Excepţia inadmisibilităţii cererii pentru neparcurgerea procedurii plângerii prealabile. Dovadă depusă după închiderea dezbaterilor

Sentinţă civilă 84/F din 15.09.2015


Deliberând cu prioritate asupra excepţiei de fond, relative şi peremptorii a inadmisibilităţii cererii potrivit art. 248 alin. 1 şi art. 193  alin. 1 şi 2  Noul Cod de procedură civilă  şi art. 7 alin. 11 din Legea nr. 554/2004, instanţa o apreciază ca fiind întemeiată şi urmează a o admite, din considerentele ce urmează.

 Parcurgerea procedurii prealabile este obligatorie in cazul cererilor având ca obiect acte normative, fapt ce rezultă fără echivoc din prevederile art. 7 alin.11 din Legea nr. 554/2004.

 Excepţia inadmisibilităţii cererii pentru neparcurgerea procedurii prealabile a fost invocată de pârât prin întâmpinare în condiţiile procedurale impuse de art. 193 alin.1 şi 2 Noul Cod de procedură civilă.

Din însuşi faptul că reclamanta a depus presupusa dovadă a unei proceduri prealabile, însă după închiderea dezbaterilor confirmă împrejurarea că parcurgerea procedurii prealabile era necesară şi că o astfel de dovadă nu s-a depus la dosar în condiţii procedurale.

Faţă de  aceste considerente de fapt și de drept excepţia inadmisibilităţii cererii urmează a fi admisă cu consecinţa respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă.