Tentativă de furt calificat prevăzută de art. 20 raportat la art. 208 al. 1, art. 209 al.1 C.p. şi furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 C.p. 1968

Sentinţă penală 1612/2014 din 03.04.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1612/2014

Şedinţa publică de la 03 Aprilie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.C.V.

Grefier M.R.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti fiind reprezentat

prin procuror B.C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii O.I.G. şi C.G.D.şi pe părţile civile SC Ana Monica SRL, prin administrator S.I.V., SC Homin Com SRL prin reprezentant P.I, SC Adexim Prosper 2005 SRL prin reprezentant B.C., SC Media Press Distribution SRL prin reprezentant G.F., PFA G.S.D., având ca obiect infracţiunile de tentativă de furt calificat prevăzută de art. 20 raportat la art. 208 al. 1, art. 209 al.1 C.p. şi furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 C.p. 1968.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile de fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 20.03.2014, când susţinerile părţilor şi concluziile procurorului au fost consemnate în încheierea de amânare de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul numărul 4112/P/2012 din data de 27.02.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, înregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 26.03.2013 sub număr de dosar 6497/280/2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului O.I.G. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968.

În cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut că în data de 28.05.2012, în jurul orei 01.00 inculpatul O.U.G. a pătruns prin efracţie în punctul de lucru al SC Ana Monica SRL, unde funcţionează o patiserie, prin forţarea ferestrei folosite pentru servirea clienţilor, cu intenţia de a sustrage bunuri.

Această situaţie de fapt a fost reţinută pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică (f. 5, 29-35), proces-verbal de examinare criminalistică a articolelor de îmbrăcăminte purtate de învinuit (f. 36),  proces-verbal de depistare (f. 11), declaraţie martor L.A.V. (f. 13), declaraţie martor A.M. (f. 37), Raport de Constatare Tehnico - Ştiinţifică Traseologică nr. 74234/20.12.2012 (f. 25-28), declaraţii învinuit (f. 14-16, 20, 21).

S-a mai învederat în actul de inculpare faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală.

Prin rechizitoriul numărul 3934/P/2013 din data de 18.06.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, înregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 18.06.2013 sub număr de dosar 12482/280/2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului O.I.G. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. 1968, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 şi în stare de libertate a inculpatului C.G.D. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. 1968, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1968.

În cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut că în noaptea de 07/08.05.2013, inculpaţii, prin escaladare şi efracţie, au pătruns în interiorul halei pieţei Smârdan din mun. Piteşti printr-un geam întredeschis, de unde au sustras pachete de ţigări, cafea, şi suma de 20 de lei, valoarea totală a bunurilor fiind 12.149 lei. Bunurile se aflau în posesia părţilor vătămate SC Homin Com SRL, SC Adexim Prosper 2005 SRL, SC Media Press Distribution SRL şi PFA Grigore Steluţa – Dana.

În ziua următoare inculpaţii au mers în Piaţa Ceair din mun. Piteşti, loc în care au înstrăinat bunurile sustrase pentru suma de 1.800 de lei.

 Această situaţie de fapt a fost reţinută pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: declaraţie P.I., reprezentant al părţii vătămate SC Homin Com SRL (f. 6, 7), declaraţie B.C., reprezentant al părţii vătămate SC Adexim Prosper 2005 (f. 8 - 10), înscrisuri - actul care constată lipsa din gestiune a părţii vătămate SC Media Press Distribution SRL (f. 11, 12), declaraţie martor S.L. (f. 13), declaraţie reprezentant parte vătămată PFA G.S. - Dana (f. 14, 15), proces-verbal de cercetare a locului faptei şi planşă fotografică (f. 16-26), proces-verbal de vizionare a înregistrărilor video surprinse de camerele de supraveghere din incinta pieţei, capturi de imagini şi suportul optic ce conţine înregistrările (f. 33-37), proces-verbal de depistare a inculpatului O.I.G. (f. 38), declaraţiile inculpatului O.I.G (f. 52, 53, 56, 57, 59-63), procese-verbale de consemnare a declaraţiilor orale ale inculpatului C.G.S. şi declaraţia acestuia (f. 66-68, 70-75).

