Conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având dreptul de conducere suspendat

Hotărâre 75 din 05.02.2015


Prin rechizitoriul nr.______ din data de ______, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A.L., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de conducere suspendat faptă prev. şi ped. de art. 86 al. 2 din OUG 195/2002.

S-au arătat în rechizitoriu următoarele: La data de ____, ora 18:15, lucrători de poliţie din cadrul Politiei oraşului Milişăuţi executau o acţiune ordonata de I.P.J. Suceava - Serviciul Rutier, pe linia depăşirilor neregulamentare, pe DN 2H din Milişăuţi, cu auto din dotare cu nr. de circulaţie -. La km 6+300 m lucrătorii de politie au observat ca autoturismul marca Audi, culoare albastru, cu nr. de înmatriculare  ______, care circula pe DN 2 H, pe direcţia Radauti către Suceava, a efectuat o depăşire neregulamentara a autoturismului cu nr. de înmatriculare ___, încălcând marcajul longitudinal continuu. Echipajul de politie a procedat la urmărirea si oprirea in trafic a autoturismului cu nr. de înmatriculare  ____. La volanul autoturismului se afla învinuitul A.L din municipiul Radauti. După ce s-au legitimat si au arătat scopul opririi, lucrătorii de poliţie au procedat la sancţionarea susnumitului, conform art. 100 alin. 3 lit. E din O.U.G. 195/2002 R, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria - nr. -------- din --------- (fila nr. 13). Totodată învinuitului A.L i s-a reţinut permisul de conducere seria - emis de autorităţile italiene si i s-a eliberat dovada înlocuitoare valabila 15 zile (fila 33). învinuitul A.L nu a avut de făcut obiecţiuni si a semnat procesul-verbal de contravenţie si dovada de reţinere a permisului de conducere.

Ulterior, la implementarea în baza de date a procesului verbal respectiv, a reieşit că învinuitul avea dreptul de a conduce suspendat la data săvârşirii contravenţiei susmenţionate.

Conform adresei' nr. - din 17.04.2012 I.P.J. Suceava - Serviciul Rutier a comunicat faptul ca numitul A.L. figurează in baza de date cu permisul de conducere suspendat in perioada 28.01.2012-26.04.2012 ca urmare a săvârşirii contravenţiei constând în nerespectarea indicaţiilor poliţistului rutier. (fila nr. 9).

In urma audierii numitului A.L., în calitate de învinuit, acesta a declarat faptul ca la data de 16.03.2012, in jurul orei 18:00 a plecat din municipiul Rădăuţi către localitatea Slobozia la volanul autoturismului marca Audi, cu nr. de înmatriculare  -----. A mai menţionat faptul ca nu ştia ca s-a dispus de către Serviciul Rutier Suceava suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 90 de zile. El a confirmat faptul că la ieşirea din oraşul Milişăuţi, respectiv in apropierea caii ferate, pe DN 2 H, susnumitul a fost oprit de către un echipaj de politie, iar lucrătorii de politie i-au adus la cunoştinţa că a efectuat o depăşire, încălcând marcajul longitudinal continuu, sens in care a fost sancţionat contravenţional.

Numitul A.L. a fost citat pentru a se prezenta la Politia oraşului Milişăuţi, dar acesta nu s-a prezentat întrucât a fost plecat la muncă în Italia. La data de 22.02.2013 s-a prezentat la Politia oraşului Milişăuţi si a luat la cunoştinţa ca este învinuit de săvârşirea infracţiunii prevăzute si pedepsite de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 R. Numitul A.L. a mai declarat faptul ca la domiciliul acestuia si nici la reşedinţa din Italia nu a primit o comunicare prin care sa i se aducă la cunoştinţa ca i-a fost suspendat dreptul de conducere in perioada 28.01-26.06.2012. învinuitul a mai menţionat ca nu a avut intenţia de a conduce autovehicule pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat.

