Aer.228,229 C.p.

Sentinţă penală 29 din 19.02.2015


Dosar nr. 3162/183/2014 - art. 228, 229 C.P. -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI

JUDETUL DOLJ

Sentinta penala nr. 29/2015

Şedinţa publică de la 19 Februarie 2015

Instanţa constituită din

PREŞEDINTE - M. Ş.

Grefier E.B.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror V. C. A.de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe inculpatul F. F.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, din Noul Cod Penal, în final cu aplicarea art. 38 Noul Cod Penal, pe partea civilă M. S. şi persoanele vătămate D. L., J. M., P. F. şi C. C.

Dezbaterile orale au avut loc în şedinţa publică din data de 11 februarie 2015 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de astăzi.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti nr. ./P/2… din 15….. s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului F. F., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, din Noul Cod Penal, în final cu aplicarea art. 38 Noul Cod Penal.

În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că în perioada februarie – octombrie 2012, singur sau împreună cu alte persoane, au săvârşit mai multe infracţiuni de furt pe raza comunei Izvoare.

Din probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale, procurorul a stabilit următoarea stare de fapt:

În noaptea de 26/27….., inculpatul F.F. împreună cu numitul U. F. s-au deplasat la locuinţa persoanei vătămate D. L. din comuna Izvoare cu scopul de a sustrage păsări, întrucât cunoşteau faptul că persoana vătămată locuia într-un alt imobil din satul D. T. Din coteţul păsărilor, cei doi au sustras două găini, pe care le-au transportat la locuinţa inculpatului F. F.. Persoana vătămată D. L. s-a constituit parte civilă cu suma de 230 lei. Pe parcursul cercetărilor inculpatul F. F. nu a recunoscut fapta, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere declaraţia persoanei vătămate coroborată cu declaraţia numitului U. F..

În data de 21…., organele de poliţie au fost sesizate de către numita M. M. cu privire la faptul că din locuinţa fiicei sale, M. S., din com. I au fost sustrase mai multe bunuri.

Cu ocazia cercetării la faţa locului, organele de poliţie au constatat că uşa de la holul locuinţei avea belciugul de la lacăt scos din tocul uşii, celelalte uşi prezentau semne de forţare, iar din curte fuseseră sustrase mai multe bunuri (drujbe, compresor, ferestraie mecanice, DVD-uri, maşină de tuns iarba şi mai multe biciclete), bunuri despre care persoana vătămată a precizat că le lăsase în locuinţă la plecarea în Italia. Din cercetările efectuate în cauză  a rezultat că într-o noapte de la sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie, inculpatul F. F., însoţit de suspectul M. E., s-a deplasat la locuinţa persoanei vătămate M. S. şi cu ajutorul unor chei potrivite au pătruns în interior de unde au sustras două biciclete. Una dintre biciclete a fost vândută ulterior de către inculpatul F:F cumpărătorului de bună credinţă Ş.L. cu suma de 140 lei.

Ulterior, tot într-o noapte din luna aprilie 2012, cei doi s-au deplasat din nou la locuinţa persoanei vătămate M. S. cu scopul de a sustrage alte bunuri. Cu ocazia audierii sale, suspectul M. E. a precizat că în momentul în care au ajuns la locuinţa persoanei vătămate au surprins două persoane, pe care ulterior le-au recunoscut ca fiind numiţii L. P. şi F. M. N., care aveau asupra lor două genţi pline cu mai multe bunuri sustrase de la persoana vătămată. După ce au fost abandonate de autori, cele două genţi au fost luate de inculpatul F. F. şi transportate la locuinţa sa.

Deşi inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor, fără a propune probe în apărare, din materialul probator administrat în cauză (declaraţia persoanei vătămate M. S., proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţia martorului Ş.L. şi a suspectului M. E.), s-a dovedit că acesta este autorul faptelor de furt în dauna persoanei vătămate M. S.. Persoana vătămată M. S. s-a constituit parte civilă cu suma de 10000 lei.

Într-o noapte din luna mai 2012, inculpatul F. F. a sustras de la persoana vătămată J M. o butelie de aragaz, pe care ulterior a vândut-o numitei A. M. cu suma de 100 lei, fără să-i spună că este sustrasă. Ulterior, la căteva zile după săvârşirea faptei, inculpatul a restituit persoanei vătămate J. M. o altă butelie în locul celei sustrase. Pe parcursul cercetărilor inculpatul F. F. nu a recunoscut fapta, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere declaraţia persoanei vătămate coroborată cu declaraţia martorului şi procesul verbal de prezentare pentru recunoaştere. 