Prin încheierea de şedinţă din data de 05.09.2013 instanţa a dispus conexarea cauzei cu nr. 12482/280/2013 la dosarul 6497/280/2013.

Inculpatul O.I.G. a fost audiat în cursul urmăririi penale desfăşurate cu privire la ambele fapte (f. 14 -16, 20, 21 d.u.p. 4112/P/2012 şi f. 52, 53, 56, 57, 59-63 d.u.p. 3934/P/2013), acesta recunoscând săvârşirea faptelor.

Inculpatul C.G.D. a fost audiat în cursul urmăririi penale (f. 66-68, 70-75 d.u.p. 3934/P/2013), acesta recunoscând săvârşirea faptei şi detaliind împrejurările comiterii acesteia.

În cursul judecăţii, inculpatul C.G.D. nu s-a prezentat, încercările repetate de a fi găsit şi adus în faţa instanţei rămânând fără efect.

Inculpatul O.I.G. a fost audiat în cursul judecăţii (f. 11), acesta recunoscând săvârşirea faptelor, astfel cum au fost reţinute prin actele de inculpare şi a solicitat ca judecarea cauzei să se realizeze conform procedurii reglementate de art. 320¹ C.p.p. 1968 în cazul recunoaşterii vinovăţiei.  Ca urmare a faptului că instanţa a constatat îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii speciale de judecată, în faza de judecată referitor la acest inculpat nu au fost administrate alte probe, avându-se în vedere probele administrate în cursul urmăririi penale care au fost însuşite de către inculpat.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu martorul Sima Laurenţiu, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar la fila 113. 

La dosarul cauzei au fost depuse cazierele judiciare ale inculpaţilor (f. 57, 102).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 28.05.2012 în jurul orelor 01:00 inculpatul O.I.G. a pătruns în interiorul patiseriei aparţinând SC Ana Monica SRL, cu punct de lucru în mun. Piteşti, folosindu-se de fereastra  prin intermediul căreia se servesc clienţii. Acesta urmărea să sustragă bunuri din incinta magazinului aparţinând aceleiaşi părţi vătămate, accesul în interiorul acestuia din urmă efectuându-se printr-o uşă aflată în incinta patiseriei.

Forţând această uşă, inclusiv cu ajutorul piciorului, inculpatul nu a reuşit să o deschidă şi a hotărât să părăsească locul faptei prin acelaşi loc de acces, moment în care a fost observat de A.M.. Ulterior, inculpatul a fost depistat la câteva sute de metri de locul faptei, fiind însoţit de L.A.V.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa va avea în vedere procesul verbal de depistare (f 11 dup), din cuprinsul  căruia reiese că la data de 28.05.2012 în jurul orelor 01:00, organele de poliţie au fost sesizate prin intermediul Sistemului unic naţional pentru apeluri de urgenţă 112 cu privire la faptul că o persoană necunoscută a fost observată în timp ce ieşea pe geamul unui chioşc unde se comercializează produse de patiserie, situat în mun. Piteşti, str. Fraţii Goleşti, jud. Argeş.

Astfel, la faţa locului s-au prezentat lucrători din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Piteşti, care, potrivit procesului verbal de la fila 11 dup 4112/P/2012, au identificat două persoane, respectiv inculpatul O.I.G. şi numitul L.A.V.

Persoana care a sesizat organele de poliţie, respectiv A.M., a fost audiată (f. 37 dup), acesta confirmând cele învederate cu ocazia sesizării, respectiv faptul că aflându-se la staţia Peco Agip a observat un tânăr care ieşea pe gemuleţul unui chioşc unde se vând produse de patiserie, situat în staţia de autobuz Gară Sud. De asemenea a precizat că îl cunoaşte din vedere pe tânărul observat, ştiind că este poreclit „B”.

Fiindu-i prezentat de către organele de poliţie, A.M. a confirmat identitatea dintre inculpatul O.U.G. şi tânărul poreclit „B”.