Conform adresei nr. -/11.03.2013 I.P.J. Suceava - Serviciul Rutier a transmis o copie după procesul-verbal prin care i s-a adus la cunoştinţa învinuitului A.L. despre faptul ca i-a fost suspendat exercitarea dreptului de a conduce pe o perioada de 90 de zile începând cu data de 28.01.2012, semnat de către acesta. De asemenea a fost transmisa si copia după comunicarea nr. ----- din ---------.

S-a mai arătat în rechizitoriu că la prezentarea materialului de urmărire penală,inculpatul a invocat în apărarea sa o altă împrejurare, cum că ar fi avut expirat permisul de conducere eliberat de autorităţile române din data de 12.03.2011 şi astfel nu putea avea dreptul de a conduce suspendat, cât timp permisul auto era expirat. Această apărare nu poate fi primită întrucât permisul auto ca document şi dreptul de a conduce autovehicule sunt noţiuni distincte, primul fiind un element de fapt iar a doua fiind o stare de drept, iar sancţiunea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a vizat exerciţiul dreptului în sine şi nu permisul. Mai mult, s-a arătat că inculpatul avea asupra sa un permis valabil emis de autorităţile italiene, reţinut de organele de poliţie în condiţiile expuse mai sus.

S-a mai expus de către procurorul de caz că fiind audiată in calitate de martor, numita C.A., a declarat faptul ca la data de 16.03.2012, in jurul orei 18:15 se deplasa la volanul autoturismului cu nr. de înmatriculare -, pe DN 2H, pe direcţia Radauti către Suceava. Când a ajuns in oraşul Milişăuţi, in zona Scolii cu clasele l-VII, a observat ca un autoturism de culoare închisa, având nr. de înmatriculare străin, a depăşit-o, încălcând marcajul longitudinal continuu. Imediat numita C.A. a observat o maşina de politie care avea in funcţiune semnalele luminoase si acustice plecând in urmărirea autoturismului care a efectuat depăşirea neregulamentara. La scurt timp, in zona caii ferate din oraşul Milişăuţi, susnumita a fost oprita de către un echipaj de politie, ocazie cu care o observat ca era oprit si autoturismul care efectuase depăşirea neregulamentar, respectiv un auto marca Audi, cu nr. de înmatriculare  -----. Martorul a semnat procesul verbal de constatare a contravenţiei seria - nr. -/16.032012 prin care numitul A.L. a fost sancţionat contravenţional si i s-a reţinut permisul de conducere.

S-a apreciat de către procuror că, în drept, fapta săvârşită de  A.L., constând în aceea că la data de 16.03.2012, ora 18:15, a condus auto marca Audi, culoare albastru, cu nr. de înmatriculare  ------, care circula pe DN 2 H, pe direcţia Radauti către Suceava, pe raza oraşului Milişăuţi, având dreptul de a conduce suspendat în perioada ------- ca urmare a săvârşirii unei contravenţii la regimul rutier, fiind oprit pentru control în trafic, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având dreptul de conducere suspendat, prev şi ped de art. 86 alin 2 din OUG 195/2002 rep.

Cu privire la persoana şi conduita inculpatului, s-a arătat în actul de sesizare că A.L. prezintă antecedente penale pentru care a fost sancţionat administrativ. Prin rechizitoriul --------- a mai fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi pentru o faptă identică (dosar ------). Acesta a avut o atitudine nesinceră, invocând în apărarea sa împrejurări nereale menite să-i înlăture răspunderea penală. A fost cercetat în stare de libertate.

Sub aspect probator, s-a arătat că fapta se dovedeşte cu  proces verbal de constatare efectuare acte premergătoare (fila nr. 6); Proces verbal de sesizare din oficiu ( fila nr. 7); Proces verbal de constatare a infracţiunii, fila nr. 8; Comunicare nr. -------- emisa de I.P.J. Suceava - Serviciul Rutier - fila 9; Declaraţiile învinuitului A.L. - filele 16-27; Declaraţia martorului C.A. - filele 31 ; Copie pvcc seria - nr. --------filele 13; adresa nr. ---------filele 10-12;

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 11 octombrie 2013, iar prin încheierea din data de 6 februarie 2014, conform art. 6 din Legea nr. 255/2013 cauza a fost trimisă pentru parcurgerea procedurii în camera preliminară.

