Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

Sentinţă penală 1238/2014 din 27.10.2014


SENTINŢA PENALĂ Nr. 1238/2014

Şedinţa publică de la 27 Octombrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ……..

Grefier ……….

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea este reprezentat de dl. procuror ……

* * * * *

Înregistrarea cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 C. pr. pen.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul ….trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 271 C.p.).

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că fondul cauzei s-a dezbătut în şedinţa publică din 20 octombrie 2014, când părţile prezente au pus concluzii pe fond, care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 27 octombrie 2014, dată la care s-a pronunţat hotărârea.

INSTANŢA

Constată că la data de 16.01.2014 s-a înregistrat la Judecătoria Oradea, sub nr. de dosar 1035/271/2014, rechizitoriul nr. 2593/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului ………. trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti, fapta prev. si pedepsita de 271 alin. 1 din Codul Penal de la 1969.

În fapt, s-a reţinut că în data de 19.02.2013, inculpatul …., s-a impotrivit la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti, de catre executorul judecatoresc ….., ocazie cu care l-a lovit cu pumnul in fata pe acesta din urma.

Referitor la urmarirea penala efectuata in cauza, instanta constata ca prin rezoluţia organelor de cercetare penală din data de 24.05.2013, ora 1400, confirmată de procuror în aceeaşi zi, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva inculpatului ………., iar la data de 19.06.2013, în prezenţa avocatului sau ales, i s-au adus la cunoştinţă învinuirea, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, ocazie cu care a fost audiat.

În temeiul art. 6, art. 70 C.pr.pen., art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, înainte de a-i fi luate primele declaraţii, inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă de catre organele de urmarire penala fapta care i se impută, dreptul de a avea un avocat, precum şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se totodată atenţia că tot ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.

La data de 22.11.2013, în temeiul art. 250 şi urm. C.pr.pen., inculpatului i-a fost prezentat de catre procurorul de caz materialul de urmărire penală, ocazie cu care a declarat că nu se consideră vinovat şi nu a avut de propus alte probe în apărare sau de formulat cereri.

In fata instantei de judecata, inculpatul ……… a fost audiat la termenul din data de 23.06.2014, ocazie cu care nu a recunoscut savarsirea faptei si a solicitat procedura obisnuita, solicitand in probatiune administrarea probei cu inscrisuri. Asistat fiind de avocet ales, inculpatul a aratat ca nu doreste reaudierea martorilor din cursul urmaririi penale, precizand doar ca se afla in relatii de dusmanie cu martorii …………, astfel ca solicita ca instanta sa aprecieze in mod critic declaratiile date de acestia in cursul urmaririi penale.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cadrul procesual:

Instanta constata ca in cauza au fost formulate mai multe plangeri, dupa cum urmeaza:

La data de 19.02.2013, executorul judecătoresc …… a formulat o plângere penală împotriva inculpatului …., pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti, prev. de art.271 alin. 1 C. pen. de la 1969.

In aceeasi zi, inculpatul ….. (in calitate de persoana vatamata) a formulat o plângere prealabilă împotriva numiţilor …… (executor judecătoresc), pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 al. 2 C. pen. de la 1969.

La aceeaşi dată (19.02.2013), partea vătămată ……… a formulat o plângere prealabilă împotriva executorului judecătoresc ……, pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu, prev. de art. 192 C. pen. de la 1969.

Întrucât plangerile de mai sus s-au referit la aceeaşi stare de fapt, ele au fost reunite intr-un singur cadru procesual, pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei.

Având în vedere faptul că printre cei reclamati se afla si un executor judecătoresc, cauza a fost declinată în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru competenta soluţionare.

Instanta retine ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, prin Ordonanţa din data de 10.04.2013 (filele 10-12 dos. up), a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de executorul judecatoresc …….., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 C. pen. de la 1969. Prin aceeasi ordonanta s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii ……… pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 C. pen. de la 1969 si s-a dispus disjungerea cauzei şi declinarea competenţei de soluţionare a acesteia în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, faţă de făptuitorii ….., pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 CP de la 1969 (parte vătămată ……..) şi faţă de inculpatul ……. pentru comiterea infracţiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti, prev. de art. 271 C. p. de la 1969 (parte vătămată …….

