Înşelăciunea (art. 215 C.p.)

Sentinţă penală 4054/2013 din 10.09.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 4054/2013

Şedinţa publică de la 10 Septembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.M.D.

Grefier C.S.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror S.T.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatele D.L., B.V.L. şi pe parte civilă Piraeus Bank, parte civilă TBI Credit, parte civilă SC EOS KSI Romania SRL, având ca obiect înşelăciunea (art. 215 C.p.) al. 1, 2, 3 si art. 291 c.p., art. 26 c.p. rap. la art. 26 rap. la art. 215 al. 1,2,3 c.p., art. 290 C.P.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 03.09.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţa.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă :

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti nr. 7565/P/2009 din data de 18.03.2013 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate  a  inculpatei  D.L. pentru săv. infr. de înşelăciune în formă continuată şi uz de fals în formă continuată prev. şi ped. de art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.291 C.p. cu aplic.art. 41 alin.2 C.p., în cond. art. 33 lit.a C.p. şi a inculpatei  B.V.L. pentru săv. infr. de complicitate la înşelăciune în formă continuată şi uz de fals în formă continuată prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.291 C.p. cu aplic.art. 41 alin.2 C.p., în cond. art. 33 lit.a C.p

In actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că inculpata D.L. în datele de 24.12.2007, 28.02.2008, 16.07.2008 şi 27.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, folosindu-se de documente false, a obţinut mai multe credite bancare în valoare de 30.174,93 lei şi 8800 euro. S-a reţinut totodată, în ceea ce o priveşte pe inculpata B.V.L. că aceasta, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a completat prin atestarea unor date nereale mai multe adeverinţe de venit pe care le-a încredinţat inculpatei D.L. în vederea folosirii acestora pentru obţinerea mai multor credite bancare în valoare de 30.174,93 lei şi 8800 euro.

In şedinţa publică din data de 03.09.2013 inculpatele , prin apărători, au solicitat aplicarea în ceea ce le priveşte a disp. art. 3201 C.p.p. , exprimându-şi acordul în ceea ce priveşte audierea acestora la acelaşi termen de judecată.

In consecinţă, în temeiul art.3201 alin.3 C.p.p., s-a procedat la audierea inculpatelor D.L şi B.V.L., acestea precizând că au luat cunoştinţă de actul de sesizare al instanţei, recunosc şi regretă săvârşirea faptelor reţinute prin acesta, cunosc probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi sunt de acord ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală – declaraţii filele 49,50 dosar -.

La acelaşi termen de judecată, instanţa a încuviinţat – în temeiul art.3201 alin.2 C.p.p. – şi totodată a procedat la administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpate, prin apărători.

Examinând probatoriul administrat în cauză  constând în : rapoarte de constatare tehnico-ştiintifice grafice 106509/07.09.2010 şi nr. 73042/01.06.2012 (f. 148, f 163 ), declaraţii inculpata D.L. (f.  176), B.V.L. (f. 187), fişe de cazier judiciar, alte înscrisuri (adeverinţe de Venit, cereri de creditare, contrac de împrumut, grafic de rambursare a ratelor ş.a.), precum şi înscrisurile depuse la dosarul cauzei în faţa instanţei de judecată, se reţin următoarele:

La data de 24.12.2007, inculpata D.L. a încheiat cu Piraeus Bank contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 030002J1740395552 pentru suma de 14.700 lei. (f. 15). In acest scop, inc. a folosit pentru obţinerea creditului adeverinţa de venit nr.89/14.12.2007 prin care se atesta în mod nereal calitatea sa de angajată în funcţia de inginer în cadrul SC ISCTS -ENG SRL PITEŞTI din data  de 01.02.2007.

Prin adresa nr. 1315/03.07.2012, Piraues Bank a comunicat faptul că, ultima rată aferentă contractului de credit mai sus menţionat a fost achitată la data de 30.01.2012, prejudiciul pe care îl înregistrează banca fiind de 6393,11 lei sumă cu care aceasta se constituie parte civilă în cauză. (fl0).

Folosind acelaşi mod de operare, în data de 28.02.2008, inculpata

D.L. s-a prezentat la TBI Credit solicitând obţinerea unui-

alt credit. Astfel, folosind adeverinţa de venit nr. 27/22.02.2008 prin care

de asemenea se atesta în mod nereal calitatea sa de angajată în funcţia de

inginer din data de 01.02.2007 în cadrul SC ISCTS -ENG SRL PITEŞTI

a obţinut un împrumut în valoare de 9.500 lei fiind încheiat contractul de

credit nr. 26149 N/28.02.2008 (f. 35).

Prin adresa nr. 222/06.07.2012, TBI Credit a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 640,30 lei. (f. 25).

