Furtul art. 208 C.p., art. 209 alin 1 lit. a, e Cp

Sentinţă penală 441/2014 din 31.01.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 441/2014

Şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier C.I.R.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin procuror

A.R.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat P.B.C., inculpat M.A.A., inculpat S.M.M., inculpat P.I.C şi pe parte civilă SC Real Hypermarket Romania SRL, parte civilă SC Carrefour Romania Sa - Magazinul Piteşti, având ca obiect furtul art. 208 C.p., art. 209 alin 1 lit. a, e Cp

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 16.01.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă

INSTANŢA

Constată că, prin rechizitoriul nr. 366/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti au fost trimişi în judecată în stare de libertate inculpaţii P.B.C. şi M.A.A. pentru comiterea infracţiunii furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi e C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ( 3 acte materiale), inculpatul P.I.C pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a  şi e C.p., precum şi în stare de arest în altă cauză inculpatul S.M.M.pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată  prev. de art. prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a  şi e C.p. ( 3 acte materiale).

Se reţine, în esenţă, prin actul de sesizare, că inculpatul P.B.C., în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în ziua de 28.12.2011, a sustras bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, în valoare de 6045.81 lei, în ziua de 30.12.2011 l-a sprijinit pe inculpatul M.A.A. să sustragă bunuri din acelaşi magazin, în valoare de 7920.58 lei, prin distragerea atenţiei angajaţilor, comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptei, precum şi întărirea hotărârii infracţionale a acestuia, iar în ziua de 13.01.2012 a sustras bunuri din SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, în valoare de 5709.96 lei, cauzându-se un prejudiciu total de 19676.35 lei, fiind însoţit şi de către inculpaţii P.I.C. şi S.M.M..  Inculpatul  M.A.A. în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în ziua de 28.12.2011, l-a sprijinit pe inculpatul O.B.C. să sustragă bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, în valoare de 6045.81 lei, prin distragerea atenţiei angajaţilor, comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptei, asigurarea valorificării bunurilor sustrase, precum şi întărirea hotărârii infracţionale a autorului, în ziua de 30.12.2011 a sustras bunuri din acelaşi magazin, în valoare de 7920.58 lei, iar în ziua de 13.01.2012 l-a sprijinit pe inculpatul P.B.C. să sustragă bunuri din SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, în valoare de 5709.96, prin modalităţile descrise mai sus, cauzându-se un prejudiciu total de 19676.35 lei, fiind însoţit şi de către inculpaţii S.M.M. şi P.I.C.. Inculpatul S.M.M., în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în zilele de 28.12.2011, 30.12.2011 şi 13.01.2012, i-a sprijinit pe inculpaţii P.B.C. şi M.A.A., prin distragerea atenţiei angajaţilor părţilor vătămate, comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptelor, asigurarea valorificării bunurilor sustrase, precum şi întărirea hotărârii infracţionale a autorilor, să sustragă bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, şi SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, în valoare totală de 19676.35 lei. Inculpatul P.I.C., în ziua de 28.12.2011, l-a sprijinit pe inculpatul P.B.C., prin comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptei şi întărirea hotărârii infracţionale a acestuia să sustragă bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, în valoare de 6045.81 lei.

Prin adresele nr. 2211 şi 2212 din data de 27.01.2012, partea vătămată SC Real Hypermarket România SRL, a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 13966.39 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase în zilele de 28.12.2011 şi 30.12.2011 (vol.1, f. 35, 51 d.u.p.).

Prin adresa nr. 186 din data de 10.02.2012, partea vătămată SC Carrefour România SA, a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 5709.96 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase în ziua de 13.01.2012 (vol.1, f. 66 d.u.p.).

Inculpaţii P.B.C. şi P.I.C. au avut o atitudine procesuală sinceră, de recunoaştere şi regret privind infracţiunile pentru care au fost cercetaţi. Inculpaţii M.A.A. şi S.M.M. nu au dat declaraţii în faza de urmărire penală, însă la prezentarea materialului de urmărire penală au precizat că recunosc şi regretă infracţiunile pentru care au fost cercetaţi.

Situaţia de fapt expusă mai sus rezultă din analiza următoarelor acte premergătoare şi mijloace de probă: plângerile părţilor vătămate ( vol.1, f. 20, 38, 56); planşe foto conţinând imaginile camerelor de supraveghere amplasate în incinta magazinelor Real şi Carrefour Piteşti (vol.1, f. 27-32, 44-49); proces-verbal de vizionare a înregistrărilor camerelor de supraveghere (vol.1, f. 57); procese-verbale de redare a listingului apelurilor telefonice (vol.1, f. 103-109, 111-114); procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice (vol.2, f. 22-87); proces-verbal de prezentare a imaginilor foto pentru recunoaştere (vol.2, f. 151); declaraţiile martorilor B.M.A. P.M.C., B.C., L.P., M.N.G. şi V.C. (vol.1, f. 67, 68, 94-98; vol.2, f. 104, 105, 117-121, 123-128); declaraţiile învinuiţilor (vol.2, f. 130-134, 136-140, 143-145, 147-149, 152, 154, 167, 169, 176); alte înscrisuri.

În faţa instanţei, inculpaţii au arătat că recunosc faptele întocmai cum au fost reţinute în sarcina lor prin actul de sesizare şi că solicită să fie judecaţi potrivit procedurii simplificate prevăzute de art. 320 ind. 1 C.p.p., cerere admisă de instanţă.

