse de instanţă privind luarea măsurii arestului la domiciliu, motiv pentru care organele de poliţie au solicitat instanţei revocarea măsurii preventive luate, aspecte ce vor fi avute în vedere la individualizarea judiciară a sancţiunii ce îi va fi aplicată; declaraţii inculpat PM  (f. 202-214, d.u.p. şi f. 193-195, dosar fond) – în care acesta, pentru a-şi justifica activitatea infracţională a mers până acolo încât a susţinut în cursul urmăririi penale că, atunci când a vrut să plece acasă, undeva în jurul orei 00,00 a fost ameninţat de PCA, fiind chiar lovit de acesta şi ameninţat cu un cuţit de data aceasta, împrejurare neamintită de niciuna din persoanele prezente. A mai relatat că a văzut când PCA l-a pus pe X să îi pupe organul genital şi să le pupe lor picioarele, ceea ce victima a şi făcut “de frică”, iar după ce au ajuns la domiciliul lui PCA acesta din urmă a plecat împreună cu X “să cumpere mâncare”, pe la orele 02,30-02,40, cu toate că plecaseră cu ideea de a face un grătar.

Instanţa apreciază declaraţiile inculpatului ca fiind infantile, o încercare lamentabilă de a ascunde adevărul, necoroborându-se cu niciun mijloc de probă aflat la dosarul cauzei, acesta relatând că în dubă toţi erau veseli, vorbeau şi cu partea vătămată, consumau bere, iar după ce au coborât “din prietenie, victima a mers la braţ cu inculpatul AMV şi cu minorul CAF”. Probabil tot din prietenie l-a luat şi inculpatul PCA pe X să cumpere mâncare după ce în prealabil se pare că intenţiona să-i ia telefonul pentru a-l amaneta, dar a intervenit salvator SM şi, tot “din prietenie”, la întoarcerea din casă victima “era puţin mai umflată la faţă şi la buze decât atunci când plecase … se vedea că a fost bătut”.

Referitor la telefonul lui X inculpatul a menţionat că SM a răspuns la acesta constatând că este mama victimei căreia i-a transmis să stea liniştită că fiul său este la el acasă şi îl va aduce mai târziu, ceea ce a şi făcut, din spusele inculpatului reieşind că “într-adevăr SM a ţinut-o pe partea vătămată de braţetă de la Glina până în satul Bălăceanca, la el acasă, pentru ca partea vătămată să nu împiedice, dar aceasta nu avea nevoie de sprijin, putea să meargă şi singură pe picioare”. În intenţia de a convinge instanţa de nevinovăţia sa, declaraţia inculpatului dată în faţa judecătorului fondului este atât de naivă, încât dacă nu ar fi existat restul materialului probator administrat în cauză, ar lăsa impresia unei seri care s-a desfăşurat în cea mai mare prietenie şi armonie, eventual presărată cu mici incidente neplăcute (cum ar fi pupatul picioarelor sau organului genital), dar care după cum declară inculpatul PM  nu l-au deranjat nici pe departe pe X care era vesel, consuma bere şi mergea “la braţetă” cu coinculpaţii; declaraţii inculpat SM (f. 224-232, d.u.p. f. 187-189, vol. I, dosar fond): - acesta cu ocazia primei audieri din data de 04.09.2013 (f. 225, 226, d.u.p) a declarat că inculpatul PM  le-a făcut semn minorilor CAF, CI şi AMV să îl aducă înapoi pe X deoarece acesta please spre casă, după care l-au lovit toţi cu palmele peste faţă. Inculpatul a precizat că nu cunoaşte faptul ca PCA să fi plecat cu X din cabană, telefonul mobil i l-a luat pentru a nu şi-l însuşi AMV, PM l-a ameninţat pe el cu briceagul pe care îl avea supra lui că dacă spune ceva legat de faptul că ei l-au bătut pe X îl omoară în bătaie, l-a dus acasă şi l-a predat pe X mamei sale spunând că “l-au bătut ăştia”, ulterior mergând la locuinţa lui împreună cu PCA care a rămas la SM până a doua zi.

În declaraţia dată la 05.09.2013, inc. SM a prezentat altă situaţie de fapt, probabil reuşind “să se înţeleagă” cu coinculpaţii şi adoptând aceeaşi poziţie procesuală ca acelorlalţi în sensul că au fost instigaţi de PCA (cu care se pare că între timp a stricat prietenia). A relatat că cei trei minori au fost trimişi de PCA să îl aducă înapoi pe X, acesta a fost lovit de PCA şi drept pedeapsă a trebuit să pupe picioarele tuturor celor prezenţi, nu avăzut dacă a fost pus să-i pupe acestuia şi organele sexuale, nu au intenţionat să-l ia cu ei la locuinţa lui PCA, dar dacă victima a vrut nu au avut ce să-i facă, după ce a lipsit împreună cu inculpatul PCA, partea vătămată nu avea “nimic la faţă, era umflată de băutură”, întinzându-se pe canapea şi, deodată luându-l somnul (!) – aceasta fiind o altă variantă, nouă, de desfăşurare a evenimentelor. Uimitor de ridicolă este declaraţia inculpatului şi în descrierea drumului către casă când arată că a parcurs o distanţă de 2 km. în o oră şi un pic, deoarece au mers încet, după care 300 m. a alergat cu partea vătămată “ca să se trezească”.

În legătură cu cuţitul purtat de PM  în seara respectivă, inculpatul SM a revenit asupra celor susţinute în sensul că ar fi fost ameninţat de acesta precizând că “l-a scos din buzunar şi l-a arătat” lor; declaraţii CI (236-243, d.u.p, f. 262, 263, vol. I, dosar fond) şi CAF (f. 247-260, d.u.p, f. 264, 265, vol. I, dosar fond) – ce au relatat că în seara zilei de 02.09.2013 se aflau împreună cu inculpaţii şi persoana vătămată în faţa barului “La Cotera” din localitatea Bălăceanca, consumând băuturi alcoolice, iar la un moment dat inculpatul PCA l-a lovit pe X cu palmele peste faţă punându-l să pupe picioarele celor prezenţi, precum şi organul genital, acesta “conformându-se fiindu-i teamă, punându-l să stea cu capul aplecat pentru a-l lovi cu palmele”. La un moment dat persoana vătămată a vrut să fugă, însă PCA i-a trimis pe martori împreună cu AMV să-l aducă înapoi. În jurul orei 02,00 au oprit o maşină de pâine mergând la domiciliul lui PCA unde inculpatul SM i-a băgat mâna în buzunar părţii vătămate şi i-a luat telefonul în timp ce acesta suna, a răspuns comunicându-i mamei victimei că fiul său este bine şi se află la el în Bălăceanca. La un moment dat PCA l-a luat pe X spunându-i că trebuie să meargă după mâncare, revenind după aprox. 10 min. acesta din urmă având faţa umflată. În drum spre casă, PCA i-a spus inculpatului OS că i-a introdus organul genital în gură persoanei vătămate cât timp au fost în casă. Martorii au mai relatat că persoanei vătămate i s-a făcut rău, spunând că nu mai poate merge, inc. SM l-a lăsat câteva minute să se odihnească după care l-a dus acasă; procese-verbale de conducere în teren însoţite de planşe fotografice (f.260-292, d.u.p) – cuprinzând traseul parcurs de persoana vătămată şi inculpaţi la locurile comiterii faptelor sesizate; declaraţii martor OMB (f. 296, d.u.p, f. 136, vol. II, dosar fond) – care nu era acasă în seara incidentului, însă a doua zi a auzit vorbindu-se în sat că inc. PCA l-ar fi bătut şi violat pe X, iar de la prietenul său inculpatul MCB că într-adevăr PCA a bătut-o pe persoana vătămată; declaraţii martor ND (f. 293, 294, d.u.p, f. 134, vol. II, dosar fond) – care în noaptea de 02/03.09.2013, în jurul orei 01,00 se afla în locuinţa sa situată în satul Bălăceanca la intersecţia străzii V cu L, la o distanţă de aprox. 30 metri de barul “La Cotera”. La un moment dat a auzit gălăgie în stradă şi uitându-se în aceea direcţie a observant un grup de persoane, toţi băieţi, dezbrăcaţi complet până la brâu care formaseră un cerc compact şi săreau în sus, fără a-i putea recunoaşte după fizionomie; declaraţii martor PDM (f. 297-302, d.u.p, f. 78, vol. II, d.u.p) – fratele persoanei vătămate care a menţionat că în noaptea respectivă, în jurul orei 03,00 a venit mama sa spunânându-i că a auzit pe drum voci care spuneau că-l vor duce pe X la Glina ca să-l omoare. În jurul orei 04,00 inc. SM l-a adus pe X acasă, l-a pus pe pat şi a plecat, despre fratele său martorul afirmând că vorbea foarte greu, bolborosind, i-a spus că l-au bătut PM, MCB, CI, PCA şi OS, după care a fost transportat la spital. A doua zi fiind la spital a auzit când victima i-a recunoscut tatălui că a fost violat de PCA, aceasta întrucât “toată lumea vorbea în sat”; declaraţii martor PB (f. 303-308, d.u.p, f. 266, vol. I, dosar fond) – mama inculpatului PCA ce a relatat că în noaptea de 02/03.09.2013 era acasă, iar în jurul orelor 02,00-03,00 a auzit poarta trântindu-se, observând lumina aprinsă la bucătăria de vară. Mergând să vadă ce se întâmplă a constatat că fiul său era cu 7-8 băieţi spunându-i că “beau şi ei o bere”. A intrat în casă revenind după 10-15 minute când a observant că inc. PCA nu mai era în bucătăria de vară şi, intrând în interior a constatat că era în camera lui împreună cu un băiat despre care inculpatul a afirmat că “îi este rău”, martora observând că fiul său “i-a dat mai multe palme ca să se trezească”; declaraţie martor GA (f. 309-314, d.u.p, f. 137, vol. II, dosar fond) – persoana care pretinde că a condus autoturismul marca Matiz, proprietatea lui DV la Glina transportându-i pe PCA şi OD în com. Glina pentru a vinde trei telefoane mobile, obţinând un preţ de 70 lei din care PCA a cumpărat şapte sticle de bere la 2 litri, două pachete de ţigări şi două pungi de covrigei, revenind în satul Bălăceanca. Când au ajuns PCA i-a pus să se dezbrace de tricouri, ceea ce băieţii au şi făcut, martorul relatând că a mai stat la faţa locului cam cinci minute după care a predat cheile autoturismului lui DV şi a plecat; declaraţii martor CG (f. 327-328, d.u.p, f. 79, vol. III, dosar fond) – proprietarul unui magazin din satul Bălăceanca, acesta a relatat că în seara respectivă inculpatul PM  însoţit de un copil (probabil unul dintre minorii CAF sau CI) i-a cerut să-i dea “ceva de băut pe datorie”, intenţionând să-i lase garanţie un telefon mobil. Martorul a refuzat, declarând că în seara aceleiaşi zile a observant la o distanţă de 50-60 metri de magazinul său un grup de persoane care stăteau de vorbă, fără a putea preciza dacă din acel grup făceau parte şi inculpaţii; declaraţii martor SC (f. 318-319, d.u.p, f. 229, vol. II, dosar fond) – fratele inculpatului SM care a asistat la momentul în care persoana vătămată a pupat picioarele celor prezenţi, precum şi la cel în care X i-ar fi încredinţat telefonul mobil lui SM ca să “îl ţină, deoarece avea încredere în el” şi nu voia să fie amanetat de PCA. Martorul a mai precizat în faţa instanţei că a văzut când pe partea vătămată a lovit-o PCA, PM  “care i-a dat o palmă ca să plece acasă” şi minorii CI şi CAF, “partea vătămată nereacţionând în niciun fel”. Judecătorul fondului apreciază declaraţiile martorului absolut nesincere, acesta fiind fratele inculpatului SM, a relatat în faţa instanţei o împrejurare similară cu cea prezentată de fratele său în încercarea de a-i susţine declaraţia, de a face ca ceea ce a declarat inculpatul să se coroboreze cel puţin cu declaraţia fratelui său. Aceasta în condiţiile în care în cursul urmăririi penale a precizat că nu a văzut ca “vreunul din cei prezenţi să-l lovească pe X, să-l agreseze fizic sau să îl ameninţe”. De asemenea nu a văzut nici ca acesta să fi fost umilit şi pus să pupe picioarele celor prezenţi sau organul sexual al lui PCA, ci doar momentul înmânării telefonului mobil; declaraţii martor OD (f. 320, 321, d.u.p, f. 228, vol. II, dosar fond) – fratele inculpatului OS ce i-a însoţit pe GA şi PCA la Glina unde au amanetat trei telefoane mobile, iar cu banii obţinuţi au cumpărat ţigări şi băuturi alcoolice, după care au revenit în satul Bălăceanca unde a mai rămas cât timp a fumat o ţigare după care a plecat acasă; declaraţii martor CDV (f. 317, 318,  d.u.p, f. 80, vol. III, dosar fond) -  proprietarul autoturismului Matiz. Acesta a relatat că în seara zilei de 02.09.2013, în jurul orelor 18,00-19,00 a plecat din com. Glina cu autoturismul său  în com. Bălăceanca la vărul său OA. Întrucât a consumat o bere l-a chemat pe martorul GA pentru a-i încredinţa cheile autovehicului. OS a primit un telefon de la inc. PCA şi toţi trei s-au întâlnit cu acesta din urmă care era cu SM şi p.văt. X consumând împreună băuturi alcoolice. După puţin timp s-au deplasat spre o altă stradă unde erau inculpaţii PM , AMV, OS şi MCB împreună cu care a băut bere până în jurul orei 23,00 când i s-a făcut somn, dormind până în jurul orei 05,00 dimineaţa într-un şanţ. După ce s-a trezit a intrat ăn maşină, la un moment dat venind inculpaţii OS, AMV şi PM  care i-au cerut să meargă cu maşina într-un câmp; proces-verbal (f. 329, d.u.p) – întocmit de lucrătorii de poliţie cu ocazia sesizării prin dispecerat la data de 03.09.2013, orele 04,30, de către numita PB despre faptul că fiul său a fost bătut de mai multe persoane printre care AMV, PM , MCB; raport de expertiză genetică judiciară nr. A15/987/07.05.2014 întocmit de I.N.M.L. “Mina Minovici” Bucureşti (f. 129-132, f. 162-166, vol. III, dosar fond) – ale cărui concluzii au stabilit; “Caracterele genetice din profilul de referinţă al inculpatului PCA nu se regăsesc în secreţia anală a victimei X”. Medicii legişti precizează însă că “rezultatul negariv al investigaţiilor genetice poate fi consecinţa intervalului de timp prea mare de la comiterea infracţiunii până la prezentarea victimei pentru examinare la serviciul medico-legal territorial”; raport de constatare criminalistică nr. 580.763/22.05.2014 (f. 185-192, vol. III, dosar fond) – privind comportamentului simulat al inculpatului PCA la întrebările relevante ale cauzei, respectiv: Tu l-ai lovit pe X în data de 02/03.09.2013, Răspuns: Da, În data de 02/03.09.2013 ai întreţinut cu X relaţii sexuale anale? Răspuns: Nu; În data de 02/03.09.2013 l-ai pus pe X să-ţi pupe organele genital? Răspuns: Nu. Interpretarea diagramei poligraf a evidenţiat la răspunsurile numitului PCA nu au provocat modificări specific comportamentului simulat la prima întrebare, respectiv au provocat modificări specifice comportamentului simulat la ultimele două întrebări. În finalul examinării expertul a precizat că subiectul a refuzat continuarea examinării poligraf după primul test aplicat, menţionând că un asemenea comportament în literatura de specialitate este interpretat ca fiind tentativă de eludare a examinării; raport de constatare criminalistică nr. 579.909/28.04.2014 (f. 194-211, vol. III, dosar fond) – privind comportamentului simulat al inculpaţilor PM , SM şi MCB la întrebările relevante ale cauzei, respectiv: pentru inculpatul MCB: L-ai lovit de mai multe ori pe X în data de 02/03.09.2013, Răspuns: Nu, Ştiai că PCA l-a luat în casă pe X pentru a întreţine cu acesta relaţii sexual? Răspuns: Nu; Ai văzut când X i-a pupat picioarele şi organele genitale lui PCA? Răspuns: Da. Interpretarea diagramei poligraf a evidenţiat următoarele: răspunsurile numitului PCA nu au provocat modificări specific comportamentului simulat la ultimele două întrebări, respectiv au provocat modificări specific comportamentului simulat la prima întrebare; pentru inculpatul PM : L-ai ameninţat cu un briceag pe X pentru a nu povesti că a fost bătut şi obligat să pupe picioarele şi organelle genitale? Răspuns: Da; Ştiai că PCA l-a luat în casă pe X pentru a întreţine cu acesta relaţii sexual? Răspuns: Nu; Ai văzut când X i-a pupat picioarele şi organele genitale lui PCA? Răspuns: Da. Inculpatul SM, deşi a solicitat instanţei, a refuzat testarea poligraf; acte în circumstanţiere (f. 229-234), au fost depuse fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f. 91-94, 98, 101, 109, 111, vol. I, dosar fond); declaraţie martor SVC (f. 139, vol. II, dosar fond) – conducătorul autoutilitarei de pâine care arelatat că în dimineaţa zilei de 03.09.2013, în jurul orei 03,00 circula la volanul unei autoutilitare de pâine marca IVECO, din direcţia Cernica spre Glina. La un moment dat, când a ajuns în satul Bălăceanca în faţa maşinii s-au aşeza 3-4 persoane şi au mai venit încă 3-4 prind pentru a nu-i lovi. Aceştia i-au cerut să îi transporte până la Glina, martorul declarând că iniţial a refuzat, însă ulterior a acceptat de frică, deoarece erau mulţi şi era ora 2 noaptea, părându-I că erau toţi sub influenţa băuturilor alcoolice. 