Instanta retine ca persoana vătămată ……. lucrează în calitate de executor judecătoresc în cadrul Biroului Executor Judecătoresc ……. din circumscripţia Marghita, astfel cum reiese din adresa nr. 175/01.03.2013 a Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Oradea, ……….. are calitatea de executor judecătoresc în cadrul Camerei Executorilor – Circumscripţia Judecătoriei Marghita. (f. 72 dos.u.p.).

In continuare, potrivit cererii de executare silita formulata de numitul …….. (fila 102 dos. up), se retine ca la data de 06.12.2012, executorul judecatoresc ……. a fost solicitat, cu o cerere de executare silită a debitoarei SC ……….. SRL Săcădat, în cadrul dosarelor de executare nr. 96/2012 şi 82/2012, executarea efectuandu-se în baza unor titluri executorii definitive Sentinţa Comerciala nr. 12670/2010, Decizia nr. 171/R/COM/2011 şi Încheierea de Încuviinţare 5203/2012 a Judecătoriei Oradea (filele 103-109 dos. up).

Potrivit procedurilor legale, instanta retine ca persoana vatamata ……. in calitate de executor judecatoresc, a dispus somarea SC …………. (administrata de inculpat) sa plateasca sumele datorate creditorului urmaritor ……….. si l-a instiintat ca la data de 19.02.2013, orele 11.00, va avea loc executarea silita, aratandu-se in mod expres ca executare va avea loc si in cazul in care inculpatul nu va fi prezent, dar cu concursul reprezentantului creditoarei si a organelor de politie si jandarmerie, potrivit art. 412 cod pr. civila, insa inculpatul, la data de 14.02.2013, a refuzat primirea corespondentei de la factorul postal (filele 111-113 dos. up).

Prin urmare, instanta retine ca in data de 19.02.2013, ora 12, fiind însoţită de reclamantul ….., jurista firmei ………, de evaluatorul ………. de inca vreo 10 muncitori necesari pentru manipularea bunurilor care urmau să fie ridicate şi agentul de poliţie …….., din cadrul Postului de poliţie Copăcel, persoana vătămată s-a deplasat la sediul debitoarei în ………, fiind în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu.

Coroborand declaratia persoanei vatamate cu cele ale martorilor audiati, instanta retine ca dupa aproximativ 20 de minute de la inceperea procedurii de executare silita, si-a facut aparitia in mod intempestiv si agresiv, inculpatul ….., care dupa ce a intrebat cine conduce executarea silita, s-a repezit la executorul judecatoresc ………., pe care l-a lovit cu pumnul in zona fetei, l-a scuipat si injurat.

Persoana vatamata a precizat ca inculpatul a continuat sa fie agresiv şi s-a îndreptat către un utilaj, de unde a smuls un cablu de alimentare acumulatori, iar prin smulgerea cablului de către inculpat, un cleşte (care era prins de o bornă a bateriei ) aparţinând cablului l-a lovit pe inculpat în ochi, motiv pentru care a început să sângereze. In ciuda acestor fapte, inculpatul s-a îndreptat către persoana vătămată pe care a ameninţat-o şi a scuipat-o în repetate rânduri, astfel ca intre persoana vătămată şi inculpat s-au interpus agentul de poliţie ………… martorul …….. dar şi alte persoane.

Cele aratate de persoana vatamata se coroboreaza cu cele consemnate in raportul intocmit de agentul de politie ………., care arata ca (fila 55 dos. up) dupa circa 20 de minute de la inceperea executarii silite, la fata locului a sosit o persoana de aprox. 45 de ani, care a avut o atitudine agresiva si turbulenta atat fata de executorul judecatoresc cat si fata de reprezentantii firmei creditoare. Agentul de politie a mai precizat ca ulterior a constatat ca persoana violenta care a sosit la locul desfasurarii executarii silite se numeste …….., si avand in vedere ca lucrurile riscau sa scape de sub control, „am sunat de urgenta dupa patrula de politie, care la scurt timp a ajuns la fata locului”.

Starea de fapt relatată de executorul judecătoresc si agentul de politie ……. este confirmată şi de către martorii …(f. 31-53 dos. up).