Analizând materialul probator, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 06.01.2012, SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, prin reprezentant, a sesizat lucrătorii din cadrul Secţiei Nr.2 Poliţie Piteşti, cu două plângeri penale, arătând că, în zilele de 28.12.2011 şi 30.12.2011, persoane necunoscute au sustras din magazin mai multe produse, pe care nu le-au achitat la casa de marcat, cauzându-se un prejudiciu total de 13966.39 lei (vol.1, f. 20, 38 d.u.p.).

Plângerile penale au fost înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti sub nr. 366/P/2012 şi 367/P/2012.

La data de 10.02.2012, SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, prin reprezentant, a sesizat lucrătorii din cadrul IPJ Argeş - Serviciul de Investigaţii Criminale, cu plângere penală, arătând că, în seara zilei de 13.01.2012, persoane necunoscute, profitând de neatenţia personalului de pază, au sustras din magazin mai multe produse comerciale alimentare, cauzându-se un prejudiciu de circa 6000 lei (vol.1, f. 56 d.u.p.).

Plângerea penală a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti sub nr. 922/P/2012.

Prin rezoluţiile nr.366/P/2012 din datele de 01.02.2012 şi 15.02.2012 dosarele penale nr. 367/P/2012 şi 922/P/2012 au fost conexate la dosarul penal nr. 366/P/2012 (vol.1, f. 14-16 d.u.p.).

În urma verificărilor efectuate, au fost identificaţi inculpaţii P.B.C., M.A.A. S.M.M. şi P.C.I., ca fiind autorii faptelor sesizate mai sus.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că inculpaţii P.B.C., M.A.A., S.M.M. şi P.C.I., dom. în mun. Bucureşti, s-au hotărât să sustragă cantităţi mari de produse comerciale alimentare şi nealimentare din diferite magazine din ţară (tip hypermarket), profitând de neatenţia personalului de pază, iar ulterior produsele sustrase urmau să fie valorificate.

1. În ziua de 28.12.2011, orele 16:00, inculpaţii P.B.C., M.A.A., S.M.M. şi P.I.C. s-au deplasat din mun. Bucureşti în mun. Piteşti, cu un taximetru condus de martorul V.C., cu scopul de a sustrage produse din magazinele Carrefour şi Real, situate pe raza mun. Piteşti (vol.2, f. 124, 127, 130, 136, 137, 143, 147, 148 d.u.p.).

Deoarece nu au reuşit să sustragă bunuri din magazinul Carrefour Piteşti, din cauza vigilenţei agenţilor de pază, în aceeaşi seară, în jurul orelor 18:00, inculpaţii s-au deplasat la magazinul Real Piteşti, pentru realizarea scopului propus ( vol.2, f. 124, 127, 130, 136, 137, 143, 147, 148 d.u.p.).

În interiorul magazinului Real, inculpaţii P.B.C. şi S.M.M. au încărcat, într-un căruţ de cumpărături, cantităţi mari de produse alimentare (caşcaval, salam, cafea), iar deasupra au pus două pachete cu hârtie igienică, pentru a încerca înlăturarea eventualelor suspiciuni privind urmările acţiunilor lor, aşa cum se observă şi în planşele foto coroborate cu declaraţiile învinuitului P.B.C. (vol.1, f. 27; vol.2, f. 131, 138 d.u.p.). Ulterior, inculpaţii S.M.M. şi M.A.L.au mers în zona caselor de marcat, pentru a le distrage atenţia agenţilor de pază din magazin, timp în care învinuitul P.B.C. s-a deplasat către o casă de marcat închisă, potrivit declaraţiilor inculpaţilor P.B.C. şi P.I.C. (vol.2, f. 131, 138, 144, 148 d.u.p.).

De precizat că inculpaţii comunicau prin telefon, pentru a stabili momentul când inculpatul P.B.C. trebuia să iasă cu produsele, potrivit declaraţiilor inculpaţilor P.B.C. şi P.I.C. coroborate cu procesul-verbal de redare a listingului apelurilor telefonice (vol.1, f. 103-105; vol.2, f. 132, 138, 144, 148 d.u.p.).

În acest scop, inculpatul P.I.C. s-a poziţionat în zona din faţa caselor de marcat, pentru a transmite telefonic momentul oportun comiterii faptei către inculpaţii M.A.A. şi S.M.M. care la rândul lor transmiteau informaţia către învinuitul P.B.C., potrivit declaraţiilor inculpaţilor P.B.C. şi P.I.C. (vol.2, f. 132, 138, 144, 148 d.u.p.).

În continuare, inculpatul P.B.C., în baza informaţiilor primite prin telefon de la ceilalţi inculpaţi, a mutat un panou din plastic, aşezat la ieşirea casei de marcat cu nr.34, a deschis bara metalică de interzicere a accesului clienţilor, după care a reuşit să iasă din magazin cu produsele sustrase, în valoare de 6045.81, aflate în căruţul de cumpărături, astfel cum se observă şi în planşele foto coroborate cu declaraţiile inculpaţilor P.B.C. şi P.I.C. şi procesul-verbal de prezentare a imaginilor foto pentru recunoaştere (vol.1, f. 28-31, 35; vol.2, f. 131, 132, 138, 144, 148 d.u.p.)

După comiterea faptei, inculpaţii au încărcat produsele sustrase în taximetru, apoi au plecat spre mun. Bucureşti, unde  inculpaţii S.M.M. şi M.A.A s-au ocupat de comercializarea produselor. Banii obţinuţi au fost împărţiţi între învinuiţi, fiecare primind suma de 200 lei (vol.2, f. 132, 138, 144, 148 d.u.p.).

În legătură cu activitatea infracţională a inculpaţilor, relevantă este şi declaraţia martorului V.C., care i-a transportat pe aceştia la magazinele Carrefour şi Real din mun. Piteşti, în ziua de 28.12.2011, acesta fiind angajat ca şofer la o societate de taxi din mun. Bucureşti (vol.2, f. 123-128 d.u.p.).

Astfel, martorul V.C., a declarat că, în data de 28.12.2011, a fost solicitat de către inculpaţii M.A.A. şi S.M.M. să îi transporte în mun. Piteşti, pentru a procura diverse produse din Carrefour, acesta fiind de acord cu propunerea. Martorul a declarat că împreună cu cei doi au mai mers şi inculpaţii P.B.C. şi P.I.C. (identificaţi din cărţile de identitate prezentate de organele de poliţie), astfel că au ajuns la Carrefour Piteşti, unde inculpaţii M.A.A., S.M.M. şi P.B.C. au intrat în magazin, însă după 30 min. au revenit la autoturism, fără să aibă bunuri asupra lor. Martorul a mai declarat că ulterior i-a transportat pe inculpaţi la centrul comercial Real Piteşti, unde inculpaţii au intrat în magazin, iar în jurul orelor 18:00-19:00, cei patru au revenit la autoturism cu un căruţ încărcat cu mai multe pachete de caşcaval, cafea şi două pachete de hârtie igienică. Ulterior, inculpaţii au încărcat produsele în portbagajul autoturismului, apoi i-a transportat în mun. Bucureşti, primind de la învinuitul S.M.M. suma de 400 lei, reprezentând contravaloarea transportului. A mai precizat martorul că, în zilele de 30.12.2011 şi 13.01.2012, nu i-a mai transportat pe învinuiţi în mun. Piteşti, deoarece nu a mai fost solicitat.

Martorul V.C. a mai declarat că nu a cunoscut activitatea infracţională desfăşurată de către inculpaţi, deoarece nu i-au comunicat date şi informaţii cu privire la acest lucru, el asigurând doar transportul contracost în condiţii legale, cu aprobarea conducerii societăţii de taxi.

2. În seara zilei de 29.12.2011, inculpaţii P.B.C., M.A.A. şi S.M.M. au stabilit să se deplaseze din nou în mun. Piteşti, pentru a sustrage bunuri din magazinul Real Piteşti, prin acelaşi mod de operare (vol.2, f. 132, 138 d.u.p.).

Astfel, în ziua de 30.12.2011, în jurul orelor 18:00, inculpaţii au ajuns în mun. Piteşti, în zona magazinului Real, cu un autoturism, despre care inculpatul P.B.C a precizat că este vorba de acelaşi taximetru condus de către martorul V.C. (vol.2, f. 132, 138 d.u.p.).

În continuare, cei trei învinuiţi au intrat în magazin, apoi inculpaţii M.A.A. şi S.M.M. s-au deplasat la raionul lactate, unde au încărcat într-un căruţ de cumpărături cantităţi mari de caşcaval şi salam, potrivit declaraţiilor inculpatului P.B.C. coroborate cu planşele foto (vol.2, f. 132, 138, 139; vol.1, f. 44-46 d.u.p.). În acelaşi căruţ de cumpărături, aceştia au încărcat şi pachete cu cafea, iar deasupra au aşezat două pachete cu hârtie igienică (vol.2, f. 132, 139 d.u.p.). În tot acest timp, cei trei inculpaţi comunicau prin telefon, urmărind şi vigilenţa angajaţilor, pentru a stabili momentul când se putea ieşi cu căruţul de cumpărături, fără să fie observaţi, potrivit declaraţiilor inculpatului P.B.C. coroborate cu procesul-verbal de redare a listingului apelurilor telefonice (vol.2, f. 133, 139; vol.2, f. 106, 107 d.u.p.).

În aceleaşi împrejurări, inculpatul M.A.L. s-a deplasat cu căruţul de cumpărători la aceeaşi casă de marcat închisă, pe unde ieşise şi inculpatul P.B.C. în data de 28.12.2011, aşa cum se observă şi în planşele foto (vol.1, f. 47, 48 d.u.p.). În continuare, inculpatul M.A.A., în urma discuţiilor telefonice purtate cu ceilalţi inculpaţi, a ieşit din magazin cu produsele sustrase, în valoare de 7920.58 lei, aflate în căruţul de cumpărături, prin zona casei de marcat, care nu era supravegheată, aşa cum se observă şi în planşele foto coroborate cu declaraţiile inculpatului P.B.C. (vol.1, f. 48, 48, 51; vol.2, f. 133, 139 d.u.p.).

După comiterea faptei, inculpaţii au încărcat produsele sustrase în autoturismul cu care veniseră, apoi au plecat spre mun. Bucureşti, unde inculpaţii S.M.M. şi M.A.A. s-au ocupat de comercializarea produselor. Banii obţinuţi au fost împărţiţi între inculpaţi, fiecare primind suma de 200 lei, precum şi o parte din produse (vol.2, f. 133, 139 d.u.p.).

3. În perioada 10-12.01.2012, inculpaţii P.B.C., M.A.A. şi S.M.M. au stabilit să se deplaseze din nou în mun. Piteşti, pentru a sustrage bunuri din magazinul Real Piteşti, prin acelaşi mod de operare (vol.2, f. 133, 139 d.u.p.).

Astfel, în ziua de 13.01.2012, în jurul orelor 19:00, inculpaţii au ajuns în mun. Piteşti, în zona magazinului Real Piteşti, cu un autoturism condus de o persoană cunoscută învinuitului S.M.M. (vol.2, f. 133, 139 d.u.p.). În interiorul magazinului, inculpaţii au încărcat mai multe produse alimentare într-un căruţ de cumpărături, însă, datorită vigilenţei angajaţilor, au renunţat la continuarea activităţii infracţionale, lăsând produsele în magazin (vol.1,f.77-80 d.u.p.).

În aceeaşi zi, inculpaţii s-au hotărât să meargă la magazinul Carrefour Piteşti, cu intenţia de a sustrage diverse bunuri, prin acelaşi mod de operare (vol.2, f. 132, 140 d.u.p.).

Ca atare, inculpaţii au intrat în magazinul Carrefour Piteşti, iar de la raionul lactate inculpatul S.M.M. a încărcat cantităţi mari de caşcaval, potrivit declaraţiilor inculpatului P.B.C. (vol.2, f. 134, 140 d.u.p.). În acelaşi timp, inculpatul M.A.A. a mers la o casă de marcat nesupravegheată, apoi a reuşit să deschidă bara de interzicere a accesului pentru clienţi, pentru a înlesni scoaterea căruţului de cumpărături din magazin (vol.2, f. 134, 140 d.u.p.).

În continuare, inculpatul P.B.C., în urma discuţiilor telefonice purtate cu ceilalţi inculpaţi, s-a deplasat cu căruţul de cumpărători la casa de marcat nesupravegheată, reuşind să iasă din magazin, având asupra sa produsele sustrase, în valoare de 5709.96 lei, fără a fi observat de vreun angajat, aşa cum rezultă din declaraţiile acestuia coroborate cu planşele foto, procesul-verbal de prezentare a imaginilor foto pentru recunoaştere şi procesul-verbal de redare a listingului apelurilor telefonice (vol.2, f. 134, 140, 151; vol.1, f. 59-61, 64, 66, 111-114 d.u.p.).

După comiterea faptei, inculpaţii au încărcat produsele sustrase în autoturismul cu care veniseră, apoi au plecat spre mun. Bucureşti, unde inculpaţii S.M.M. şi M.A.A. s-au ocupat de comercializarea produselor. Banii obţinuţi au fost împărţiţi între învinuiţi, fiecare primind suma de 200 lei (vol.2, f. 134, 140 d.u.p.).

Fiind audiată în cauză, martora B.M.A., angajată la SC Carrefour România SA, magazinul Piteşti, în calitate de casier, a declarat că, în seara zilei de 13.01.2012, lucrând la casa de marcat nr. 30, a observat pe galeria complexului Jupiter City (unde funcţionează şi magazinul Carrefour), în dreptul casei de marcat, o persoană de sex masculin care se deplasa singură către ieşirea din zona Praktiker, împingând un căruţ de cumpărături în care se aflau foarte multe pachete cu caşcaval (vol.1, f. 67, 68 d.u.p.). Martora a declarat că acest fapt i-a atras atenţia, deoarece în zona caselor nr. 1-30 acea persoană nu a trecut pentru a achita contravaloarea produselor, putând observa acest lucru, însă nu a văzut ce s-a întâmplat în spatele ei, respectiv până la casa 46, când această persoană suspectă a ieşit din magazin prin dreptul acelor case de marcat (vol.1, f. 67, 68 d.u.p.). 

A mai declarat martora B.M.A. că nu a sesizat acest fapt personalului de pază, deoarece nu a realizat că persoana respectivă ar fi sustras produsele din magazin, însă până la finalizarea programului, în jurul orelor 22:00, angajaţii magazinului au constatat lipsa unei cantităţi mari de caşcaval, sortimente mai scumpe (vol.1, f. 67, 68 d.u.p.).

De precizat faptul că activitatea infracţională desfăşurată de către inculpaţi în incinta magazinului Real Piteşti, în zilele de 28.12.2011 şi 30.12.2011, a fost surprinsă şi de camerele de supraveghere din magazin (vol.1, f. 27-32, 44-49 d.u.p.).

În susţinerea celor arătate mai sus, din procesele-verbale de redare a listingului apelurilor telefonice efectuate de către inculpaţi (vol.1, f. 103-109, 111-114 d.u.p.), luând în considerare nr. de telefon utilizate de către inculpaţii M.A.A. şi P.B.C., au rezultat următoarele date, şi anume:

- în ziua de 28.12.2011 de la posturile telefonice cu nr.X, utilizat de inculpatul M.A.A., şi nr. X, utilizat de inculpatul P.B.C., s-au efectuat mai multe apeluri telefonice pe raza mun. Piteşti, în intervalul orar 16:42-21:22, localizate în zona releelor următoare: terasa turnului de apă com. Bascov, jud. Argeş, aflat în apropierea magazinului Real Piteşti; str. Nicolae Bălcescu nr.205 Piteşti şi Carrefour Piteşti – intersecţia DN65 B cu A1 Piteşti;

- în ziua de 30.12.2011, de la postul telefonic cu nr.X, utilizat de inculpatul M.A.A. s-au efectuat mai multe apeluri telefonice pe raza mun. Piteşti, în intervalul orar 17:59-20:41, în zona releelor următoare: terasa turnului de apă com. Bascov, jud. Argeş, aflat în apropierea magazinului Real Piteşti şi str. Nicolae Bălcescu nr.205 Piteşti;

- în ziua 13.01.2012, de la posturile telefonice cu nr.X, utilizat de inculpatul M.A.A. şi nr. X, utilizat de inculpatul P.B.C., s-au efectuat mai multe apeluri telefonice pe raza mun. Piteşti, în intervalul orar 19:24-20:45, localizate în zona releelor următoare: terasa turnului de apă com. Bascov, jud. Argeş, aflat în apropierea magazinului Real Piteşti, str. Nicolae Bălcescu nr.205 Piteşti şi Carrefour Piteşti - intersecţia DN65 B cu A1 Piteşti.

De asemenea, organele de poliţie i-au prezentat martorului V.C. planşele foto cu principalele momente ale comiterii furturilor din zilele de 28.12.2011, 30.12.2011 şi 13.01.2012, înregistrate de camerele de supraveghere video din magazinele Real şi Carrefour Piteşti, ocazie cu care acesta i-a recunoscut pe inculpaţii S.M.M., P.B.C. şi M.A.A. (vol.2, f. 125, 128 d.u.p.).

Aceleaşi activităţi au fost desfăşurate şi cu inculpaţii P.B.C. şi P.I.C.. Sub acest aspect, în ceea ce priveşte fapta din data de 28.12.2011, inculpatul P.I.C i-a recunoscut în imaginile prezentate (vol.1, f. 27-31 d.u.p.) pe inculpaţii S.M.M. şi P.B.C., aflaţi în magazinul Real Piteşti (vol.2, f. 145, 149 d.u.p.).

Totodată, organele de poliţie i-au prezentat inculpatului P.B.C. imaginile foto extrase din înregistrările video puse la dispoziţie de către reprezentanţii părţilor vătămate cu principalele momente ale comiterii furturilor din zilele de 28.12.2011, 30.12.2011 şi 13.01.2012, prilej cu care acesta a declarat verbal că se recunoaşte în imaginile prezentate. Cu aceeaşi ocazie, inculpatul P.B.C. a declarat verbal că îi recunoaşte în imaginile din zilele de 28.12.2011 şi 30.12.2011, în incinta Real Piteşti, pe inculpatul M.A.A., ca fiind autorul furtului din ziua de 30.12.2011, şi pe inculpatul S.M.M., care a participat la comiterea furturilor din zilele de 28.12.2011 şi 30.12.2011 din incinta Real Piteşti, potrivit procesului-verbal încheiat în acest sens (vol.2, f. 151 d.u.p.).

Din cercetările efectuate a rezultat şi faptul că, în ziua de 21.01.2012, M.A.A. C.G.M au fost depistaţi şi legitimaţi în incinta magazinului Real Piteşti, de către organele de poliţie, nereuşind astfel să sustragă produse (vol.1, f. 82-84, 88-91, 94-98 d.u.p.).

În vederea depistării autorilor, ca urmare a sesizărilor primite de la părţile vătămate, în cauză au fost efectuate activităţi de supraveghere tehnică, potrivit art. 91 ind.1 şi urm. C.proc.pen., pentru mai multe nr. de telefon, rezultate din cercetările efectuate.

Din cuprinsul proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice a rezultat că inculpaţii, ulterior datei de 13.01.2012, deşi nu au mai reuşit să comită fapte penale pe raza jud. Argeş, au continuat activitatea infracţională în mai multe localităţi din ţară, sustrăgând astfel bunuri din Carrefour Suceava şi Arad, prin acelaşi mod de operare (vol.2, f. 22-87). Din înscrisurile aflate la dosar a rezultat că aceştia au comis furturi cu acelaşi mod de operare şi în mun. Braşov, Sibiu şi Constanţa.

Din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice a rezultat că, asemenea faptelor comise pe raza jud. Argeş, inculpaţii comunicau în mod frecvent prin telefon pentru a se asigura de momentul oportun comiterii furtului, profitând de neatenţia angajaţilor magazinelor (vol.2, f. 22-87  d.u.p.).

De asemenea, datele obţinute din activităţile de supraveghere tehnică au fost comunicate şi lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Suceava şi IPJ Arad care i-au depistat pe inculpaţi şi alţi participanţi, motiv pentru care aceştia au fost cercetaţi pentru fapte similare.

În drept,

1. Faptele inculpatului P.B.C., care, în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în ziua de 28.12.2011, a sustras bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, în valoare de 6045.81 lei, în ziua de 30.12.2011 l-a sprijinit pe inculpatul M.A.A. să sustragă bunuri din acelaşi magazin, în valoare de 7920.58 lei, prin distragerea atenţiei angajaţilor, comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptei, precum şi întărirea hotărârii infracţionale a acestuia, iar în ziua de 13.01.2012 a sustras bunuri din SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, în valoare de 5709.96 lei, cauzându-se un prejudiciu total de 19676.35 lei, fiind însoţit şi de către inculpaţii P.I.C. şi S.M.M., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a şi e C.pen., cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. ( 3 acte materiale).

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, sub forma intenţiei directe prev. de art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptei, instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., respectiv limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea comisă, reduse cu o treime potrivit disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p., conduita bună a inculpatului pe parcursul procesului penal, precum şi periculozitatea faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

Instanţa va stabili pentru infracţiunea comisă pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi, care va fi aplicată inculpatului, aceasta trebuie realizată atât în baza articolelor 71 şi 64 Cod penal, cât şi prin prisma

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 2 şi art. 20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern ca urmare a ratificării acestei Convenţii de către România prin Legea nr. 30/ 1994.

Astfel, în cauza Hirst c. Marii Britanii (hotărârea din 30 martie 2004), Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului de vot persoanelor deţinute aflate în executarea unei pedepse, constatând că în legislaţia britanică „interzicerea dreptului de a vota se aplică tuturor deţinuţilor condamnaţi, automat, indiferent de durata condamnării sau de natura ori gravitatea infracţiunii” (aceeaşi concepţie a legiuitorului reflectându-se şi în legislaţia română actuală, n. inst.). Curtea a acceptat „că există o marjă naţională de apreciere a legiuitorului în determinarea faptului dacă restrângerea dreptului de vot al deţinuţilor poate fi justificată în timpurile moderne şi a modului de menţinere a justului echilibru”, însă a concluzionat că articolul 3 din Primul protocol adiţional a fost încălcat, întrucât legislaţia naţională nu analizează importanţa intereselor în conflict sau proporţionalitatea şi nu poate accepta că o interzicere absolută a dreptului de vot, pentru orice deţinut, în orice împrejurare, intră în marja naţională de apreciere; reclamantul din prezenta cauză şi-a pierdut dreptul de vot ca rezultat al unei restricţii automate impuse deţinuţilor condamnaţi şi se poate pretinde victimă a acestei măsuri”.

În consecinţă, o aplicare automată, în temeiul legii, a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota, care nu lasă nicio marjă de apreciere judecătorului naţional în vederea analizării temeiurilor care ar determina luarea acestei măsuri, încalcă art. 3 din Primul Protocol adiţional.

Prin urmare, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză, aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau comportamentul inculpatului.

În acelaşi sens este şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispoziţiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza I – c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal.

Astfel, natura faptei săvârşite şi circumstanţele producerii acesteia determină instanţa a aprecia că aplicarea acestei pedepse accesorii se impune, şi în consecinţă, în temeiul art. 71 Cod penal şi art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional C.E.D.O., va interzice inculpatului, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor nu poate atrage acordarea unei clemenţe nejustificate faţă de conduita sa antisocială, pentru că, altfel, nu s-ar atinge scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art. 52 C.p.

Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta a mai fost condamnat prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin nerecurare la data de 09.10.2012, la 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat comisă în data de 15.01.2012.

Aşa fiind, se constată că infracţiunea pentru care inculpatul este cercetat în prezenta cauză se află în concurs real cu infracţiunea prin care acesta a fost condamnat prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin nerecurare la data de 09.10.2012 , potrivit disp. art. 33 lit. a C.p.

Aşa fiind, în baza art. 85 C.p. se va proceda la anularea suspendării condiţionate dispuse prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin nerecurare la data de 09.10.2012 pentru pedeapsa de 2 ani închisoare.

În continuare, în baza art. 34  alin. 1 lit. b şi e C.p. şi art. 36 C.p., se va contopi pedeapsa aplicată inculpatului P.B.C. prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiaşi inculpat prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov şi se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Se apreciază că simpla aplicare a unei pedepse este suficientă pentru ca inculpatul să conştientizeze gravitatea faptelor sale şi să evite implicarea pe viitor în astfel de situaţii, astfel încât în cauză se va face din nou aplicarea dispoziţiilor art. 861 C.p.  şi va fi dispusă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

Se vor stabili în sarcina inculpatului măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 863 al. 1 lit. a C.p. inculpatul va fi obligat să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Se va face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal se va suspenda executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 C.p.p. se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.  864 C.p.

2. Faptele inculpatului M.A.A., care, în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în ziua de 28.12.2011, l-a sprijinit pe inculpatul P.B.C. să sustragă bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, în valoare de 6045.81 lei, prin distragerea atenţiei angajaţilor, comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptei, asigurarea valorificării bunurilor sustrase, precum şi întărirea hotărârii infracţionale a autorului, în ziua de 30.12.2011 a sustras bunuri din acelaşi magazin, în valoare de 7920.58 lei, iar în ziua de 13.01.2012 l-a sprijinit pe inculpatul P.B.C. să sustragă bunuri din SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, în valoare de 5709.96, prin modalităţile descrise mai sus, cauzându-se un prejudiciu total de 19676.35 lei, fiind însoţit şi de către inculpaţii S.M.M. şi P.I.C, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a şi e C.pen., cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. ( 3 acte materiale).

Si în cazul acestui inculpat forma de vinovăţie este intenţia directă prev. de art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptelor, iarinstanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., respectiv limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea comisă, reduse cu o treime potrivit disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p., conduita bună a inculpatului pe parcursul procesului penal, precum şi periculozitatea faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

Instanţa va stabili pentru infracţiunea comisă pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, iar în baza disp. art. 71 C.pen.. şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit.a  teza a II-a şi lit. b C.pen.

Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta a mai fost condamnat prin sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 06.06.2012, la 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat comisă în data de 09.03.2012.

Aşa fiind, se constată că infracţiunea pentru care inculpatul este cercetat în prezenta cauză se află în concurs real cu infracţiunea prin care acesta a fost condamnat prin sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 06.06.2012, potrivit disp. art. 33 lit. a C.p.

Aşa fiind, în baza art. 85 C.p. şi art. 86 ind. 4 C.p. se va proceda la anularea suspendării sub supraveghere dispuse prin sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 06.06.2012 pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În continuare, în baza art. 34  alin. 1 lit. b şi e C.p. şi art. 36 C.p., se va contopi pedeapsa aplicată inculpatului M.A.A. prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată aceluiaşi inculpat prin sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 06.06.2012, şi se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Se apreciază că simpla aplicare a unei pedepse este suficientă pentru ca inculpatul să conştientizeze gravitatea faptelor sale şi să evite implicarea pe viitor în astfel de situaţii, astfel încât în cauză se va face din nou aplicarea dispoziţiilor art. 861 C.p.  şi va fi dispusă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

Se vor stabili în sarcina inculpatului măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 863 al. 1 lit. a C.p. inculpatul va fi obligat să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Se va face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal se va suspenda executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 C.p.p. se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.  864 C.p.

Va deduce din pedeapsa aplicată perioada executată în perioada 09.03.2012 până la04.05.2012 conform sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava .

3. Fapta inculpatului P.I.C., constând în aceea că, în ziua de 28.12.2011, l-a sprijinit pe inculpatul P.B.C., prin comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptei şi întărirea hotărârii infracţionale a acestuia să sustragă bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, în valoare de 6045.81 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a şi e C.pen.

La individualizarea pedepsei se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.p., respectiv dispoziţiile părţii generale a Codului Penal, limitele de pedeapsă, reduse cu o treime potrivit art. 320 ind. 1 C.p.p., gradul de pericol social al faptei dedus din  modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, prejudiciul rezultat, precum şi faptul că inculpatul nu are antecedente penale.

Faţă de cele reţinute, scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art. 52 C.p. poate fi atins în cazul inculpatului P.I.C. prin condamnarea la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni.

Constatând că sunt întrunite condiţiile art. 81 C.p., în sensul că pedeapsa aplicată este mai mică de 3 ani, inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii şi considerând că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, va suspenda condiţionat executarea potrivit art. 81 C.p. pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni stabilit în cond. art. 82C.p.

Va face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

4. Faptele învinuitului S.M.M., care, în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în zilele de 28.12.2011, 30.12.2011 şi 13.01.2012, i-a sprijinit pe învinuiţii P.B.C. şi M.A.A. prin distragerea atenţiei angajaţilor părţilor vătămate, comunicarea de date prin telefon, privind oportunitatea comiterii faptelor, asigurarea valorificării bunurilor sustrase, precum şi întărirea hotărârii infracţionale a autorilor, să sustragă bunuri din SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti, şi SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, în valoare totală de 19676.35 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată, prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a şi e C.pen., cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. ( 3 acte materiale).

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, sub forma intenţiei directe prev. de art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde din modalitatea de săvârşire a faptei, instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la stabilirea căreia se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen., respectiv limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea comisă, reduse cu o treime potrivit disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p., conduita bună a inculpatului pe parcursul procesului penal, precum şi periculozitatea faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

Instanţa va stabili pentru infracţiunea comisă pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, iar în baza disp. art. 71 C.pen.., şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit.a  teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 33 lit. a C.p., constată că infracţiunea pentru care este condamnat inculpatul S.M.M.  prin prezenta sentinţă este comisă în concurs real cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin sent. pen. nr. 353/21.05.2010 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti, defin prin nerecurare, sent. pen. nr. 262/04..05.2012 a Judecătoriei Suceava, defin prin dec. pen. nr. 622/25.06.2012 a Curţii de Apel Suceava, sent. pen. nr. 267/24.02.2013 a Judecătoriei Sibiu, defin. prin nerecurare.

În continuare, va descontopi pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 267/24.02.2013 a Judecătoriei Sibiu în pedepsele componente.

În baza art. 34 lit. b C.p., se vor contopi ped. de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă, pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 262/094.05.2012 a Judecătoriei Suceava, pedeapsa de 2 ani închisoare pentru art. 208, 209 lit. 1, e C.p. prin sent. pen. nr. 267/24.02.2012 a Judecătoriei Sibiu şi va dispune executarea pedepsei celei mai grele de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Se va lua act că prin sent. pen. nr. 262/2012 a Judecătoriei Suceava şi 267/2013 a Judecătoriei Sibiu s-a revocat suspendarea condiţionată aplicată prin sent. pen. nr. 353/21.05.2010 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti pentru pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pe care inculpatul o execută alăturat pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare, în total inculpatul S.M.M. va executa pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare prin privare de libertate în cond. art 57 C.p.

Va face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată perioada executată în perioada 04.02.2010-11.02.2010, 09.03.2012 la zi.

Vor fi anulate vechile mandate şi va dispune emiterea unui nou mandat.