In continuare, folosindu-se de adeverinţa de salariu

102/16.07.2008 prin care de asemenea se atesta în mod nereal calitatea

de angajată în funcţia de inginer din data de 01.02.2007 în cadrul

SC ISCTS -ENG SRL PITEŞTI, inculpata D.L. a încheiat cu

BRD Finance contractul de credit nr. 509475367/16.07.2008 prin care

a achiziţionat de la magazinul Praktiker produse în valoare de 5974.93 lei ( f.71).

Ca urmare a neachitării ratelor, BRD Finance a cesionat  creanţa în  favoarea SC Eos Ksi România SRL care a comunicat prin adresa  122640/04.10.2012 faptul că. se constituie parte civilă în cauză cu de 5.042,32 lei.(f.65).

In baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi prin acelaşi mod de operare, folosindu-se de adeverinţele de venit nr. 105 şi 106/27.08.2008 prin care de asemenea se atesta în mod nereal calitatea sa de angajată în funcţia de inginer din data de 01.02.2007 în cadrul SC ISCTS –ENG SRL ,PITEŞTI inculpata  D.L. a încheiat cu Millenium Bank contractul de credit nr. 0808270330/09.09.2008 în valoare de 8800 euro ( f.97).

Intrucât creditul mai sus menţionat a fost achitat în întregime, prin  adresa cu nr. 6078/01.08.2012 Millennium Bank a comunicat faptul că nu se constituie parte civilă în cauză. (f.82).

In cauză au fost  efectuate două rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifice  grafice, respectiv nr. 106.509/07.09.2010 şi nr. 73.042/01.06.2012 ale căror concluzii au fost că semnaturile de pe cererile de credit, de pe  contractele de credit de la rubrica „ împrumutat,, , de pe graficele  rambursare a creditelor, de pe angajamentele şi acordurile de transmitere  a informaţiilor din dosarele de credit au fost executate de inculpata D.L., (f. 151, 166).

Conform concluziilor aceloraşi rapoarte, scrisul de pe adeverinţele de venit nr. 89/14.12.2007, nr. 102/16.07.2008, nr. 27/22.02.2008, nr. 105 şi 106/27.08.2008 a fost executat de către inculpata B.V.L..

De asemenea, semnăturile de pe adeverinţa de venit nr. 102/16.07.2008 rubrica „ DIRECTOR GENERAL,, de pe adeverinţele de venit nr. 27/22.02.2008, nr. 89/14.12.2007, nr. 105 şi 106/27.08.2008 au fost executate de către inculpata B.V.L.

Pentru verificarea veridicităţii aspectelor menţionate în cuprinsul actelor depuse de către inculpata D.L. pentru obţinerea creditelor, au fost efectuate verificări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş, care, prin adresa nr. 7672/31.03.2010 a comunicat faptul că, inculpata D.L. nu figurează în evidenţele acestei instituţii, ca fiind angajată în baza unui contract individual de muncă. Mai mult decât atât, conform aceleiaşi adrese, SC ISCTS -ENG SRL PITEŞTI nu figurează cu contracte individuale de muncă active.

Fiind audiată cu privire la învinuirea ce i se aduce, inculpata D.L. a declarat faptul că, la începutul anului 2008 prin intermediul unei cunoştinţe pe nume P.M., a cunoscut-o pe inculpata B.V.L. care i-a promis că o va angaja la firma acesteia în funcţia de inginer proiectare solicitându-i în acest scop cartea de muncă pe care inculpata D.L. a susţinut că i-a înmânat-o.

In continuarea declaraţiei, inculpata D.L. a precizat că, deşi nu începuse să-şi desfăşoare efectiv activitatea, inculpata B.V.L. i-a propus să obţină mai multe credite bancare, aceasta din urmă promiţându-i inculpata D.L. că-i va plăti contribuţiile la stat chiar dacă aceasta nu lucrează, aspect cu care inculpata D.L. a declarat că a fost de acord.

Astfel, inculpata D.L. a precizat că a folosit adeverinţele de venit completate cu date nereale de către inculpata B.V.L. cu toate că ştia că nu este angajată SC ISCTS -ENG SRL Piteşti dar a făcut acest lucru crezând că nu este nici o problemă atâta vreme cât inculpata B.V.L. i-a promis că urmează a o angaja în cadrul acestei societăţi.

Inculpata D.L. a mai precizat că în cazul creditului obţinut de la Piraeus Bank, din suma totală obţinută de 14.700 lei, 9000 lei i-a înmânat inculpatei B.V.L. pentru ca aceasta din urmă să poată plăti ratele împrumutului.

în ceea ce priveşte creditul obţinut de la TBI Credit în valoare de 9500 lei, inculpata D.L. a declarat că întreaga sumă i-a înmânat-o inculpatei B.V.L. pentru plata ratelor.

