Furt

Hotărâre 154 din 13.10.2015


Dosar nr. 833/308/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINTA PENALĂ Nr. 154/2015

Şedinţa publică de la 13 Octombrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Doina Volanschi

Grefier Mioara Maior Dita

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public PROCUROR VIRGINIA MARCU

Pe rol pronunţarea cauzei penale privind pe inculpaţii M. M., B. C. şi parte civilă ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN COMUNA VIIŞOARA PRIN REPREZENTANT LEGAL, având ca obiect furt calificat (art.229 NCP) .

La apelul nominal făcut în pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 9.10.2015 , iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi 13.10.2015.

 

INSTANŢA

Prin rechizitoriul din 07.04.2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara în dosarul 633/P/2013 au fost trimişi în judecată inculpaţii B. C. şi M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută  şi pedepsită  de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d din noul Cod penal cu aplicarea art. 77 alin.1 lit. c şi art. 5 din noul cod penal.

În expunerea actului de sesizare s-a reţinut în esenţă ca situaţia de fapt că  la data de 06.04.2013, în jurul orei 23:00 pe timp de noapte, inculpaţii împreună cu Mailat Ilie au pătruns prin efracţie în curtea Şcolii Gimnaziale din comuna Viişoara, jud. Mureş, de unde au sustras material lemnos în valoare de 600 lei, prejudiciu nerecuperat.

Organele de urmărire penală au avut în vedere următoarele mijloace de probă: procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, procesul verbal de cercetare la faţa locului, procesul verbal de măsurare a dimensiunilor potcoavei, planşa fotografică, declaraţia numitei Muntean Ana Maria, directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale  din comuna Viişoara raportul din 10.04.2013 al aghentului de poliţie Negrea Dorel Cristian, declaraţiile inculpaţilor, fişele de cazier judiciar.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Sighişoara sub nr. 833/308/2015

Prin încheierea pronunţată în Camera de Consiliu la 22.05.2015- judecătorul de Cameră preliminară a constat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, a dispus începerea judecăţii privind pe inculpaţii B. C. şi M. M..

La termenul de judecată din 19 iunie 2015 , instanţa a dat citire actului de sesizare şi le-a adus la cunoştinţă inculpaţilor drepturile.

S-a procedat la ascultarea inculpaţilor declaraţiile lor fiind consemnate separat şi ataşate la dosar.

În aceeaşi şedinţă publică, instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor din infracţiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 , 229 alin. 1 lit. b, d din noul Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i din vechiul Cod penal cu aplic art. 5 din noul Cod penal.

La următoarele termene de judecată au fost ascultaţi sub prestare de jurământ, martorii Negrea Dorel Cristian şi Mailat Ilie.

Din materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 06.04.2013, în timp ce consumau împreună cu martorul Mailat Ilie băuturi alcoolice la magazinul din satul Sântioana, jud. Mureş, inculpaţii B. C. şi M. M. s-au înţeles să fure lemne din curtea Şcolii Gimnaziale din comuna Viişoara. Propunerea i-a fost făcută  şi lui Mailat Ilie, pe care inculpatul M. M. l-a asigurat că nu va fi nicio problemă întrucât soţia sa lucrează la respectiva şcoală şi vor lua lemnele pe răspunderea sa.

Ulterior, B. Cristian însoţit fiind de Mailat Ilie a plecat la domiciliul său pentru a lua căruţa pentru transportul lemnelor, iar Muntean M. a intrat în curtea imobilului său.

În jurul orei 23:00, cei trei s-au întâlnit în faţa şcolii. După ce M. M. a deschis poarta de acces legată cu o sârmă, cu toţii au pătruns în curtea şcolii cu atelajul l-au încărcat cu lemne, iar apoi B. C. s-a îndreptat cu căruţa spre domiciliul său, Mailat Ilie a luat-o înainte pentru a deschide poarta imobilului situat la 200 m, iar M. M. a rămas să închidă uşa şcolii.

Pe drum însă inculpatul B. C. a fost surprins de agentul de poliţie Negrea Dorel Cristian din cadrul Postului de Poliţie Viişoara, acesta fiind în timpul lui liber.

