Săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 336 alin. (1) Cod penal.

Sentinţă penală 1773 din 29.10.2015


Obiect –  Săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 336 alin. (1)  Cod penal.

Cuprins pe materii : Drept penal. Infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Index alfabetic :

-Infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice

-Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

-Munca în folosul comunităţii

Rezumat hotărâre  :

 Instanţa de fond a reţinut în sarcina inculpatului că, la data de 14.12.2014, în jurul orei 02025, a condus pe drumurile publice din municipiul Galaţi autoturismul marca Renault, cu numărul de înmatriculare XX-04-ZZZ, având o alcoolemie de 1,80 g/l alcool pur în sânge.

Actele procesuale specifice efectuate in cursul urmăririi penale s-au concretizat în următoarele mijloace materiale de probă : proces-verbal de constatare (fila 1 dosar de urmărire penală), rezultat aparat etilotest (fila 6 dosar de urmărire penală), buletin de analiză toxicologică a alcoolemiei (fila 7 dosar de urmărire penală), declaraţii inculpat A.B. (filele 17-21 dosar de urmărire penală), declaraţii martor (filele 11-13 dosar de urmărire penală), declaraţii martor (fila 26-27 dosar de urmărire penală).

La data de 02.04.2015, inculpatului A.B. i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile procesuale prevăzute la art. 10 şi art. 83 Cod procedură penală, dar şi obligaţiile prevăzute de art. 108 alin. (2)  lit. a) şi b) şi alin. 4 Cod procedură penală şi a fost audiat în calitate de inculpat.

Pe parcursul procedurii de cameră preliminară inculpatul nu a formulat cereri sau excepţii şi nici instanţa din oficiu, astfel că la data de 19.08.2015 s-a dispus începerea judecăţii. A fost asistat de avocat din oficiu(fila 26 dosar de fond) şi de avocat (fila 44 dosar de fond).

 În faţa instanţei, asistat de apărător, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul A.B. a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi că şi le însuşeşte (fila 45 dosar de fond). Instanţa a procedat la audierea inculpatului în acest sens şi, având în vedere poziţia procesuală a acestuia, dar şi probele administrate în cursul urmăririi penale, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 375 alin.1 şi 2 Cod procedură penală.

La dosar nu au fost depuse acte în circumstanţiere şi a fost ataşată fişa de cazier judiciar (fila 14 dosar de fond).

S-a stabilit că la data de 14.12.2014, în jurul orei 0225, lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. Galaţi - Serviciul Rutier, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe str. Roşiori din municipiul Galaţi, au observat autoturismul marca Renault, care circula dinspre str. Armata Poporului către str. Prelungirea Traian.

Lucrătorii de poliţie au procedat la oprirea regulamentară a autoturismului şi, după ce  şi-au prezentat calitatea, au solicitat conducătorului să le prezinte documentele de identitate şi cele ale autoturismului. Conducătorul autoturismului a fost identificat, în prezenţa martorului asistent Fudulu Cristian, în persoana inculpatului A.B., având permisul de conducere categoria B din ian. 2007 (proces-verbal de depistare, filele 1-2 dosar de urmărire penală).

Sesizând că inculpatul A.B. emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul Drager rezultând o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat (fila 6 dosar de urmărire penală).

Prin urmare, organele de poliţie au procedat la conducerea inculpatului A.B. la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultând o alcoolemie de 1,80 g/l alcool pur în sânge la prima probă (ora 0300), iar la cea de-a doua probă, 1,50 g/l alcool pur în sânge (buletin de analiză toxicologică - alcoolemie nr. 1627/15.12.2014, fila 10 dosar de urmărire penală).

Cu ocazia audierii, inculpatul A.B. a recunoscut săvârşirea faptei, arătând că, în seara de 13.12.2014, între orele 2130 - 0000, a consumat la domiciliul său din str. Regiment 11 Siret, 4 sticle cu bere cu alcool, după care a plecat la volanul autoturismului marca Renault, la Supermarket-ul Penny, din apropiere, pentru a-şi cumpăra ţigări. Ulterior, inculpatul s-a întâlnit cu mai mulţi prietenii cu care a stat de vorbă aproximativ 2 ore, după care a hotărât să îi ducă pe fiecare la domiciliile lor. În timp ce o conducea pe martora ZZ către domiciliul său, situat în apropierea Şcolii generale nr. 28, a fost oprit de către organele de poliţie, ocazie cu care s-a constatat că acesta era sub influenţa băuturilor alcoolice.

Totodată, inculpatul a recunoscut că a condus pe str. Regiment 11 Siret, Prelungirea George Coşbuc, str. Armata Poporului, str. Roşiori, unde a fost depistat de către organele de poliţie (declaraţii inculpat, filele 17-21 dosar de urmărire penală).

În faţa instanţei, asistat de apărătorul ales, inculpatul A.B. a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi că şi le însuşeşte.

Din analiza actelor de urmărire penale efectuate în cauză (declaraţiile inculpatului A.B., declaraţiile martorilor, precum şi cele constatate prin procesul-verbal de depistare, a rezultatelor  buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie), coroborat cu declaraţia de recunoaştere a învinuirii aduse, dată în faţa instanţei, a reieşit că inculpatul A.B. a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa. 