Potrivit declaraţiilor concordante date de martorii de mai sus, instanta retine ca la data de 19.02.2013, fiind prezenţi la sediul debitoarei ……… SRL, in localitatea ……….., pentru executarea silită a acesteia, la un moment dat, şi-a făcut apariţia la faţa locului inculpatul ……., care, îndreptându-se către executorul judecătoresc ……, a început să-l lovească cu pumnii în zona feţei pe acesta, moment în care a intervenit martorul ……. şi agentul de poliţie …, care au reuşit să-l protejeze pe executorul judecătoresc, insa inculpatul … a continuat să fie agresiv. Tot in acel interval de timp, inculpatul a observat că o baterie era legată cu un cablu de un redresor pentru a fi încărcată, baterie care a fost conectată la redresor de către martorul ….., în vederea ridicării tractorului respectiv. Astfel, pentru a împiedica executarea silită, inculpatul ……… a smuls cablul de la baterie şi redresor, cablu ce era prevăzut la capete cu nişte cleşti, care datorită smulgerii cu forţă a cablului de la borne, unul dintre cleşti l-a lovit pe inculpat în zona ochiului stâng, spărgându-i arcada, astfel că acesta a început să sângereze.

Instanta mai retine ca martorii au aratat ca inculpatul a continuat să aibă o atitudine agresivă la adresa executorului judecătoresc, adresându-i injurii, scuipându-l în repetate rânduri, şi striga ca toată lumea să-i părăsească proprietatea, împiedicand practic continuarea executarii silite.

Instanta retine ca toţi martorii audiati au susţinut că inculpatul s-a autoaccidentat prin smulgerea cablului, fiind lovit de un cleşte al acestuia şi nu a fost lovit de către vreo persoana. De asemenea, martorii au menţionat că l-au oprit şi ţinut cu forţa pe inculpat pentru a nu continua sa-l mai loveasca pe executorul judecatoresc.

In declaratia sa martorul ………. (care a fost acuzat de inculpat ca l-ar fi lovit),  a declarat că nu l-a lovit cu pumnul pe inculpatul ………., acesta autoaccidentându-se cu un cleşte de la cablul de alimentare.

De retinut ca martorii ….. (fila 32 dos. up), …… (fila 41 dos. up), …….. (fila 44 dos. up), ………a lovit cu pumnii peste fata pe executorul judecatoresc …….., care se afla in exercitarea atributiilor de serviciu.

De asemenea, martorii au mai declarat ca la un moment dat, inculpatul ……… a luat in mana o ranga de fier, cu care a incercat sa-si faca dreptate, incercand sa-l loveasca chiar si pe agentul de politie.

Prin urmare, instanta retine ca, agentul de politie, observând că situaţia scapă de sub control iar inculpatul continua să aibă o atitudine agresivă, opunându-se executării, a solicitat tuturor persoanelor să părăsească terenul societăţii astfel că punerea în executare a hotărârii judecătoreşti nu a mai avut loc. Totodată acesta a chemat un echipaj de poliţie în sprijinul său, asa cum instanta a aratat mai sus.

După ce a sosit echipajul de poliţie, toate persoanele implicate au fost duse la sediul Postului de Poliţie …….. unde a fost încheiat un proces verbal de constatare şi au fost date declaraţii.

Fata de cele de mai sus, instanta retine ca cele consemnate in procesul verbal de constatare, intocmit de agentul sef …… si agentul sef ……. (filele 18-20 dos. up), si anume faptul ca inculpatul ……. s-a impotrivit la executarea unei hotărâri judecătoreşti prin acte de violenţă (lovituri repetate cu pumnul in zona fetei) aplicate organului de executare, corespund adevarului, ele coroborandu-se cu declaratiile martorilor audiati.

Instanta mai retine ca vatamarile corporale suferite de persoana vatamata …. sant confirmate si de concluziile Certificatului Medico-legal nr. 505/19.02.2013, unde se arata ca persoana vătămată …… prezintă leziuni posttraumatice ce datează din 19.02.2013, iar leziunile s-au putut produce prin lovire cu corp dur (posibil pumn) şi necesită pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale. (f. 56 dos. up).

Astfel cum reiese din actele dosarului, in aceeaşi zi, 19.02.2013, la ora 18, executorul judecătoresc s-a întors cu poliţiştii şi cu inculpatul …….. la sediul debitoarei, pentru a relua executarea silită a bunurilor. Astfel, au fost ridicate două utilaje, şi anume: un tractor Lamborghini şi un tractor Fiat, astfel cum reiese din procesul verbal de sechestru (fila 129 dos. up), tractoare care au fost predate societăţii creditoare, ………….