Acesta a observat materialul lemnos pe care îl transporta inculpatul şi întrebându-l de provenienţă, acesta, a aflat în stare de ebrietate a refuzat să-i răspundă şi şi-a continuat drumul spre casă. Când a ajuns acasă, inculpatul a lăsat căruţa cu lemne în curte.

În faţa organelor de poliţie inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptei.

Aceeaşi atitudine au avut şi în faza de cercetare judecătorească, inculpatul M. M. sus?inând că în acea noapte a fost acasă şi a jucat şah împreună cu Deac Margareta, Almăşan Ciprian şi Wagner Ana Maria, iar inculpatul B. C. că a luat singur lemnele dar nu din curtea şcolii, ci dintr-un loc numit Hulă, că i-a explicat poliţistului care a apărut atunci când a intrat în casă, de unde are lemnele şi că Mailat Ilie i-a spus că a fost bătut de poliţie şi pus să dea declaraţie.

Situaţia de fapt descrisă mai sus, precum şi vinovăţia inculpaţilor rezultă  cu certitudine  în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării judecătoreşti

Astfel, ascultat fiind de către organele de poliţie Mailat Ilie a recunoscut săvârşirea faptei, a descris în detaliu modul în care s-a pătruns în curtea şcolii şi s-a sustras materialul lemnos.

În faţa instanţei, Mailat Ilie a arătat detaliat în ce mod a fost cooptat de către cei doi inculpaţi, ini?iativa de a sustrage materialul lemnos fiind a acestora, cum au intrat toţi trei în curtea şcolii, după ce M. M. a desfăcut poarta, cum au încărcat cu toţii lemnele în căruţă şi ce au făcut după aceea, în sensul că pe el B. C. l-a trimis acasă să deschidă poarta, iar M. M. a rămas să închidă poarta la şcoală. Ulterior, B. Cri?an a apărut cu căruţa încărcată.

Din raportul întocmit de agentul de poliţie Negrea Dorel C. care l-a surprins pe inculpatul B. C. cu atelajul încărcat cu lemne, rezultă că era vorba de material lemnos esenţă, carpen şi plop, fasonat la metru care prezenta tăieturi vechi. L-a întrebat pe inculpat de unde îl are materialul lemnos,dar acesta fiind în stare de ebrietate nu a vrut să stea de vorbă cu el, deşii-a atras atenţia că nu are să îl înstrăineze până la clarificarea situaţiei lui.

Ascultat fiind în calitate de martor Negrea Dorel Cristian a declarat în faza de cercetare judecătorească că în acea seară se afla prin trecere prin localitate cu maşina personală. La întoarcerea spre casă l-a văzut pe inculpatul B. C. cu căruţa încărcată cu lemne tăiate la metru. Când l-a întrebat pe inculpat de unde are lemnele acesta i-a răspuns că  dintr-un loc numit „La hulă”. Totul s-a întâmplat în jurul orei 23:00, iar inculpatul era în stare de ebrietate. I-a spus inculpatului să le ţină în curte până la sosirea organelor şi clasificarea situa?iei. Inculpatul a dus lemnele în curtea casei sale aflată cam la 50 m. de locul unde se aflau.

In data de 10.04.2013 cu ocazia cercetării la faţa locului, organele de poliţie au identificat o urmă de potcoavă cu dimensiunile de 12 cm. lungime şi 10 cm. lăţime în spate în curtea şcolii, urmă care s-a găsit şi în curtea inculpatului B. C.. S-a procedat la măsurarea potcoavei piciorului drept faţă a calului (singurul picior cu potcoavă) şi a rezultat că dimensiunile sunt de 12 cm lungime şi 10 cm lăţime în spate.

Pentru a respecta dreptul  la apărare a inculpaţilor a încuviinţat cererea acestora de ascultare în calitate de martori a numiţilor Deac Margareta, Almăşan Ciprian şi Wagner Anamaria, dar nu i-au  prezentat pentru a da declaraţii, astfel că nu există probe la dosar care să le confirme susţinerile în sensul că  nu se fac vinovaţi de acuzaţia ce li se aduce.

Inculpaţilor le-a fost asigurată apărarea, instanţa dispunând desemnarea unor avocaţi din oficiu.