Fiind audiată inculpata B.V.L. aceasta nu a confirmat cele declarate de către inculpata D.L. precizând că de fapt cea care i-a solicitat ajutorul pentru obţinerea mai multor credite bancare a fost inculpata D.L..

Astfel inculpata B.V.L. a declarat că, la insistenţele inculpatei D.L., aceasta a acceptat să o ajute şi să completeze mai multe adeverinţe de venit prin care atesta în mod nereal calitatea inculpata D.L. de angajată în cadrul SC ISCTS -ENG SRL Piteşti al cărei administrator este B.V.L..

Inculpata B.V.L. a mai declarat şi faptul că din creditul obţinut de la Piraeus Bank nu a beneficiat de nici o sumă de bani. în schimb, inculpata B.V.L. a precizat că în schimbul ajutorului acordat inculpata D.L. i-a cerut acesteia din urmă să achiziţioneze produse de la magazinul Altex, produse ce au fost achitate în rate de către inculpata B.V.L., inculpata. D.L. beneficiind de un card de credit în sumă de 2000 lei pe care aceasta din urmă 1-a folosit pentru plata ratelor împrumutului acordat de Piraeus Bank.

De asemenea, inculpata B.V.L. a declarat şi faptul că ea este cea care a intrat în posesia produselor luate de la magazinul Praktiker pentru care a achitat o parte din rate, inculpata D.L. beneficiind de un card de credit.

Audiate fiind în în faţa instanţei de judecată în şedinţa publică din data de 03.09.2013 – filele 49-50 dosar, inculpatele D.L. şi B.V.L. au arătat că recunosc şi regretă săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, solicitând aplicarea în ceea ce le priveşte a prevederilor art. 320/1 c.p.p. 

In drept, fapta inculpatei D.L. în care în datele de 24.12.2007, 28.02.2008, 16.07.2008 şi 27.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, folosindu-se de documente false, a obţinut mai multe credite bancare în valoare de 30.174,93 lei şi 8800 euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi uz de fals în formă continuată prev. şi ped. de art. 215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.291 C.p. cu aplic.art. 41 alin.2 C.p.

In drept, fapta inculpatei B.V.L. care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a completat prin atestarea unor date nereale mai multe adeverinţe de venit pe care le-a încredinţat inculpatei D.L. în vederea folosirii acestora pentru obţinerea mai multor credite bancare în valoare de 30.174,93 lei şi 8800 euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.290 C.p. cu aplic.art. 41 alin.2 C.p.

La individualizarea şi cuantificarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatelor D.L. şi B.V.L. instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 C.p., respectiv de gradul de pericol social concret al faptelor, limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială a Codului Penal, împrejurările şi urmările faptelor comise, disponibilitatea manifestate de inculpate în ceea ce priveşte acoperirea prejudiciului cauzat părţilor civile, atitudinea sinceră manifestată de inculpate pe parcursul cercetărilor penale – materializată în recunoaşterea şi regretarea faptelor săvârşite - , persoana inculpatelor – care nu sunt cunoscute cu antecedente penale aşa cum se reţine din fişele de cazier judiciar aflate la dosar , fiind la primul contact cu legea penală , reţinând în ceea ce o priveşte pe inculpata B.V. faptul că aceasta suferă de mai multe afecţiuni evidenţiate în documentaţia depusă la dosar (filele 20-39) , fiind încadrată în categoria persoanelor cu handicap, conform certificatului aflat la fila 21 dosar, iar în ceea ce o priveşte pe inculpata D.L. faptul că aceasta are un comportament bun în comunitate, o persoană sociabilă , respectuoasă, care nu generează conflict cu vecinii sau alte persoane – conform caracterizărilor depuse la dosar (f.52-54).

Prin prisma acestor considerente, instanţa va face aplicarea în cauză a disp. art. 74 alin.1 lit.”a” şi „c” C.p. şi art.76 lit.”d” şi „e” teza a II a, respectiv reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de aceste texte legale şi reliefate de aspectele mai sus învederate, cu consecinţa coborârii pedepselor sub minimum special prevăzut de lege şi stabilit conform disp. art.3201 alin.7 C.p.p. , dispoziţii cărora urmează a li se da eficienţă în cauză, apreciind în acest sens că scopul preventiv educativ al pedepsei aşa cum este prevăzut de disp. art.52 C.p. poate fi atins prin aplicarea , în cazul fiecărei inculpate, a unor pedepse de câte 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi respectiv complicitate la înşelăciune şi unor pedepse de câte o lună închisoare pentru săv. infr. de uz de fals şi respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată, pedepse care în baza disp. art.33 lit.”a” , 34 lit.”b” C.p., vor fi contopite fiecare inculpată urmând a executa pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Apreciind că pedeapsa în sine reprezintă un avertisment serios şi suficient pentru ca inculpatele  să conştientizeze pericolul social al conduitei lor şi să evite pe viitor implicarea în astfel de situaţii şi constatând întrunirea cumulativă a condiţiilor prev. de art.81 C.p., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată fiecărei inculpate.

