Infracţiuni la Legea nr.59/1934 prev. de art.84 alin.1 pct.2 şi 3 din Legea nr.59/1934, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.33 lit. a C.p. Inadmisibilitatea solutionarii actiunii civile alaturata actiunii penale in cazul infracţiunilor prev. de art...

Sentinţă penală 127 din 11.05.2010


Se  retine de catre instanta faptul ca, prin rechizitoriul parchetului au fost conceptate ca parti civile S. E. P. S S.,  SC A. SRL CRAIOVA si SC V. C. SRL SLATINA, însa în cauza de fata actiunea civila nu este admisibila în fata instantei penale întrucât, pe de o parte infractiunile prevazute de art. 84 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt infractiuni de pericol si ca atare nu sunt susceptibile sa produca un prejudiciu material, iar pe de alta parte, cecul refuzat la plata constituie titlu executoriu, încât în cazul admiterii actiunii civile s-ar ajunge în situatia ca partea sa obtina doua titluri pentru aceeasi creanta.

În cazul savârsirii unor astfel de fapte, subiectul pasiv este institutia bancara a carei credibilitate a fost periclitata prin actiunea de emitere a cecului fara respectarea conditiilor legale, iar nu beneficiarul cecului emis cu încalcarea dispozitiilor legale.

Ca urmare, infractiunile prevazute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt infractiuni de pericol, iar scopul acestei incriminari este acela de a determina emiterea corecta a cecurilor, iar nu acoperirea vreunei pagube materiale.

De aceea, în cazul savârsirii unor astfel de fapte, prejudiciul cauzat creditorului – parte vatamata este determinat de neexecutarea obligatiei asumate de catre debitorul inculpat prin contractul comercial încheiat, iar nu de emitere ulterioara a cecului cu încalcarea legii penale.

Este firesc, deci, ca în asemenea cauze, pentru acoperirea prejudiciului suferit, creditorii sa aiba la dispozitie numai actiunea civila separata, izvorâta din contract, iar nu si actiunea civila întemeiata pe raspunderea delictuala, care poate fi alaturata celei penale.

Deoarece, în cauza de fata creditorii nu s-au constituit parti civile, ci numai au fost conceptati în acest sens prin rechizitoriul parchetului, instanta în temeiul dispozitiilor art. 14-15 C.pr.p., urmeaza sa constate ca S. E. P. SRL SLATINA, SC A. SRL CRAIOVA si SC V. C. SRL SLATINA, nu prezinta calitatea procesuala de parte civila.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal nr. 600/P/2009 din data de 20.11.2009 si înregistrat la Judecatoria Caracal sub nr. 724/207/2010 s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si a fost trimisa în judecata în stare de liberate inculpata A.F. – D., pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de art. 84 al. 1 pct 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. fapta savârsita împotriva partii vatamate S.E.P. SRL SLATINA; art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. fapta savârsita împotriva partii vatamate SC A. SRL C. si art.84 al. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 fapta savârsita împotriva partii vatamate SC V. C. SRL SLATINA, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

În actul de inculpare s-a retinut ca:

La data de 2.l0.2008, învinuita A. F. – D. s-a aprovizionat cu marfuri de la SC E. P. SRL, în valoare de 8478,30 lei conform facturii nr. 0082463, pentru  care a emis filele CEC seria BG 30002l7l90l, seria BG 300002l7l903 si seria  BG 30002l7l903 si seria  BD 30002126794, file semnate personal de aceasta si pe care a aplicat stampila  societatii administrate, fara  a completa  însa toate elementele esentiale ale acestor documente de plata, acestea fiind ulterior  refuzate la plata de BCR datorita lipsei  totale de disponibil în contul societatii.

In cursul lunii sept. 2008, SC R. ROM SRL CARACAL,  a avut relatii comerciale cu SC A. SRL CRAIOVA, jud. Dolj, de la care s-a aprovizionat cu materiale de constructii în valoare de 23142,0l lei,  conform facturilor nr.  DJ l08000200575 si DJ l08000l99029  pentru plata carora inculpata a emis filele CEC  seria  BB nr. 30002l26796 în valoare de ll304,23 lei, si seria BB 30002l26795 în valoare de ll837,7 lei, ambele datate l7.l0.2008, semnate personal de aceasta si pe care a aplicat stampila societatii administrate fara a completa însa toate elementele esentiale, acestea fiind refuzate la plata de catre BCR la data de  30.l0.2008, pentru lipsa totala de disponibil în contul societatii.

