PENAL.infracţiunile de evaziune fiscală şi primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă

Sentinţă penală 1 din 28.03.2016


DOSAR NR. 6283/114/2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUZĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 73

Şedinţa publică  din data de  27.10.2015

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: AF

Grefier : CV

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror VG din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. 620/P/2012 din 13.12.2013 prin care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, inculpata KM, pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă, prevăzute de art. 9 alin.1 lit.a şi b din Legea 241/2005 şi art. 264 alin.3 din Legea nr. 53/2003, toate cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal.

Prezenţa şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 22.10.2015 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, atunci când instanţa  a amânat pronunţarea pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise.

TRIBUNALUL

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul nr.620/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 16.12.2013, sub nr.6283/114/2013, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei KM pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor  individuale de muncă, prevăzute de  art.9 alin.1 lit.a şi b din Legea nr.241/2005 şi art.264 alin.3 din Legea nr.53/2003, toate cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. şi art. 33 lit.a C.pen. .

În susţinerea rechizitoriului, s-a reţinut în sarcina inculpatei că, în calitate de administrator al SC K. SRL, în perioada 2010-2011, nu a încheiat contracte individuale de muncă cu nouă persoane angajate şi nu a înregistrat aceste contracte la organul competent, cu consecinţa sustragerii de la plata unor obligaţii fiscale datorate bugetului public, în valoare totală de 11.525 lei, reprezentând taxele şi impozitele aferente salariilor plătite angajaţilor, prin ascunderea sursei impozabile; în perioada 2009-2010, nu a evidenţiat în actele contabile veniturile obţinute, cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul de stat a unor obligaţii fiscale în valoare totală de 703.542 lei (din care T.V.A. în sumă de 382.108 lei şi a unui impozit pe profit în cuantum de 321.434 lei) iar în perioada aprilie-mai 2011, a primit la muncă 9 persoane, fără încheierea contractelor individuale de muncă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv procesul-verbal de control financiar, declaraţiile inculpatei, declaraţiile martorilor, raportul de constatare ştiinţifică de natură grafică, actele înaintate de O.N.R.C., facturile fiscale în original, actele privind istoricul unor firme, corespondenţă, procese verbale de ridicare a unor documente, procesul-verbal de control efectuat de I.T.M. Buzău, documentele înaintate de I.T.M. Buzău, copiile de pe documente contabile, actele privind funcţionarea firmei, raportul judiciar de expertiză contabilă întocmit în faza de judecată, precum şi celelalte înscrisuri ataşate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Inculpata  KM a fost administrator unic la S.C. K. S.R.L. Bucureşti, în perioada 2001-februarie 2010,  asociat fiind soţul său, K. H..

Societatea a avut ca obiect principal de activitate „comerţ cu ridicata al produselor textile”, sediul social fiind în Bucureşti, existând un punct de lucru în municipiul Buzău, începând cu data de 11.03.2008.

La data de 29.05.2009, Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII a Comercială a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei S.C. K. S.R.L. şi numirea ca administrator judiciar al societăţii societatea profesională D. IPURL.

În luna februarie 2010 aceeaşi instanţă a dispus intrarea în faliment a S.C. K. S.R.L. şi ridicarea dreptului de administrare al inculpatei KM, iar la data de 01.04.2011, prin sentinţa nr.2507 pronunţată în dosarul nr.16294/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII a Comercială a hotărât radierea societăţii debitoare S.C. K. S.R.L. din Registrul Comerţului Bucureşti.

Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău au efectuat la data de 18.05.2011 un control la punctul de lucru al S.C. K. S.R.L., situat în municipiul Buzău, constatările fiind menţionate în procesul-verbal nr.XXX/18.05.2011, conform căruia au fost identificate 9 persoane care prestau muncă în folosul S.C. K.S.R.L., fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, contrar dispoziţiilor art.16 alin.1 Codul muncii.

