Partaj judiciar

Sentinţă civilă 1705 din 07.06.2015


INSTAMTA

Prin cererea inregistrata la inXta cu nr. X/189 din 1.08.2014, reclamantul X X a chemat in judecata pe paratii X X, X M. X X (X) M. X, X M. X, X C. X X C. X, X X, X V. X, X V. X X V. X, X X, X Gh. X X X, X (X) S. X, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea privitoare la suprafata de 8 ha 7162 m.p. teren situata pe raza satului/com. X, jud. X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002, emis titularilor X X, X I. X (X) si X X (X);

- sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el este fiul defunctului X Xsi nepotul defunctului X X (bunicul patern al reclamantului), iar defunctii X X si X X (X) sunt fiii defunctului X X, respectiv sunt unchiul si matusa reclamantului. In conditiile Legii nr.18/1991, reclamantul si defunctii X X si X X (X) au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenul ce a fost proprietatea defunctului X X, fiind emis titlul de proprietate nr. X/3.12.2002, ai carui titulari sunt X X, X I. X (X) si X X (X). Mostenitorii titularului X X sunt paratii X M. X X M. X si X M. X. Mostenitorii defunctei Mahaila X sunt X C. X X C. X, in calitate de fiice, X X (sotia supravietuitoare a defunctului X C. X, fiul defunctei X X), X V. X, X V. X X V. X (fiii defunctului X C. X, fiul defunctei X X), X X (sotia supravietuitoare a defunctului X C. X, fiul defunctei X X), X Gh. X (fiul defunctului X C. X), X X (sotul supravietuitor al defunctei X C. X, fiica defunctei X X), X S. X (fiica defunctei X C. X).

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 979, 983, 989 din Codul de procedura civila.

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar, in copie, acte de stare civila; titlul de proprietate nr. X/3.12.2002; certificatul nr. X3.07.2014, emis de Biroul de Cadastru si publicitate Imobiliara X si a folosit proba cu interogatoriu si martori.

Reclamantul a timbrat actiunea cu 1.486 lei taxa judiciara de timbru (filele 4, 84 si 90, vol. I dosar).

Prin Incheierea pronuntata la data de 13.08.2014 in dosarul civ. nr. X/189/2014 al Judecatoriei X, a fost admisa in parte cererea prin care reclamantul X X a solicitat sa i se acorde ajutor public judiciar si s-a acordat reclamantului ajutor public judiciar constand in reducerea cu 50% a taxei judiciare de timbru stabilita de inXta la suma de 2.872 lei- incheierea de la fila 68, vol. I dosar inXta.

Paratul X M.X a formulat intampinare si cerere reconventionala. Prin intampinare, paratul a solicitat respingerea actiunii reclamantului. Paratul a aratat ca, bunicul sau, X X (decedat la data de 9.05.1948), a lasat averea sa prin testamentul intocmit in anul 1947, astfel: numitei X X i-a lasat 2 ha 75 ari teren; reclamantului X X i-a lasat 1 ha 77 ari teren; numitei X X (sotia lui X X) i-a lasat 2 ha teren; lui X X (tatal paratului X M.X) i-a lasat 5 ha 75 ari si ? din locul de casa. Diferenta de teren se explica prin aceea ca ceilalti frati fusesera inzestrati, in timp ce, la acea data, X X (tatal paratului) era minor. Suprafata de 2 ha 75 ari teren, primita de X X, a fost inscrisa in rolul acesteia, iar dupa aparitia Legii nr. 18/1991 aceasta suprafata de teren a fost inscrisa in titlul ei de proprietate. Suprafata de 1 ha 77 ari, primita de reclamantul X X a fost inscrisa in rolul mamei acestuia, X X, deoarece in acea perioada reclamantul era minor, iar tatal reclamantului, X X era decedat inca din anul 1940. Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991, acest teren sa fost inscris in titlul de proprietate emis titularei X X. Suprafata de 2 ha teren primita de X X a fost inscrisa in rolul acesteia. Suprafata de 5 ha 75 ari si ? din locul de casa primite de X X au fost inscrise in rolul mamei acestuia, X X, deoarece acesta era minor. Dupa decesul bunicului, X X (tatal paratului) si X X au ramas in aceeasi gospodarie, iar in anul 1977 X X a decedat. Paratul a sustinut ca reclamantul X X si X X nu aveau dreptul de a li se reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafata de 8 ha 7.162 m.p. teren, prin titlul de proprietate nr. X/3.12.2002, deoarece aceasta suprafata de teren reprezinta averea ramasa numitei X X si se compune din cele 5 ha 75 ari si ? din locul de casa ce i-au revenit lui X X (tatal paratului), precum si din suprafata de 2 ha teren, primita de X X prin testament. Insa X X este mama lui X X (tatal paratului), in timp ce ceilalti frati sunt rezultati din prima casatorie a lui X X cu X X. Astfel, nefiind fiii defunctei X X (ci ai defunctei X X), reclamantul X X si X X nu aveau dreptul la reconstituirea suprafetei de 8 ha 7.162 m.p. teren. Paratul a mai aratat ca incepand din anul 1948 si pana in anul 1962 (cand s-a finalizat cooperativizarea), rolul a fost pe numele defunctei X X, bunica paratului. Fata de aceasta situatie, paratul a aratat ca nu este de acord ca terenul sa fie impartit in 3 cote egale, ci terenul trebuie sa fie impartit numai intre el si surorile sale, terenul fiind zestrea mamei paratului.