In luna august 2008, SC R. ROM SRL CARACAL, a avut relatii comerciale  cu SC V. C. SRL SLATINA,  de la care s-a aprovizionat  cu materiale de constructii în valoare de 5l69,9l lei,  conform facturii nr. 00000l90 pentru plata careia inculp. A. F. – D. a emis fila CEC seria BB nr.3 0002l26785 semnata personal de  aceasta si pe care a aplicat stampila societatii administrate fara a completa însa  toate elementele esentiale, aceasta fiind ulterior refuzata la plata de BCR  datorita lipsei totale de disponibil în contul societatii, aceasta aflându-se în interdictie bancara.

S-a precizat în actul de inculpare ca, în cursul cercetarilor efectuate in cauza învinuita A. F. – D. a recunoscut faptele comise angajându-se ca va achita  în cel mai scurt timp posibil sumele datorate societatilor pagubite,  obligatie pe care aceasta si-a asumat-o de asemenea si în fata organelor de urmarire  penala, refuzând însa de a se mai prezenta ulterior pentru a fi  audiata, desi a solicitat anterior acordarea mai multor termene de plata, fapt pentru care nu i-a fost prezentat în cauza materialul de urmarire penala.

Tot în actul de inculpare s-a mai retinut si faptul ca, prejudiciul cauzat de învinuita prin faptele comise fata de SC E. P. S. S. este de 8478,30 lei si nu a fost recuperat, fata de SC A. SRL C. este de 23142,01 lei si a fost recuperat integral si fata de SC V. C. SRL SLATINA este de 5169,91 lei si nu a fost recuperat.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu se întemeiaza pe urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de sesizare din oficiu, plângere parte vatamata SC A. SRL C., adresa nr. 1893/18.02.2009 a BCR – Centrul de Afaceri C. Olt Slatina, justificare refuz plata si proces verbal de citare si de discutie cu inculpata.

Legal citata în instanta inculpata nu s-a prezentat.

Avându-se în vedere faptul ca inculpata nu s-a prezentat în instanta desi a fost citata în acest sens, conform disp. art. 177 C.p.p., s-a facut aplicarea art. 183, 184 C.p.p., în vederea respectarii dreptului inculpatului de a comparea în fata instantei, de a beneficia în mod real de garantiile procesuale ale unui proces echitabil.

Procedând la punerea în executare a mandatului de aducere a inculpatei, Politia mun. Caracal, a întocmit procesul verbal înaintat la dosar, din care rezulta ca inculpata nu se afla la domiciliu, iar din discutiile purtate cu mama inculpatei, aceasta a declarat ca inculpata este plecata în Austria si nu stie când se va întoarce.

În cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati martorii: Preda Cristinel, administrator la SC E. P. SRL SLATINA, D.I.M., vânzator la SC A. SRL CRAIOVA si V.M. reprezentant al SC V. C. SRL SLATINA.

Examinând întregul material probator administrat în cauza, atât în faza de urmarire penala, cât si în faza de judecata, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpata Arthofer Florentina-Denisa, are domicliul în Caracal si este administrator al SC R. R SRL C..

În aceasta calitate, inculpata în perioada august – octombrie 2008 a avut relatii comerciale cu S. E. P. SRL SLATINA, SC A. SRL CRAIOVA si SC V. C. SRL SLATINA astfel:

În data de 2.l0.2008, inculpata Arthofer Florentina – Denisa, s-a aprovizionat cu marfuri de la SC EL PREDA SRL, în valoare de 8478,30 lei conform facturii nr. 0082463, pentru  care a emis filele CEC seria BG 30002l7l90l ,seria BG 300002l7l903 si seria  BG 30002l7l903 si seria  BD 30002126794, file semnate personal de aceasta si pe care a aplicat stampila  societatii administrate, fara  a completa  însa toate elementele esentiale ale acestor documente de plata, acestea fiind ulterior  refuzate la plata de BCR pentru lipsa  totala de disponibil în contul societatii.

