Tentativă la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie

Sentinţă penală 23 din 16.02.2015


Analizând materialul probatoriu administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În fapt, s-a reţinut că, în noaptea de 01/02.11.2014, în jurul orei 03.00, în timp ce se deplasa pe str. xxxx din mun. xxxxx, fiind însoţit de martorul S. O., în momentul în care a ajuns lângă autoturismul marca VW Golf  cu nr. de înmatriculare IS-31-ZEC, inculpatul L. A.-F., a încercat să deschidă portiera din partea dreapta-faţă.

În aceste împrejurări, realizând că inculpatul L. A.-F. intenţionează să sustragă bunuri din interiorul autoturismului, martorul S. O. a părăsit locul faptei, deplasându-se la magazinul „xxx” din apropiere.

În continuare, prin forţarea uşii de acces din partea stânga-faţă care fusese asigurată de persoana vătămată D.A.G. cu centura de siguranţă întrucât sistemul de închidere era defect, inculpatul L. A.-F. a reuşit să pătrundă în interior, cu intenția de a sustrage bunuri.

Acţiunea de furt a fost întreruptă de apariţia intempestivă a persoanei vătămate D.A.G. şi a martorilor D. I.-M., D.M.F., A.M.M., B.I.A. şi V.A.M. Imediat, persoana vătămată şi martorul D.I.M. au încercat să-l reţină pe inculpatul L. A.-F., blocându-l în interiorul autoturismului, în timp ce martorul B.I.-A. a sesizat organele de poliţie.

Pentru a-şi asigura scăparea, inculpatul L. A.-F. a adresat ameninţări cu moartea persoanei vătămate D.A.G. şi martorului D.I.M. şi, în acest mod, a reuşit să părăsească locul faptei înainte de intervenţia organelor de poliţie.

Situaţia de fapt, este probată cu următoarele mijloace de probă: declarațiile inculpatului L. A.-F., declarațiile persoanei vătămate/părții civile D.A.G., declarațiile martorilor D.I.M., D.M.F., A.M.M., B.I.A., V.A.M., S.O., procesul verbal de cercetare la fața locului, raportul de constatare criminalistică nr. 113652 din 22.12.2014.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat, în drept, instanţa reţine:

Fapta inculpatului L. A.-F., care, în noaptea de 01/02.11.2014, în jurul orei 03.00, în timp ce se deplasa pe str. xxxx din mun. xxx, a pătruns prin forţarea uşii de acces în interiorul autoturismului marca VW Golf cu nr. de înmatriculare IS-xxx-ZEC, aparținând persoanei vătămate D.A.G., cu intenția de a sustrage bunuri și fiind descoperit de persoana vătămată și de martorul D.I.M. în interior, pentru a-şi asigura scăparea, a adresat amenințări cu moartea persoanei vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de tâlhărie, faptă prev. de art. 32 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d din C. pen.

În ceea ce priveşte latură obiectivă a infracţiunii, fiind vorba despre o infracțiune complexă, rămasă în forma tentativei, elementul material al infracţiunii a fost realizat prin acţiunea inculpatului de pătrundere prin forțarea portierei în interiorul unui autovehicul cu intenția de a sustrage bunuri, ce constituie punerea în executare a hotărârii de a săvârși o infracțiune de furt și prin acțiunea de amenințare cu moartea a persoanei vătămate, în intenția de a-și asigura scăparea.

Între acțiunile inculpatului şi urmarea imediată constând crearea unei stări de pericol asupra patrimoniului persoanei vătămate, precum și asupra libertății psihice a acesteia, există legătură de cauzalitate directă.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, inculpatul a săvârşit infracţiunea de tentativă de tâlhărie, faptă prev. de art. 32 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d din C. pen., cu forma de vinovăție a intenției directe, urmărind obţinerea pentru sine a unor bunuri prin luare acestora fără drept din patrimoniul persoanelor vătămate și urmărind asigurarea scăpării din interiorul autoturismului persoanei vătămate, prin amenințarea acesteia cu moartea.

Faţă de întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta inculpatului L. A.-F. există, este prevăzută de legea penală, este săvârşită cu vinovăţie, este nejustificată şi imputabilă inculpatului.

La stabilirea cuantumului pedepsei şi modalităţii de executare, instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, respectiv existenţa unei infracţiuni de tâlhărie calificată, comisă în condiţiile circumstanţei agravante - în timpul nopţii, care a rămas în faza tentativei din cauza faptului că inculpatul a fost descoperit de persoana vătămată și de către mai mulți martori, care a cauzat un prejudiciu în valoare de 300 de lei, care nu a fost recuperat. De asemenea, instanța va mai avea în vedere că inculpatul în situația în care a fost descoperit de către persoana vătămată și de către un martor și a fost blocat în interiorul autoturismului, pentru a-și asigura scăparea a dat dovadă de periculozitate, strigând unei persoane din apropiere să-i aducă cuțitul, și le-a adresat amenințări cu moartea persoanei vătămate și unui martor.

Instanţa va mai avea în vedere persoana inculpatului, vârsta acestuia, faptul că acesta este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat de 3 ori la pedeapsa închisorii, pentru infracțiuni de furt comise în timpul minorității, faptul că pentru aceste condamnări a petrecut în detenție peste 2 ani de zile, fiind eliberat condiționat, termenul de încercare fiind împlinit, fără să se realizeze îndreptarea conduitei acestuia, și nu în ultimul rând, se reține că a fost sancționat cu amendă administrativă de nu mai puțin de 19 ori, pentru fapte de furt.

Pe parcursul urmăririi penale a avut o atitudine nesinceră, nerecunoscând comiterea infracțiunii, însă în cursul judecății, în fața instanței a recunoscut comiterea faptei pentru a beneficia de reducerea limitelor pedepsei.

Față de cele de mai sus, limitele pedepsei pentru infracțiunea de tâlhărie calificată, de la 3 la 10 ani, vor fi reduse la jumătate conform art. 33 alin. 2 C.pen. pentru că fapta a rămas în forma tentativei, rezultând 1 an și 6 luni – 5 ani, limite care la rândul lor vor fi reduse cu o treime prin aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 C.pr.pen., rezultând limite de pedeapsă de la 1 an, la 3 ani și 4 luni.

Pedeapsa la care se orientează instanța este o pedeapsă spre minimul special, respectiv o pedeapsă cu închisoarea de 1 an și 6 luni.

Față de dispozițiile legale incidente, în baza art. 67 alin. 1 C.pen. instanța va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1 an și 6 luni, după executarea pedepsei sau considerarea acesteia ca executată.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. instanța va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins în persoana inculpatului numai în situația executării efective a pedepsei în regim de detenție.

Apreciind că subzistă temeiurile, identificate cu ocazia verificării legalității și temeiniciei măsuri arestării preventive, prin încheierea din data de 02.02.2015, în baza art. 399 alin. 1 C.p.p. instanța va menţine starea de arest a inculpatului L. A.-F.

 Constatând că în această cauză inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv, din data de 09.12.2014 la zi, conform art. 72 alin.1 C.pen. instanța va deduce din pedeapsa pronunţată perioada de timp cât inculpatul a fost reținut și arestat preventiv.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanța constată că prejudiciul material reclamat de partea civilă în valoare de 300 de lei, este dovedit prin declarațiile acesteia care se coroborează cu cele consemnate în procesul verbal de cercetare la fața locului (f. 22-23) și planșa foto, privind distrugerile provocate de inculpat prin forțarea portierei și a sistemului de închidere a acesteia.

În temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 alin.1 Cod procedură penală, cu referire la art. 1357 Cod civil, instanța va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D.A.G. şi va obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei către D.A.G., cu titlu de daune materiale.

Potrivit art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p. rap. la art. 272 alin. 2 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu C. R. în cuantum de 100 lei, pentru faza de judecată, rămâne în sarcina statului, fiind avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului xxxxx iar onorariul apărătorului din oficiu din faza de urmărire penală C. R. în cuantum de 200 lei, rămâne în sarcina statului, fiind avansat din fondurile Ministerului Public în contul Baroului xxxx.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., va obliga pe inculpatul L. A.-F. la plata către stat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei din cursul urmăririi penale.

În temeiul art. 32 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d, din C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen, condamnă pe inculpatul L. A.-F., fiul lui xxx şi xxx, născut la data de xxx în mun. xxx, jud. xxx, cu domiciliul în mun. xxx, str. xxx, bl. xx, sc. xx, ap. xx, jud. xxx, CNP xxxx, cetăţenie română, fără ocupaţie, necăsătorit, studii 5 clase, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, în prezent aflat în Penitenciarul xxx, la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de tâlhărie, (persoană vătămată D. A.-G.).

În baza art. 67 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1 an și 6 luni, după executarea pedepsei sau considerarea ca executată.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului L.A.-F. iar conform art. 72 alin.1 C.pen. deduce din pedeapsa pronunţată perioada cât timp inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză, din data de 09.12.2014 la zi.

În temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 alin.1 Cod procedură penală, cu referire la art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D. A.-G. şi obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei către D. A.-G., cu titlu de daune materiale.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., obligă pe inculpatul L. A.-F. la plata către stat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei din cursul urmăririi penale.

Potrivit art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p. rap. la art. 272 alin. 2 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu C. R. în cuantum de 100 lei, pentru faza de judecată, rămâne în sarcina statului, fiind avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului xxx iar onorariul apărătorului din oficiu din faza de urmărire penală C. R. în cuantum de 200 lei, rămâne în sarcina statului, fiind avansat din fondurile Ministerului Public în contul Baroului xxxx.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.02.2015.

Domenii speta