Prin cererea reconventionala formulata (filele 126-127, vol. I dosar), paratul X M.X a solicitat ca, in contradictoriu cu reclamantul X I. X si cu paratiiX M. X X M. X, X X, X V. X, X V. X X V. X, X X, X Gh. X X X, X S. X, Comisia com. X, jud. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia com. X, jud. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna modificarea titlului de proprietate nr. X/3.12.2002, emis titularilor X X, X I. X (X) si X X (X), in sensul radierii din acest titlu a titularilor X X si X X.

Paratul-reclamant a aratat ca motivele cererii reconventionale sunt cele mentionate in intampinare.

In drept, paratul-reclamant a invocat prevederile art. 205, 209 din Legea nr. 19/1991; art. III din Legea nr. 169/1997.

Urmare a cererii reconventionale, in cauza au fost citati si paratii Comisia com. X, jud. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Reclamantul X X a formulat intampinare la cererea reconventionala (filele 158-159, vol. I dosar), prin care a recunoscut ca bunicul patern X X, l-a inzestrat cu teren agricol pe tatal lui, X V. X la casatoria cu mama lui, X X, fiind intocmit acestora rol agricol pentru terenul pe care il detineau inca din anul 1935. Mama reclamantului aprimit si ea teren de zestre la casatorie si impreuna au cumparat inca 1 ha teren arabil, astfel ca parintii reclamantului detineau suprafata totala de 5,70 ha teren. Deoarece tatal reclamantului a decedat in anul 1940, titular de rol a devenit mama reclamantului, X X, care figura in perioada 1948-1951 cu suprafata de 5,70 ha. Din aceasta suprafata de teren, mamei reclamantului i s-a reconstituit suprafata de 5,1476 ha teren, prin aplicarea unui coeficient de reducere. In aceasta suprafata nu este inclusa si suprafata de teren ce i-a fost lasata prin testament de catre bunicul sau patern, X X, asa cum sustine paratul-reclamant. La momentul cand bunicul a intocmit testamentul, mama reclamantului figura deja in registrul agricol cu suprafata de 5,70 ha teren. La data intocmirii testamentului, bunicul patern X X mai avea in proprietate suprafata de 15,90 ha teren, suprafata pe care a testat-o sotiei lui, X, fiului sau, X, fiicelor lui, X X si X X si reclamantului, in calitate de nepot. Dupa decesul lui X X, in anul 1948, titular de rol pentru terenul care a fost proprietatea acestuia si pe care l-a testat, asa cum s-a aratat mai sus, a devenit X X, sotia supravietuitoare. X X nu a primit ca zestre teren agricol, parintii sai fiind lipsiti de posibilitati, ci numai 10 ari teren siliste, aspect ce rezulta din rolul acesteia din anii 1948-1951. Sustinerea paratului-reclamant conform careia terenul ce a fost testat in folosul reclamantului ar fi fost inscris in rolul mamei reclamantului, nu este reala, deoarece, la momentul intocmirii testamentului, mama reclamantului figura deja in rol cu suprafata de 5,70 ha teren. Daca sustinerea paratului-reclamant ar fi reala, ar fi trebuit ca mama reclamantului sa figureze in rol cu suprafata de 7,47 ha teren (5,70 ha + 1,77 ha, testata in folosul reclamantului de catre bunicul sau). Prin testament, bunicul reclamantului a lasat mai mult teren lui X X, deoarece tatal reclamantului fusese deja inzestrat la momentul casatoriei lui. Reclamantul a mai aratat ca in rolul bunicului sau a existat si teren care a fost zestrea bunicii reclamantului, X X, prima sotie a lui X X. Desi de la bunicul X X a ramassuprafata de 15,90 ha teren, in baza Legii nr.18/1991 nu se putea reconstitui decat suprafata de maximum 10 ha teren. La aceasta suprafata s-a aplicat cota de reducere, astfel ca s-a reconstituit numai suprafata de 8 ha 7.162 m.p. teren. Pentru considerentele aratate, reclamantul a solicitat respingerea cererii reconventionale.

In sustinerea intampinarii, reclamantul a depus la dosar, in copie, titlul de proprietate nr. X/X/17.09.2002, emis titularei XI. X (fila 162, vol. I) si testamentul inscris cu nr. X/24.12.1948 in registrul de transcriptiuni la grefa Tribunalului X (filele 208-209, vol. I).

Paratul-reclamant X M.X a folosit proba cu inscrisuri, interogatoriu, martori, expertiza tehnica judiciara topografica.

Printr-un inscris depus la fila 170, vol. I dosar, parata X N. X a aratat ca ea nu are pretentii la terenul ce face obiectul judecatii.

Printr-un inscris depus la dosar, parata X X a aratat ca ea utilizeaza o suprafata de 0,78 ha teren din totalul suprafetei de 8 ha 7162 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 si a precizat ca este de acord cu cererea de iesire din indiviziune privitoare la suprafata de teren aratata.

Parata X X a depus la dosar, in copie, acte de stare civila si titlurile de proprietate nr. X/X/3.12.2002 si nr. X/47364/19.12.1995.

La solicitarea inXtei, cu adresa nr. 5649/18.11.2014 Comisia com. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat documentatia in baza careia a fost intocmit titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 (filele 223-227 si 240-245, vol. I dosar).

La termenul de judecata din 07.07.2015, avocatul reclamantului X X a ridicat exceptia prescriptiei dreptului material cu privire la cererea reconventionala in modificarea titlului de proprietate nr. X/3.12.2002.

Urmare a ridicarii exceptiei prescriptiei dreptului material cu privire la cererea reconventionala in modificarea titlului de proprietate nr. X/3.12.2002, la acelasi termen de judecata din 07.07.2015 instamta a pus in discutie calificarea cererii reconventionale, in sensul daca cererea reconventionala priveste modificarea titlului de proprietate sau constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. X/3.12.2002.

