Revocare detenţie

Sentinţă penală 20 din 04.03.2015


INSTANŢA:

Constată că prin rechizitoriul nr. --- al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, înregistrat pe rolul Judecătoriei Lipova la data de VVVVV, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul XXX, pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art.  335 alin.1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că la data de  VVVVV, organele de poliţie judiciară, au oprit pe DN, pe raza localităţii VVVV, autoturismul marca VVVV cu nr. de înmatriculare VVVV.

Solicitând conducătorului autovehiculului actele personale şi cele ale autovehiculului condus, poliţiştii au stabilit că acesta se numeşte  XXX şi verificându-l în baza de date ale conducătorilor auto, au stabilit că nu posedă permis de conducere pentru nici o  categorie de autovehicule.

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu:

-proces verbal de sesizare din oficiu f.8;

-proces verbal de depistare f. 9;

-declaraţii de  suspect şi inculpat f. 10-15;

-verificări în evidenţele auto ale poliţiei f. 16;

-declaraţie martor f.17.

Fapta inculpatului XXX, aşa cum a fost descrisă la starea de fapt, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 al.1 C.P

Inculpatul  XXX,  este fiul lui VVVVV, născut la data de VVVVVV în VVVV, domiciliat în com. VVVV, posesor al CI seria VV nr. VVVV, CNP VVVV, cetăţenia VVVV, studii VVVV, necăsătorit, fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut.

Inculpatul a recunoscut faptele şi este cunoscut cu antecedente penale, astfel:

-condamnat la 10 luni închisoare, pentru săv. infr. prev. de art. 26 C.P., art. 246 C.P.;

-condamnat la 10 luni închisoare pentru săv. infr. prev. de art. 291 C.P;

cu aplic. art. 33 lit. a C.P.; art. 34 lit. b C.P.

Contopeşte 10 luni închisoare – în final condamnat la 10 luni închisoare conf. art. 81, 82 C.P.; suspendă  condiţionat executarea pedepsei – termen de încercare 2 ani şi 10 luni; cu aplic. ped. accesorii prev. de art. 71 al.1 5 C.P. dispusă prin S.P.. nr. 168 din 30.03.2011 în dosarul nr. 1689/108 al Tribunalului Arad, def. prin D.P. 956 din 29.03.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind în situaţia recidivei prev. de art. 41 al.1 C.P.

Prin Ordonanţa din VVVVV  s-a început urmărirea penală pentru infr. prev. şi ped. de art. 335 al.1  C.P.

Prin Ordonanţa din VVVV, s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspectul XXX.

Prin Ordonanţa din VVVV, s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul XXX, pentru infr. prev. şi ped. de art. 335 al.1 C.P.

Inculpatului i-au fost aduse la  cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prev. de art. 108 şi art. 83 C.P.P., sens în care au fost întocmite procesele verbale din 05.08.2014 şi 12.09.2014.

Având în vedere  că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este  completă, că există probe necesare şi legal administrate, că fapta de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, există, că a fost săvârşită de inculpatul  XXX  şi că acesta răspunde penal.

În prezenta cauză a fost cercetat în stare de liberate.

Inculpatul a fost trimis în judecată prin încheierea de cameră preliminară nr. 13 din data de 18 februarie 2015.

Inculpatul, în faţa instanţei, a recunoscut şi regerat faptele, solicitând aplicarea procedurii simplificate prevăzută de art. 374 Cod de procedură penală, necontestând probele administrate în faza de urmărire penală.

Recunoscând fapta, instanţa reţine în sarcina sa săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicol fără permis de conducere prevăzută de art. 335 aliniat 1 Cod penal.

Săvârşirea faptei a fost reţinută conform împrejurărilor descrise în rechizitoriu, instanţa apreciind-o ca infracţiune întrucât este prevăzută de legea penală, a fost săvârşită cu vinovăţie şi îi este imputabilă inculpatului.

Deşi inculpatul a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr. 168/2011 definitivă la 29.02.2012 la o pedeapsa de 10 luni închisoare cu suspendare, nu se află în starea de recidivă întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile primului termen al recidivei prevăzut de art. 41 ( 1 ) Cod penal, adică să fi fost condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an.

Întrucât fapta pentru care a fost trimis în judecată în prezentul dosar, a fost săvârşită înăuntrul termenului de încercare, în baza art. 83 din Codul penal 1969, suspendarea condiţionat a executării pedepsei va fi revocată, urmând ca această pedeapsă de 10 luni, să fie executată pe lângă pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată în prezenta cauză.

Faţă de această stare de fapt, de atitudinea inculpatului care a fost una sinceră, recunoscând faptele, instanţa, în  baza art. 374, art. 375, art. 396 alin. 2 şi 10 din Codul de procedură penală, art. 335 alin.1 Cod penal Cod penal, va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 8 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere.

În baza art. 15 aliniat 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 aliniat 1 Cod penal 1969, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. VVVV din data de VVVVV a VVVV pronunţată în dosar nr. VVVV, definitivă prin Decizia penală nr. VVVV din VVVV a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi va dispune executarea acesteia, pe lângă pedeapsa de 8 luni aplicată în prezenta cauză, urmând să execute o pedeapsă de: 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 274 Cod procedură penală va obliga inculpatul să plătească statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În  baza art. 374, art. 375, art. 396 alin. 2 şi 10 din Codul de procedură penală, art. 335 alin.1 Cod penal Cod penal, condamnă pe inculpatul XXX, fiul  lui VVVV, născut la data de VVVV,  în VVVV, domiciliat în VVVV, posesor al CI seria VVV nr. VVV, CNP VVVV, cetăţenia VVVV, studii VVVV, necăsătorit, fără ocupaţie, stagiul militar VVVV, cu antecedente penale care nu atrag starea de recidivă, cercetat în stare de libertate, la o pedeapsă de:

- 8 ( opt ) luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere.

În baza art. 15 aliniat 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 aliniat 1 Cod penal 1969, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. VVVV din data de VVV a VVVV pronunţată în dosar nr. VVVV, definitivă prin Decizia penală nr. VVVV din VVVV a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi dispune executarea acesteia, pe lângă pedeapsa de 8 luni aplicată în prezenta cauză, urmând să execute o pedeapsă de:

-1 ( un ) an şi 6 ( şase ) luni închisoare.

În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.