S-a stabilit că unitatea în care se pătrunsese prin efracţie aparţinea SC Ana Monica SRL, cu punct de lucru în mun. Piteşti, str. Fraţii Goleşti, jud. Argeş, iar din declaraţia reprezentantului acesteia (f. 12 dup) rezultă că din incinta patiseriei nu a fost sustras nici un bun.

Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului au fost prelevate două fragmente de urmă de încălţăminte pe uşa interioară din tâmplărie PVC, care separă încăperea destinată comercializării produselor de patiserie de încăperea învecinată, ce aparţine aceleiaşi societăţi comerciale (f. 7,8 dup).

În acest sens, în cauză a fost efectuată o constatare tehnico-ştiinţifică în scopul comparării celor două urme de încălţăminte identificate pe uşa menţionată mai sus cu urmele lăsate de încălţămintea purtată de învinuitul O.I.G. la momentul depistării sale de către organele de poliţie. Astfel, Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică Traseologică nr. 74234/20.12.2012 (f. 26-28 dup) a concluzionat că fragmentele de urmă de încălţăminte ridicate prin fotografiere directă cu ocazia cercetării la faţa locului în cauza privind tentativa de furt reclamată la data de 28.05.2012 din SC ANA MONICA SRL au fost create probabil de tocul pentru piciorul stâng al încălţămintei purtate la data de 28.05.2012 de numitul O.I.G..

Acest raport se coroborează cu declaraţia martorului A.M., precum şi cu declaraţia inculpatului, care cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală (f. 47 dup), a recunoscut săvârşirea faptei, arătând că a pătruns în interiorul patiseriei pentru a reuşi apoi să intre în incinta magazinului, care aparţine aceleiaşi părţi vătămate.

La data de 08.05.2013, în jurul orei 01:00 inculpaţii O.I.G. şi C.G.D.au luat hotărârea de a sustrage bunuri din incinta Pieţii Smârdan din Piteşti.

În acest sens, inculpaţii s-au deplasat în zona Pieţei Smârdan şi au pătruns în interiorul acesteia printr-un geam întredeschis.

Inculpatul O.I.G. a fost ajutat să escaladeze peretele  din tâmplărie PVC de la punctul de lucru al părţii vătămate SC Homin Com SRL. Din acest loc inculpatul a sustras aproximativ 25 de pachete de cafea şi suma de 20 lei, bunuri pe care le-a pus în pungi şi le-a înmânat inculpatului C.G.D. peste peretele punctului de lucru.

Ulterior, folosindu-se de acelaşi mod de operare, inculpatul O.I.G. a escaladat peretele din tâmplărie PVC, pătrunzând în punctul de lucru al părţii vătămate SC Adexim Prosper 2005 SRL, de unde a sustras mai multe pachete de cafea, pe care le-a pus de asemenea în pungi şi le-a înmânat peste perete inculpatului C.G.D..

În continuare inculpaţii au sustras dintr-un magazin aflat în centrul pieţei mai multe pachete de cafea ce aparţineau părţii vătămate PFA G.S. - D.

Observând un chioşc de ziare aparţinând SC Media Press Distribution SRL, care era asigurat cu un lacăt, inculpaţii au hotărât să pătrundă pentru a sustrage alte bunuri. În aceste condiţii O.I.G. a escaladat din nou peretele magazinului aparţinând SC Homin Com SRL de unde a sustras un topor cu ajutorul căruia a lovit lacătul ce asigura chioşcul de ziare, acesta cedând.

Astfel, din incinta acestui chioşc de ziare au sustras 897 de pachete de ţigări de diferite mărci, în valoare de 11.379,10 lei, pe care le-au pus într-un sac.

Inculpaţii O.I.G. şi C.G.D. au părăsit incinta pieţei pe uşa principală de acces, care era asigurată pe interior doar cu un sac de rafie. Bunurile sustrase, introduse în pungi şi saci, au fost depozitate de cei doi în nişte tufişuri din apropierea pieţei, după care inculpaţii şi-au petrecut noaptea într-o scară de bloc din centrul mun. Piteşti.