In conditiile aratate, avocatul paratului-reclamant X M.X a precizat ca, din chiar motivele invocate in cererea reconventionala, rezulta ca prin cererea reconventionala a solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. X/3.12.2002, si nu modificarea titlului de proprietate.

Cu privire la cererea reconventionala, se retine ca aceasta cerere a fost intemeiata pe prevederile art. III din Legea nr. 169/1997, situatie in care instamta va califica cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant X M.X ca fiind o cerere in constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. X/3.12.2002.

Tot la termenul de judecata din 07.07.2015, apreciind ca cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant X M.X este in stare de judecata si ca de modul de solutionare a acesteia depinde solutionarea cererii principale privind iesirea din indiviziunea asupra suprafetei de teren inscrise in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002,in temeiul art. 210 din Codul de procedura civila instamta a dispus disjungerea cererii reconventionale de cererea principala.

In urma disjungerii, cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant X M.X face obiectul dosarului civ. nr. X/189/2014, iar cererea principala pentru iesire din indiviziune formulata de reclamantul X X va fi inregistrata si judecata separat.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului material in modificarea titlului de proprietate nr. X/3.12.2002, urmare a precizarii cererii reconventionale ca fiind o cerere in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate, devin aplicabile prevederile art. 2 din Decretul nr. 167/1958, privitor la prescriptia extinctiva, potrivit carora „Nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricind, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie”.

Rezulta ca nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, situatie in care exceptia prescriptiei dreptului material cu privire la cererea reconventionala in modificarea titlului de proprietate nr. X/3.12.2002, ridicata de avocatul reclamantului X I. X, va fi respinsa ca neintemeiata.

Cu privire la fondul cererii reconventionale, asa cum a fost precizata, in constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. X/3.12.2002, formulata de paratul-reclamant X M. X din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

X X a avut incheiate doua casatorii; prima casatorie a lui X X a fost incheiata cu X X (X) si din aceasta prima casatorie au rezultat, ca fii, X V. Xsi X X (X). Cea de-a doua casatorie a lui X X a fost incheiata cu X X si din aceasta casatorie a rezultat X X. X X a mai avut ca fiica si pe X X.

Prin testamentul olograf intocmit la data de 22.05.1947, inscris cu nr. X/24.12.1948 in registrul de transcriptiuni la grefa Tribunalului X (filele 208-209, vol. I), X X a dispus ca, dupa decesul sau, averea sa sa revina sotiei lui si fiilor sai, astfel:

- fiicei sale X X, 1 ha teren arabil;

- fiicei sale X C. X, suprafetele 1 ha teren arabil, de 75 ari teren arabil si de 1 ha teren arabil;

- nepotului sau minor X X, suprafetele de 1 ha teren arabil, jumatate hectar teren arabil, 18 ari teren arabil si vie, 9 ari siliste imprejmuita pe care se afla o casa cu o camera si sala;

- sotiei sale X X, 1 ha teren arabil, 1 ha teren arabil;

- fiului sau minor X X: lotul de improprietarire de la „Danul”, cu suprafata de 3 ha; un hectar loc arabil cumparat de la X D. X; un hectar 25 ari loc arabil cumparat de la X X; 15 ari fosta vie teraza de la „X”; 7 ari loc arabil de la punctul „Camparie”; jumatate din locul de casa 1 ha teren arabil; 1 ha 25 ari teren arabil; 15 ari vie; 7 ari teren arabil; jumatate din locul de casa de la satu nou; 23 ari 27 c.a. loc de casa imprejmuit cu pomi fructiferi, pe care se afla o casa cu 2 camere, chiler si atenase.

Testatorul X X a decedat la data de 9.05.1948.

X X (a doua sotie lui X X) a decedat la data de 5.04.1977.

X V. X(fiul lui X X si X X) a decedat la data de 13.06.1940.

X V. Xa fost casatorit cu X X si mostenitorul acestuia este reclamantul X I. X.

X X (X) a decedat la data de 18.07.1998, iar mostenitorii acesteia sunt X C. X X (fosta X) C. X, X C. X, X C. X si X C. X.

X C. X (fiul defunctei X X) a decedat la data de 6.12.1998 si mostenitorii acestuia sunt X X, sotie supravietuitoare, X (fosta X) V. X, X V. Xsi X V. X, in calitate de fii.

X C. X (fiul defunctei X X) a decedat la data de 3.04.2005 si mostenitorii acestuia sunt X X, sotie supravietuitoare, X Gh. X in calitate de fiu.

X C. X (fiica defunctei X X) a decedat la data de 21.04.2014 si mostenitorii acesteia sunt X X, sot supravietuitor si X (fosta X) S. X, in calitate de fiica.

X V. X (fiul lui X X si X X) a decedat la data de 2.01.2012, iar mostenitorii acestuia sunt X M. X X (fosta X) M. X si X (fosta X) M. X.

Potrivit registrului agricol din perioada 1959-1960, X X a avut in proprietate suprafata totala de 5,12 ha teren, situata pe raza com. X, jud. X (fila 50, vol. II dosar).

Prin cererea inregistrata cu nr. 1035/7.03.1991 la Primaria com. X, jud. X, X X (sotul defunctei X X) a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 5,12 ha teren cu care el s-a inscris la C.A.P. X (fila 47, vol. II dosar).

Urmare a cererii mentionate, prin titlul de proprietate nr. X/47364/19.12.1995 (fila 20, vol. II), s-a reconstituit titularului X X dreptul de proprietate pentru suprafata de 4 ha 8.642 m.p. teren, situata pe raza satului/com. X, jud. X, din care:

- 1 ha 9.000 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 49, parcela 811A/27, din pct. „Vacasana”;

- 1 ha 6.400 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 1, parcela 12A/40, din pct. „Valea lui Dobre”;

- 9.500 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 3, parcela 33A/15, din pct. „Dancu”;

- 2.000 m.p. teren extravilan vii, din tarlaua 35, parcela 678/7 din pct. „Ripa lui Pirvu”;

- 1.742 m.p. teren intravilan curti-constructii si arabil din tarlaua 67, parcelele 1996, 1997.

Potrivit registrului agricol din perioadele 1956-1958 si 1959-1960, X I. X a avut in proprietate suprafata totala de 5,48 ha teren, situata pe raza com. X, jud. X (filele 44-46, vol. II dosar).

In conditiile Legii nr. 18/1991, prin cererea inregistrata cu nr. 376/28.02.1991 la Primaria com. X, jud. X, X I. X a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 5,36 ha teren pe care ea avut-o in proprietate anterior infiintarii C.A.P (fila 43, vol. II dosar).

Urmare a cererii sus mentionate, prin titlul de proprietate nr. X/X/17.09.2002 (fila 266, vol. I) s-a reconstituit titularei X I. X (mama reclamantului X X) dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha 1.476 m.p. teren situata pe raza satului/com. X, jud. X, din care:

- 9.500 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 51/1, parcela 6, din pct. „Vacasana Groza”;

- 3.560 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 10, parcela 11, din pct. „Ses Plopi”;

- 4.800 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 5, parcela 10, din pct. „Ripanu”;

- 1.800 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 25, parcela 28, din pct. „Cohal”;

- 1 ha teren arabil extravilan, din tarlaua 53/3, parcela 27, din pct. „Par Botezatu”;

- 1 ha teren arabil extravilan, din tarlaua 53/3, parcela 32, din pct. „Par Botezatu”;

- 9.500 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 53/3, parcela 39, din pct. „Par Botezatu”;

- 1.400 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 43, parcela 561, din pct. „Lunca”;

- 916 m.p. teren intravilan curti-constructii si arabil, din tarlaua 74, parcelele 2386, 2387.

Prin titlul de proprietate nr. X/X/3.12.2002 (fila 19, vol. II), s-a reconstituit titularului X X dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha 2.300 m.p. teren situata pe raza satului/com. X, jud. X, din care:

- 4750 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 24/6, parcela 2, din pct. „Movila”;

- 9.500 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 24/6, parcela 43, din pct. „Movila”;

- 4.700 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 52, parcela 54, din pct. „Vacasana”;

- 1.432 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 36, parcela 15, din pct. „Caram…” VEZI AICI

- 1918 m.p. teren intravilan curti-constructii si arabil, din tarlaua 71, parcelele 2268, 2269.

In conditiile Legii nr.18/1991, prin cererea inregistrata cu nr. 1836/18.03.1991 la Primaria com. X, jud. X (filele 223-224, vol. I dosar), X X, X X si X I. X au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile ce au fost proprietatea parintilor lor, defunctii X X si X X. In dovedirea cererii, a fost depus, in copie, testamentul inscris cu nr. X/24.12.1948 in registrul de transcriptiuni la grefa Tribunalului X

Urmare a cererii sus mentionate, a fost emis titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 (fila 22, vol I dosar), prin care s-a reconstituit titularilor X X, X I. X si X X (X) dreptul de proprietate pentru suprafata de 8 ha 7162 m.p. teren (nu s-a mentionat localitatea) din care:

- 7.800 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 24/7, parcela 59, din pct. „Movila L2”;

- 3 ha teren arabil extravilan, din tarlaua 5/1, parcela 29, din pct. „Dancu”;

- 1 ha 1700 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 5/1, parcela 21, din pct. „Dancu”;

- 1 ha 9000 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 5/1, parcela 4, din pct. „Dancu”;

- 9.500 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 5, parcela 40, din pct. „Ripanu”;

- 2.200 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 25, parcela 24, din pct. „Cohal”;

- 1.700 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 25, parcela 8, din pct. „Razasie”;

- 2.500 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 5, parcela 38/1, din pct. „Ripanu”;

- 890 m.p. teren vii extravilan, din tarlaua 35/3, parcela 37, din pct. „Razasie”;