Prejudiciu cauzat acestei societati este în cuantum de 8478,30 lei si nu a fost recuperat.

Fapta comisa de catre inculpata, în aceste conditii, întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 84 al. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p.

În luna septembrie 2008, inculpata A. F. – D., a avut relatii comerciale cu SC A. SRL CRAIOVA, jud. Dolj, de la care s-a aprovizionat cu materiale de constructii în valoare de 23142,0l lei,  conform facturilor nr. DJ l08000200575 si DJ l08000l99029  pentru plata carora a emis filele CEC  seria  BB nr. 30002l26796 în valoare de ll304,23 lei, si seria BB 30002l26795 în valoare de ll837,7 lei, ambele datate l7.l0.2008, semnate personal de aceasta si pe acre a aplicat stampila societatii administrate fara a completa însa toate elementele esentiale,a cestea fiind refuzate la plata de catre BCR la data de  30.l0.2008, pentru lipsa totala de disponibil în contul societatii.

Prejudiciul cauzat acestei societati a fost de 23142,01 lei si a fost recuperat integral pe parcursul urmaririi penale..

In luna august 2008, SC R. ROM SRL CARACAL, a avut relatii comerciale  cu SC V. C. SRL SLATINA,  de la care s-a aprovizionat  cu materiale de constructii în valoare de 5l69,9l lei,  conform facturii nr. 00000l90 pentru plata careia inculpata A. F. – D. a emis fila CEC seria BB nr. 3 0002l26785 semnata personal de  aceasta si pe care a aplicat stampila societatii administrate fara a completa însa  toate elementele esentiale, aceasta fiind ulterior refuzata la plata de BCR  datorita lipsei totale de disponibil în contul societatii, aceasta aflându-se în interdictie bancara.

Prejudiciul cauzat acestei societati a fost de 5169,91 lei si nu a fost recuperat.

Faptele comise de catre inculpata, în aceste conditii, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 84 al. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934, cu modif. Si completarile ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. pentru partea vatamata SC E. P. SRL SLATINA, prev. si ped. de art.84 al. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934, cu modif. Si completarile ulterioare,  cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. pentru partea vatamata SC A. SRL CROIOVA si prev. si ped. de art. 84 al. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934, cu modif. Si completarile ulterioare,  toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. si sunt dovedite cu declaratiile martorilor P. C., D. I. M. si V. M., precum si cu recunoasterea inculpatei.

La alegerea pedepsei, precum si la individualizarea cuantumului  acesteia, instanta, conform dispozitiilor art. 72 C.p, va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor savârsite, modalitatea de savârsire, precum si toate elementele ce caracterizeaza persoana inculpatei.

Totodata, instanta va retine si conduita inculpatei înainte de savârsirea infractiunilor, nefiind cunoscuta cu antecedente penale, precum si atitudinea acesteia dupa savârsirea infractiunilor, constând în aceea ca nu a interes sa se prezinte nu numai în cursul urmarii penale, motiv pentru care nu i s-a prezentat materialul de urmarire penala, dar nici în cursul cercetarii judecatoresti, cu toate ca în cursul cercetarilor penale a recunoscut comiterea faptelor,  a achitat  integral prejudiciul cauzat partii vatamate SC A. S. C., obligându-se personal sa achite în cel mai scurt timp contravaloarea prejudiciilor cauzate celorlalte doua parti vatamate..

De asemenea, s-a retinut ca inculpata are în general un comportament corespunzator în familie si societate, împrejurari pentru care se apreciaza ca o pedeapsa cu închisoarea pe o perioada de 6 luni închisoare, este apta sa raspunda scopurilor prevazute de art. 52 C.p.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, instanta apreciaza ca inculpata prezinta aptitudinea de a se îndrepta chiar fara executarea pedepsei, avându-se în vedere în acest sens, elementele obiective si subiective ale cauzei, gravitatea faptelor, trecutul infractorului, vârsta acestuia, mediul în care traieste si modul de comportare în societate. 

Astfel, instanta apreciaza ca inculpata prezinta aptitudinea subiectiva de a se corija, de a se elibera de mentalitatea si de deprinderile antisociale care l-au antrenat pe calea infractiunii, prin eforturi facute sub amenintarea pedepsei la care a fost condamnat si de a carei executare poate scapa numai printr-o conduita corecta si, deci prin autoreeducare.

