Săvârşirea infracţiunii de furt calificat

Hotărâre 211 din 05.10.2015


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă (…) nr. (…/…) a fost trimis în judecată inculpatul (…), pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev.de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. g şi alin. 3 lit. a cod penal.

Cauza a fost înregistrată la această instanţă sub nr. (…/…)

S-a reţinut prin rechizitoriu că în dimineaţa zilei de (…), în jurul orelor (…), inculpatul (…) a fost depistat de jandarmii operativi din cadrul (…), în timp ce sustrăgea cu ajutorul unei pompe electrice, produs petrolier, de la sonda nr. (…) aparţinând (…), pe care îl depozita în butoaie, asupra acestuia fiind identificate patru butoaie din care trei butoaie pline cu produs petrolier, respectiv cantitatea de (…) litri.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri si  a fost audiat inculpatul.

Analizând materialul  probator administrat în cauză instanţa reţine faptul că la data de (…) in jurul orelor (…), inculpatul (…) a fost depistat de jandarmii operativi din cadrul (...) în timp ce sustrăgea, cu ajutorul unei pompe electrice, produs petrolier de la sona nr.(…) aparţinând (…), produs pe care îl depozita în butoaie. Au fost identificate patru butoaie, din care trei erau pline cu produs petrolier în cantitate de (…) litri.

Din coroborarea probelor instanţa reţine existenţa vinovăţiei inculpatului în săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.şi ped.de art.208 al.1-art.209 al.1 lit.g şi al.3 lit.a vechiul cod penal, text de lege enunţat în şedinţă publică şi în baza căruia inculpatul va fi condamnat. Instanţa va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinută în sacrina inculpatului din infracţiunea prev.şi ped.de art.208 al.1-209 al.1 lit.g şi al.3 lit.a vechiul cod penal în infracţiunea prev.şi ped.de art.228 al.1-229 al.3 lit.a noul cod penal cu aplic.art.5 noul cod penal întrucât legea penală mai favorabilă este cea prevăzută de vehicul cod penal.

 La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere prevederile art.396 al.10 C.pr.pen. şi pentru fapta săvârşită instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii.

În temeiul art.71 al.1,2 vechiul cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b vechiul cod penal.

Având în vedere că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea efectivă a acestuia, instanţa, în temeiul art.81 vechiul cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei pe o durată compusă din cuantumul acesteia şi un interval de timp de 2 ani, care constituie termen de încercare conform  art.82 vechiul cod penal.

 Conform art.71 al.5 vechiul cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

 În temeiul art.359 vechiul cod de procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 vechiul cod penal, conform cărora, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 Instanţa va lua act că prejudiciul cauzat, în sumă de (…) a fost integral recuperat iar (…) nu se constituie parte civilă.

 În temeiul art.112 al.1 lit.b Cod penal instanţa va dispune confiscarea bunurilor folosite de inculpat la săvârşirea infracţiunii, menţionate în dovada seria (…)  nr.(…) şi predate la (…).

În temeiul art.274 al.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de (…) lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul (…)