- 2.472 m.p. teren intravilan curti-constructii, vii si arabil, din tarlaua 48, parcelele 1530, 1531, 1532, cu vecinatatile: X.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de reclamant (filele 249-250, vol. I), paratul-reclamant X M.X a recunoscut ca bunicul patern X X a avut in proprietate suprafata de 15,90 ha teren, pe care a lasat-o mostenire, prin testament, sotiei sale X, fiilor sai X, X si X si nepotului sau, reclamantul X X, iar la momentul intocmirii testamentului X X avea in proprietate suprafata de 5,70 ha teren, cu care era inscrisa in rol.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de paratul-reclamant XX (filele 251-252, vol. I), reclamantul X X a recunoscut ca el, reclamantul, a primit prin testament de la X X suprafata de 1 ha 77 ari teren, suprafata care a fost inscrisa in rolul mamei paratului-reclamant, X X, si care a fost cultivata de catre X X si X X pana la cooperativizare. Urmatoarele suprafete de teren inscrise in titlul de proprietate nr. X/X, emis titularei X X, au fost lasate prin testament de catre X X, nepotului sau X X: suprafata de 9.500 m.p. teren, din pct. „Vacasana Groza”; 3.560 m.p. teren din pct.„Ses Plopi”; 4.800 m.p. teren din pct. „Rapanu”. In titlul de proprietate nr. X/X, emis titularei X X, au mai fost inscrise si urmatoarele suprafete de teren care au fost, de asemenea, proprietatea lui X X: 916 m.p. teren intravilan; 1.400 m.p. teren din pct. „Lunca”; 1.800 m.p. teren din pct. „Coha”. Prin acelasi testament, X X a primit suprafata de 2 ha 75 ari teren ce a fost inscris in rolul acesteia anterior cooperativizarii si care a fost inscrisa in titlul de proprietate emis titularei X X in conditiile legilor fondului funciar. Prin acelasi testament lasat de X X, X X a primit 5 ha si 75 ari teren, precum si ? din locul de casa, terenuri ce au fost inscrise in rolul mamei acestuia, X X, deoarece X X era minor. In titlul de proprietate nr. X (emis titularilor X X, X X si X X) este inscris doar terenul primit de X X prin testament, adica 5 ha 75 ari teren, la care se adauga ? din locul de casa si suprafata de 2 ha teren primita de X X (sotia lui X X) prin acelasi testament. Reclamantul X X a recunoscut ca in titlul de proprietate nr. X (emis titularilor X X, X X si X X) nu a fost inscrisa suprafata de 1 ha 77 ari teren, primita de reclamant prin testamentul lasat de X X: cu privire la suprafata de 2 ha 75 ari teren primita de X X prin acelasi testament, reclamantul a raspuns ca nu cunoaste daca aceasta suprafata a fost sau nu inscrisa in titlul de proprietate nr. X. Reclamantul a mai aratat ca el nu avea dreptul la reconstituirea suprafetei de 8 ha 7162 m.p. teren, deoarece XX (tatal reclamantului) si X X nu sunt fiii numitei X X in rolul careia se gasea inscrisa, inainte de cooperativizare suprafata de 8 ha 7.162 m.p. teren. La data intocmirii testamentului, X X era minor si locuia in aceeasi gospodarie cu X X si X X.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de paratul-reclamant XX (fila 258, vol. I), parata X Ioana (fiica defunctei X X) a recunoscut ca mama ei, X X, a primit prin testamentul lasat de X X suprafata de 2 ha 75 ari teren, suprafata care, anterior cooperativizarii, a fost inscrisa in rolul acesteia, insa a negat ca aceasta suprafata de teren ar fi fost inscrisa in titlul de proprietate emis titularei X X.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de paratul-reclamant XX (filele 29-31, vol. II), parata X X a aratat ca urmatoarele suprafete de teren inscrise in titlul de proprietate nr. X/X, emis titularei X X, au fost proprietatea lui X X: 916 m.p. teren intravilan; 1.400 m.p. teren din pct. „Lunca”; 1.800 m.p. teren din pct. „Coha”. Prin acelasi testament, X X a primit suprafata de 2 ha 75 ari teren ce a fost inscris in rolul acesteia anterior cooperativizarii si care a fost inscrisa in titlul de proprietate emis titularei X X in conditiile legilor fondului funciar. X X a primit prin testament suprafata de 2 ha teren, suprafata ce a fost inscrisa in rolul ei pana la cooperativizare.Prin acelasi testament lasat de X X, X X a primit si el teren, insa parata nu a putut preciza ce suprafata de teren a primit X X. In titlul de proprietate nr. X (emis titularilor X X, X X si X X) este inscris doar terenul primit de X X prin testament, adica 5 ha 75 ari teren, la care se adauga ? din locul de casa si suprafata de 2 ha teren primita de X X (sotia lui X X) prin acelasi testament. Parata a mai aratat ca in titlul de proprietate nr. X, emis titularilor X X, X X si X X nu au fost inscrise suprafata de 1 ha 77 ari primita de X X prin testament si nici suprafata de 2 ha 75 ari teren primita de X X prin acelasi testament.

Prin declaratia data in inXta, martorul X X propus de paratul-reclamant X M. X a aratat ca suprafata de 8 ha 7.162 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002, emis titularilor X X, X X si X X, a fost inainte de infiintarea C.A.P., proprietatea sotilor X X si X X. Dupa decesului lui X X, aceasta suprafata de teren a fost trecuta in proprietatea lui X X -5,90 ha si a numitei X X- aprox. 2 ha. Dupa decesul lui X X, X X a ramas sa locuiasca in aceeasi gospodarie impreuna cu X X. In anul 1952 X X a fost arestata si a efectuat 7 luni de inchisoare, perioada in care fiul acesteia, X X, era minor in varsta de 14 ani. Din cauza ca a fost arestata, terenul a fost sters din rolul numitei X X, astfel ca aceasta a ramas inscrisa doar cu 1 ha teren, iar in anul urmator a fost inscrisa cu 90 ari teren. Martorul a mai declarat ca X X a primit de la bunicul sau, X X, suprafata de 2 ha 2.000 m.p. teren si este inscris cu acest teren in registrul agricol. X X a primit de la X X suprafata de 7.800 m.p. teren. Martorul a precizat ca aceste date le cunoaste din ceea ce i-a spus paratul-reclamant XX.

Prin declaratia data in inXta, martorul Stefanache X, propus de paratul-reclamant X M. X a aratat ca suprafata de 8 ha 7.162 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002, emis titularilor X X, X X si X X, a fost inainte de infiintarea C.A.P., proprietatea sotilor X X si X X, ca urmare terenul trebuia atribuit in proprietatea lui X X. Inainte de cooperativizare, X X locuia cu fiul ei X X. Martorul a mai declarat ca terenul inscris in titlul de proprietate provenea, o parte, de la X X, iar o alta parte fusese cumparata de catre X X si X X. X X a fost arestata si a efectuat o pedeapsa cu inchisoarea, timp in care fiul ei X X era minor si muncea prin vecini. In timpul vietii lui, X X spunea ca X X primise si ea 2 ha teren de la X X.