Instanţa a reţinut că inculpatul a prevăzut posibilitatea de a conduce autoturismul respectiv pe drumurile publice cu o alcoolemie în sânge peste limita admisă de lege, nu a urmărit acest lucru, dar a acceptat producerea acestui rezultat, vinovăţia inculpatului fiind manifestată sub forma intenţiei indirecte.

Pe parcursul urmăririi penale, dar şi în faţa instanţei inculpatul a manifestat o atitudine de recunoaştere şi regret a faptei comise, arătând că este la primul impact cu legea.

În drept, fapta inculpatului A.B. care la data de 14.12.2014, în jurul orei 02025, a condus pe drumurile publice din municipiul Galaţi autoturismul marca Renault, având o alcoolemie de 1,80 g/l alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

Instanţa a apreciat că fapta întruneşte toate trăsăturile esenţiale ale unei infracţiuni, respectiv, este prevăzută de legea penală ca infracţiune, este săvârşită cu vinovăţie, este nejustificată şi este imputabilă inculpatului.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 2 Cod penal, va ţine seama de  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs (starea de pericol pentru persoanele angrenate în trafic) ori a altor consecinţe ale infracţiunii (nu a produs pagube materiale), motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (este la primul impact cu legea penală), conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (recunoaştere şi regret), nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială precum şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Inculpatul, prin avocatul ales, solicitat suspendarea executării pedepsei închisorii ca modalitate de executare a sancţiunii care îi va fi aplicată, motivând că este la primul impact cu legea penală.

 Instanţa a considerat că o pedeapsă cu închisoarea constituie un mijloc apt de reeducare a inculpatului, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, fiind o pedeapsă necesară şi proporţională cu scopul urmărit.

În consecinţă, instanţa a aplicat inculpatului o pedeapsă cu închisoarea, orientată spre minimul special, cuprinsă între limitele stabilite de art. 336 alin. 1 Cod penal (între 1 şi 5 ani închisoare), reduse cu 1/3 conform art. 396 alin.10 Cod procedură penală (între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni închisoare),  în considerarea faptului că inculpatul este la primul impact cu legea penală şi a arătat instanţei că regretă situaţia incomodă în care a fost pus prin comiterea acestei fapte total nepotrivite cu vârsta şi pregătirea inculpatului.

Pericolul pentru societate a fost unul real (alcoolemia relativ mare de 1,80 g/l alcool pur în sânge) şi doar întâmplarea a făcut să nu existe urmări tragice, rezultate prin conducerea sub influenţa alcoolului a unui vehicul ce necesită pentru a putea fi stăpânit deplinătatea abilităţilor şi reflexelor conducătorului.

Pentru a complini pedeapsa ce se va stabili, instanţa a apreciat ca fiind necesară aplicarea unei pedepse complementare, cu consecinţe pe plan social, care să îl ţină pe inculpat departe de tentaţia conducerii unui autoturism sub influenţa alcoolului. Pentru că a dovedit insuficientă consideraţie faţă de liniştita funcţionare a societăţii, potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal instanţa a aplicat inculpatului A.B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi i (dreptul de a conduce autovehicule) din Codul penal pe o perioadă de 2 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului A.B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi i din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

Instanţa va aprecia că faţă de vârsta (36 de ani) şi comportamentul bun adoptat pe parcursul procesului penal, prin care a dat dovadă că procesul a avut un rol educativ, instanţa a apreciat că inculpatul nu trebuie să execute efectiv pedeapsa stabilită, fiind suficientă stabilirea un termen de supraveghere pe perioada căruia inculpatul să respecte anumite obligaţii pentru a dovedi pe deplin că s-a îndreptat şi nu va mai urca la volan după ce va consuma alcool.

În consecinţă, în baza art. 91 Cod penal, instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Galați, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2  lit. a Cod penal, instanţa a impus inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, tocmai pentru a-şi forma deprinderi de învăţarea a normelor instituţionale.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Grădiniţei cu program prelungit „ARLECHINO” din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi sau Grădiniţei cu program prelungit nr. 7 din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galaţi, pe parcursul termenului de supraveghere. Această obligaţie este necesară pentru formarea în conştiinţa inculpatului convingerea că atunci când ia o decizie trebuie să se gândească şi la cetăţenii care îşi desfăşoară liniştit activitatea în societate şi cărora le poate tulbura liniştea prin acţiuni necugetate, cum este cazul în speţa de faţă.

În baza art. 404 Cod procedură penală, în referire la art. 91 alin. 4 Cod penal, instanţa a  atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situațiile care atrag revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere și neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor, obligațiilor de supraveghere și a celor civile, stabilite prin prezenta hotărâre.

Potrivit art. 272 Cod procedură penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu  în sumă de 260 lei a fost avansat din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, instanţa a obligat pe inculpatul A.B. la plata sumei de 400 lei (din care suma de 186 lei aferentă urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, reprezentând costurile generate cu desfăşurarea procesului penal, pornit ca urmare a comportamentului necorespunzător în trafic al inculpatului.

Calea de atac

Nici inculpatul şi nici Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi nu au formulat cale de atac, hotărârea rămânând definitivă prin neapelare.

Problema de drept

Instanţa a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, în cazul recunoaşterii învinuirii şi luării acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prin raportare la situaţia de fapt stabilită.