A doua zi, în data de 08.05.2013, inculpaţii O.I.G. şi C.G.D. s-au deplasat în Piaţa Ceair din mun. Piteşti, unde au vândut toate bunurile unor persoane de etnie romă, rămase neidentificate, contra sumei de 1800 lei, pe care au împărţit-o în mod egal.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa va avea în vedere declaraţiile inculpaţilor (f. 61-68) din cursul urmăririi penale, care se coroborează în totalitate.

De asemenea, trebuie reţinut şi procesul verbal de vizionare a înregistrărilor video (f. 33), coroborat cu declaraţia inculpatului O., reieşind faptul că acesta în noaptea de 07/08.05.2013 s-a aflat cu inculpatul C.G.D.Dorel în incinta Pieţei Smârdan din Piteşti, având în mână o plasă de culoare neagră.

În ceea ce priveşte legea penală mai favorabilă, instanţa reţine că încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul O.I.C. potrivit noului cod penal, în condiţiile aplicării globale a legii penale mai favorabile ar fi următoarea: patru infracţiuni de furt calificat prevăzute de art. 228 alin. 1 raportat la art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.p. şi o tentativă de furt calificat prevăzută de art. 32 C.p. raportat la art. 228 alin. 1 raportat la art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 coroborat cu art. 43 alin. 5 C.p.

Încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul C.G.D. potrivit noului cod penal, în condiţiile aplicării globale a legii penale mai favorabile ar fi următoarea: patru infracţiuni de furt calificat prevăzute de art. 228 alin. 1 raportat la art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.p. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.

În aceste condiţii, se observă că vechiul cod penal califica activitatea infracţională a inculpaţilor, referitor la fapta din noaptea de 07/08.05.2013 ca fiind o unitate legală de infracţiuni, în condiţiile în care noul cod penal califică aceeaşi activitate ca fiind un concurs de infracţiuni.

Mai mult decât atât instanţa reţine şi faptul că nu se poate disocia instituţia unităţii legale de infracţiune, reprezentată de infracţiunea continuată, de încadrarea juridică dată faptelor, deoarece aceasta are repercusiuni directe asupra încadrării juridice în ansamblu, respectiv reţinerea anumite forme calificate atrase de anumite acte materiale.

Sub acest aspect, instanţa concluzionează că încadrarea juridică potrivit legii vechi este favorabilă inculpaţilor, tratamentul sancţionator al recidivei, al infracţiunii continuate şi al concursului de infracţiuni fiind mai favorabil potrivit acestei legi.

De asemenea, instanţa va admite cererea de schimbare a încadrării juridice în sensul de a nu mai fi reţinută în sarcina inculpaţilor elementul circumstanţial agravant prevăzut de art. 209 alin. 1 lit. a C.p. 1968, constând în săvârşirea infracţiunii de furt de două persoane, deoarece această formă a fost înlăturată de noua reglementare.

Astfel, în drept, fapta inculpatului O.U.G., care, în noaptea de 07/08.05.2013, împreună cu inculpatul C.G.D., prin escaladare şi efracţie a pătruns în interiorul halei pieţei Smârdan din mun. Piteşti printr-un geam întredeschis, de unde a sustras mai multe bunuri ce se aflau în posesia părţilor vătămate SC HOMIN COM SRL, SC ADEXIM PROSPER 2005 SRL, SC MEDIA PRESS DISTRIBUTION SRL şi PFA G.S. – D, iar în data de  28.05.2012, a luat hotărârea de a pătrunde prin efracţie în punctul de lucru al SC Ana Monica SRL, unde funcţionează o patiserie, prin forţarea ferestrei folosite pentru servirea clienţilor, pentru a sustrage bunuri, hotărâre ce nu şi-a produs efectul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 (actele materiale din data de 07/08.05.2013) şi tentativă de furt calificat prevăzut de art. 20 C.p. 1968 raportat la art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 (fapta din data de 28.05.2012), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 N.C.p.