La solicitarea paratului-reclamant X M.X a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara topografica.

Pentru solutionarea cererii principale de iesire de indiviziune privind suprafata de 8 ha 7162 m.p. teren, inscrisa in titlu de proprietate comun nr. X-X-3.12.2002, pentru constituirea si evaluarea loturilor, reclamantul X X a solicitat si instamta a incuviintat administrarea probei cu expertiza tehnica judiciara topografica, sens in care reclamantul a depus la dosar note scrise privind obiectivele ce urmau sa fie solutionate prin raportul de expertiza (fila 92, vol. II dosar).

La termenul de judecata din 19.03.2015, avocatul reclamantului X X a aratat ca reclamantul nu intelege sa plateasca onorariul cuvenit expertului Obraja X pentru efectuarea expertizei tehnice judiciare, onorariu stabilit la suma de 1190 lei - incheierea de sedinta din 19.03.2015, fila 166, vol. II dosar.

Prin incheierea pronuntata la data de 17.03.2015 (fila 163, vol. II dosar), s-a acordat paratului-reclamant X M.X ajutor public judiciar constand in scutirea de plata sumei de 1.190 lei, reprezentand ? din onorariul cuvenit expertului tehnic judiciar X X, desemnat in cauza pentru efectuarea expertizei.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica, intocmit de expertul X X, depus la dosarul inXtei la data de 8.05.2015, filele 225-257, vol.II, s-a raspuns la obiectivele stabilite de catre paratul-reclamant X M.X pentru solutionarea cererii reconventionale pe care acesta a formulat-o in cauza.

Prin raportul de expertiza intocmit s-a stabilit ca la emiterea titlului de proprietate nr. X/X (titular X I. X), reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut prin aplicarea unei reduceri de 5% pentru fiecare suprafata de teren reconstituita. Prin acest titlul de proprietate nr. X/X, avand ca titular pe X I. X, au fost inscrise urmatoarele suprafete de teren consemnate in testamentul olograf din data de 22.05.1947, lasate mostenire nepotului de fiu X I.V. X, minor:

- un hectar loc arabil cumparat de la XC. Ivan, se identifica cu suprafata de 9.500 m. p. teren arabil din tarlaua 51/1, parcela 6,din pct. „Vacasana Groza”, avand vecinatatile: X;

- jumatate de hectar loc arabil cumparat de la X Popa, se identifica cu suprafata de 4.800 m.p. teren arabil din tarlaua 5, parcela 10, din pct. „Ripanu”, avand vecinatatile: X;

- 18 arii loc arabil si vie din pct. „Xl” se identifica cu suprafata de 1.800 m.p. teren arabil din tarlaua 25, parcela 28, din pct. „Cohal”, avand vecinatatile: X;

- 9 arii obste imprejmuita pe care se afla una casa cu o camera si sala, se identifica cu o parte din suprafata actuala de 1.400 m.p. teren arabil din tarlaua 45, parcela 561, din pct. „Lunca”, avand vecinatatile: X Potrivit sustinerilor partilor prezente, casa cu o camera si sala ce a existat pe acest teren, s-a autodemolat in urma inundatiilor din anul 1970.

Conform raportului de expertiza, suprafetele de teren consemnate in testamentul olograf din data de 22 mai 1947, lasate mostenire fiicei X C. X, se regasesc inscrise intitlul de proprietate nr. X/47364/fara data (titular X X) si in titlul de proprietatecomun nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X, X X).

Astfel, in titlul de proprietate nr. X/47364/fara data (titular X X), sunt inscrise urmatoarele suprafetele de teren consemnate in testamentul olograf din data de 22 mai 1947:

- un hectar loc arabil cumparat de la XI. Trofin, se identifica cu suprafata de 10.000 m.p. teren arabil, din tarlaua 1, parte din parcela 12 A/40 din pct. „Valea lui Dobre L.III”, avand vecinatatile: X. Aceasta suprafata de teren se afla in prezent in folosinta paratei X X, nora lui X X, si este exploatata in asociatie;

- un hectar loc arabil…. indescifrabil, se identifica cu suprafata de 10.000 m.p. teren arabil din tarlaua 49, parte din parcela 811A/27, situata in pct. „Vacasana- casa de apa”, avand vecinatatile: X.

In titlul de proprietate comun nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X, X X) este inscrisa urmatoarea suprafata de teren consemnata in testamentul olograf din data de 22 mai 1947:

- 5 ari loc arabil de la pct. „Movila”, se identifica cu suprafata de 7.800 m.p. teren arabil, din tarlaua 24/7, parcela 59, din pct. „Movila L2”, avand vecinatatile: X

Prin raportul de expertiza s-a stabilit ca, in urma studiului datelor consemnate in registrele agricole ale numitei X X, existente in evidenta Primariei com. X, comparativ cu datele consemnate in testamentul olograf din data de 22 mai 1947, respectiv: un hectar loc arabil cumparat de la XC. Ivan; jumatate de hectar loc arabil cumparat de la X Popa; 18 ari loc arabil si vie de la punctul „Xl”; 9 ari obste imprejmuita pe care se afla una casa cu o camera si sala, sunt inscrise in registrul agricol din anii 1956-1958 si in registrul agricol din anii 1959-1963, in posesia gospodariei numitei X X, identificate in punctele „Vacasana”, „Cohal”, „Ripan”, „Vatra sat”.