In cauza a fost audiata si martora …….., a carei declaratie este insa mai putin relevanta, martora nefiind de fata cand a avut loc incidentul. Astfel martora a aratat că proprietatea sa se învecinează cu proprietatea inculpatului ….., iar între aceste proprietăţi nu exista gard despărţitor, astfel ca i-a reclamat pe numiţii …… pentru violare de domiciliu întrucât au pătruns şi pe terenul său cu ocazia executării silite a societăţii vecine, precizand insa că nu crede că susnumiţii i-au violat proprietatea cu intenţie. (f. 30, 47, 50). De asemenea martora a mai aratat ca l-a văzut pe inculpatul ….. sângerând la arcada ochiului stâng. De asemenea martora a mai aratat ca „ulterior s-a continuat executarea la sediul firmei lui ….., eu fiind de fata si nu a existat nici un moment in care ……….. sa se fi opus la executare”. Evident ca afirmatia de mai sus, se refera la momentul reluararii executarii silite, in aceeasi zi, la ora 18.00. 

In declaratiile date in cursul urmaririi penale, inculpatul nu a recunoscut comiterea infracţiunii, precizând că nu l-a lovit pe executorul judecătoresc, ba din contră, a sustinut ca el a fost cel agresat, cu pumnul în faţă de către executorul judecatoresc, martorii ….. şi de către autori necunoscuti, la gamba piciorului drept.

Instanta retine totusi ca inculpatul a aratat că s-a împotrivit executării silite, deoarece utilajele pe care executorul dorea să le ridice nu aparţineau firmei debitoare, ci erau proprietatea sa personală. Inculpatul a mai declarat că la acea dată, s-a deplasat la sediul societăţii sale din localitatea ……………, unde a găsit mai multe persoane, printre care l-a identificat pe executorul judecătoresc. Observând că unul dintre utilajele sale (ub tractor) era legat cu un cablu la o baterie, pentru a putea fi pornit şi ridicat de executor, inculpatul recunoaşte că a deconectat cleştii cablului de la baterie.

In declaratia sa olografa, data in fata organelor de urmarire penala, inculpatul a menţionat in mod expres că persoana „care era mai frumos imbracata” si-a declinat calitatea de executor judecatoresc (fila 95 dos. up), insa in declaratia data ulterior, in prezenta avocatului sau, a aratat ca numai ulterior incidentului a aflat ca era vorba de un executor judecatoresc.

Aceasta schimbare de pozitie, nu poate fi luata in considerare de instanta, avand in vedere toate declaratiile martorilor, prezenta unui politist la fata locului, notificari/somatii trimise de executorul judecatoresc precum si cele sustinute de executorul judecatoresc din care reiese ca acesta l-a contactat telefonic pe inculpat pentru a-i aduce la cunostinta de efectuarea executarii silite. Mai mult, este evident ca inculpatul avea cunostinta de procesele civile pe care le avea si de existenta dosarelor executionale.

Si in fata instantei de judecata, inculpatul a continuat sa nege comiterea faptei, vorbind despre cele imtamplate la inceputul lunii februarie (cu doua saptamani inainte de executarea silita).

Interesant este ca inculpatul a aratat in prima parte a declaratiei sale ca „primul la care am mers a fost executorul judecatoresc, care era cel mai frumos imbracat, deoarece acesta a venit spre mine cand m-a vazut si m-a intrebat ce caut acolo. Eu la randul meu, l-am intrebat pe el ce cauta la mine in curte, la care acesta mi-a spus ca este executor judecatoresc…”, la intrebarea procurorului a raspuns ca a aflat de calitatea de executor judecatoresc al persoanei vatamate dupa ce a ajuns la politie (filele 30-33 dos. inst).

Prin urmare, declaratiile contradictorii ale inculpatului nu pot servii la aflarea adevarului, acestea fiind subiective si nu pot fi coroborate cu celelalte probe.

Reaua credinta a inculpatului este mai mult decat evidenta, acesta mai aratand ca nu stia de procesul civil pe care l-a avut cu SC ……………, deoarece nu a fost legal citat. Aceste sustineri sant contrazise de hotararile judecatoresti atasate la dosar, unde s-a constatat legalitatea procedurii de citare. De asemenea reaua credinta a inculpatului rezulta si din imprejurarea ca a refuzat primirea instiintarilor/somatiilor de la executorul judecatoresc …………., iar ulterior a invocat propria sa culpa, sustinand ca nu a stiut nici de proces si nici de executarea silita. Instanta nu poate sa nu se intrebe retoric, desigur, oare despre datoriile pe care le avea stia ceva inculpatul?

In ce priveste desfasurarea executarii silite in prima ei faza, instanta retine ca este cu neputiinta ca inculpatul …………… sa nu fi observat prezenta agentului de politie printre persoanele prezente. De asemenea este lipsit de orice logica sa-ti poti imagina ca inculpatul a crezut ca „este calcat de hoti” si s-a incumetat de unul singur sa-si faca dreptate, sarind la bataie. Se poate observa ca si dupa ce inculpatul a fost potolit de martorii prezenti, a continuat sa fie deosebit de recalcitrant si a scuipat si injurat pe executorul judecatoresc.

Evenimentul la care inculpatul a facut referire, petrecut inainte cu doua saptamani de data executarii silite, cand sustine ca persoane necunoscute au patruns pe proprietatea sa, facand si o plangere in acest sens, nu are nici o legatura cu prezenta cauza, indiferent de solutia ce se va da in respectiva cauza.

Este mai mult decat evident ca inculpatul ………, si-a dat seama ca este executat silit la data de 19.02.2013, cu atat mai mult cu cat la fata locului era prezent si martorul …….., administratorul firmei creditoare, …….., cu care inculpatul a avut relatii comerciale si s-a judecat in fata instantelor civile.  Mai mult, desi inculpatul a sustinut ca a fost anuntat de martora ………., despre efectuarea executarii silite, martora in declaratia sa a aratat ca a incercat sa-l anunte telefonic pe inculpat despre executarea silita, insa acesta nu a raspuns la telefon. Aceste aspecte fac a fi credibila afirmatia persoanei vatamate ………….., care a aratat ca l-a contactat telefonic pe inculpat, pentru a-i aduce la cunostinta de executarea silita.

Nici apararile inculpatului, care a aratat ca executarea silita ar fi nelegala, nu pot fi avute in vedere de instanta. Astfel, se retine ca inculpatul a depus la dosarul cauzei, extrasul unei hotarari judecatoresti, in care un inculpat judecat pentru o fapta similara a fost in final achitat, avandu-se in vedere ca executarea silita s-a facut fara ca hotararea civila sa fi fost investita cu formula executorie, deci era vorba de o executare silita vadit nelegala, or aceasta problema nu se poate pune in prezenta cauza. Dealfel se mai retine ca, contestatia inculpatului la executarea silita efectuata in data de 19.02.2013 de executorul judecatoresc ……. a fost respinsa de Judecatoria Oradea ca nefondata, prin s.civ. nr. 9811/08.10.2014, in dosar 4451/271/2013*.

Referitor la vatamarile corporale suferite de inculpat, potrivit declaratiilor concordante ale martorilor oculari, coroborate cu declaratia persoanei vatamate …….., instanta retine ca acesta s-a autoaccidentat cu ocazia smulgerii acelor cabluri electrice (care pot fi observate si in poza aflata la fila 88 dos. up). Cu exceptia sustinerilor inculpatului, care nu se coroboreaza cu nici o alta declaratie aflata la dosar, nu exista nici o proba din care sa rezulte ca inculpatul a fost agresat de vreo persoana.

Astfel nici certificatul medico-legal nr. 506/20.02.2013 (fila 57 dos. up), si nici raportul de expertiza medico legala nr. 2785/2013 (filele 58-59 dos. up), nu sant in masura sa schimbe concluzia instantei.

Potrivit certificatului medico-legal de mai sus leziunile traumatice suferite de inculpatul ……. pot data din 19.02.2013, s-au putut produce prin lovire cu corpuri contondente dure şi necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale. Inculpatul a prezentat plagă sprâncenoasă stânga şi contuzie cu excoriaţii multiple la gamba dreaptă, si a sustinut ca i-au fost provocate de către martorul ………. şi autori necunoscuti.