Analizând declaraţiile inculpaţilor PCA, PM, MCB, SM şi AMV în raport cu întregul material probator administrat la dosarul cauzei, instanţa constată că sunt nesincere fiind contrazise de probele administrate, astfel cum au fost redate mai sus, fiind totodată caracterizate de inconsecvenţă şi contraziceri cu celelalte susţineri din cursul procesului penal, inculpaţii invocând anumite aspecte în apărare, în mod progresiv, în funcţie de momentul luării la cunoştinţă a mijloacelor de probă în acuzare, indiferent dacă din menţiunile anterioare rezultă contrariul, încercând să ducă în eroare organele judiciare şi să zădărnicească aflarea adevărului, motiv pentru care Judecătoria apreciază că acestea sunt incapabile de a conduce la aflarea adevărului în cauză, urmând astfel a fi parţial înlăturate.

Din analiza materialului probator şi coroborarea mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine că s-a dovedit mai presus de orice dubiu faptul că inculpaţii PCA, PM , MCB, SM, AMV şi OS au exercitat violenţe fizice (au lovit-o de mai multe ori cu palmele peste faţă) şi psihice (inc. PCA a obligat-o să-i pupe picioarele şi organele genitale, iar inc. PM  a ameninţat-o cu un briceag pe care îl avea supra sa) asupra părţii vătămate X  lipsind-o de libertate în mod ilegal în noaptea de 02/03.2009 în intervalul 23,00-04,00, în timp ce se aflau la intersecţia str. V cu str. L din localitatea Bălăceanca, jud. Ilfov şi ulterior în imobilul inculpatului PCA situat în com. Glina, jud. Ilfov.

De asemenea instanţa constată că s-a dovedit mai presus de orice îndoială rezonabilă că inculpatul PCA a întreţinut cu persoana vătămată X un raport sexual anal în camera sa din locuinţa părinţilor săi situată în com. Glina, jud. Ilfov. Apărarea inculpatului în sensul că din concluziile  raport de expertiză genetică judiciară nr. A15/987/07.05.2014 întocmit de I.N.M.L. “Mina Minovici” Bucureşti ce au stabilit: “Caracterele genetice din profilul de referinţă al inculpatului PCA nu se regăsesc în secreţia anală a victimei X” nu se poate stabili că cu certitudine că inculpatul PCA ar fi întreţinut astfel de relaţii sexuale cu victima vor fi înlăturate, atâta timp cât medicii legişti au explicat motivul acestor concluzii în sensul că “rezultatul negariv al investigaţiilor genetice poate fi consecinţa intervalului de timp prea mare de la comiterea infracţiunii până la prezentarea victimei pentru examinare la serviciul medico-legal teritorial”. Instanţa constată însă că, la prima examinare, în apropierea datei comiterii faptelor concluziile medicului au fost expimate în raport de expertiză medico-legală seria A1/J/336/2013 în sensul că p. văt. X prezenta leziuni traumatice (echimoze) care au putut fi produse prin lovire cu corp dur, leziunile pot data din 02/03.09.2013 şi necesită 7 (şapte) zile îngrijiri medicale, fără a pune în primejdie viaţa victimei. De asemenea prezintă leziuni la nivelul mucoasei anale (fisuri) recente ce pot data din 02/03.09.2013 şi care ar fi putut fi produse prin extensia forţată a anusului (posibil şi prin contact sexual anal la acea dată). Aceste concluzii se coroborează cu declaraţiile victimei, ale coinculpatului OS, martorilor CI şi CAF, precum şi cu concluziile raportului privind testarea poligraf a inculpatului PCA de unde reiese că acesta a avut un comportament simulat atunci când a negat această faptă penală.