Sub aspectul laturii obiective, există o acţiune de luare a unui bun din detenţia posesorului legal, fără consimţământul acestuia, producându-se rezultatul prevăzut de lege, respectiv o micşorare a patrimoniului părţii vătămate, între acţiune şi urmarea socialmente periculoasă existând un raport de cauzalitate directă. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, urmărind producerea rezultatului păgubitor, existând şi scopul însuşirii pe nedrept a bunurilor sustrase.

Totodată, referitor la tentativa de furt calificat, există o hotărâre a inculpatului O.I.G. de a pătrunde prin efracţie în incinta unui magazin pentru a sustrage anumite bunuri, hotărârea fiind întreruptă de neputinţa acestuia de a deschide uşa de acces, aspect independent de voinţa sa. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, urmărind producerea rezultatului păgubitor, existând şi scopul însuşirii pe nedrept a bunurilor sustrase.

Ambele fapte au fost comise în forma calificată prev. de art. 209 al. 1 lit. g şi i C.p. 1968, respectiv în timpul nopţii şi prin efracţie şi escaladare.

Cu privire la inculpatul C.G.D., fapta acestuia care, în noaptea de 07/08.05.2013, împreună cu inculpatul O.I.G. prin escaladare şi efracţie a pătruns în interiorul halei pieţei Smârdan din mun. Piteşti printr-un geam întredeschis, de unde a sustras mai multe bunuri ce se aflau în posesia părţilor vătămate SC HOMIN COM SRL, SC ADEXIM PROSPER 2005 SRL, SC MEDIA PRESS DISTRIBUTION SRL şi PFA G.S.D. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1968 şi art. 5 N.C.p. (actele materiale din data de 07/08.05.2013).

Sub aspectul laturii obiective, există o acţiune de luare a unui bun din detenţia posesorului legal, fără consimţământul acestuia, producându-se rezultatul prevăzut de lege, respectiv o micşorare a patrimoniului părţii vătămate, între acţiune şi urmarea socialmente periculoasă existând un raport de cauzalitate directă. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, urmărind producerea rezultatului păgubitor, existând şi scopul însuşirii pe nedrept a bunurilor sustrase.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor pentru infracţiunile reţinute în sarcina lor, instanţa va reţine dispoziţiile art. 52 Cp, referitoare la scopul pedepsei, precum şi criteriile prev. de art. 72 C. pen, respectiv dispoziţiile părţii generale a Codului penal, gradul de pericol social al faptei raportat la modul si mijloacele de săvârşire, scopul urmărit şi urmarea produsă, precum şi persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, urmând a reţine şi aplicabilitatea art. 396 alin. 10 N.C.p.p. privitor la inculpatul O.I.G..

Instanţa va avea în vedere că este vorba de o faptă contra patrimoniului, pentru săvârşirea căreia nu au fost folosite instrumente speciale care însă a implicat, pentru atingerea scopului, distrugerea anumitor elemente de asigurare. Mai mult, faptele au fost săvârşite în timpul nopţii, prin folosirea avantajelor oferite de întuneric şi de faptul că majoritatea persoanelor dorm în acel interval orar ceea ce conferă inculpatului un grad mai ridicat de pericol.

Cu privire la circumstanţele de ordin personal, urmează a se avea în vedere, cu privire la inculpatul O.I.G. acesta are numeroase antecedente penale, fiind condamnat în mai multe rânduri, începând cu anul 2004, ultima oară prin sentinţa penală nr. 318/2009 a Jud. Piteşti, definitivă prin Decizia Penală nr. 457/2009 a Curţii de apel Piteşti, la pedeapsa de 3 ani închisoare, din executarea căreia a fost liberat condiţionat la data de 23.05.2011, cu un rest de 153 de zile închisoare, rest care era împlinit la data săvârşirii noii infracţiuni.

Faţă de acestea, constatând că inculpatul după executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni a săvârşit, cu intenţie, o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an, instanţa reţine că infracţiunea dedusă judecăţii a fost comisă în condiţiile prevăzute de art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968, respectiv în stare de recidivă postexecutorie.