Potrivit Raportului de expertiză medico-legală nr. 2785/2013, efectuat la cererea inculpatului, ………… a suferit la data de 19.02.2013 leziuni traumatice la nivelul capului (plagă sprâncenoasă stânga), la gamba dreaptă şi la degetul patru de la mâna stângă. Leziunile de la nivelul capului s-au produs printr-un mecanism de lovire cu corp dur, de exemplu pumn; producerea leziunilor prin lovire cu cleştele unui cablu, în cadrul unei autoaccidentări, este puţin probabilă.

Instanta apreciaza ca interpretarea cel putin ezitanta a medicului legist, care „crede” că lovitura la sprânceana stânga s-a produs „mai degrabă” cu pumnul decât cu cleştele unui cablu, nu exclude nici una din variante, cleştele fiind tot un corp contondent, asa cum a constatat in mod corect si procurorul de caz, iar prin expresia „lovituri repetate”, medicul legist s-a referit cel mai probabil la faptul că inculpatul …………. a prezentat leziuni la cap, gambă şi deget şi nu că a fost lovit în mod repetat cu pumnul in zona fetei, aşa cum a susţinut inculpatul.

O alta dovada evidenta a relei credinte a inculpatului …….., care a incercat de la bun inceput sa induca in eroare organele judiciare, reiese si din faptul ca initial a sustinut ca a fost agresat fizic chiar de catre executorul judecatoresc ……… (evidentiat fila 10 dosar up), iar dupa pronuntarea solutiei de neancepere a urmaririi penale de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea fata de acesta, in fata instantei, inculpatul a sustinut ca a fost lovit doar de unul dintre martori si de „autori necunoscuti”.

Sintetizand cele de mai sus, instanta retine ca toate cele declarate de inculpat (referitor la fapta sa, la modul in care a suferit leziuni, la persoana care la anuntat despre efectuarea executarii silite, relatiile comerciale si litigiul civil avut cu SC ……….., etc) sant contradictorii si neadevarate.

Prin urmare, vinovatia inculpatului ……….., este retinuta de instanta fara nici un dubiu, fiind rasturnata prezumtia de nevinovatie in urma coroborarii mijloacelor de proba administrate in cursul urmaririi penale, mijloace de proba insusite de inculpat, si la care instanta a facut referire mai sus.

Referitor la cele declarate de martorii ……… (cu privire la care inculpatul a aratat ca este in dusmanie), instanta constata ca se coroboreaza perfect cu declaratiile celorlalti martori oculari si cu cele sustinute de persoana vatamata …….., astfel incat apreciaza ca cele sustinute de cei doi martori corespund adevarului.

 Instanta constata ca in cursul procesului penal a intervenit o noua lege penala, respectiv noul cod penal, care prin prisma limitelor de pedeapsa (inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda potrivit art 271 alin. 1 teza a II-a din codul penal de la 1969), reduse fata de codul penal de la 1969 (inchisoarea de la 1 la 5 ani potrivit art 287 alin. 1 lit. a cod penal in vigoare), este apreciata ca fiind in mod global o lege penala mai favorabila inculpatului, privita prin prisma art. 5 din noul cod penal. de asemenea in prezent este prevazuta alternativ si pedeapsa amenzii penale.

Astfel, in drept, fapta inculpatului  ……… care, la data de 19.02.2013, s-a împotrivit executării unei hotărâri judecătoreşti, hotărâre care a fost pusă în aplicare de executorul judecătoresc ………… prin lovirea organului de executare cu pumnul în zona feţei, întruneste elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 287 alin. 1 lit. a C. pen. cu aplicarea art. 5 cod penal, texte legale in baza carora instanta va condamna pe inculpat la o pedeapsa principala de 150 zile amenda, iar potrivit art. 61 alin.1 si 3 cod penal, va stabilii cuantumul sumei corespunzatoare unei zile amenda la suma de 50 lei, astfel ca inculpatul urmeaza sa plateasca cu titlu de amenda penala, suma de 7500 lei, calculata conform art. 61 alin. 2 teza II-a din codul penal.

Analizand criteriile prevazute la art. 67 alin. 1 cod penal, instanta apreciaza ca se impune aplicarea fata de inculpat si a pedeapsei complementare a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.a,b cod penal, pentru un an, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice si dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa care urmeaza a fi executata conform dispozitiilor art. 68 alin. 1 litera a din c.penal, respectiv de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii, raportat la art. 12 al 1 din Legea 87/2012. Astfel, fapta inculpatului ……… este suficient de grava incat sa scoata in evidenta nedemnitatea inculpatului de a-si exercita temporar drepturile mai sus amintite.