În schimb, în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii PM , MCB, SM, AMV şi OS în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la viol, instanţa constată că la dosarul cauzei nu există nicio probă din care să rezulte că aceştia ar fi cunoscut, ar fi ştiu că inculpatul PCA întreţinea raport sexual anal cu X când au plecat spre locuinţa primului. Complicele este participantul care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe fătuitor, chiar dacă, ulterior, promisiunea nu este îndeplinită. Are o contribuție indirectă, mediată la săvârșirea infracțiunii. Prin activitatea sa, complicele înlesnește această săvârșire, făcând, prin sprijinul pe care îl dă, ca autorul s-o comită mai ușor, mai repede, mai sigur. Complicele este cel care pregătește realizarea faptei penale, ia măsuri pentru ca ea să poată fi săvârșită, creează condiții propice pentru desfășurarea activității infracționale, acte care atribuie contribuției sale caracterul unei participații accesorii secundare (art.26 C.Pen. de la 1969)

Inculpaţii PM , MCB, SM, AMV şi OS au declarat că nu au ştiut ce se întâmplă în casă, bănuind că “PCA îi va face ceva rău, poate să-l bată” (declaraţii inculpat OS) sau o perversiune sexuală (declaraţii martor CAF), însă după cum chiar ei au declarat susţinând chiar şi cu ocazia testării poligraf, răspunsurile dovedindu-se a fi sincere, nu au cunoscut intenţia inculpatului PCA de a întreţine raport sexual anal cu partea vătămată X, motiv pentru care instanţa va dispune achitarea inculpaţilor PM , MCB, SM, AMV şi OS sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la viol întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv latura subiectivă – intenţia.

În ceea ce priveşte infracţiunea de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b) şi alin. 21 lit. a) C.pen. de la 1969 reţinută în sarcina inculpaţilor PCA şi SM, respectiv complicitate la această faptă reţinută în sarcina inculpaţilor PM , MCB, AMV şi OS, instanţa constată că din materialul probator administrat la dosarul cauzei nu s-a putut stabili cu certitudine scopul luării telefonului mobil de la persoana vătămată de către inculpatul SM. Judecătorul fondului nu va reţine apărarea inculpaţilor în sensul că victima X i-a înmânat de bunăvoie telefonul mobil lui SM pentru ca acesta să nu îi fie luat de inculpatul PCA pentru a fi amanetat, considerând că întreaga relatare referitoare la plecare inculpatului PCA în com. Glina pentru a amaneta trei telefoane mobile, iar din banii obţinuţi să cumpere băuturi alcoolice, este o poveste imaginară pentru a justifica lipsa telefonului mobil al părţii vătămate şi, eventual împrejurarea că aceasta nu a vrut să plece când PCA era plecat.

Constată însă că este plauzibilă susţinerea victimei X care a relatat că în timp ce aflau în bucătăria de vară din curtea inculpatului PCA, i-a sunat telefonul, inculpatul SM a băgat mâna în buzunar şi i l-a luat răspunzând şi comunicându-i fratelui persoanei vătămate că acesta din urmă este bine şi se află la el acasă. Aşadar, judecătorul fondului apreciază că scopul pentru care inc. SM i-a luat telefonul mobil persoanei vătămate a fost acela de nu-i da posibilitatea să anunţte pe cineva din familia sa unde şi cu cine este, nicidecum de a şi-l însuşi. Oricum, în lipsa unor probe certe de vinovăţie, este aplicabil principiul in dubio reo astfel încât instanţa, constatând că fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege, va dispune achitarea inculpaţilor şi sub aspectul acestei infracţiuni. Instanţa apreciază că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt, în economia laturii subiective a acestei infracţiuni având relevanţă mobilul (motivul) pentru care i-a fost reţinut telefonul de către inculpatul SM, respectiv acela de a o împiedica pe partea vătămată să ia legătura cu familia sa, fără să fi prevăzut şi urmărit rezultatul faptei sale, respectiv însuşirea telefonului mobil aflat în posesia părţii vătămate.

Referitor la infracţiunea de perversiune sexuală prev. de art. 201 alin. 1 şi 4 Cod penal de la 1969 şi complicitate la această faptă reţinută în sarcina inculpaţilor PCA, respectiv PM , MCB, AMV şi OS şi SM constând în aceea că partea vătămată a fost obligată să îi pupe organul sexual inculpatului PCA în seara respectivă, instanţa constată că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind noul Cod Penal al României infracţiunea de perversiune sexuală în această formă a fost dezincriminată, modalitatea de săvârşire reţinută de procuror şi dovedită prin probele administrate în cauză neregăsindu-se în forma articolului 219 C.pen. – agresiunea sexuală.

 

*

* *

La termenul de judecată din data de 06.06.2014 instanţa, în temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen, din oficiu, a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, având în vedere intrarea în vigoare a noului Cod penal, după cum urmează:

Pentru inculpatul PCA:

-din infracţiunea prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.p. în infracţiunea prev. de art. 205 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 197 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 218 alin. 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 234 alin. 1 lit. d C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 201 alin.1, 4 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 375 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. fiecare cu aplicarea art. 5 C.p.

Pentru inculpatul PM :

-din infracţiunea prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 205 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. fiecare cu aplicarea art. 5 C.p.

Pentru inculpatul MCB:

-din infracţiunea prev. de art. 189 alin. 1 și 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 205 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. fiecare cu aplicarea art. 5 C.p.

Pentru inculpatul SM:

-din infracţiunea prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.p. în infracţiunea prev. de art. 205 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a, d C.p. și art. 41 alin. 1 C.p. fiecare cu aplicarea art. 5 C.p.

Pentru inculpatul AMV:

-din infracţiunea prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în art. 205 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.  fiecare cu aplicarea art. 5 C.p.

Pentru inculpatul OS:

-din infracţiunea prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în art. 205 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.

-din infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p. în infracţiunea prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm din C.p. şi art. 77 alin. 1 lit. a C.p.  fiecare cu aplicarea art. 5 C.p.

Analizând cererea formulată din oficiu, Judecătoria apreciază că este parţial întemeiată, din următoarele considerente:

Prin Legea nr. 286/2009 legiutorul a adoptat noul Cod Penal al României pentru a răspunde necesităţilor practice care reclamau ajustări ale legislaţiei penale, mesajul juridic şi social al codului penal fiind întemeiat, în esenţă, pe obiectivul reformării politicii punitive a statului printr-o abordare conceptuală cuprinzând o revizuire a pedepselor şi o ordonare logică prin condensarea legislaţiei (o serie de infracţiuni din legi speciale au fost incluse în cod, unele sub formă modificată).

Potrivit Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012, noua legislaţie penală a intrat în vigoare la data de 01.02.2014.

În ceea ce priveşte infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, legiuitorul a diminuat sancţiunea principală aplicată făptuitorilor, iar pentru infracţiunea de viol reţinută pentru inculpatul PCA pedeapsa a rămas nemodificată. La prima vedere, ţinând cont de sancţiunile principale prevăzute de lege pentru aceste fapte ar fi mai favorabil noul Cod penal, însă, luând în considerare starea de recidivă a inculpatului SM, concursul de infracţiuni reţinut în sarcina inculpatului PCA şi efectele circumstanţelor atenuante/agravante, instanţa văzând şi dispoziţiile art. 5 alin. 1 referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, consideră că este mai favorabil Codul penal de la 1969 pentru inculpaţii majori PCA, MCB, SM şi PM .

Vazând dispoziţiile Deciziei nr. 265 din 6 mai 2014 pronunţată de Curtea Constituţională, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 20.05.2014 va proceda la aplicarea globală a legii penale vechi, ci nu pe instituţii autonome, aşa cum a cerut apărătorul inculpatului SM, această modalitate de aplicare a legii penale favorabile funcţionâd în perioada 01.02.2014-06.05.2014, după aprecierea judecătorului cauzei, nefiind o dispoziţie legală în sensul art. 5 Cod penal ce ar fi atras obligativitatea aplicării.

Alta este situaţia inculpaţilor minori AMV şi OS pentru care Codul penal în vigoare prevede potrivit art. 114 C.pen. luarea unor măsuri educative neprivative sau privative de libertate şi care, în mod evident, este mai favorabil decât vechea reglementare ce permitea aplicarea unei pedepse.

În concluzie, raportat şi la principiul activităţii legii penale, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, Judecătoria va schimba încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpaţilor minori AMV şi OS în actul de sesizare a instanţei, astfel: pentru inculpatul AMV  - din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen;

- din infracţiunea de complicitate la viol prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

- din infracţiunea de complicitate la infracţiunea tâlhărie prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a) C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d) C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

- din infracţiunea de complicitate la perversiuni sexuale prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. în infracţiunea de complicitate la ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

Pentru inculpatul OS - din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen;

- din infracţiunea de complicitate la viol prev. art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

- din infracţiunea de complicitate la infracţiunea tâlhărie prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a) C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d) C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

- din infracţiunea de complicitate la perversiuni sexuale prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. în infracţiunea de complicitate la ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

*

* *

Instanţa apreciază că sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului PCA care în noaptea de 02/03.09.2014, între orele 23,00-04,00, împreună cu inculpaţii PM , MCB, SM, minorii AMV şi OS a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X, lipsind-o de libertate în mod ilegal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. şi ped. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. 

Sub acelaşi aspect fapta inculpatului PCA care în noaptea de 02/03.09.2014, în jurul orelor 03,00 a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X şi întreţinut cu aceasta un raport sexual anal, prin constrângerea acesteia, în locuinţa inculpatului situată în com. Glina, judeţ Ilfov, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, prev. de art. 197 alin. 1  Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului PM  care în noaptea de 02/03.09.2014, între orele 23,00-04,00, împreună cu inculpaţii PCA, MCB, SM, minorii AMV şi OS a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X, lipsind-o de libertate în mod ilegal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. şi ped. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. 

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului MCB care în noaptea de 02/03.09.2014, între orele 23,00-04,00, împreună cu inculpaţii PCA, PM , SM, minorii AMV şi OS a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X, lipsind-o de libertate în mod ilegal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. şi ped. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. 

Sub acelaşi aspect, fapta inculpatului SM care în noaptea de 02/03.09.2014, între orele 23,00-04,00, împreună cu inculpaţii PCA, PM , MCB, minorii AMV şi OS a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X, lipsind-o de libertate în mod ilegal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod illegal săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. şi ped. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen. şi art. 75 alin. 1 lit. c) C.pen. 

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului minor AMV care în noaptea de 02/03.09.2014, între orele 23,00-04,00, împreună cu inculpaţii PCA, PM , SM, MCB şi OS a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X, lipsind-o de libertate în mod ilegal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. şi ped. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. 

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului minor OS care în noaptea de 02/03.09.2014, între orele 23,00-04,00, împreună cu inculpaţii PCA, PM , SM, MCB şi AMV a exercitat violenţe fizice şi ameninţări asupra părţii vătămate X, lipsind-o de libertate în mod ilegal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. şi ped. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au comis infracţiunile deduse judecăţii cu intenţie directă.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpaţilor PCA, PM , SM şi MCB, instanţa va avea în vedere criteriile prev. de art. 74 Cod penal, şi anume: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite – cu premeditare, în timpul nopţii, de către mai multe persoane împreună; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi care priveşte afectarea libertăţii de mişcare şi libertăţii de a întreţine sexuale; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii – pe care instanţa în apreciază la un nivel ridicat, inculpaţii lovind de mai multe ori persoana vătămată cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 7 zile de îngrijiri medicale; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit – nu au justificat un scop sau o explicaţie, săvârşind infracţiunile pentru simpla lor distracţie şi plăcere, fapt care imprimă faptelor o gravitate sporită; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului – inculpatul SM este recidivist postcondamnatoriu în raport de dispoziţiile sentinţei penale nr. 59/01.02.2010 pronunţată de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 23.02.2010 potrivit cărora a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. g) şi i) C.pen. cu aplicarea art. 74 lit. c) C.pen. şi art. 76 lit. c) C.pen. cu aplicarea art. 81-82 C.pen;  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal –  inculpaţii au încercat să zădărnicească aflarea adevărului, au negat sau au recunoscut în parte faptele reţinute în sarcina lor în scopul evitării răspunderii penale, nu au cooperat cu organele de urmărire penală, au încercat să-şi formuleze apărări nereale şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială – inculpatul PCA are vârsta de 21 de ani, studii 4 clase, nu are ocupaţie sau loc de muncă; inculpatul MCB are vârsta de 26 de ani, studii 8 clase, cuptorist la S.C. AIDA S.R.L; inculpatul PM  are vârsta de 29 de ani, studii 4 clase, fierar-betonist la S.C. DMS CONSTRUCT S.R.L; inculpatul SM are vârsta de 28 de ani, studii liceale, ospătar, fără loc de muncă.

Raportat la toate aceste criterii, instanţa apreciază necesitatea aplicării unor pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege în cazul inculpatului PCA pentru fiecare infracţiune pentru care a fost condamnat, ce vor fi contopite potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni.

În favoarea inculpaţilor MCB, PM  şi SM instanţa va reţine circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 alin. 2 C.pen. respectiv împrejurarea că cei trei inculpaţi au o meserie şi au avut un loc de muncă înainte de săvârşirea faptelor, aplicându-le astfel o pedeapsă coborâtă sub minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Vor fi avut în vedere la reţinerea circumstanţelor atenuante şi înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei de către apărătorii aleşi ai celor trei inculpaţi (f. 229-234, vol. II, dosar fond).

I.  În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal de la 1969, va condamna inculpatul PCA  la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare. 

În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 197 alin. 1 Cod penal de la 1969, va condamna inculpatul PCA la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare. 

Raportat la pluralitatea de infracţiuni săvârşite instanţa apreciază că se impune aplicarea unui spor pentru infracţiunile concurente, de 1 (un) an închisoare, urmând ca în final inculpatul PCA să execute pedeapsa de 8(opt) ani închisoare.

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal, având în vedere gravitatea infracţiunilor pe care le-a săvârşit inculpatul şi cuantumul pedepsei aplicate, instanţa apreciind că prin această modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei poate fi atins scopul prevăzut de legiuitor în art. 52 Cod penal, dând posibilitatea acestuia să reflecteze asupra valorilor sociale pe care le-a încălcat şi să-şi adapteze comportamentul viitor la aceste valori.

Având în vedere natura şi gravitatea infracţiunilor, împrejurările cauzei şi atitudinea procesuală de care a dat dovadă inculpatul, în baza art. 65 Cod penal va aplica acestuia pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi e) din Codul penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În aplicarea directă şi prioritară a dispoziţiilor art. 3 din Protocolul adiţional I la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aşa cum au fost interpretate de către Curtea Europeană a Drepurilor Omului în cauza Hirst c. Regatului Unit, văzând şi decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV(74)/05.11.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 18/07/2008, instanţa îi va interzice inculpatului, pe perioada executării pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), apreciind că interzicerea dreptului de vot ar fi o măsură inadecvată în raport cu natura faptelor reţinute în sarcina acestora.

În baza art. 399 C.pr.pen. va menţine arestarea la domiciliu a inculpatului PCA dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014.

 În baza art. 88 Cod penal va deduce din  pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la zi.

II. În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii MCB şi PM  Judecătoria apreciază că reeducarea lor, în sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege, poate avea loc si fără privare de libertate, dând posibilitatea acestora să reflecteze asupra propriului comportament raportat la relatiile sociale pe care au înţeles să le încalce prin savârşirea infracţiunilor, astfel că, în baza art. 861 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 6 (şase) ani, reprezentând termen de încercare stabilit  potrivit art. 862 Cod penal pentru cei doi inculpaţi. În baza art. 863 C.pen. pe durata termenului de încercare inculpaţii trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art 863 alin. 1 lit. a) – d) Cod penal de la 1969, respectiv:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă.

 Datele prevăzute la art.  863 alin. 1 lit. b)-d) Cod penal de la 1969 se vor comunica Serviciul de Probaţiune  de pe lângă  Tribunalul Ilfov.

În baza art. 404 Cod procedură penală se vor comunica inculpaţilor, măsurile de supraveghere la care sunt supuşi.

În baza art. 864 Cod penal de la 1969 cu referire la art. 83 Cod penal de la 1969 atrage atenţia inculpaţilor asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În aplicarea directă şi prioritară a dispoziţiilor art. 3 din Protocolul adiţional I la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aşa cum au fost interpretate de către Curtea Europeană a Drepurilor Omului în cauza Hirst c. Regatului Unit, văzând şi decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV(74)/05.11.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 18/07/2008, instanţa îi va interzice inculpatei, pe perioada executării pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), apreciind că interzicerea dreptului de vot ar fi o măsură inadecvată în raport cu natura faptelor reţinute în sarcina acesteia.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 399 C.pr.pen. va revoca măsura arestului la domiciliu a inculpaţilor MCB şi PM  dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014.

La lua act că inculpaţii au fost reţinuţi, arestaţi preventiv şi arestaţi la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la data pronunţării prezentei hotărâri.

III. În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal de la 1969 şi  art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal de la 1969, precum şi cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal de la 1969 în referire la art. 76 alin. 1 lit. b) Cod penal de la 1969  va condamna inculpatul SM  la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. 

În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal coroborat cu art. 83 Cod penal de la 1969 va dispune revocarea beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului SM prin sentinţa penală nr. 59/01.02.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosar nr. 9973/301/2009, definitivă prin neapelare la data de 23.02.2010 şi executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată prin prezenta, inculpatul executând în final pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal de la 1969.

În baza art. 71 Cod penal de la 1969 va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal de la 1969.

În baza art. 65 Cod penal de la 1969 va aplica inculpatului SM pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin.1 lit. a) şi b) C.pen. pentru o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 399 C.pr.pen. va menţine arestarea la domiciliu a inculpatului SM dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014.

 În baza art. 88 Cod penal va deduce din  pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la zi.

IV. În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii minori AMV şi OS la stabilirea măsurii educative ce va fi luată faţă de acesţia, instanţa va avea în vedere concluziile referatelor de evaluare întocmite în cauză (f. 248-253, vol. I, dosar fond şi f. 71-75, vol. II, dosar fond), precum şi comportamentul acestora în societate şi în faţa instanţei după săvârşirea faptelor.

Astfel inc. OS a fost inculpatul a cărui declaraţii s-au menţinut pe parcursul procesului penal, caracterizându-se prin sinceritate, s-a prezentat în faţa instanţei la fiecare termen de judecată având o ţinută decentă, manifestând regret faţă de cele întâmplate. Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Ilfov rezultă că inculpatul dispune de siguranţa materială şi a spaţiului locativ, ataşament din partea familiei şi susţinere morală, manifestă interes pentru încadrarea în muncă şi continuarea traseului educaţional (f. 71-75, vol. II, dosar fond). În consecinţă, judecătorul fondului va lua faţă de inculpatul OS măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 6 (şase) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen;

În baza art. 121 alin. (1) lit. a) C. pen, va impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională.

În baza art. 121 alin. (1) lit. d) C. pen, va impune inculpatului OS ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să nu comunice direct sau prin persoane interpuse cu coinculpaţii PCA, SM, PM , MCB şi AMV.

În baza art. 121 alin. 1 lit. e) Cod penal va impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov la datele fixate de acesta.

În baza art. 123 alin. 1 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării condiţiilor de executare a măsurii educative, obligaţiei impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni.

Va lua act că inculpatul minor OS a fost reţinut din data de 09.10.2013, h. 12,40.

IV. Alta este însă situaţia inculpatului minor AMV, deşi referatul de evaluare (f. 248-252, vol. I, dosar fond) reia aceeaşi factori care pot susţine evoluţia inculpatului în sens pozitiv, totuşi consideră că vârsta fragedă la care a început activitatea infracţională, abandonul şcolar, insuficienta supraveghere din partea familiei sunt unii dintre factorii care pot conduce la reiterarea activităţii infracţionale. La acestea se adaugă nerespectarea obligaţiilor stabilite de instanţă cu ocazia luării măsurii arestului la domiciliu, instanţa fiind sesizată de organele de poliţie cu o cerere de revocare (f. 66-83, vol. I, dosar fond).

Faţă de aceste motive, în baza 114 alin. 1 Cod penal rap. la art. 125 Cod penal va aplica inculpatului minor AMV măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

În baza art. 399 C.pr.pen. va menţine arestarea la domiciliu a inculpatului AMV dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014 a Judecătoriei Cornetu.

 În baza art. 88 Cod penal va lua act că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la data pronunţării prezentei hotărâri.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, se constată că în termen legal au formulat pretenţii civile:

- X, persoana vătămată, care a solicitat obligarea inculpaţilor în solidar la plata sumelor de 380,4 leii cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuieli ocazionate de achiziţionarea tratamentului medicamentos şi 2000.000 lei, cu titlu de daune morale (f. 182, vol. I, dosar fond, f. 254-258, vol. II, dosar fond);

-  Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Bucureşti s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1587,63 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de internarea persoanei vătămate X în perioada 03.09 – 06.09.2013 la Clinica de Neurochirurgie (f. 179-181, 219-221, f. 33-46, 115-127, vol. II, dosar fond).

Instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite cumulativ elementele răspunderii civile delictuale (faptele ilicite ale inculpaţilor constând în aceea că au lipsit victima de libertate lovind-o, ameninţând-o cu un cuţit şi supunerea la situaţii înjositoare şi umilitoare, iar inc. PCA a întreţinut relaţii sexuale anale cu persoana vătămată prin constrângere), prejudiciul material suferit de partea civilă X constând în efectuarea de cheltuieli pentru tratament, precum şi morale, legătura de cauzalitate directă între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia dovedită a inculpaţilor.

Referitor la daunele materiale în cuantum de 1587,63 lei solicitate de p.civ.  Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Bucureşti, unitatea sanitară a depus decontul de cheltuieli, în consecinţă, le va admite în totalitate, obligând în solidar inculpaţii PCA, PM , MCB, SM, OS în solidar cu părţile responsabile civilmente OA şi OB, AMV în solidar cu părţile responsabile civilmente AA şi AB la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 1.587,63 lei cu titlu de daune materiale, la care se va adaugă dobânda legală de la data externării (06.09.2013) până la data plăţii efective.

Va admite şi pretenţiile constând în despăgubiri materiale în cuantum de 380,4 lei ale părţii civile X, aceasta depunând la dosarul cauzei în dovedire chitanţele justificative (f. 251-253, vol. II, dosar fond).

În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa apreciază că în cauză se justifică acordarea de daune morale, ca pretium doloris, în compensarea traumelor psihice suferite atât de partea vătămată X ca urmare a faptelor inculpaţilor. Judecătoria apreciază că pretenţiile părţii civile în sensul acordării sumei de 200.000 lei (aproximativ 45.500 euro) cu titlu de daune morale sunt rezonabile şi justificate raportat la întreaga suferinţă psihică prin care a trecut, “ruşinea” îndurată ca urmare a faptei inculpatului PCA, umilinţa, batjocura la care a fost supusă de toţi inculpaţii, suferinţa fizică produsă de loviturile primite precum şi împrejurării că a fost nevoită să recurgă la un psiholog deoarece prin sat “lumea vorbea că X a fost violat” (f. 25, 26, vol. II, dosar fond), chiar părinţii victimei afând despre această faptă reprobabilă de la vecini, iar daunele morale ce vor fi acordate de către instanţă au menirea să contribuie la refacerea morală a tânărului, în urma situaţiilor neplăcute şi jenante în care a fost pus de cei şase inculpaţi, unul dintre aceştia – SM- pretizând că ar fi fost chiar prieteni. 

În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu Buzatu Nicolae, Moiseanu Adriana şi Pricop Dorina,  în cuantum de 100 lei fiecare, conform împuternicirilor nr. 003411/18.10.2013, 003752/21.10.2013, 003753/21.10.2013, Ştefan petre, Dîrnea Anca Nela, Mănescu Mirela, Cocan Mihaela, Pricop Dorina, Ştefan Nicole Soranda în cuantum de 400 lei fiecare conform împuternicirilor avocaţiale nr. 003981/21.11.2013, 004124/17.12.2013, 003979/17.12.2013, 003982/17.12.2013, 003980/17.12.2013, 003897/17.12.2013, 003898/17.12.2013, 003981/21.11.2013 şi Moiseanu Adriana în cuantum de 1.200 lei conform împuternicirilor avocaţiale nr. 0040706/03.12.2013 şi nr. 004487/24.01.2014 se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Ilfov.

În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală va obliga inculpaţii PCA, PM , MCB, SM, OS în solidar cu părţile responsabile civilmente OA şi OB, AMV în solidar cu părţile responsabile civilmente AA şi AB la plata sumei de 8.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 5 Cod penal cu referire la Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunţată de Curtea Constituţională, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 20.05.2014, constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1969 pentru: 1. Inculpatul PCA, În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul PCA (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit. a) Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969 .

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul PCA pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 201 alin. 1 şi 4 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969 . În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal de la 1969, condamnă inculpatul PCA la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare.

În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 197 alin. 1 Cod penal de la 1969, condamnă inculpatul PCA la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare.

 În baza art. 33 lit. a) şi 34 lit. b) Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului prin prezenta hotărâre, respectiv de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969 şi 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 197 alin. 1 C.pen. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare, sporită cu 1 (un) an, în final inculpatul PCA urmând a executa o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal de la 1969.

În baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal de la 1969.

În baza art. 65 Cod penal de la 1969 aplică inculpatului PCA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin.1 lit. a), b) şi e) C.pen. pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 399 C.pr.pen. menţine arestarea la domiciliu a inculpatului PCA dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014.

În baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la zi.

2. Inculpatul PM , În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul PM , (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit. a) Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969.

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul PM  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969.

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul PM  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art.197 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969. În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal de la 1969, precum şi cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal de la 1969 în referire la art. 76 alin. 1 lit. b) Cod penal de la 1969 condamnă inculpatul PM  la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

 În baza art 861 C.pen de la 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare sub supraveghere pe o durata de 6 (şase) ani reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art 862 Cod penal de la 1969.

În baza art. 863 C.pen. pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art 863 alin. 1 lit. a) – d) Cod penal de la 1969: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute la art. 863 alin. 1 lit. b)-d) Cod penal de la 1969 se comunică Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov.

În baza art. 404 Cod procedură penală se vor comunica inculpatului, măsurile de supraveghere la care este supus.

În baza art. 864 Cod penal de la 1969 cu referire la art. 83 Cod penal de la 1969 de la 1969 atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal de la 1969.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 399 C.pr.pen. revocă măsura arestului la domiciliu a inculpatului PM  dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014. Ia act că inculpatul PM  a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la data pronunţării prezentei hotărâri.

3. Inculpatul MCB, În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul MCB, (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit. a) Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969.

 În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul MCB pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul MCB pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969. În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal de la 1969, precum şi cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal de la 1969 în referire la art. 76 alin. 1 lit. b) Cod penal de la 1969 condamnă inculpatul MCB la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art 861 C.pen de la 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare sub supraveghere pe o durata de 6 (şase) ani reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art 862 Cod penal de la 1969.

În baza art. 863 C.pen. pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art 863 alin. 1 lit. a) – d) Cod penal de la 1969: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute la art. 863 alin. 1 lit. b)-d) Cod penal de la 1969 se comunică Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov.

 În baza art. 404 Cod procedură penală se vor comunica inculpatului, măsurile de supraveghere la care este supus. În baza art. 864 Cod penal de la 1969 cu referire la art. 83 Cod penal de la 1969 de la 1969 atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal de la 1969.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 399 C.pr.pen.

Revocă măsura arestului la domiciliu a inculpatului MCB dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014. Ia act că inculpatul MCB a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la data pronunţării prezentei hotărâri.

 4. Inculpatul SM, În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul SM, (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 21 lit. a) Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal de la 1969 şi art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969.

 În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul SM pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin. 1 şi 4 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal de la 1969 şi art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul SM pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art.197 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal de la 1969 şi art. 75 lit. c) Cod penal de la 1969. În baza art. 396 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 189 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal de la 1969 şi art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal de la 1969, precum şi cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal de la 1969 în referire la art. 76 alin. 1 lit. b) Cod penal de la 1969 condamnă inculpatul SM la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal coroborat cu art. 83 Cod penal de la 1969 dispune revocarea beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului SM prin sentinţa penală nr. 59/01.02.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosar nr. 9973/301/2009, definitivă prin neapelare la data de 23.02.2010 şi executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată prin prezenta, inculpatul executând în final pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

 Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal de la 1969. În baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal de la 1969.

 În baza art. 65 Cod penal de la 1969 aplică inculpatului SM pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin.1 lit. a) şi b) C.pen. pentru o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 399 C.pr.pen. menţine arestarea la domiciliu a inculpatului SM dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014. În baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la zi.

În baza art. 5 Cod penal cu referire la Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunţată de Curtea Constituţională, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 20.05.2014, constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal în vigoare pentru inculpaţii minori AMV şi OS.

 În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului AMV în actul de sesizare a instanţei, după cum urmează: - din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen; - din infracţiunea de complicitate la viol prev. de art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. - din infracţiunea de complicitate la infracţiunea tâlhărie prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a) C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d) C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. - din infracţiunea de complicitate la perversiuni sexuale prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. în infracţiunea de complicitate la ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului OS în actul de sesizare a instanţei, după cum urmează: - din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen; - din infracţiunea de complicitate la viol prev. art. 26 raportat la art. 197 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. - din infracţiunea de complicitate la infracţiunea tâlhărie prev. de art. 26 raportat la art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. a) C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d) C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. - din infracţiunea de complicitate la perversiuni sexuale prev. de art. 26 raportat la art. 201 alin.1, 4 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. în infracţiunea de complicitate la ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

5. Inculpatul OS În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul minor OS (…) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d) C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul OS pentru săvârşirea infracţiunii prev. de complicitate la ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul OS pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la viol prev. art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. În baza 114 alin. 1 Cod penal rap. la art. 118 Cod penal aplică inculpatului minor OS măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii pe o durată de 6 (şase) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen; În baza art. 121 alin. (1) lit. a) C. pen, impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională.

În baza art. 121 alin. (1) lit. d) C. pen, impune inculpatului OS ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să nu comunice direct sau prin persoane interpuse cu coinculpaţii PCA, SM, PM , MCB şi AMV. În baza art. 121 alin. 1 lit. e) Cod penal impune inculpatului ca pe durata executării măsurii educative a supravegherii să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov la datele fixate de acesta.

 În baza art. 123 alin. 1 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării condiţiilor de executare a măsurii educative, obligaţiei impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni. Ia act că inculpatul minor OS a fost reţinut din data de 09.10.2013, h. 12,40.

6. Inculpatul AMV În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul minor AMV (…) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48 raportat la art. 234 alin. 1 lit. d) C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul AMV pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 48 raportat la art. 375 C.p. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a doua C.pr.pen. achită inculpatul AMV pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la viol prev. art. 48 raportat la art. 218 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen.

În baza 114 alin. 1 Cod penal rap. la art. 125 Cod penal aplică inculpatului minor AMV măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 114 şi urm. C.pen. şi art. 77 alin. 1 lit. a) C.pen. În baza art. 399 C.pr.pen. menţine arestarea la domiciliu a inculpatului AMV dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.02.2014 a Judecătoriei Cornetu. În baza art. 88 Cod penal ia act că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu de la data de 04.09.2013, h. 22,30 la data pronunţării prezentei hotărâri.

 În baza 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti şi obligă în solidar inculpaţii PCA, PM , MCB, SM, OS în solidar cu părţile responsabile civilmente OA şi OB, AMV în solidar cu părţile responsabile civilmente AA şi AB la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 1.587,63 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă dobânda legală de la data externării (06.09.2013) până la data plăţii efective, reprezentând cheltuieli ocazionate de tratamentul medical acordat victimei X în perioada 03.09-06.09.2013 la Clinica de Neurologie.

În baza 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă X şi obligă în solidar inculpaţii PCA, PM , MCB, SM, OS în solidar cu părţile responsabile civilmente OA şi OB, AMV în solidar cu părţile responsabile civilmente AA şi AB la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 380,04 lei cu titlu de daune materiale şi 200.000 lei cu titlu de daune morale.

În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu Buzatu Nicolae, Moiseanu Adriana şi Pricop Dorina, în cuantum de 100 lei fiecare, conform împuternicirilor nr. 003411/18.10.2013, 003752/21.10.2013, 003753/21.10.2013, Ştefan petre, Dîrnea Anca Nela, Mănescu Mirela, Cocan Mihaela, Pricop Dorina, Ştefan Nicole Soranda în cuantum de 400 lei fiecare conform împuternicirilor avocaţiale nr. 003981/21.11.2013, 004124/17.12.2013, 003979/17.12.2013, 003982/17.12.2013, 003980/17.12.2013, 003897/17.12.2013, 003898/17.12.2013, 003981/21.11.2013 şi Moiseanu Adriana în cuantum de 1.200 lei conform împuternicirilor avocaţiale nr. 0040706/03.12.2013 şi nr. 004487/24.01.2014 se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Ilfov.

În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii PCA, PM , MCB, SM, OS în solidar cu părţile responsabile civilmente OA şi OB, AMV în solidar cu părţile responsabile civilmente AA și AB la plata sumei de 8.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român. Cu drept de apel în termen 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ...

PRESEDINTE,   GREFIER ,

Red/N.C.

02.09.2014

2 ex.