Raportat la toate criteriile de individualizare a pedepsei analizate mai sus, atât cele privind fapta cât şi cele personale ale inculpatului O.I.G., instanţa va aplica acestuia o câte o pedeapsă cu închisoarea, într-un cuantum situat peste minimul special, astfel cum a fost stabilit în urma reţinerii art. 396 alin. 10 C.p.p.

Reţinând că ambele infracţiuni au fost săvârşite înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, instanţa constată existenţa concursului de infracţiuni conform art. 33 lit. a Cp astfel că va contopi cele două pedepse aplicate prin prezenta, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 72 alin. 1 N.C.p. instanţa va deduce din pedeapsa rezultantă durata reţinerii din data de 23.05.2013 şi a arestării preventive din data de 24.05.2013 la zi.

Instanţa constată faptul că inculpatul este şi în prezent arestat preventiv. Analizând această măsură, instanţa va avea în vedere că în cauză a reţinut existenţa unor probe din care reiese cu certitudine săvârşirea infracţiunilor de către inculpat, fiind astfel îndeplinită condiţia prevăzută de art. 223 Cpp vizând săvârşirea unei fapte de natură penală. De asemenea, instanţa consideră că pericolul concret pe care inculpatul îl prezintă pentru ordinea publică subzistă şi la acest moment ţinând cont de criteriile analizate la momentul dispunerii executării pedepsei şi în special de circumstanţele de ordin personal, respectiv numeroasele antecedente penale care demonstrează obişnuinţa săvârşirii de infracţiuni, fiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 223 alin. 2 C.p.p. Faţă de acestea, constatând legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, în baza art. 399 C.p.p. instanţa va dispune menţinerea acesteia cu privire la inculpatul O.I.G..

Ca urmare a aplicării unei pedepse cu închisoarea, în baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968 pe durata executării pedepsei principale.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul C., conform fişei de cazier, acesta nu are antecedente penale.

Instanţa reţine şi faptul că acesta a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale, sens în care, privitor la acesta va reţine existenţa circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74 lit. c teza a II-a C.p. 1968, urmând a fi luate în calcul la stabilirea pedepsei dispoziţiile art. 76 alin. 1 lit. c C.p. 1968

Raportat la toate criteriile de individualizare a pedepsei analizate mai sus, atât cele privind fapta cât şi cele personale ale inculpatului, instanţa va aplica acestuia o pedeapsă cu închisoarea, într-un cuantum situat sub minimul special, respectiv 1 an închisoare.

Ca urmare a aplicării unei pedepse cu închisoarea, în baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968 pe durata executării pedepsei principale.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile aplicării instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Astfel, prioritar, trebuie menţionat că această modalitate de executare a pedepsei poate fi aplicată în condiţiile art. 5 N.C.p., fiind favorabilă inculpatului, prin raportare la corespondentul acestei modalităţi de executare din Noul Cod penal (amânarea aplicării pedepsei), datorită efectelor sale, respectiv lipsa supravegherii pe durata termenului de încercare.

În acest context, instanţa observă că sunt  îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 alin. 1 lit. a, b şi c C.p. 1968, pedeapsa aplicată este de 1 an închisoare, inculpatul nu are antecedente penale, iar scopul pedepsei închisorii poate fi atins şi fără executarea acesteia, apreciere ce are la bază şi faptul că inculpatul se află la prima încălcare a legii penale şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal.

Instanţa va stabili un termen de încercare de 3 ani conform art. 82 C.p. 1968.

Va  atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 Cod penal 1968, cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune, sau dacă cu rea credinţă nu execută obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. 1968 va dispune suspendarea pe durata termenului de încercare şi a executării pedepsei accesorii mai sus menţionate.

Instanţa apreciază că dispoziţiile art. 71 alin. 5 C.p. 1969, deşi sunt cuprinse în secţiunea privind pedepsele accesorii, vizează în concret modalitatea de individualizare a executării constând în suspendarea pedepsei sub supraveghere sau suspendarea condiţionată a pedepsei.