Inculpata K.M. a precizat, la momentul controlului, în nota de relaţii oferită inspectorilor I.T.M. că „nu s-au încheiat contracte individuale de muncă pentru persoanele identificate întrucât firma este în procedură de faliment, iar legătura cu administratorul judiciar nu poate fi efectuată zilnic”, recunoscând că cele nouă persoane lucrau pentru S.C. K. S.R.L. şi nu pentru o altă societate S.C. C.T. F. S.R.L., aşa cum a declarat ulterior.

Ulterior, cu ocazia controlului efectuat de Garda Financiară, s-a constatat că, prin neîncheierea contractelor de muncă pentru cele 9 persoane, inculpata s-a sustras de la plata către bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale a impozitelor şi contribuţiilor de natură salarială în sumă totală de 11.525 lei, aferente salariilor achitate către persoanele ce au prestat muncă, în perioade variabile din anii 2010-2011, în folosul S.C. K. S.R.L. .

De asemenea, în cuprinsul procesului-verbal nr.122918/31.05.2012 al Gărzii Financiare s-a menţionat şi împrejurarea că angajatorul cunoştea consecinţele neîncheierii în formă scrisă a contractelor de muncă, deoarece la data de 14.09.2010 fusese sancţionat pentru primirea la muncă a 12 persoane fără forme de angajare, iar la data de 19.01.2012 pentru primirea la muncă a 3 persoane în aceleaşi condiţii.

Astfel, inculpata KM a folosit forţa de muncă în cadrul S.C. K. S.R.L. şi nu pentru S.C. C. T. F. S..RL., aşa cum a declarat ulterior, dovadă fiind chiar tranzacţiile comerciale derulate de S.C. K.S.R.L. în perioada iulie 2009-mai 2011, operaţiuni neînregistrate în evidenţa contabilă, însă pentru care avea nevoie de forţă de muncă, având în vedere specificul activităţii desfăşurate la punctul de lucru din mun. Buzău (croitorie).

Martorele N. V., M. S., D. M.a, M. A., D. M.-M., C. G., audiate atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, au declarat că au lucrat la S.C. K. S.R.L. pentru intervale variabile de timp, însă nu au semnat contracte individuale de muncă deşi au solicitat acest lucru administratorului K. M., precizând că deşi cunoşteau că în firmă mai lucra o persoană numită S. R.a, care se ocupa cu diferite comenzi, au discutat despre condiţiile angajării cu administratorul KM şi tot de la aceasta au primit salariul.

Martora S. R. a declarat că a lucrat la S.C. K. S.R.L., pentru un salariu lunar de 1.500 lei în perioada februarie-mai 2011, fără a semna vreun contract individual de muncă, precizând că atât ea cât şi celelalte angajate primeau salariul de la învinuita KM şi semnau de primire într-un caiet, pe care aceasta îl ţinea permanent în geantă.

Această martoră a mai declarat că inculpata a dat personal un anunţ la ziar pentru angajare, iar condiţiile de angajare se discutau personal cu KM.

Comisarii Gărzii Financiare Buzău au efectuat la data de 31.05.2012 un control la punctul de lucru al S.C. K.S.R.L. din municipiul Buzău.

Potrivit procesului-verbal de control nr.122918/BZ/31.05.2012, s-a stabilit că, în perioada iulie 2009 - mai 2011, S.C. K. S.R.L. nu a înregistrat în evidenţa contabilă venituri în valoare totală de 2.008.964 lei, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către stat.

Inculpata KM, în nota explicativă dată comisarilor Gărzii Financiare- Secţia Buzău la data de 28.05.2012, a motivat nedeclararea unor venituri prin aceea că, începând cu luna iulie 2009, S.C. K. S.R.L. nu a mai desfăşurat nicio activitate la punctul de lucru din Buzău şi nici în alte locaţii, această situaţie rezultând şi din declaraţiile depuse de administratorul societăţii la organul fiscal.

Contrar susţinerilor inculpatei, din informaţiile preluate din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv „Declaraţiile 394”, depuse de partenerii comerciali ai S.C. K. S.R.L.,  a rezultat că societatea a desfăşurat activitate şi după luna iulie 2009, însă administratorul KM nu a declarat veniturile obţinute organului fiscal teritorial.