Atât din datele ce privesc trecutul sau infractional, cât si din comportarea sa dupa comiterea infractiunilor, instanta considera ca acesta are posibilitatea reala de îndreptare fara executarea efectiva a pedepsei în regim de detentie.

Suspendarea executarii pedepsei pe o perioada de 2 ani si 6 luni, impune condamnatului de a avea o comportare corecta în tot acest timp, asa  încât, la expirarea termenului de încercare, daca condamnata a avut o purtare buna este reabilitata si reintegrat în societate fara vreo restrângere a drepturilor pentru faptele penale savârsite, daca însa condamnata nu are o buna purtare si savârseste în termenul de încercare o alta infractiune, suspendarea executarii pedepsei se revoca, iar ea este tinut sa execute atât pedeapsa a carei executare a fost suspendata, cât si pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.

Se va dispune astfel, suspendarea conditionata a executarii pedepsei în conformitate cu dispozitiile art. 81-82 C.p., apreciind ca pedeapsa îsi poate atinge scopul si fara executarea sa efectiva cu privare de libertate,  punând totodata  în vedere inculpatului dispozitiile a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii conditionate.

 În baza dispozitiilor art. 71 alin. 1 C.p., se va dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a  si b C.p., având în acest sens în vedere dispozitiile CEDO, respectiv cuaza Hirst contra Marii Britanii si Irlandei de Nord din 30 martie 2004.

Totodata, având în vedere ca s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei, în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. 5 C.p. se va dispune si suspendarea pedepselor accesorii pe durata termenului de încercare  de 2 ani si 6 luni.

Se mai retine de catre instanta faptul ca, prin rechizitoriul parchetului au fost conceptate ca parti civile SC E. P. SRL SLATINA, SC A. SRL CRAIOVA si SC V. C. SRL S., însa în cauza de fata actiunea civila nu este admisibila în fata instantei penale întrucât, pe de o parte infractiunile prevazute de art. 84 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt infractiuni de pericol si ca atare nu sunt susceptibile sa produca un prejudiciu material, iar pe de alta parte, cecul refuzat la plata constituie titlu executoriu, încât în cazul admiterii actiunii civile s-ar ajunge în situatia ca partea sa obtina doua titluri pentru aceeasi creanta.

În cazul savârsirii unor astfel de fapte, subiectul pasiv este institutia bancara a carei credibilitate a fost periclitata prin actiunea de emitere a cecului fara respectarea conditiilor legale, iar nu beneficiarul cecului emis cu încalcarea dispozitiilor legale.

Ca urmare, infractiunile prevazute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt infractiuni de pericol, iar scopul acestei incriminari este acela de a determina emiterea corecta a cecurilor, iar nu acoperirea vreunei pagube materiale.

De aceea, în cazul savârsirii unor astfel de fapte, prejudiciul cauzat creditorului – parte vatamata este determinat de neexecutarea obligatiei asumate de catre debitorul inculpat prin contractul comercial încheiat, iar nu de emitere ulterioara a cecului cu încalcarea legii penale.

Este firesc, deci, ca în asemenea cauze, pentru acoperirea prejudiciului suferit, creditorii sa aiba la dispozitie numai actiunea civila separata, izvorâta din contract, iar nu si actiunea civila întemeiata pe raspunderea delictuala, care poate fi alaturata celei penale.

 

Deoarece, în cauza de fata creditorii nu s-au constituit parti civile, ci numai au fost conceptati în acest sens prin rechizitoriul parchetului, instanta în temeiul dispozitiilor art. 14-15 C.pr.p., urmeaza sa constate ca SC E. P. SRL SLATINA, SC A. SRL CRAIOVA si SC V. C. SRL SLATINA, nu prezinta calitatea procesuala de parte civila.

În conformitate cu dispozitiile art. 189 alin.1 si art. 191 alin. 1 C.pr.p., inculpata va fi obligat la plata în favoarea statului a sumei de 300 lei,  reprezentând cheltuieli judiciare catre stat, având în vedere culpa sa infractionala.

Posta 28.05.2010

Domenii speta