Prin raportul de expertiza s-a mai stabilit ca, in urma studiului datelor consemnate in registrele agricole ale numitului X X, existente in evidenta Primariei com. X, comparativ cu datele consemnate in testamentul olograf din data de 22 mai 1947, a rezultat ca urmatoarele suprafete de teren mentionate in testamentul olograf din 22 mai 1947: un hectar loc arabil cumparat de la XI. Trofin; 75 ari loc arabil din pct. „Movila”; un hectar loc arabil… indescifrabil sunt inscrise in registrul agricol din anii 1956-1958 si in registrul agricol din anii 1959-1963, in posesia gospodariei numitului Mihalache Costica, identificate in punctele „Vacasana”, „Valea lui Dobre”.

Privitor la X X, prin raportul de expertiza s-a stabilit ca aceasta a fost inscrisa in registrul agricol cu urmatoarele suprafete de teren: in registrul agricol din anul 1950, X X era inscrisa cu suprafata totala de 15 ha 90 ari, pentru care nu sunt indicate amplasamentele; in registrul agricol din perioada 1951-1952, cu suprafata totala de 12 ha 90 ari, pentru care nu sunt indicate amplasamentele; in registrul agricol din perioada 1953-1954, cu suprafata totala de 1 ha 4 ari, pentru care nu sunt indicate amplasamentele; in registrul agricol din anul 1955, cu suprafata totala de 96 ari, pentru care nu sunt indicate amplasamentele. In registrul agricol privind pe X X (cap de familie) mai este inscris X X, fiul acesteia. In continutul registrului agricol nu a fost identificata mentiunea „transferat teren la familia XX si X si X X si X”.In registrele agricole nu este consemnat decat X V. X, capul exploatatiei.

Cu privire la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, prin expertiza efectuata au fost identificate urmatoarele cereri:

- cererea nr. 376/28.02.1991, prin care X I X a solicitat restituirea suprafetei de 5,36 ha teren, data la C.A.P., din pct. Vacasana, Rapanu, Pe ses, Vacasana, Vatra sat. In cererea mentionata nu s-a precizat de la care autori provin suprafetele de teren solicitate si nici care sunt actele doveditoare ale proprietatii; conform aprecierii expertului, la baza cererii de restituire au stat datele consemnate in registrul agricol din 1959-1963;

- cererea nr. 1035/7.03.1991, prin care X X a solicitat restituirea suprafetei de 5,12 ha teren, data la C.A.P., din pct. Barba Lata, Pe ses, Vacasana, Dancu, Valea Dobre, Cimitir, Vatra sat. In cererea mentionata nu s-a precizat de la care autori provin suprafetele de teren solicitate si nici care sunt actele doveditoare ale proprietatii; conform aprecierii expertului, la baza cererii de restituire au stat datele consemnate in registrul agricol din 1959-1963;

Pe baza studiului documentelor existente la dosarul cauzei, a documentelor puse la dispozitie de catre Primaria com. X si pe baza ascultarii partilor prezente la efectuarea expertizei, prin raportul de expertiza s-a stabilit ca titlul de proprietate comun nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X, X X) a fost emis la propunerea Comisiei com. X de fond funciar si ca urmatoarele suprafete de teren consemnate in testamentul olograf din data de 22 mai 1947, lasate mostenire fiului X V. X, minor: lotul de improprietarire de la „Dancul” cu suprafata de 3 ha in intregime; un hectar loc arabil cumparat de la X D. Antohe; un hectar si 25 ari loc arabil cumparat de la X X; 15 ari fosta vie teraza de la „Holm”; 7 ari loc arabil din pct. „Camparie”; 23 ari 27 c.a. loc de casa imprejmuit cu pomi fructiferi si forestieri pe care se afla un acasa cu doua camere si chiler, saivan de vite, cosere, pivnita, magazie etc, sunt inscrise in titlul de proprietate comun nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X, X X) si se identifica cu urmatoarele suprafete de teren reconstituite:

- suprafata de 3 ha teren arabil, din tarlaua 5/1, parcela 29, din pct. „Dancu”, avand vecinatatile: X;

- suprafata de 1 ha 1.700 m.p. teren arabil, din tarlaua 5/1, parcela 21, din pct. „Dancu”, avand vecinatatile: X

- suprafata de 9.500 m.p. teren arabil, din tarlaua 5, parcela 40, din pct. „Rapanu”, avand vecinatatile: X;

- suprafata de 2.200 m.p. teren arabil, din tarlaua 25, parcela 24, din pct. „Cohal”, avand vecinatatile: X

- suprafata de 1.700 m.p. teren arabil, din tarlaua 25, parcela 8, din pct. „Razasie”, avand vecinatatile: X;

- suprafata de 2.500 m.p. teren arabil, din tarlaua 5, parcela 38/1, din pct. „Ripanu”, avand vecinatatile: X;

- suprafata de 890 m.p. teren arabil din tarlaua 35/3, parcela 37, din pct. „Razasie”, avand vecinatatile: X;

- suprafata totala de 2.472 m.p. teren intravilan, din tarlaua 48, parcelele 1530, 1531, 1532, avand vecinatatile: X.

In raportul de expertiza s-a retinut ca, potrivit sustinerilor paratului-reclamant X M. X pentru mostenirea indicata in testamentul olograf ca fiind „jumatate din locul de casa de la satul nou”, nu s-a cerut reconstituirea dreptului de proprietate de catre niciunul dintre mostenitori.

Raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit de expertul X X a fost avizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X prin procesul-verbal de receptie nr. 148/4.05.2015, lucrarea fiind declarata „Admisa”.