Astfel, în anul 2009, S.C. K. S.R.L. a realizat venituri în sumă de 1.979.214 lei (fără TV.A.) şi a declarat în semestrul I 2009 venituri în sumă de 74.665 lei, rezultând venituri nedeclarate (şi neînregistrate) de societate în valoare de 1.904.549 lei.

Astfel, S.C. K. S.R.L. s-a sustras în anul 2009 de la plata unei T.V.A. în valoare de 361.864 lei şi a unui impozit pe profit în sumă de 304.728 lei.

În anul 2010, din aceeaşi aplicaţie a reieşit faptul că S.C. K. S.R.L. nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri în sumă de 104.415 lei, cărora le corespunde un T.V.A. sustras în sumă de 20.244 lei, respectiv un impozit pe profit sustras în valoare de 16.706 lei.

Pentru anul 2011, în baza de date a A.N.A.F. nu au fost identificate relaţii comerciale între S.C. K. S.R.L. şi alţi parteneri, astfel că pentru această perioadă organul de control nu a calculat impozite şi taxe datorate de societate.

În consecinţă, în perioada iulie 2009 - mai 2011, S.C. K. S.R.L. prin administratorul său, KM, s-a sustras de la plata către bugetul de stat a unei T.V.A. în sumă de 382.108 lei şi a unui impozit pe profit în cuantum de 321.434 lei.

Din studierea extrasului din aplicaţia A.N.A.F. reprezentând „ Declaraţia 394 - pentru anul 2009” a rezultat că 13 parteneri comerciali ai S.C. K. S.R.L.  au declarat achiziţii de la societatea învinuitei, cu următoarele valori: S.C. G E. C T. S.R.L. Buzău – 588.723 lei, S.C. U. S.R.L. Brăia - 291.628 lei, S.C. M. M.2000 S.R.L.Bucureşti - 257.984 lei, S.C. R. T. S.R.L. Buzău - 224.687 lei, S.C. T.J. S.R.L. Vrancea - 189.562 lei, S.C. V.T. S.R.L. V.- 121.370 lei, S.C. R. S.R.L. B. - 82.770 lei, S.C. B. C. S.R.L. B. - 71.498 lei, S.C. P. M. S.R.L. P. - 46.217 lei, S.C. N. S.R.L. Brăila - 39.152 lei, S.C. T. P. S.R.L. B. - 35.274 lei, S.C. A. S.R.L. B. - 28.282 lei şi S.C. D. I. S.R.L. B.20.825 lei.

În perioada anului fiscal 2009, inculpata KM a declarat livrări doar către S.C. M. M. S.R.L.,  în sumă de 18.758 lei.

Pentru anul 2010, din aceeaşi aplicaţie a rezultat că 14 parteneri comerciali ai S.C. K. S.R.L. au declarat achiziţii, după cum urmează: S.C. B. C.S.R.L. Buzău – 28.529 lei, S.C. T. J. S.R.L. Vr.- 20.870 lei, S.C. C. T. F. S.R.L. B.- 12.832 lei, S.C. A. S.R.L. B.- 10.195 lei, S.C. C. S.R.L. Cr.- 6.941 lei, S.C. A. COM S.R.L. D.- 3.992 lei, S.C. V.C. T. S.R.L. P.- 4.180 lei, S.C. N. S.R.L.T. J.- 4.074 lei, S.C. M. S.R.L. G.- 3.529 lei, S.C. C. M. S.R.L. B.- 3.361 lei, S.C. T. S.R.L.P. N.- 2.296 lei, S.C. C. 2001 S.R.L. B.- 1.513 lei, S.C. A. B. S.R.L. B.- 1.311 lei şi S.C. R.R E. S.R.L. D.- 792 lei.