Fapta inculpaţilor B. C. şi M. M. constând în aceea că la data de 06.04.2013, pe timp de noapte  împreună cu Mailat Ilie au pătruns prin efracţie în curtea Şcolii Gimnaziale din comuna Viişoara, jud. Mureş, de unde au sustras material lemnos în valoare de 600 lei, prejudiciu nerecuperat se încadrează la infracţiunea de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d din noul Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a din noul Cod penal şi potrivit vechiului Cod penal la infracţiunea de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,g,i.

Întrucât prevede limite de pedeapsă mai reduse, noul Cod penal este legea penală mai favorabilă.

Ţinând însă seama de modul de individualizare a pedepsei în condiţiile în care are în vedere instituţia suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, instanţa constată  că potrivit  vechiului Cod penal sunt îndeplinite condiţiile, inculpaţii nemanifestându-şi acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii (condiţie impusă de legiuitor în noul Cod penal), că şi in situaţia în care toate condiţiile prevăzute de art. 91 din vechiul Cod penal ar fi fost întrunite inculpaţii nu vor reabilitaţi de drept, astfel că legea penală mai favorabilă ar fi vechiul Cod penal, motiv pentru care în baza art. 386 Cod procedură penală va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor B. C.  şi M. M.,  din infracţiunea de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin.1, 229 alin.1 lit. b şi d din noul Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,g, i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal.

La stabilirea şi aplicarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor instanţa va ţine seama de dispoziţiile părţii generale de codul penal de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite de persoana inculpaţilor,.

Pornind de la aceste criterii inculpaţii vor fi condamna?i, în baza  art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,g,i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal la pedepsele de câte 3 ani închisoare.

Instanţa apreciază că inculpa?ii, chiar dacă au recunoscut săvârşirea faptei, considerând nerecunoaşterea un mijloc de apărare pentru ei, pot fi reeducaţi şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie motiv pentru care fiind îndeplinite condiţiile legale va dispune în baza art. 86 ind. 1 din vechiul Cod penal suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor pe durata termenului de încercare de 5 ani.

În baza art. 86 ind. 3 din vechiul Cod penal pe durata termenului de încercare inculpaţii cor trebui să  se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă.

Va desemna Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş pentru supravegherea executării măsurilor instituite în sarcina inculpaţilor.

Va atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 86 indice 4 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale inculpaţii vor fi obligaţi în solidar în baza art. 20, 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1382 Cod civil la 600 lei despăgubiri civile către partea civilă Şcoala Gimnazială din comuna Viişoara.

În baza art. 274 alin.2 Cod procedură penală va obliga inculpaţii, la câte 450 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorilor din oficiu în sumă totală de 600 lei va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 386 Cod proc. penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor B. C.  fiul lui Horia şi O., născut la data de 12.07.1976 in Sighişoara, jud. Mureş, cu domiciliul în Viişoara, sat Sântioana, nr. 35, jud. Mureş, posesor al CI seria MS nr. 455809, CNP-1760712263529 şi M. M. fiul lui Alexandru şi Ana, născut la data de 02.06.1964 în localitatea dumbrăveni, jud. Sibiu, cu domiciliul în comuna Viişoara,, sat Sântioana,nr. 157, jud. Sibiu, posesor CI, seria MS nr. 834786, CNP 1640602321844,  din infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin.1, 229 alin.1 lit. b şi d din noul Cod penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,g, i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal.

În baza art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a,g,i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal condamnă pe inculpaţii  B. C. şi M. M.,  cu datele personale aflate la dosar, la pedepsele de câte 3 ani închisoare.

În baza art. 86 ind.1 din vechiul Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor pe durata termenului de încercare de 5 ani.

În baza art. 86 ind.3 din vechiul Cod penal pe durata termenului de încercare inculpaţii trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş;

b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă.

Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş pentru supravegherea executării măsurilor instituite în sarcina inculpaţilor.

Atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 86 indice 4 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 20, 397 alin.1 Cod proc. penală, art. 1382 Cod civil obligă inculpaţii în solidar la 600 lei despăgubiri civile către partea civilă  ŞCOALA GIMNAZIALĂ din comuna VIIŞOARA.

În baza art. 274 alin. 2 Cod proc. penală obligă inculpaţii la câte 450 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorilor din oficiu în sumă totală de 600 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, 13.10.2015.

Preşedinte,

Doina Volanschi

Grefier,

Mioara Maior Dita