Pe latura civilă, instanţa va lua act că partea vătămată SC Homin Com SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Având în vedere art. 5 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod Civil, deoarece faptele au fost săvârşită anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil.

Instanţa reţine că partea vătămată SC ADEXIM PROSPER 2005 SRL prin reprezentant B.C. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 70 lei, reprezentând valoarea bunurilor sustrase. (f. 10 dup 3934/P/2013), partea vătămată SC MEDIA PRESS DISTRIBUTION SRL prin reprezentant G.F. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 11.379,10 lei, reprezentând valoarea bunurilor sustrase. (f. 11 dup 3934/P/2013), iar partea vătămată PFA G.F.D. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 500 lei, reprezentând valoarea bunurilor sustrase. (f. 15 revers dup 3934/P/2013)

De asemenea partea vătămată SC ANA MONICA SRL, prin administrator S.I.V.,  s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 100, reprezentând despăgubiri pentru distrugerile provocate la fereastra forţată. (f. 12 dup. 4112/P/2012).

Referitor la valoarea bunurilor sustrase, instanţa apreciază că sumele solicitate cu titlu de despăgubiri materiale de către părţile civile SC Adexim Prosper 2005 SRL, PFA Grigore Steluţa şi SC Ana Monica SRL sunt rezonabile.

De asemenea suma solicitată de partea civilă SC Media Press Distribution SRL a fost dovedită prin înscrisul existent la fila 12 dup 3934/P/2013.

Considerând toate aceste daune dovedite, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, existând o faptă ilicită (sustragerea bunurilor), săvârşită cu vinovăţie (intenţie directă), care prin legătură directă de cauzalitate a produs un prejudiciu cert.

În consecinţă, în temeiul art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 1357, 1382 şi 1385 C.Civ. va admite acţiunea civilă formulată de părţile civile SC Adexim Prosper 2005 SRL, SC Media Press Distribution SRL şi PFA G.S.D. şi va obliga inculpaţii O.I.G. şi C.G.D., la plata în solidar către părţile civile, a următoarelor sume, reprezentând prejudiciu material:

-70 de lei către partea civilă SC Adexim Prosper 2005 SRL;

-11.379,10 lei către partea civilă SC Media Press Distribution SRL;

-500 de lei către partea civilă PFA G.S..

De asemenea, în temeiul art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 1357 şi 1385 C.Civ. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Ana Monica SRL împotriva inculpatului O.I.G. şi îl obligă pe acesta la plata către partea civilă a sumei de 100 de lei, reprezentând prejudiciu material.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. instanţa va obliga pe inculpatul O.I.G. să achite către stat suma de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale. De asemenea în baza art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. va obliga pe inculpatul C.G.D. să achite către stat suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 200 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Cheltuielile judiciare constând în onorariul avocaţilor din oficiu în sumă de 1100 de lei (600 de lei onorariul avocatului din oficiu din cursul urmăririi penale – delegaţie 2608/27.05.2013 – 200 de lei, 2525/24.05.2013 – 400 de lei  şi 500 de lei onorariul avocatului din oficiu din cursul judecăţii, respectiv delegaţie nr. 3522/27.08.2013 – 200 lei, 3188/16.07.2013 – 200 de lei, 2963/09.06.2013 – parţial -100 de lei), vor rămâne în sarcina statului conform art. 274 alin. 1 teza finală N.C.p.p. şi se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

I. În temeiul art. 386 N.C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti referitor la faptele pentru care inculpatul O.I.G. a fost trimis în judecată.

Conform art. 386 N.C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul O.I.G. a fost trimis în judecată din infracţiunile de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 (actele materiale din data de 07/08.05.2013) şi tentativă de furt calificat prevăzut de art. 20 C.p. 1968 raportat la art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 (fapta din data de 28.05.2012), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1968 în infracţiunile de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 (actele materiale din data de 07/08.05.2013) şi tentativă de furt calificat prevăzut de art. 20 C.p. 1968 raportat la art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 (fapta din data de 28.05.2012), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 N.C.p.

