Nerespectarea dispoziţiilor art. 328 Cod Procedură Penală. Consecinţa încălcării dreptului la apărare. Restituirea cauzei către Parchet.

Sentinţă penală 152 din 15.09.2015


Prin încheierea din data de 28.08.2015, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Turnu Măgurele a respins excepţiile invocate de inculpatul D S .

Pentru a hotărî astfel, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr. 710/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a fost trimis în judecată inculpatul D S pentru săvârşirea  infracţiunii de tăinuire, fapta prev şi ped.  de art. 270 alin 1 din Cod penal.

S-a reţinut că în noaptea de 20/21. 05.2015, inculpaţii T F L împreună Ţ N, se aflau în pădurea Beciu, păzind stupii inculpatului M M.

Deoarece tot în pădurea Beciu, se aflau şi stupii persoanei vătămate B F, inculpaţii T F L şi  Ţ N, au hotărât  să meargă la stupina persoanei vătămate pentru ai sustrage stupi.

După ce  în noaptea de 20/21. 05.2015, TF L şi  Ţ N, au sustras doi stupii  din stupina p.v. B F, l-au sunat pe inculpatul M M, pentru ai propune acestuia să îi ajute să valorifice respectivi stupi, lucru cu care acesta a fost de acord.

Astfel, cei trei T F L, Ţ N şi M M, după ce în prealabil l-au contactat telefonic pe inculpatul D D I, propunându-i să cumpere cei doi stupi sustraşi s-au deplasat  la locuinţa acestuia din urmă cu autoturismul inculpatului M M, unde inculpatul  D D I, a primit stupi sustraşi deşi cunoştea provenienţa acestora, plătind  ulterior preţul de 250 lei.

Următoarea noapte, 21/22. 05.2015, inculpaţii TF L şi  Ţ N, având consimţământul tacit al inculpatului M M, că îi va ajuta să vândă şi alţi stupi, au mers din nou la aceeaşi stupină de unde au sustras încă doi stupi, pe care tot cu ajutorul inculpatului M M, i-au transportat cu autoturismul acestuia din urmă la locuinţa inculpatului R CC din com. Sprâncenata, Jud. Olt, acesta dându-le suma de  300 lei pe care au împărţit-o în mod egal toţi trei.

A treia  noapte, cea de 22/23.05.2015, inculpaţii T F L şi  Ţ N, au mers iar la stupina p.v. B F, unde de data acesta au sustras  patru stupi, pe care i-au dus la stupina lui M M, acesta din urmă contactând-ul telefonic pe inculpatul D S, din com. Sprâncenata, jud. Olt.

Deoarece inculpatul D S, a fost de acord să cumpere cei 4 stupi, în jurul orei 05:00 dimineaţa a mers cu autoturismul personal la stupina inculpatului M M, unde a cumpărat cei patru stupi contra sumei de 400 lei, deşi cunoştea provenienţa acestora.

Împotriva încheierii din data de 28.08.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Turnu Măgurele, la data de 01.09.2015 a declarat contestaţie inculpatul D S.

În motivarea orală a contestaţiei, apărătorul ales al contestatorului inculpat D S a aratat că nu a fost un proces echitabil, făcând referire la ordonanţa nr. 710 din data de 26.05.2015 şi la fila 63 cu referire la inculpatul D D I. A mai arată apărătorul că lipseşte menţiunea că are dreptul de a încheia o înţelegere, că procesul verbal este încheiat la data de 26, anterior punerii în mişcare a acţiunii penale, această dată fiind modificată cu 27.

A completat că ordonanţa este dată la orele 18:00, inculpaţii neavând şansa de a-şi formula apărări, la 5 zile fiind întocmit rechizitoriul, iar organele de poliţie au refuzat să ia declaraţii, solicitând verificarea orelor la care s-a spus că stupii sunt furaţi respectiv orele 19:45 şi 22:45.

De asemenea, a menţionat apărătorul că nu se cunoaşte calitatea de suspect sau de inculpat, iar motivarea conţine o singură frază care este străină faţă de criticile formulate.

Examinând încheierea contestată sub aspectul celor invocate, dar şi în temeiul dispoziţiilor art. 347 Cod procedură penală şi analizând actele şi lucrările dosarului, faţă de criticile formulate de inculpat,  prin apărătorul său ales, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Teleorman a apreciat că acestea se circumscriu procedurii prevăzute de art. 342 şi următoarele Cod procedură penală – în această etapă procesuală, judecătorul de cameră preliminară fiind ţinut să verifice competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, precum şi  legalitatea  administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În aceste limite, judecătorul de cameră preliminară a  constată că rechizitoriul nu respectă dispoziţiile art. 328 Cod procedură penală.

Astfel, prin modul de efectuare a urmării penale de către procurorul de caz şi de organele de urmărire penală aflate sub supravegherea acestuia i s-a încălcat dreptul la apărare, motiv pentru care apreciază că urmărirea penală efectuată astfel este nulă, iar nulitatea în cauză nu poate fi acoperită decât prin refacerea urmăririi penale de către procuror.

Prin ordonanţa nr. 710/P/2015 dată de procuror la data de 26.05.2015, orele 18:00 împotriva inculpaţilor s-a început urmărirea penală, devenind suspecţi şi tot prin aceeaşi ordonanţă s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lor, capătând calitatea de inculpaţi.

Prin aceeaşi ordonanţă au fost calificaţi atât suspecţi cât şi inculpaţi, între cele două momente neexistând nicio perioadă de timp prin care să li se asigure posibilitatea legală de a formula apărări.

Totodată, pentru inculpatul DD, procesul verbal de aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect a fost întocmit anterior emiterii ordonanţei de începerea urmăririi penale împotriva sa, ceea ce face ca actul astfel încheiat să fie nul.

Faţă de aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Teleorman a apreciat întemeiate obiecţiunile inculpaţilor cu privire la modul de efectuare a actelor de urmărire penală , a admis contestaţiile formulate de inculpaţii D S, D D I  şi RCC împotriva încheierii din data de 28.08.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Turnu Măgurele, desfiinţând încheierea atacată şi rejudecând,a admis cererile şi excepţiile formulate de inculpaţi.

În baza dispoziţiilor art. 346 al. 3 lit. a Cod procedură penală a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele