Nulitate absolută act adiţional la contractul individual de munca

Sentinţă civilă 165/LM/2015 din 04.03.2015


Conţinut speţă:

Nulitatea absolută parţială a actului adiţional la contractul individual de muncă în ceea ce priveşte clauza înscrisă în contract de suportare a cheltuielilor de perfecţionare profesională integral de către salariat, indiferent de timpul lucrat şi în ceea ce priveşte termenul de 3 ani înscris în act de obligare a salariatului de a rămâne angajatul angajatorului.

In speţă, prin actul adiţional la contractul de muncă s-a stipulat obligaţia salariatului de a presta activitate în munca la angajator o perioadă de 3 ani după data terminării cursului, iar în cazul în care raportul juridic de muncă dintre cele două părţi încetează anterior datei stabilite, cheltuielile cursului de perfecţionare profesionala vor fi suportate integral de salariat. Raportul juridic de muncă în cauza a încetat anterior termenului stipulat de părţi în temeiul art.81 aliniat 1 Codul muncii.

Avându-se în vedere prevederile art. 196 aliniat 2 şi art. 198 Codul Muncii s-a apreciat că actul adiţional parte integrantă a contractului individual de muncă a fost încheiat cu respectarea acestor prevederi precum şi cu respectarea dispoziţiilor art. 151 aliniat 1 litera e din contractul colectiv de muncă la nivel de ramura sanitara 2008-2010.S-a mai constatat ca actul adiţional a cărui nulitate absoluta s-a solicitat este parte integranta a contractului individual de munca si care a încetat prin demisia salariatului anterior formulării prezentei cereri de chemare în judecata prin care a solicitat nulitatea absoluta a actului adiţional, după încetarea raporturilor juridice de munca fiind incidente dispoziţiile art.268 lit.d Codul muncii.

(Tribunalul Bihor Secţia I civilă, sentinţa civilă nr. 165/LM/2015)