Infracţiunea de contrabandă

Sentinţă penală 298 din 14.09.2015


Prin sentinţa penală nr. A, Judecătoria S. a dispus condamnarea inculpatului B.I.C. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de 2 ani, a aplicat pedepse complementare şi accesorii. Prin aceeaşi sentinţă penală s- a dispus confiscarea cantităţii de ţigarete provenite din săvârşirea infracţiunii, confiscarea în parte prin echivalent bănesc a contravalorii autoturismului folosit la săvârşirea infracţiunii, ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra autoturismului.

Prin aceeaşi sentinţă penală s- a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. – D.R.F.P.I. şi a fost obligat inculpatul B.I.C. la plata accesoriilor aferente prejudiciului în sumă de 34.765,00 lei.

S- a reţinut că fapta inculpatului B.I.C. care la data de 02.03.2015 a preluat şi transportat cu autoturismul marca  cu nr. de înmatriculare cantitatea de 3000 pachete ţigarete (60.000 ţigarete), din care 1000 pachete de ţigări marca Marble, de provenienţă duty free şi 2000 pachete ţigări marca Viceroy, de provenienţă ucraineană, cunoscând că acestea provin din contrabandă, producând un prejudiciu de 34.765,00 lei. în dauna bugetului de stat, întruneşte atât din punct de vedere obiectiv cât şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă”, faptă prev. de art. 270 alin. 3 Cod Vamal (Legea 86/2006).

S-a reţinut că inculpatul a acoperit integral prejudiciul material cauzat prin săvârşirea infracţiunii, astfel cum rezultă din chitanţele nr. ……..emise de A.N.A.F. – Unitate Fiscală Biroul Vamal V. S- a reţinut că în cauză sunt date condiţiile în care devine incidentă circumstanţa atenuantă legală constând în „acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen”, prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. d) Cod penal. Astfel, prejudiciul material efectiv a fost acoperit în întregime, făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei iar infracţiunea de contrabandă nu face parte dintre cele exceptate de aplicarea circumstanţei atenuante.

S- a reţinut că la individualizarea pedepsei cu închisoarea ce urmează a fi aplicată inculpatului B.I.C. se va ţine seama de prevederile art. 76 alin. 1 Cod penal, urmând a reduce cu o treime limitele speciale ale pedeapsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. Totodată, se va face aplicarea prevederilor art. 79 alin. 1 Cod penal „când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la tentativă, circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine”. În consecinţă, s- a operat o dublă reducere a limitelor speciale ale pedepsei cu închisoarea, în acord cu prevederile art. 396 alin. 10 Cod proc. pen. şi 76 alin. 1 Cod penal.

S- a reţinut că dobânzile prevăzute de art. 120 Cod pr.fisc reprezintă un folos nerealizat pentru partea civilă pentru situaţia în care prejudiciul produs prin infracţiune nu s-ar fi produs. Acest prejudiciu, deşi nu reprezintă urmarea imediată a infracţiunii, se impune a fi acoperit de către inculpat, întrucât are caracter de certitudine, astfel că încât în baza art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod pr.pen. rap. la art. 397 Cod pr.pen. şi la art. 1349, art. 1357 Cod Civil instanţa a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. – D. R. F.P. I. şi a obligat inculpatul B.I.C. la plata sumei de … lei reprezentând accesorii aferente prejudiciului în sumă de …..lei, calculate pentru perioada…...

Prin decizia penală nr. B a Curţii de Apel S. au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul apelant şi partea civilă apelantă A.N.A.F. – D.R.F.P.I. împotriva sentinţei penale nr. A a Judecătoriei S.