În data de 04…., Postul de Poliţie I. a fost sesizat de către persoana vătămată P F. cu privire la faptul că în noaptea de 02/03….. i-a fost sustrasă din domiciliu o butelie pentru aragaz de către inculpatul F. F., care ulterior a vândut butelia numitei B. G. pentru suma de 50 lei. Ulterior, pe parcursul cercetărilor, butelia a fost restituită persoanei vătămate P. F., după ce aceasta o recunoscuse ca fiind cea sustrasă.

Pe parcursul cercetărilor inculpatul F.F. nu a recunoscut fapta, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere materialul probator administrat în cauză.

La data de 29……, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie . au fost sesizat de către persoana vătămată C. C. cu privire la faptul că în perioada 16-29….. i-au fost sustrase din domiciliu mai multe bunuri (10 litri de vişinată, 7 litri benzină şi 4 pachete de gresie), fiindu-i cauzat un prejudiciu de 350 lei. Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că autorii faptei sunt inculpatul F. F. şi suspectul M.E., care după ce au sustras bunurile, au vândut gresia cumpărătorului de bună-credinţă G. G.. Ulterior, bunurile sustrase au fost restituite persoanei vătămate C. C., care a precizat că nu se mai constituie parte civilă în procesul penal.

Cu ocazia audierii sale, inculpatul F. F. nu a recunoscut săvârşirea faptei, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere declaraţia persoanei vătămate coroborată cu declaraţia martorului G. G., declaraţia suspectului M. E. şi procesul verbal de predare – primire bunuri.

Situaţia expusă în actul de sesizare este susţinută de următoarele mijloace de probă: plângeri persoane vătămate, procese-verbale de consemnare a plângerilor, proces-verbal suspect/inculpat, declaraţii făptuitor/suspect/inculpat, declaraţii martori, fişe cazier, precum şi celelalte probe existente la dosar.

Persoana vătămată D. L. a arătat, în cursul judecăţii, că înţelege să nu se mai constituie parte civilă cu suma de 230 lei. 

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În noaptea de 26/27…., inculpatul F. F. împreună cu martorul U. .F s-au deplasat la locuinţa persoanei vătămate D. L. din comuna I.cu scopul de a sustrage păsări, întrucât cunoşteau faptul că persoana vătămată locuia într-un alt imobil din satul D. T. Din coteţul păsărilor, cei doi au sustras două găini, pe care le-au transportat la locuinţa inculpatului F. F.. Persoana vătămată D. L. s-a constituit parte civilă cu suma de 230 lei, dar în cursul judecăţii a arătat că nu doreşte să se mai constituie parte civilă.

Din declaraţia persoanei vătămate rezultă faptul că aceasta locuia efectiv în locuinţă şi nu locuia într-un alt imobil din satul D. T. Pe parcursul cercetărilor inculpatul F.F. nu a recunoscut fapta, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere declaraţia persoanei vătămate, coroborată cu declaraţia martorului U. F. (filele 77-79), persoană care a participat efectiv la comiterea infracţiunii.

În drept, fapta inculpatului, care în noaptea de 26/2..….., a sustras două găini din locuinţa persoanei vătămate D. L., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969 şi de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969.

În data de 21…., organele de poliţie au fost sesizate de către numita M.M. cu privire la faptul că din locuinţa fiicei sale, M. S., din com. I., au fost sustrase mai multe bunuri.

Cu ocazia cercetării la faţa locului, organele de poliţie au constatat că uşa de la holul locuinţei avea belciugul de la lacăt scos din tocul uşii, celelalte uşi prezentau semne de forţare, iar din curte fuseseră sustrase mai multe bunuri (drujbe, compresor, ferestraie mecanice, DVD-uri, maşină de tuns iarba şi mai multe biciclete), bunuri despre care persoana vătămată a precizat că le lăsase în locuinţă la plecarea în Italia. Din cercetările efectuate în cauză  a rezultat că într-o noapte de la sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie, inculpatul F.F., însoţit de martorul M. E., s-au deplasat la locuinţa persoanei vătămate M. S. şi, cu ajutorul unor chei potrivite au pătruns în interior de unde au sustras două biciclete. Una dintre biciclete a fost vândută ulterior de către inculpatul F. F. cumpărătorului de bună credinţă Ş. L.cu suma de 140 lei.