Având în vedere prevederile art. 998 C.Civ., potrivit cărora, orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara, instanţa

constată că în cauză s-a făcut dovada existenţei faptei ilicite (sub aspect penal, aceasta fiind apreciată ca fiind infracţiune) şi existenţa vinovăţiei (în speţă fiind vorba de vinovăţia penală sub forma intenţiei, care este cea mai gravă formă de vinovăţie, fiind înglobată vinovăţiei civile).

Deoarece inculpaţii au acţionat împreună, în cauză sunt aplicabile prevederile art. 1003 C.Civ. 1864, răspunderea celor doi inculpaţi fiind solidară.

Instanţa va admite, în baza textelor legale menţionate, constituirea de parte civilă a părţilor civile SC Real Hypermarket Romania SRL şi SC Carrefour Romania

Văzând şi dsipoziţiile art. 191 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

1. Condamnă pe inculpatul P.B.C. fără antecedente penale, la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi e C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 33 lit. a C.p., constată că infracţiunea pentru care este condamnat inculpatul P.B.C. prin prezenta sentinţă este comisă în concurs real cu infracţiunea pentru care acesta a fost condamnat prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin nerecurare la data de 09.10.2012.

În baza art. 85 C.p. anulează suspendarea condiţionată de care inculpatul P.B.C. a beneficiat prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov.

În baza art. 34 lit. b C.p., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului P.B.C. prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată aceluiaşi inculpat prin sent. pen. nr. 1617/18.09.2012 a Judecătoriei Braşov şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 86 ind. 2 C.p.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 3 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 86 ind. 3 al. 1 lit. a C.p. îl obligă să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii.

 Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86 ind. 4 C.p.

2. Condamnă pe inculpatul M.A.A., fără antecedente penale, la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi e C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 33 lit. a C.p., constată că infracţiunea pentru care este condamnat inculpatul M.A.A. prin prezenta sentinţă este comisă în concurs real cu infracţiunea pentru care acesta a fost condamnat prin sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 06.06.2012.

În baza art. 85 C.p. anulează suspendarea condiţionată de care inculpatul M.A.A. a beneficiat prin sent. pen. nr. 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava.

În baza art. 34 lit. b C.p., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului M.A.A. prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată aceluiaşi inculpat prin sent. pen. nr. . 262/04.05.2012 a Judecătoriei Suceava şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 86 ind. 2 C.p.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 3 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 86 ind. 3 al. 1 lit. a C.p. îl obligă să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii.

 Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86 ind. 4 C.p.

Deduce din pedeapsa aplicată perioada executată în perioada 09.03.2012 până la 04.05.2012.

3. Condamnă pe inculpatul P.I.C., la 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a  şi e C.p. cu aplicarea a art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 81 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni stabilit în cond. art. 82C.p.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

4. Condamnă pe inculpatul S.M.M., cetăţean român, la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată  prev. de art. prevăzută de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a  şi e C.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.

În baza art. 33 lit. a C.p., constată că infracţiunea pentru care este condamnat inculpatul S.M.M.  prin prezenta sentinţă este comisă în concurs real cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin sent. pen. nr. 353/21.05.2010 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti, defin prin nerecurare, sent. pen. nr. 262/04..05.2012 a Judecătoriei Suceava, defin prin dec. pen. nr. 622/25.06.2012 a Curţii de Apel Suceava, sent. pen. nr. 267/24.02.2013 a Judecătoriei Sibiu, defin. prin nerecurare.

Descontopeşte ped. de 3 ani închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 267/24.02.2013 a Judecătoriei Sibiu în pedepsele componente.

În baza art. 34 lit. b C.p., contopeşte:

-ped. de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă

-pedeapsa de 1 1an şi 3 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 262/094.05.2012 a Judecătoriei Suceava

-pedeapsa de 2 ani închisoare pentru art. 208, 209 lit. 1, e C.p. prin sent. pen. nr. 267/24.02.2012 a Judecătoriei Sibiu

şi dispune executarea pedepsei celei mai grele de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Ia act că prin sent. pen. nr. 262/2012 a Judecătoriei Suceava şi 267/2013 a Judecătoriei Sibiu s-a revocat suspendarea condiţionată aplicată prin sent. pen. nr. 353/21.05.2010 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti pentru pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pe care inculpatul o execută alăturat pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni închisoare, în total inculpatul S.M.M. execută pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare prin privare de libertate în cond. art 57 C.p.

Face aplicarea art. 71 C.p. raportat la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, Deduce din pedeapsa aplicată perioada executată în perioada 04.02.2010-11.02.2010, 09.03.2012 la zi.

Anulează vechile mandate şi dispune emiterea unui nou mandat.

În baza art. 14 şi art. 346 C.p.p. comb. cu art. 998 şi urm. C.civ. obligă în solidar pe inculpaţi să îi plătească părţii civile SC Real Hypermarket România SRL, Magazinul Piteşti suma de 13966,39 lei şi părţii civile SC Carrefour România SA, Magazinul Piteşti, suma de 5709,96 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpaţii P.B.C., M.A.A. şi P.I.C. la câte 900 lei cheltuieli judiciare către stat, din care  câte 100 lei onorariu parţial av. oficiu L.A., şi pe inculpatul S.M.M. la 1000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariul pt. av. oficiu L.A.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2014

Preşedinte,

G.I.

Grefier,

C.I.R.

Domenii speta