Se vor fixa termene de încercare potrivit disp. art.82 C.p. şi se vor pune în vedere inculpatelor disp. art.83 C.p. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie în cursul acestui termen.

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că prin adresa nr. 1375/03.07.2012 – fila 10 d.u.p. – partea vătămată Piraeus Bank a precizat că înţelege să se constituie  parte civilă în cauză cu suma de 6393,11 lei, reprezentând despăgubiri civile ; partea vătămată TBI CREDIT, a învederat că înţelege să se constituie parte civilă cu suma de 640,30 lei reprezentând debit înregistrat pe contractul de credit pentru nevoi personale 26149/2008 – fila 25 d.u.p.- , iar partea vătămată SC EOS. KSI ROMANIA SRL a menţionat – prin adresa nr. 122640/04.10.2012 că înţelege să se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5042,32 lei reprezentând despăgubiri civile.

Constatând în cauză întrunirea cumulativă a disp. art.998 -999 Cod civil,  instanţa, art.14 C.p.p. rap. art. 346 C.p.p.  va admite acţiunile civile astfel cum au fost formulate de către părţile civile cu consecinţa obligării în solidar a inculpatelor D.L. şi  B.V.L. la plata către acestea a sumelor evidenţiate în adresele menţionate în cele ce preced.

In baza art.191 alin.1 şi 2 C.p.p. va obliga inculpatele la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 340 lei, din care suma de 200 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă inculpata D.L. cetăţean român, căsătorită, studii superioare, fără ocupaţie, fără antecedente penale,  la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 ,2 şi 3 Cp cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. şi art. 74 lit. a şi c c.p., art. 76 lit. d c.p.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.

Condamnă inculpata D.L. la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii prev. şi ped. de art.291 Cp cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. şi art. 74 lit. a şi c c.p., art. 76 lit. e teza a II-a  c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.

În baza art. 33 lit. a-34 lit. d c.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei şi dispune ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cp dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 82 Cp fixează  termen de încercare de 3 ( trei)  ani şi 6 (şase) luni.

Atrage atenţia inculpatei  asupra dispoziţiilor art. 83 Cp.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b c.p., a cărei executare o suspendă conform dispoziţiilor art. 71 alin. 5 c.p.

Condamnă inculpata B.V.L., cetăţean român, divorţată, studii superioare, pensionară, fără antecedente penale,  la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii prev. şi ped. de art.26 c.p. rap. art. 215 alin. 1 ,2 şi 3 Cp cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. şi art. 74 lit. a şi c c.p., art. 76 lit. d c.p.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.

Condamnă inculpata B.V.L.. la pedeapsa 1 lună închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii prev. şi ped. de art. 290 Cp cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. şi art. 74 lit. a şi c c.p., art. 76 lit. e teza a II-a  c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.

În baza art. 33 lit. a-34 lit. d c.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatei şi dispune ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cp dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art. 82 Cp fixează  termen de încercare de 3 ( trei)  ani şi 6 (şase) luni.

Atrage atenţia inculpatei  asupra dispoziţiilor art. 83 Cp.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b c.p., a cărei executare o suspendă conform dispoziţiilor art. 71 alin. 5 c.p.

În temeiul art.14 C.p.p. rap. la art. 346 C.p.p. şi art. 998 - 999 C. Civ. admite acţiunile civile formulate de părţile civile;-  obligă în solidar  inculpatele D.L. şi  B.V.L.  la plata către partea civilă Piraeus Bank, a sumei de 6393,11 lei reprezentând despăgubiri civile;

-obligă în solidar  inculpatele D.L. şi B.V.L. la plata către partea civilă TBI CREDIT, a sumei de 640,30 lei reprezentând despăgubiri civile.

-obligă în solidar  inculpatele D.L.. şi B.V.L. la plata către partea civilă SC EOS. KSI ROMANIA SRL, a sumei de 5042,32 lei reprezentând despăgubiri civile

În baza art. 191 alin 1 şi 2 Cpp obligă inculpatele la plata sumei de 340 lei reprezentând cheltuieli  judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, fiecare inculpată fiind obligată la plata sumei de 170 lei .

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente la dezbateri şi de la comunicare pentru părţile care au lipsit.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 10 septembrie 2013.

Preşedinte,

A.M.D.

Grefier,

C.S