Condamnă pe inculpatul O.I.G. LA pedeapsa de 3 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2,  art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 şi art. 39 alin. 4 C.p. 1968  în condiţiile art. 396 alin. 10 N.C.p.p. şi art. 5 alin. 1 N.C.p. (actele materiale din data de 07/08.05.2013), părţile vătămate fiind  SC Homin Com SRL, SC Adexim Prosper 2005 SRL, SC Media Press Distribution SRL şi PFA G.S..

Condamnă pe inculpatul O.I.G. la pedeapsa de 1 an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat prevăzută de art. 20 C.p. 1968 raportat la art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. b C.p. 1968 şi art. 39 alin. 4 C.p. 1968  în condiţiile art. 396 alin. 10 N.C.p.p. şi art. 5 alin. 1 N.C.p. (fapta din data de 28.05.2012), partea vătămată fiind  SC Ana Monica SRL.

În temeiul art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C.p. 1968 contopeşte pedepsele aplicate, respectiv 3 ani închisoare şi 1 an închisoare, inculpatul O.I.G. urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Pedeapsa va fi executată în condiţiile art. 60 N.C.p.

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968.

Conform art. 399 alin. 1 N.C.p.p. menţine măsura arestării preventive faţă de inculpatul O.I.G..

În baza art. 72 alin. 1 N.C.p. compută din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din data de 23.05.2013 şi a arestării preventive din data de 24.05.2013 la zi.

II. În temeiul art. 386 N.C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti referitor la faptele pentru care inculpatul C.G.D. a fost trimis în judecată.

Conform art. 386 N.C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul C.G.D. a fost trimis în judecată din infracţiunea de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1968 (actele materiale din data de 07/08.05.2013) în infracţiunea de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1968 (actele materiale din data de 07/08.05.2013) cu aplicarea art. 5 N.C.p.

Condamnă pe inculpatul C.G.D. la pedeapsa de 1 an  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i C.p. 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 5 alin. 1 N.C.p. (actele materiale din data de 07/08.05.2013), părţile vătămate fiind  SC Homin Com SRL, SC Adexim Prosper 2005 SRL, SC Media Press Distribution SRL şi PFA G.S..

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968

În baza art. 5 alin. 1 N.c.p. combinat cu art. 81 C.p. 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare şi fixează termenul de încercare de 3 ani conform art. 82 C.p. 1968.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 C.p. 1968.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. 1968 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968.

În temeiul art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 1357, 1382 şi 1385 C.Civ. admite acţiunea civilă formulată de părţile civile SC Adexim Prosper 2005 SRL, SC Media Press Distribution SRL şi PFA G.S. şi obligă inculpaţii O.I.G. şi C.G.D., la plata în solidar către părţile civile, a următoarelor sume, reprezentând prejudiciu material:

-70 de lei către partea civilă SC Adexim Prosper 2005 SRL;

-11.379,10 lei către partea civilă SC Media Press Distribution SRL;

-500 de lei către partea civilă PFA G.S..

În temeiul art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 1357 şi 1385 C.Civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Ana Monica SRL împotriva inculpatului O.I.G. şi îl obligă pe acesta la plata către partea civilă a sumei de 100 de lei, reprezentând prejudiciu material.

Ia act că partea vătămată SC Homin Com SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. obligă pe inculpatul O.I.G. să achite către stat suma de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. obligă pe inculpatul C.G.D. să achite către stat suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 200 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Cheltuielile judiciare constând în onorariul avocaţilor din oficiu în sumă de 1100 de lei (600 de lei onorariul avocatului din oficiu din cursul urmăririi penale – delegaţie 2608/27.05.2013 – 200 de lei, 2525/24.05.2013 – 400 de lei  şi 500 de lei onorariul avocatului din oficiu din cursul judecăţii, respectiv delegaţie nr. 3522/27.08.2013 – 200 lei, 3188/16.07.2013 – 200 de lei, 2963/09.06.2013 – parţial -100 de lei), vor rămâne în sarcina statului conform art. 274 alin. 1 teza finală N.C.p.p. şi se vor plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei

Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 aprilie 2014.

Preşedinte,

C.G.V.

Grefier,

M.R