In ce priveste pedeapsa accesorie, aceasta, potrivit art. 65 cod penal,  nu poate fi aplicata decat in situatia condamnarii la o pedeapsa privativa de libertate, nefiind cazul in speta de fata.

Instanta a optat pentru aplicarea pedepsei principale a amenzii penale, avand in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevazute la art. 74 alin. 1 cod penal, respectiv fapta comisă de inculpat, mijloacele si modul de comitere al faptei, pericolul social ce rezultă din împrejurările concrete ale comiterii faptei, precum si persoana inculpatului, care nu are antecedente penale. De asemenea, instanta a avut in vedere si modificarea optiunii legiuitorului, care a introdus alternativ cu pedeapsa inchisorii amenda penala, pedeapsa care are un impact coercidiv si de ce nu preventiv evident asupra inculpatului, prin afectarea simtitoare a bugetului personal.

Fata de cele de mai sus o amenda penala in cuantum de 7500 lei, este apreciata de instanta ca fiind necesara si suficienta pentru ca inculpatul sa constientizeze gravitatea faptelor sale si sa realizeze ca in viitor comiterea altor infractiuni vor fi pedepsite cu inchisoarea.

In ce priveste cuantumul amenzii penale (7500 lei), acesta a fost stabilit tinand cont de gravitatea faptei, dar si de veniturile estimate ale inculpatului care este administrator de societate comerciala, fiind orientat spre minim. Chiar daca instanta putea stabilii (teoretic) un cuantum si mai mic al amenzii, acest lucru este exclus in primul rand fata de atitudinea nesincera a inculpatului (atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantei) care in ciuda probelor evidente de vinovatie, a sustinut o varianta necredibila, punand practic la indoiala inteligenta si vigilenta organelor judiciare. Astfel, cuantumul amenzii, chiar daca nu este cel minim, este unul echitabil.

Instanta va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 63 alin. 1 si 3 cod penal, referitoare la inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, in situatia in care se va sustrage de la plata amenzii penale.

In ce priveste actiunea civila, instanta constata ca persoana vatamata, executorul judecatoresc ……………., s-a constituit parte civila in cursul urmaririi penale, aratand ca va preciza cuantumul (si felul) despagubirilor solicitate in fata instantei de judecata.

Cu toate ca a fost legal citat, partea civila nu s-a prezentat in fata instantei de judecata si nici nu a trimis un inscris in care sa precizeze daca si ce suma be bani solicita de la inculpat.

Fata de cele de mai sus, instanta apreciaza ca actiunea civila formulata de persoana vatamata, nefiiind precizata in nici un fel, in baza art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 397 al 1 C. pr. pen. raportat la art. 1357 C. civil, urmeaza a fi respinsa ca nefondata.

Fiind in culpa procesuala, in baza art. 274 alin. 1 cod pr. penala, va obliga inculpatul la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 5 cod penal, constata ca noul cod penal, reprezinta legea penala mai favorabila, in cazul inculpatului ………….

In baza art. 287 al. 1 lit. a C. pen. cu aplicarea art. 5 din C. pen., condamna pe inculpatul ……, fiul lui ……. în Italia, cu domiciliul în Oradea str. M. …… cetăţean italian, studii superioare, administrator ………., fără antecedente penale, la o pedeapsa principala de 150 zile amenda, si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.a si b cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice si dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, in conditiile prevazute de art. 67 alin.1, 68 alin. 1 litera a C.penal, raportat la art. 12 al 1 din Legea 87/2012.

Potrivit art. 61 alin.1 si 3 cod penal, stabileste cuantumul sumei corespunzatoare unei zile amenda la suma de 50 lei, astfel ca inculpatul urmeaza sa plateasca cu titlu de amenda penala, suma de 7500 lei, calculata conform art. 61 alin. 2 teza II-a din codul penal.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 63 alin. 1 si 3 cod penal, referitoare la inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii.

În baza art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 397 al 1 C. pr. pen. raportat la art. 1357 C. civil, respinge ca nefondata acţiunea civila, formulata de persoana vatamata ………

In baza art. 274 alin. 1 cod pr. penala, obliga inculpatul la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel, in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 27.10.2014