In conditiile de mai sus, raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit este apreciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Sintetizand, fata de concluziile raportului de expertiza, rezulta ca, din totalul suprafetei de 8 ha 7162 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X si X X (X):

- suprafata de 7.800 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 24/7, parcela 59, din pct. „Movila L2” a fost transmisa prin testamentul olograf din 22.05.1947, catre X X si constituie proprietatea acesteia;

- urmatoarele suprafete de teren au fost transmise prin testament olograf catre X V. X: 3 ha teren arabil, din tarlaua 5/1, parcela 29, din pct. „Dancu”;1 ha 1.700 m.p. teren arabil, din tarlaua 5/1, parcela 21, din pct. „Dancu; 9.500 m.p. teren arabil, din tarlaua 5, parcela 40, din pct. „Rapanu”; 2.200 m.p. teren arabil, din tarlaua 25, parcela 24, din pct. „Cohal”; 1.700 m.p. teren arabil, din tarlaua 25, parcela 8, din pct. „Razasie”; 2.500 m.p. teren arabil, din tarlaua 5, parcela 38/1, din pct. „Ripanu”; 890 m.p. teren arabil din tarlaua 35/3, parcela 37, din pct. „Razasie”; 2.472 m.p. teren intravilan, din tarlaua 48, parcelele 1530, 1531, 1532 si constituie proprietatea indiviza a mostenitorilor defunctului X V. X (X V. X X X si X X):;

- suprafata de teren de 1 ha 9.000 m.p. teren arabil extravilan din tarlaua 5/1, parcela 4 din pct. „Dancu” a constituit proprietatea defunctei X X, mama lui X V. X (decedat, ai carui mostenitori sunt X V. X X X si X X).

Fata de situatia de fapt stabilita, devin aplicabile prevederile art. III alin.1 lit. a pct. (i) din Legea nr. 169/1997 conform carora sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri.

Din probele administrate, a rezultat ca, din totalul suprafetei de 8 ha 7162 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X si X X (X), numai suprafata de 7.800 m.p. teren arabil extravilan, din tarlaua 24/7, parcela 59, din pct. „Movila L2” constituie proprietatea titularei defuncte X X, iar diferenta de teren constituie proprietatea titularului defunct X V. X; nicio suprafata de teren din totalul suprafetei de 8 ha 7162 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X si X X (X) nu a constituit proprietatea titularului X I. X (X). Ca urmare, in mod neintemeiat reclamantul X I X (X) a fost inscris in titlul de proprietate nr. X/3.12.2002.

Pentru considerentele aratate, cererea reconventionala, asa cum a fost precizata, formulata de paratul-reclamant X V. X pentru constatarea nulitatii absolute partiale atitlului de proprietate nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X si X X (X) este apreciata ca fiind in parte intemeiata, urmand sa fie admisa in parte, numai in ceea ce priveste titularul X I X (X).

Ca urmare, se va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X si X X (X), nulitate ce priveste inscrierea in titlu a titularului X I X (X).

In consecinta, se va dispune radierea dintitlul de proprietate nr. X/3.12.2002 (titulari X X, X I. X si X X (X) a titularului X I. X (X).

In urma radierii din titlul de proprietate nr. X/3.12.2002 a titularului X X, raman inscrisi in titlul de proprietate mentionat titularii X X si X X (X).

Prin incheierea pronuntata la data de 17.03.2015 (fila 163, vol. II dosar inXta), s-a acordat paratului-reclamant XX ajutor public judiciar constand in scutirea de plata sumei de 1.190 lei, reprezentand ? din onorariul cuvenit expertului tehnic judiciar X X, desemnat pentru efectuarea expertizei tehnice judiciare topografice.

Ulterior, onorariul expertului tehnic judiciar X X a fost majorat la suma de 2380 lei. Cu chitanta din data de 28.05.2015, paratul-reclamant XX a platit suma de 1.193,75 lei, reprezentand ? din onorariul cuvenit expertului X X (chitanta de la fila 11, vol. III dosar).

Astfel, paratul-reclamant X M.X a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.993,57 lei (1.193,57 lei, onorariu pentru expertul X X; 800 lei, onorariu avocat, platit cu chitanta de la fila 60, vol. III).

Consecinta a admiterii in parte a cererii reconventionale, potrivit art. 453, art. 455 Cod.proc.civ, reclamantul-parat X X va fi obligat sa plateasca paratului-reclamant X M.X ? din cheltuielile de judecata efectuate in cauza, adica sa-i plateasca suma de 996,79 lei (1.993,57 lei : 2).

Potrivit art. 502 dinOUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, „In situatia in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public.”

Cu privire la ajutorul public judiciar acordat paratului-reclamant X M. X constand in scutirea de plata sumei de 1.190 lei, reprezentand ? din onorariul cuvenit expertului tehnic judiciar X X, desemnat pentru efectuarea expertizei tehnice judiciare topografice, deoarece prin radierea din titlul de proprietate a unuia din titulari, paratului-reclamant ii revin mai multe dintre suprafetele de teren inscrise in titlul de proprietate, in temeiul art. 502 dinOUG nr. 51/2008 se va dispune obligarea paratului-reclamant X M.X sa plateasca suma de 1.190 lei, reprezentand diferenta de onorariu cuvenit expertului X X pentru raportul de expertiza intocmit in dosarul civil nr. X/189/2014 al Judecatoriei X, suma ce va fi platita in contul Biroului de expertize tehnice judiciare si contabile din cadrul Tribunalului X. Potrivit art. 21 din OUG nr.51/2008, obligatia de plata a sumei de1.190 lei, reprezentand diferenta de onorariu cuvenit expertului X X, constituie titlu executoriu.

11