În urma verificărilor partenerilor comerciali menţionaţi anterior, respectiv a facturilor fiscale de achiziţie, a chitanţelor, contractelor şi a altor documente care atestă relaţia comercială cu societatea administrată de învinuită, au fost primite prin corespondenţă facturile fiscale şi chitanţele, în original, din perioada de referinţă, de la următorii parteneri ai societăţii administrată de inculpată: S.C. A. S.R.L. B., S.C. T. J. S.R.L. V.a, S.C. R.. T. S.R.L. B.,  S.C. C. M. S.R.L..b , S.C. R. E. S.R.L.Dolj, S.C. A. B. I. S.R.L. Bistriţa, S.C. V. C.T.S.R.L. Piteşti, S.C. D. I. S.R.L. B., S.C. T. S.R.L.P. N., S.C. M.S.R.L. G., S.C. P. M. S.R.L. P..

De asemenea, la data de 18.03.2013 a fost dispusă efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice grafoscopice, având ca obiect analizarea scrisului de pe 67 de facturi fiscale şi 67 de chitanţe emise de S.C. .K S.R.L.,  în perioada 2009-2010 în favoarea S.C. T. J. S.R.L., S.C. D. I. S.R.L. şi S.C. P. M.S.R.L. .

Constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică a fost efectuată de specialişti din cadrul I.P.J. Buzău - Serviciul de Investigare a Fraudelor, care au formulat concluzii pentru următoarele obiective: dacă scrisul existent în cuprinsul facturilor fiscale şi al chitanţelor emise de S.C. K. S.R.L. în favoarea S.C. T. J. S.R.L. p, jud. V., S.C. D. I. S.R.L. B. şi S.C. P. M.S.R.L. ., . a fost executat de numita KM; dacă scrisul existent în cuprinsul facturilor fiscale şi al chitanţelor emise de S.C. K. S.R.L. în favoarea S.C. T.J. S.R.L. P., jud. V., S.C. D. I. S.R.L. B. şi S.C. P. M. S.R.L. P., jud. Vr. a fost executat de aceeaşi persoană.

Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.310.431 din data de 05.06.2013, s-a constatat că menţiunile de completare a celor 67 facturi fiscale şi 67 chitanţe puse la dispoziţie specialiştilor criminalişti, au fost executate de aceeaşi persoană, respectiv KM.

Întrucât inculpata KM, în faza de urmărire penală, a precizat că nu doreşte să dea declaraţii referitoare la învinuirea de evaziune fiscală, au au fost utilizate ca model de comparaţie pe parcursul efectuării constatării tehnncio-ştiinţifice grafoscopice diferite cereri adresate anterior de învinuită unor instituţii publice.

Acestea au fost solicitate Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Costeşti, jud. Argeş şi Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, în original.

De asemenea, martora M. M., administrator al S.C. T.J. S.R.L. P.  a declarat, că a colaborat cu S.C. K. S.R.L. B., în perioada 2009-2010, achiziţionând marfă de la această societate conform unui număr de 6 facturi fiscale, ce au fost puse la dispoziţia organelor de poliţie.

Aceste facturi au fost achitate cu numerar, conform înţelegerii cu administratorul S.C. K. S.R.L., emiţându-se un număr de 6 chitanţe.

Marfa îi era adusă la sediul din oraşul Panciu, jud. Vrancea, de către un reprezentant al S.C K.S.R.L., care emitea factura fiscală şi chitanţa aferentă şi încasa contravaloarea mărfii.

Colaborarea a continuat în aceeaşi modalitate şi în anul 2010, fiind emise încă 5 facturi de către societatea furnizoare. M.M.a mai precizat că din cadrul S.C. K. S.R.L.  Bucureşti a discutat cu numita KM, care s-a prezentat a fi administratorul acestei societăţi.

Martorul O.H.administrator al S.C. D. I. S.R.L. Bucureşti a declarat că, în perioada iulie 2009-august 2009, a achiziţionat pentru societatea sa produse textile de la S.C. K. S.R.L., pentru care i-au fost emise facturi fiscale, iar plata s-a făcut cu numerar.

Nu s-a încheiat niciun contract între cele două societăţi, O. H. menţionând că a negociat condiţii legate de cantităţi şi preţuri cu H. K., soţul lui KM, deoarece discuţiile se purtau în limba turcă, însă era prezentă şi KM.

În urma acestor discuţii îi erau emise facturi şi chitanţe, fără a cunoaşte cine le completa, însă H.K. încasa contravaloarea facturilor.

Martorul Z. C., administrator al S.C. P. M. S.R.L. a declarat că, în perioada anului 2009, a achiziţionat materie primă (ţesătură) de la S.C. K. S.R.L. B., pe bază de factură fiscală, fără a avea încheiat vreun contract de vânzare-cumpărare, plăţile efectuându-se cu numerar.

Martorul a mai precizat că a purtat discuţiile privind această relaţie comercială cu un bărbat de origine turcă pe nume H., el fiind persoana care elibera facturile fiscale şi încasa sumele de bani.

În faza de urmărire penală, nu s-a putut efectua inspecţie fiscale cu privire la activitatea S.C. K.S.R.L., având în vedere că aceasta era radiată din data de 01.04.2011.

În faza de judecată, la solicitarea inculpatei KM, s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu următoarele obiective: să se stabilească veniturile S.C. Kush prin consultarea bazei de date din cadrul ANAF - declaraţia 394 depusă de parteneri pentru anii 2009, 2010; să se stabilească veniturile declarate de S.C. K. S.R.L. pentru anii 2009, 2010; să se determine dacă sumele de bani evidenţiate în facturile emise de S.C. K.S.R.L., pentru anii 2009, 2010, au fost efectiv achitate de către clienţi; să se determine baza impozabilă în funcţie de care trebuia să se calculeze impozitul pe profit şi T.V.A.-ul aferent pentru anii 2009, 2010; să se stabilească impozitul pe profit şi T.V.A.-ul neachitat în ipoteza în care există impozit pe profit şi T.V.A. neachitat pentru anii 2009, 2010, la întocmirea raportului de expertiză fiind avute în vedere şi constatările din procesul-verbal nr.xxxxx/BZ/31.05.2012 încheiat de Garda Financiară Secţia Buzău.

Expertul judiciar, prin concluziile formulate în raportul de expertiză întocmit, a confirmat în mare măsură constatările făcute de autorităţi în faza de urmărire penală.

În drept, faptele inculpatei KM care, în calitate de administrator al S.C. K. S.R.L., nu a încheiat, în perioada 2010-2011, contracte individuale de muncă cu nouă persoane angajate şi nu a înregistrat aceste contracte la organul competent, cu consecinţa sustragerii de la plata unor obligaţii fiscale datorate bugetului public, în valoare totală de 11.525 lei, reprezentând taxele şi impozitele aferente salariilor plătite angajaţilor, prin ascunderea sursei impozabile, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. .

De asemenea, faptele inculpatei KM care, în calitate de administrator al S.C. K. S.R.L., în perioada 2009-2010, nu a evidenţiat în actele contabile veniturile obţinute de firma administrată, SC K.SRL, cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul de stat a unor obligaţii fiscale în valoare totală de 699.918 lei (din care T.V.A. în sumă de 381.696 lei şi a unui impozit pe profit în cuantum de 318.222 lei), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. .

Faptele inculpatei  KM care, în calitate de administrator al S.C. K. S.R.L., în perioada aprilie-mai 2011, a primit la muncă 9 persoane, fără încheierea unui contract de muncă, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.264 alin.3 din Legea nr. 53/2003 (incriminată prin Legea nr.40/31.03.2011 - art.2791 al.3, după republicarea Codului Muncii, textul fiind prevăzut, în formă identică, de art.264 alin.3).

Inculpata KM nu a recunoscut comiterea acestor fapte, motivând că persoanele care au fost identificate de inspectorii I.T.M. prestând muncă în ziua de 18.05.2011 lucrau de fapt pentru o altă societate S.C. C. T. F.S.R.L. şi nu pentru S.C. K. S.R.L., fapt contestat de acestea.

Inculpata a mai declarat că în perioada 2010- iunie 2011, în spaţiul situat în municipiul Buzău nu a funcţionat nicio firmă, însă  a depozitat utilajele ce urmau a fi folosite în noul punct de lucru al S.C. C. T. F. S.R.L., societate administrată de soţul acesteia K.H..

De asemenea, inculpata KM a menţionat că martora S. R. a rugat-o să o angajeze la S.C. C.T. F. S.R.L., astfel încât aceasta din urmă a dat anunţ la ziar pentru angajări, tot aceasta discutând condiţiile de angajare şi plătind ulterior salariul persoanelor ce prestau muncă, fapt contestat de toate persoanele identificate, care au precizat că au lucrat pentru S.C. K. S.R.L. şi au discutat despre aceste aspecte numai cu inculpata.

Cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, inculpata a susţinut că societăţile comerciale din prezenta cauză ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale false, care nu au acoperire în realitate, neavând cu acestea relaţii comerciale.

Toate apărările inculpatei sunt infirmate însă de întregul material probator administrat în cauză, faptul că S.C. K. S.R.L. s-a aflat o perioadă de timp în procedura de insolvenţă nefiind de natură a înlătura răspunderea penală a inculpatei, faptele fiind săvârşite de aceasta şi nu de către administratorul judiciar desemnat în cadrul procedurii.

Apărătorul inculpatei KM a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina acesteia din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) în infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art.43 din Legea nr.82/1991 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968).

Cu privire la această solicitare, este de menţionat faptul că în prezent dispoziţiile art.43 din Legea nr.82/1991 sunt abrogate.

Anterior abrogării, prin Decizia nr.4/2008 pronunţată într-un recurs în interesul legii, s-a stabilit că fapta de omisiune, în tot sau în parte, ori evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive constituie infracţiunea complexă de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 [fost art. 11 lit. c), fost art. 13 din Legea nr. 87/1994], nefiind incidente dispoziţiile art. 43 (fost art. 37, fost art. 40) din Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitaţii, raportat la art. 289 din Codul penal, aceste activitaţi fiind cuprinse în conţinutul constitutiv al laturii obiective a infracţiunii de evaziune fiscală.

Având în vedere cele reţinute mai sus, în baza art.386 al.1 C.pr.pen., instanţa urmează să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata KM din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) în infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art.43 din Legea nr.82/1991 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968).

Raportat la cuantumul prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, instanţa, în baza art.386 al.1 C.pr.pen., urmează să admită cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, privind pe inculpata KM, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968), în infracţiunea prevăzută de art.9 al.1 lit.b şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968).

În baza art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a, c, art.76 al.1 lit.d C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., instanţa urmează să o condamne pe inculpata KM la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în perioada 2010-2011.

Instanţa, în baza art.9 al.1 lit.b şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a, c, art.76 al.1 lit.c C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., urmează să o condamne pe inculpata KM la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în perioada 2009-2010.

În baza art.65 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., instanţa urmează să aplice inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., pe o durată de 2 ani.

Instanţa, în baza art.264 alin.3 din Legea nr.53/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a, c, art.76 al.1 lit.e C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., urmează să o condamne pe inculpata KM la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de primire la muncă a mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, în formă continuată, în perioada aprilie-mai 2011.

Instanţa a aplicat dispoziţiile Codului penal anterior, ca lege penală mai favorabilă, din punct de vedere al regimului sancţionator al concursului de infracţiuni.

De asemenea, instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de art.9 al.1, 2 din Legea nr.241/2005, în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunilor de către inculpată, mai favorabile acesteia.

La individualizarea pedepselor aplicate, instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, gradul de pericol social al faptelor săvârşite de inculpată, atitudinea acesteia atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, prezentându-se la toate termenele de judecată precum şi lipsa antecedentelor penale.

Întrucât inculpata a săvârşit trei infracţiuni până să fie condamnată definitiv pentru vreuna din ele, instanţa baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi art.35 al.1 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., urmează să contopească pedepsele aplicate, aceasta având de executat în final pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 3 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. (1968), pe o durată de 2 ani.

Instanţa apreciază că scopurile pedepsei rezultante aplicate pot fi atinse chiar şi fără executarea acesteia în regim de detenţie astfel încât, în baza art.861 C.pen. (1968) cu referire la art.862 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., urmează să dispună suspendarea executării, sub supraveghere, pe durată de 8 ani ce va constitui termen de încercare pentru inculpată.

Instanţa a optat pentru această formă în considerarea posibilităţii inculpatei de a acoperi prejudiciul produs, în caz contrar partea civilă având posibilitatea să solicite instanţei, în cursul termenului de încercare, revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei.

În baza art.863 al.1 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., instanţa urmează să oblige inculpata, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune If; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă si orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existentă.

Instanţa, în baza art.404 al.2 C.pr.pen., urmează să atragă atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, neexecutării obligaţiilor civile sau neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În baza art.71 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., instanţa urmează să interzică inculpatei drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. .

Instanţa, în baza art.71 al.5 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., urmează să dispună ca pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, să se suspende şi executarea pedepselor accesorii.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate şi vinovăţia, instanţa, în baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.998 din vechiul C.civ., urmează să oblige inculpata să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, suma de 711.443 lei (318.222 lei impozit pe profit suplimentar neachitat, 381.696 lei TVA datorat şi neachitat şi 11.525 lei reprezentând taxele şi impozitele aferente salariilor plătite angajaţilor) şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) până la data achitării efective a debitului, cu titlu de despăgubiri civile.

Instanţa urmează să menţină sechestrul asigurător dispus prin Ordonanţa nr.620/P/2012 din data de 18.06.2013 a Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, asupra imobilului situat în oraşul C., sat L., jud. A., identificat cadastral sub nr.xxxx şi înscris în CF nr.xxx C..

În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, instanţa urmează să dispună ca o copie a dispozitivului prezentei sentinţe să fie comunicată, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Instanţa, în baza art.274 C.pr.pen., urmează să oblige inculpata la plata sumei de 950 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei urmând a rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 În baza art.386 al.1 C.pr.pen., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata KM, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) în infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art.43 din Legea nr.82/1991 C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968).

În baza art.386 al.1 C.pr.pen., admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, privind pe inculpata KM, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968), în infracţiunea prevăzută de art.9 al.1 lit.b şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968).

În baza art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a, c, art.76 al.1 lit.d C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpata KM la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în perioada 2010-2011.

În baza art.9 al.1 lit.b şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a, c, art.76 al.1 lit.c C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpata KM la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în perioada 2009-2010.

În baza art.65 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. (1968) şi art.5 C.pen.,  pe o durată de 2 ani.

În baza art.264 alin.3 din Legea nr.53/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a, c, art.76 al.1 lit.e C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpata KM la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de primire la muncă a mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, în formă continuată, în perioada aprilie-mai 2011.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b şi art.35 al.1 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpata având de executat în final pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 3 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. (1968),  pe o durată de 2 ani.

În baza art.861 C.pen. (1968) cu referire la art.862 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate, sub supraveghere, pe durată de 8 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpată.

În baza art.863 al.1 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., obligă inculpata, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune Ilfov; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă si orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existentă.

În baza art.404 al.2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, neexecutării obligaţiilor civile sau neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În baza art.71 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), b şi c C.pen. (1968) şi art.5 C.pen. .

În baza art.71 al.5 C.pen. (1968) şi art.5 C.pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă si executarea pedepselor accesorii.

În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.998 din vechiul C.civ. obligă inculpata să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, suma de 711.443 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) până la data achitării efective a debitului, cu titlu de despăgubiri civile.

Menţine sechestrul asigurător dispus prin Ordonanţa nr.620/P/2012 din data de 18.06.2013 a Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, asupra imobilului situat în oraşul Costeşti, sat Lăceni, jud. Argeş, identificat cadastral sub nr.xxx şi înscris în CF nr.xxxx C..

În baza art.13 al.1 din  Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În baza art.274 C.pr.pen. obligă inculpata la plata sumei de 950 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei urmând a rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.10.2015.