Ulterior, tot într-o noapte din luna aprilie 2…, cei doi s-au deplasat din nou la locuinţa persoanei vătămate M. .S cu scopul de a sustrage alte bunuri. În momentul în care au ajuns la locuinţa persoanei vătămate au surprins două persoane, pe care ulterior le-au recunoscut ca fiind numiţii L. P. şi F. M. N., care aveau asupra lor două genţi pline cu mai multe bunuri sustrase de la persoana vătămată. După ce au fost abandonate de autori, cele două genţi au fost luate de inculpatul F. F. şi transportate la locuinţa sa.

Deşi inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor, din materialul probator administrat în cauză (declaraţia persoanei vătămate M. S., proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţia martorului Ş. L. şi a martorului M. E.), s-a dovedit că acesta este autorul faptelor de furt în dauna persoanei vătămate M. S.. Persoana vătămată M.S. s-a constituit parte civilă cu suma de 10000 lei.

Instanţa reţine că partea civilă nu locuia efectiv în locuinţă, fiind plecată în Italia, neputând fi reţinută şi infracţiunea de violare de domiciliu în sarcina inculpatului. Instanţa constată că inculpatul a comis într-o perioadă scurtă de timp, aproximativ o lună, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în dauna aceleiaşi persoane vătămate, două acţiuni care realizează, fiecare în parte, conţinutul infracţiunii de furt calificat, devenind aplicabile dispoziţiile art. 41 Cod Penal din 1969, privind forma continuată.

În drept, fapta inculpatului, care în perioada martie – aprilie 2012, a sustras mai multe bunuri din locuinţa părţii civile M.S., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 Cod Penal din 1969, privind forma continuată.

Într-o noapte din luna mai 2…, inculpatul F. F. a sustras de la persoana vătămată J. M. o butelie de aragaz, pe care ulterior a vândut-o numitei A. M. cu suma de 100 lei, fără să-i spună că este sustrasă. Ulterior, la câteva zile după săvârşirea faptei, inculpatul a restituit persoanei vătămate J. M. o altă butelie în locul celei sustrase. Pe parcursul cercetărilor inculpatul F. F. nu a recunoscut fapta, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere declaraţia persoanei vătămate coroborate cu declaraţia martorului A..M. şi procesul verbal de prezentare pentru recunoaştere.

În drept, fapta inculpatului, care într-o noapte din luna mai 2012, a sustras o butelie din locuinţa persoanei vătămate J. M., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. g şi i din Codul Penal de la 1969 şi de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969. 

În data de 04….., P.de P. I. a fost sesizat de către persoana vătămată P. F. cu privire la faptul că în noaptea de 02/03….. i-a fost sustrasă din domiciliu o butelie pentru aragaz de către inculpatul F. F., care ulterior a vândut butelia numitei B.G.pentru suma de 50 lei. Ulterior, pe parcursul cercetărilor, butelia a fost restituită persoanei vătămate P.F., după ce aceasta o recunoscuse ca fiind cea sustrasă.

Pe parcursul cercetărilor inculpatul F. F. nu a recunoscut fapta, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere materialul probator administrat în cauză(declaraţie martor T. F., declaraţie B. G.).

În drept, fapta inculpatului, care într-o noapte din luna mai 2012, a sustras o butelie din locuinţa persoanei vătămate P. F., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. g şi i din Codul Penal de la 1969 şi de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969.

La data de 29….., organele de poliţie din cadrul P. de P. I. au fost sesizat de către persoana vătămată C. C. cu privire la faptul că în perioada 16-29…. i-au fost sustrase din domiciliu mai multe bunuri (10 litri de vişinată, 7 litri benzină şi 4 pachete de gresie), fiindu-i cauzat un prejudiciu de 350 lei. Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că autorii faptei sunt inculpatul F. F. şi martorul M. E., care după ce au sustras bunurile, au vândut gresia cumpărătorului de bună-credinţă G. G.. Ulterior, bunurile sustrase au fost restituite persoanei vătămate C..C care a precizat că nu se mai constituie parte civilă în procesul penal. Instanţa reţine că persoana vătămată nu locuia efectiv în locuinţă, locuind în mun. C, neputând fi reţinută şi infracţiunea de violare de domiciliu în sarcina inculpatului.