După încheierea procedurii în cameră preliminară prin încheierea din data de 4 aprilie 2014, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, legalitatea probelor şi actelor de urmărire penală, s-a dispus începerea judecăţii.

Analizând probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi parţial readministrat în cursul judecăţii instanţa reţine următoarele:

La data de 16.03.2012, ora 18:15, lucrători de poliţie din cadrul Politiei oraşului Milişăuţi, pe DN 2H din Milişăuţi, la km 6+300 au observat ca autoturismul marca Audi, culoare albastru, cu nr. de înmatriculare  -----, care circula pe DN 2 H, pe direcţia Radauti către Suceava, a efectuat o depăşire neregulamentara a autoturismului cu nr. de înmatriculare ------, încălcând marcajul longitudinal continuu. Echipajul de politie a procedat la urmărirea si oprirea in trafic a autoturismului cu nr. de înmatriculare  -----, la volanul căruia s-a constatat că se afla învinuitul A.L. din municipiul Radauti. După ce s-au legitimat si au arătat scopul opririi, lucrătorii de poliţie au procedat la sancţionarea susnumitului, conform art. 100 alin. 3 lit. E din O.U.G. 195/2002 R, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria - nr. ------- (fila nr. 13). Totodată învinuitului A.L. i s-a reţinut permisul de conducere seria LT ---------E emis de autorităţile italiene si i s-a eliberat dovada înlocuitoare valabila 15 zile (fila 33). Învinuitul A.L. nu a avut de făcut obiecţiuni si a semnat procesul-verbal de contravenţie si dovada de reţinere a permisului de conducere.

Ulterior, la implementarea în baza de date a procesului verbal respectiv, a reieşit că învinuitul avea dreptul de a conduce suspendat la data săvârşirii contravenţiei susmenţionate, acelaşi aspect rezultând şi din adresa nr. -/17.04.2012 ( fila 9, dosar de urmărire penală).

Faţă de declaraţiile inculpatului A.L. şi ale martorului C.A. ( filele 17-21; 31, dosar de urmărire penală, respectiv 102, dosar ---.---) rezultă că este de necontestat faptul că la data de 16 martie 2012 inculpatul A.L. a condus pe drumurile publice un autovehicul, împrejurare ce prezintă relevanţă sub aspect penal doar în condiţiile în care, anterior acestei date, inculpatului i s-a suspendat exercitarea dreptului de a conduce, i s-a adus la cunoştinţă acest aspect şi cu toate acestea, inculpatul a ignorat prohibiţia impusă.

Instanţa reţine că potrivit adresei nr. --------, la data de 11.01.2011 inculpatului i-a fost reţinut permisul de conducere nr. -, eliberat de autorităţile italiene, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru nerespectarea disp. art. 100 alin. 3 lit. f din OUG 195/2002, pe durata a 60 de zile, în condiţiile art. 103 alin. 2 din OUG 195/2002.

În baza certificatului de grefă emis de Judecătoria Suceava în dosarul nr. ---------, la data de 3 mai 2011 permisul de conducere i-a fost restituit inculpatului pe bază de dovadă ( fila 56, dosar -/285/2013), iar la data de 10.10.2011 Judecătoria Suceava a respins plângerea contravenţională formulată de A.L.. Acesta, potrivit art. 118 alin. 4 din OUG 195/2002, în termen de 15 zile, era obligat să se prezinte la Serviciul Rutier Suceava pentru a preda permisul.

Întrucât inculpatul nu s-a prezentat pentru a preda permisul aşa cum i s-a adus la cunoştinţă prin adresa din data de 3 mai 2011, s-a dispus majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendarea, în total 90 de zile, durata de suspendare începând cu data de 28 ianuarie 2012.

Potrivit adresei nr. -/23.01.2012 şi procesului verbal din 25 ianuarie 2012, inculpatului A.L. i s-a comunicat faptul că i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile ( filele 54-55, dosar -/285/2013).

Cu privire la cerinţa comunicării suspendării exercitării dreptului de a conduce, inculpatul A.L. a susţinut atât în cursul urmăririi penale cât şi al judecăţii că nu i-a fost comunicată hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce.

Deşi la dosarul cauzei există adresa nr. -/23.01.2012 prin care se susţine că este încunoştinţat inculpatul cu privire la suspendarea dreptului de a conduce, acest exemplar înaintat instanţei de Serviciul Rutier Suceava nu poartă menţiunea formulată de destinatar, în speţă A.L., că acesta a luat la cunoştinţă, i s-a comunicat un exemplar, aspecte însuşite prin semnătură. Or, martorul B.C., agent de poliţie însărcinat cu comunicarea a declarat că în mod uzual, pentru a exclude orice dubiu cu privire la comunicare, pe exemplarul care se restituie Serviciului Rutier persoana care a primit un exemplar face personal menţiunea că a primit un exemplar şi semnează, condiţie neîndeplinită în cauză.

Cu privire la acest aspect al comunicării, a fost audiat în calitate de martor agentul de poliţie B.C.,, iar din depoziţia acestuia nu a rezultat dincolo de orice îndoială că cel care a primit comunicarea şi a semnat procesul verbal ar fi inculpatul A.L.; agentul nu a exclus posibilitatea de a-i fi înmânat comunicarea numitului A.F., dacă acesta ar fi prezentat actul de identitate al inculpatului A.L.

Deopotrivă, instanţa constată că semnătura aplicată pe procesul verbal de comunicare este esenţial diferită de semnătura executată de inculpatul A.L. pe declaraţiile date în dosar.

Pe de altă parte, cu privire la acelaşi aspect al modalităţii de comunicare a suspendării exercitării dreptului de a conduce,  a fost audiat în calitate de martor A.F., persoană care nu se află în relaţii de rudenie cu inculpatul, şi care a declarat că de primirea respectivei comunicări a semnat personal procesul verbal. A mai precizat martorul A.F. că la data comunicării lucra împreună cu alţi doi colegi la locuinţa inculpatului A.L. şi pentru că a auzit că a fost strigat „-----”, a crezut că el este cel strigat, a semnat procesul verbal, iar ulterior a constatat că în comunicare era vorba de A.L.. A mai menţionat martorul că i-a adus la cunoştinţă inculpatului A.L. că i s-a făcut o comunicare, însă nu i-a înmânat documentele comunicare, acestea au rămas într-un vehicul folosit de mai multe persoane şi nu au mai fost găsite.

Instanţa reţine că potrivit art.115 alin. 2 din OUG 195/2002, republicată, hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura.

În aceste condiţii, faţă de situaţia conturată de probe cu privire la comunicare din care rezultă că inculpatului nu i s-a adus la cunoştinţă în mod real că i s-a suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, precum şi consecinţele pe care le poate suporta dacă va conduce un autovehicul pe drumurile publice, împrejurare favorabilă acestuia, instanţa apreciază că fapta nu a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege pentru existenţa infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Instanţa apreciază că procedura comunicării hotărârii de suspendare nu poate fi înlocuită şi nu se poate aprecia că este efectuată prin alte modalităţi.  Aşadar, faţă de cele expuse în precedent, întrucât probele administrate în prezentul dosar întăresc prezumţia de nevinovăţie ce operează potrivit legii în favoarea inculpatului şi nu a rezultat dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul, cu intenţie, a condus pe drumurile publice un autovehicul având exercitarea  dreptului de a conduce suspendată, instanţa urmează a dispune achitarea acestuia sub aspectul faptei imputate.