Anulare act

Sentinţă civilă 42 din 14.04.2011


Prin sentinta civila nr. x din 14.04.2011 instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata din oficiu si a respins actiunea civila având ca obiect „anulare act” privind pe reclamantul A.M., si pe pârâtii B. E., P. N. si A. D., ca prescrisa. Pentru aceasta a retinut:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 01.02.2011 reclamantul A. M. a chemat în judecata pe pârâtul A. I. formulând contestatie împotriva certificatului de mostenitor nr. 282/14.06.1996 si solicitând anularea partiala a acestuia.

În motivare a aratat ca certificatul de mostenitor nr. 282/14.06.1996 a fost emis dupa defuncta sa mama, A. M., decedata la data de 23.05.1995 si ca în cuprinsul acestuia, în mod eronat, au fost trecute si suprafetele de teren înscrise în titlul de proprietate nr. 200/03.03.1994 a carui titular este A. I..

Cererea nu a fost motivata în drept.

În dovedire, reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele 4-6, 12, 26, 27).

La termenul de judecata din data de 10 martie 2011, reclamantul si-a precizat actiunea, aratând ca de fapt pârâtul A. I. este decedat si solicitând introducerea în cauza a mostenitorilor acestuia, anume B. E., P. N. si A. D..

Pârâtii B. E., P. N. si A. D.desi legal citati, nu au formulat întâmpinare si nu s-au prezentat în fata instantei pentru a-si exprima punctul de vedere fata de actiunea promovata de reclamant.

La solicitarea instantei a fost depusa la dosarul cauzei de catre Comisia locala pentru aplicarea legii 18/1991 S., documentatia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 200/1994 (filele 17-19) si de catre B.N.P. I. L., documentatia ce a stat la baza emiterii certificatului de mostenitor nr. 282/14.06.1996 (filele 22-30).

La termenul de judecata din data de 14 aprilie 2011 instanta a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune, motivat de faptul ca de la data emiterii certificatului de mostenitor a carui anulare s-a solicitat au trecut trei ani.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma exceptiei ivocate, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, cei care se considera vatamati în drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii.

 Petentul din prezenta cauza solicita anularea certificatului de mostenitor pe motivul gresitei includeri pe acest act a unei suprafete de pamânt. În speta, solicitarea de anulare a actului mentionat este supusa termenului de 3 ani de prescriptie extinctiva, nefiind invocata o cauza de nulitate absoluta.

Termenul de prescriptie curge de la data emiterii certificatului (14.06.1996), întrucât asa cum rezulta din chiar cuprinsul certificatului, reclamantul a fost parte în procedura desfasurata în fata notarului. Având în vedere data introducerii actiunii, instanta apreciaza ca termenul de prescriptie este împlinit, astfel încât exceptia invocata din oficiu va fi admisa.