Cu ocazia audierii sale, inculpatul F. F. nu a recunoscut săvârşirea faptei, apărare care nu poate fi luată în considerare, având în vedere declaraţia persoanei vătămate coroborată cu declaraţia martorului G.G., declaraţia martorului M. E.şi procesul verbal de predare – primire bunuri.

În drept, fapta inculpatului, care într-o noapte din luna mai 2012, a sustras o butelie din locuinţa persoanei vătămate C.C., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, instanţa reţine faptul că inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă, astfel cum aceasta este prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 Noul Cod penal, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Analizând aplicarea acestor dispoziţii legale în cauză, instanţa reţine faptul că sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 raportat la art. 209 Cod penal din 1969 este închisoarea de la 3 ani la 15 ani, pentru infracţiunea de violare de domiciliu prevăzută de art. 192 Cod penal din 1969 este închisoarea de la 3 ani la 10 ani, iar pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 228 raportat la art. 229 din Noul Cod penal este închisoarea de la 2 la 7 ani. Faţă de aceste aspecte, instanţa constată faptul că limitele de pedeapsă prevăzută de lege pentru pedeapsa închisorii sunt mai scăzute în Noul Cod Penal.

Totuşi, având în vedere multitudinea de infracţiuni aflate în concurs, precum şi dispoziţiile art. 39 alin. 2 din Noul Cod penal, este evident că prin adunarea, la cea mai grea pedeapsă stabilită, a cotei de o treime din totalul pedepselor aplicate, s-ar ajunge la o pedeapsă mult mai mare pentru inculpat, astfel că legea mai favorabilă care va fi aplicată în cauză este Codul Penal din 1969. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal din 1969, respectiv dispoziţiile părţii generale ale acestui cod, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite şi de persoana inculpatului.

În concret, instanţa reţine faptul că inculpatul are antecedente penale, aflându-se în liberare condiţionată, având un rest de executat de 5 ani şi 24 de zile, iar pe parcursul procesului penal nu a recunoscut fapta săvârşită, neprezentându-se nici în faţa instanţei. Gradul de pericol social este unul destul de ridicat prin frecvenţa infracţiunilor de furt săvârşite, deşi valoarea bunurilor sustrase este redusă, fiind săvârşite în perioada de liberare condiţionată, arătând perseverenţa infracţională a inculpatului.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune în baza art. 386 Cod. Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, schimbarea încadrării juridice din din infracţiunile prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, toate prevăzute de Noul Cod Penal, în final cu aplicarea art. 38 Noul Cod Penal, în infracţiunile prevăzute de art. 192 alin. 2 şi art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 Cod Penal din 1969, art. 192 alin. 2 şi art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i, art. 192 alin. 2 şi art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i, art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, prevăzute de Codul Penal din 1969, fiecare cu aplicarea art. 37 lit. a Cod Penal din 1969, în final toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal din 1969, pentru inculpatul F. F.. 

De asemenea, în baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F. F., la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată D. L..

 În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F. F., la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată D.L..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F.F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 41 Cod Penal din 1969 şi cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de partea civilă M. S.

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F.F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată J.M..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F. F. la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată J. M.

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F. F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată P.F.

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F.F. la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată P. F..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, va condamna pe inculpatul F. F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată C. C.. 

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, va contopi pedepsele de 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 din Codul Penal din 1969, va revoca liberarea condiţionată a restului de pedeapsă rămas neexecutat, de 5 ani şi 24 de zile, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 9.. din 19…. a T. G., definitivă prin decizia penală nr. 8…. din 09…. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi va dispune contopirea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă, de 4 ani închisoare, cu restul de pedeapsă rămas neexecutat, de 5 ani şi 24 de zile, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 24 de zile, la care se va aplica un spor de 1 an, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 6 ani şi 24 de zile închisoare.

Va interzice inculpatului F.F. exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 litera a, teza 2, şi lit b din Codul Penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe întreaga durată prevăzută de art. 71.

Sub aspectul laturii civile instanţa reţine faptul că persoana vătămată M. S. s-a constituit parte civilă în mod legal, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, solicitând despăgubiri civile (daune materiale) pentru bunurile furate în cuantum de 1… lei.

Având în vedere probele administrate în cauză pentru dovedirea pretenţiilor civile, instanţa constată faptul că, prin infracţiunea săvârşită, inculpatul a creat un prejudiciu material părţilor civile, prin însuşirea mai multor bunuri ale acesteia.

Faţă de cuantumul daunelor materiale solicitate de partea civilă, instanţa constată, având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei, că acestea sunt întemeiate numai în măsura în care prejudiciul cauzat are legătură directă cu fapta săvârşită de inculpat, pentru a fi aplicabile în cauză dispoziţiile răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 1357 Cod civil. Astfel, din declaraţiile părţilor vătămate, procese verbale întocmite de organele de poliţie rezultă că părţii civile i-au fost sustrase următoarele: două drujbe, compresor, ferestraie mecanice, două cuptoare cu microunde, două DVD-uri, maşină de tuns iarba, haine de blană şi 11 biciclete), bunuri care nu erau noi, aşa cum afirmă şi partea civilă. Instanţa apreciază că suma de 5… lei reprezintă o despăgubire justă pentru prejudiciul suferit, iar în baza art. 25 Cod Procedură Penală, rap. la art. 397 Cod Procedură Penală şi art. 1357, 1382 Cod Civil, va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă M. S. şi va obliga pe inculpatul F. F. la plata sumei de 5…. lei către partea civilă, reprezentând daune materiale.

Va lua act că persoanele vătămate D. L.,J.M., P.F. şi C. C. nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 274 alin. 1 din Noul Cod de Procedură Penală, va fi obligat inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei cheltuieli din cursul urmăririi penale şi 200 lei cheltuieli din cursul judecăţii, iar onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 lei, din timpul camerei preliminare şi al judecăţii, va rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 386 Cod Pr. Penală schimbă încadrarea juridică din infracţiunile prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b, toate prevăzute de Noul Cod Penal, în final cu aplicarea art. 38 Noul Cod Penal, în infracţiunile prevăzute de art. 192 alin. 2 şi art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 Cod Penal din 1969, art. 192 alin. 2 şi art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i, art. 192 alin. 2 şi art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. g şi i, art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, prevăzute de Codul Penal din 1969, fiecare cu aplicarea art. 37 lit. a Cod Penal din 1969, în final toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal din 1969.

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F.F.,, la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată D. L..

 În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F. F., la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată D. L..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F. F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 41 Cod Penal din 1969 şi cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de partea civilă M. S..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F.F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată J. M..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F. F. la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată J. M.

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F. F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată P. F..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F.F. la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 2 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată P. F..

În baza art. 396 alin. 2 Cod Pr. Penală, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, condamnă pe inculpatul F. F. la 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, rap. la art. 209 alin 1 lit. lit. a, g şi i din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal de la 1969, săvârşită faţă de persoana vătămată C. C. 

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, contopeşte pedepsele de 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 din Codul Penal din 1969, revocă liberarea condiţionată a restului de pedeapsă rămas neexecutat, de 5 ani şi 24 de zile, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 9… din 19….. a T. G., definitivă prin decizia penală nr. 8… din 09….. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi dispune contopirea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă, de 4 ani închisoare, cu restul de pedeapsă rămas neexecutat, de 5 ani şi 24 de zile, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 24 de zile, la care se aplică un spor de 1 an, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 6 ani şi 24 de zile închisoare.

Interzice inculpatului F. F. exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 litera a, teza 2, şi lit b din Codul Penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe întreaga durată prevăzută de art. 71.

În baza art. 25 Cod Procedură Penală, rap. la art. 397 Cod Procedură Penală şi art. 1357, 1382 Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă M. S. şi obligă pe inculpatul F. F.la plata sumei de 5…. lei către partea civilă, reprezentând daune materiale.

Ia act că persoanele vătămate D. L., J. M., P.F. şi C. C. nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 274 alin. 1 Cod Pr. Penală obligă pe inculpat la 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 lei, din timpul camerei preliminare şi al judecăţii, rămâne în sarcina statului, fiind avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Sentinţă cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 februarie 2015.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta