Menţinere propunere de arestare preventivă

Decizie 2 din 02.06.2014


menţinere  propunere de arestare preventivă

DOSAR NR. 725/283/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PUCIOASA

ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu din data de  02.06.2014

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI: MG

GREFIER : FV

Ministerul Public – Parchetul  de pe lângă  Judecătoria Pucioasa  a fost reprezentat de procuror SA

Pe rol soluţionarea menţinerii  propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor CIC, domiciliat în oraşul P jud.D, fără ocupaţie, recidivist, pentru savarşirea infracţiunii de furt calificat, prevazuta de art.228, alin.1, art.229, alin.1 lit.b, d şi alin.2, lit.b, din Codul Penal, (doua fapte – persoane vatamate MG şi AG) şi de art.228  alin.1 – art.229 alin.1 lit.b şi d din C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (doua fapte – persoana vatamata NI) toate cu aplic. art.38 alin.1 C.pen, art.41 C.p şi art.77 lit.a şi d din C.pen şi CGC, domiciliat în oraşul P, jud.D, CNP  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevazuta de art.228, alin.1, art.229, alin.1, lit.b,d şi alin 2, lit.b, din  Codul Penal (doua fapte – persoane vătămate MG şi AG şi de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b şi d din C.p. cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen (doua fapte- persoană vatamata NI) toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen şi art.77 lit.a şi d din C.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatii CIC, personal si asistat de av. CL  cu delegaţia seria  ..şi CGC, personal şi asistat de av. OC cu delegaţia seria ...

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Judecătorul de drepturi şi libertăţi le aduce la cunoştinţă inculpaţilor infracţiunile de care sunt acuzaţi, încadrarea juridică şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-le atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva lor.

Inculpaţii CIC şi CGC, sunt de acord să dea declaraţie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la ascultarea inculpaţilor, conform dispoziţiilor art. 235  alin. (3) C. proc. pen., declaraţiile acestora fiind consemnate si ataşate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat se acordă cuvântul în dezbaterea prelungirii propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor CIC şi CGC.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că solicită prelungirea  măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 zile. Temeiurile care au stat la baza măsurii arestării preventive, subzista.

 Apărătorul  din oficiu av. CL  al inculpatului CIC, solicita respingerea măsurii prelungirii  arestului preventiv şi lăsarea în libertate . În subsidiar luarea măsurii arestului la domiciliu.

 Apărătorul din oficiu av. OC al inculpatului CGC, se raliază aceloraşi concluzii. Arata ca nu mai subzista temeiurile, martorii şi celelalte părţi au fost audiate. In subsidiar solicita  luarea măsurii arestului la domiciliu.

Inculpatul CIC , solicita arestul la domiciliu.

Inculpatul CGC, solicita arestul la domiciliu.

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI,

Prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.05.2014 sub nr. 725/283/2014, Parchetul de pe lângă J P  a solicitat să se dispună prelungirea măsurii arestului preventiv a inculpaţilor CIC cercetat pentru  săvârşirea infracţiunilor prevazute de art. art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b si d, alin.2 lit.b  şi de art.228 alin.1, art.-229 alin 1 lit. b şi d Cod penal cu aplicarea art.38 alin.1, art.41, art.77 lit. a şi d Cod penal  şi CGC cercetat pentru săvârşirea a doua infracţiuni de furt calificat, prevăzute de art. art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b si d, alin.2 lit.b din C.p. (doua fapte - persoane vătămate MG şi AG) si de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit. b si d din C.p. cu aplic art.35 alin.1 din C.pen. (doua acte materiale-persoana vătămată NI) toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen., si art.77 lit.a si d din C.pen.

În  motivare s-a arătat că în lăuntrul perioadei în care inculpaţii au fost arestaţi preventive au fost efectuate confruntări ale acestora şi s-a dispus efectuarea referatelor de evaluare a minorilor, precum şi de constatări a comportamentului simulat al inculpaţilor CIC, CGC, DAI, PCV şi suspectului CCD.

Se apreciază că în continuare sunt  necesare cercetări care  vizează audierea inculpaţilor pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect şi audierea suspectului CCD, întocmirea referatelor de evaluare aminorilor DAI şi PCV precum şi efectuarea de constatări a comportamentului simulat al tuturor inculpaţilor precum şi a suspectului PCD.

Analizând cererea Parchetului de pe lângă J P precum şi actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea din 06.05.2014  a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul J P  s-a dispus arestarea preventiva a inculpaţilor CIC şi CGC pentru o durată de 30 de zile, de la 06.05.2014 la 04.06.2014, inclusiv, fiind emis M.A.P. nr.02 şi  03/2014.

 În cauză s-a constatat că sunt incidente dispoziţiile art. 202 şi art. 223 alin 1 lit.d şi alin.2 Cod procedura penală determinat de existenţa în cauză a probelor din care a rezultat suspiciunea rezonabila ca inculpaţii au săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina acestora, luarea măsurii fiind necesară în scopul prevenirii săvârşirii de către inculpaţi a altor infracţiuni.

În acest sens s-a reţinut că  deşi prin ordonanţele nr. 488/P/2014 din data de 4.04.2014 a Parchetului de pe lângă J P şi 611/P/2014 din 02.04.2014 a Parchetului de pe lângă JP s-a luat faţă de cei doi inculpaţi măsura preventiva a controlului judiciar,  aceştia nu au înţeles avertismentul care le-a fost acordat precum şi măsura preventivă mai puţin aspră luată faţă de aceştia tocmai în scopul de a li se da şansa de a-şi reconsidera comportamentul, ci din contră au perseverat pe calea săvârşirii infracţiunilor, considerând cu cea mai mare probabilitate că organele judiciare nu vor reuşi să probeze activitatea lor infracţională, iar în caz contrar vor proceda în aceeaşi modalitate, adoptând o conduită mai puţin aspră.

S-a reţinut de asemenea, că aceste împrejurări nu relevă decât necesitatea luării celor mai ferme măsuri preventive faţă de cei doi inculpaţi care în stare de ebrietate, aspect care nu poate constitui decât o circumstanţă agravantă, au continuat săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală.

Sub aspectul necesităţii şi proporţionalităţii măsurii luate în raport de circumstanţele cauzei, în jurisprudenţa CEDO, necesitatea a fost apreciată ca un criteriu care justifică măsurile privative ori restrictive de libertate dacă acestea sunt oportune, rezonabile, absolut necesare şi cerute de împrejurările situaţiei. Ilistrativă în acest sens este hotărârea Curţii în cauza Witold Litwa c. Poloniei în care s-a reţinut că detenţia unei persoane este o măsură justificată dacă alte măsuri mai puţin severe s-au dovedit ineficiente pentru apărarea interesului urmărit.  În cauză se constată că aceste criterii sunt întrunite, măsurile mai puţin severe luate faţă de inculpaţi dovedindu-se absolut ineficiente.

La aprecierea necesităţii luării măsurii arestului preventiv s-au avut în vedere şi antecedentele penale ale inculpatului CIC care a suferit numeroase condamnări pentru fapte de furt calificat, acesta fiind eliberat la data de 12.10.2013 iar la scurt timp reţinut ( 23.01.2014) tot pentru fapte de furt calificat prin Ordonanţa Poliţiei Pucioasa.

Nici inculpatul CGC nu se află la primul conflict cu legea penală fiind reţinut de  mai multe ori prin ordonanţe ale P P, precum şi arestat în baza mandatului 5/2012 ale aceleiaşi judecătorii tot pentru fapte de furt calificat.

Săvârşirea de către cei doi inculpaţi a infracţiunilor reţinute în sarcina acestora în condiţiile în care deja se aflau sub puterea unei alte măsuri preventive, cea a controlului judiciar, relevă îndeplinirea în speţă a scopului şi a  condiţiilor generale prevăzute de dispoziţiile art.202 alin 1 Cod proc pen care vizează necesitatea luării măsurii în scopul prevenirii săvârşirii de către inculpaţi de noi infracţiuni.

De asemenea, instanţa  a constatat că aceeaşi împrejurare  anterior menţionată se circumscrie dispoziţiilor art.223 alin.1 lit. d, rezultând din actele dosarului suspiciunea rezonabilă că după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva celor doi inculpaţi în dosarul nr…. al Parchetului de pe lângă J P, aceştia au săvârşit cu intenţie mai multe infracţiuni, respectiv cele care fac obiectul prezentului dosar.

Instanţa a constatat de asemenea că infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor sunt pedepsite cu închisoare mai mare de 5 ani, aspecte care coroborate cu cele învederate anterior, conduc la concluzia că privarea de libertate a inculpaţilor este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. 

Potrivit art. 234 alin. (1) C. proc. pen., „arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii”.

Raportând dispoziţiile legale mai sus menţionate la actele şi lucrările dosarului, instanţa apreciază ca în cauză se menţin temeiurile care au stat la baza arestării preventive iniţiale, motiv pentru care urmează să admită propunerea Parchetului de pe langa JP în considerarea urmatoarelor argumente:

În sarcina inculpatului CIC au fost reţinute ulterior luării măsurii arestului preventiv fată de acesta două infracţiuni de furt calificat (şi nu patru cât s-a reţinut iniţial), respectiv furtul din proprietatea persoanei vătămate MG din data de 3.05.2014 şi furtul din garajul persoanei vătămate NI din  noaptea de 4/5.05.2014 prin ordonanţa de schimbare a încadrării juridice din data de 14.05.2014, iar în sarcina inculpatului CGC au fost menţinute toate cele patru fapte, doua dintre acestea fiind săvârşite în formă continuată( infracţiunea săvârşită în dauna persoanei vătămate NI).

 Sub aspectul situaţiei de fapt se reţine că în noaptea de 01/02.05.2014, inculpaţii CGC, DAI si PCV prin escaldarea gardului împrejmuitor au pătruns in curtea persoanei vătămate AG situata in oraşul P, unde au fost surprinşi de sistemul acustic de alarmare paradind curtea fără sa îşi însuşească bunuri. Au revenit la acelaşi imobil după aproximativ o ora in curtea persoanei vătămate de unde au sustras radiatorul autoturismului cu nr…. si au încercat sa pătrundă si in beciul imobilului fiind surprinşi din nou de sistemul acustic au părăsit curtea imobilului având asupra lor radiatorul.

Ulterior în aceeaşi noapte inculpaţii CGC, DAI si PCV s-au deplasat la garajul persoanei vătămate NI din strada Republicii.. jud. D. aflat in proximitatea blocului ….. locul de domiciliu al ultimilor doi unde au forţat grilajul si o fereastră, au pătruns in interior de unde si-au însuşit 30 litri vin, 10 litri ţuica, doua bormaşini, o rindea electrica si un acumulator auto. In dimineaţa zilei de 02.05.2014 inculpaţii CGC,PCV.DA, s-au deplasat la centrul de colectare a fierului vechi SC O M C S.R.L. unde au predat gestionarului NV acumulatorul si radiatorul auto care a întocmit borderoul de achiziţie bunuri nr.8/02.05.2014 si a oferit lui CGC suma de 57 lei. În după amiaza zilei de 02.05.2014 inculpaţii CGC si DAI au vândut lui CCD cele doua bormaşini si rindeaua electrica pentru suma de 110 lei. Martorul CCD a predat de buna voie organelor de politie bunurile cumpărate.

In seara zilei de 03.05.2014 inculpaţii CIC, CGC, DAI si PCV au patruns in curtea locuintei persoanei vatamate MG, situata in orasul P, NR.. unde au fortat usa de acces la beci iar din interior si-au insusit o damigeana cu o capacitate de 50 litri, plina cu vin si mai multe borcane cu dulceturi. Dupa ce au parasit curtea persoanei vatamate au realizat ca pe strada urmeaza sa apara un echipaj de politie astfel incat au abandonat recipientul  conţinând bautură alcoolică la interesectia strazilor D SI S, bunuri fiind ulterior identificate de organele de poliţie.

In noaptea de 4/5.05.2014 inculpaţii CIC, CGC, DAI, PCVsi DN au pătruns prin efracţia grilajului  si ferestrei, au patruns in interiorul garajului persoanei vătămate NI  de unde si-au insusit mai multe bunuri  (doua damigene cu vin, o bicicleta plus o roata de rezerva, radiocasetofon, trimer electric, truse de chei si scule, sticle îmbuteliate cu vin, săpunuri, cuţite, un bax cu 6 sticle ulei, 10 kg zahăr, canistra, sul sarma ghimpată, ferăstrău electric, butelie gaz).

În ziua de 05.05.2014 organele de cercetare penala s-au deplasat la domiciliul inculpatului  PCV unde acestuia i s-a solicitat sa predea bunurile ce provin din comiterea celor 4 patru furturi acesta predand de buna voie o sacoşă ce conţinea mai multe borcane cu dulceţuri si un bidon din plastic ce conţinea vin.

Faptele inculpaţilor sunt probate cu : depoziţiile acestora de recunoaştere a săvârşirii faptelor, cu procesele verbale de cercetare la faţa locului în ceea ce priveşte toate faptele reţinute în sarcina inculpaţilor cu referire în special însă la cele săvârşite in dauna persoanei vătămate NI, unde modalitatea de pătrundere în anexa imobilului concide cu aspectele relevate de cercetarea la faţa locului (f.59), cu procesele verbale de restituire, respectiv predare a bunurilor sustrase de la persoana vatamata NI (f.80 şi 84), cu procesele verbale de identificare şi de restituire a bunurilor sustrase de la persoana vătămată MG (f.104, 105), procesul verbal de predare la O M a unei părţi a bunurilor sustrase de la persoanele vătămate NI şi AG  şi cu procesele verbale de predare a bunurilor ridicate de la Centrul de colectare a fierului vechi celor doua persoane vătămate.

Probele mai sus menţionate se coroborează şi cu probele relevate cu ocazia reconstituirii efectuate de inculpaţii.

Probatoriul administrat până la acest moment conturează fără dubiu suspiciunea rezonabilă că inculpaţii sunt autorii infracţiunilor reţinute în sarcina acestora.

Necesitatea prelungirii stării de arest preventiv a acestora rezidă din împrejurarea că temeiurile care au fost avute în vedere la luarea iniţială  a acestei masuri preventive subzistă şi în continuare.

Astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi a avut în vedere nu necesitatea asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, ci necesitatea împiedicării inculpaţilor ca odată lăsaţi în libertate să continue săvârşirea de infracţiuni după cum actele de urmărire penală o indică.

Relevant sub acest aspect este faptul că deşi faţă de cei doi inculpaţi anterior luării măsurii preventive a fost dispusă o măsură mai puţin aspră cea a controlului judiciar prin ordonanţele din 4.04.2014 (CGC  f.51, vol.1)  şi  din 2.04. 2014 (CIC  vol.1, f.52) cei doi au continuat activitatea infracţională săvârşind faptele care fac obiectul prezentului dosar în timp ce se aflau sub puterea măsurii preventive mai sus menţionate.

Este astfel evident faptul că inculpaţii au perseverat pe calea săvârşirii infracţiunilor, împrejurare în care rezultă că luarea unei masuri neprivative de libertate sau privative parţial nu are nicio eficienţă.

Constatând că starea de pericol generata de lăsarea în libertate a inculpaţilor  subzistă, neputându-se reţine că într-un termen atât de scurt această stare de pericol a fost înlăturată, precum şi că probatoriul administrat a conturat existenţa suspiciunii rezonabile că inculpaţii au săvârşit infracţiunile pentru care sunt cercetaţi cu intenţie după ce anterior împotriva acestora a fost pusă în mişcare acţiunea penală în cadrul dosarelor 488/P/2014 şi 611/P/2014 ale Parchetului de pe lângă JP, instanţa urmează a admite propunerea de prelungire a măsurii preventive luate, însă pe o perioadă de 15 zile.

Sub acest aspect instanţa constată că de la data de 6.05.2014, dată  de la care s-a luat măsura preventiva faţă de cei doi inculpaţi, urmărirea penală a trenat, nefiind efectuate demersuri absolut necesare în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei.

Deşi în  cauză nu au fost identificate dificultăţi de ordin obiectiv care să fi împiedicat finalizarea pana la acest moment a urmăririi penale, s-a apreciat de către parchet că s-ar impune suplimentarea probatoriului cu efectuarea referatelor de anchetă socială, audierea inculpaţilor,  de constatări  a comportamentului simulat, precum şi audierea suspectului CCD, ceea ce implică prelungirea măsurii luate.

Instanţa constată că parte a probatoriului necesar în opinia parchetului a fi administrată în aceasta fază a urmăririi penale, nu se impune deoarece conform dispoziţiilor art.116 Cod penal referatele de evaluare se întocmesc de serviciul de probaţiune la solicitarea instanţei iar audierea şi aducerea la cunoştinţă a acuzaţiei suspectului CCD nu este necesar a fi făcută în cadrul prezentului dosar în care inculpaţii sunt arestaţi preventiv ceea ce impune anumite diligenţe din partea organelor judiciare în instrumentarea dosarului.

Sub acest aspect al necesităţii instrumentării cu celeritate a cauzei de catre organele judiciare, în speţă parchet, în această fază a procesului penal Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza Erimescu contra României, decizia din 18.01.2011) a arătat că este necesar ca autorităţile naţionale să demonstreze „ o diligenţă specială”  în desfăşurarea procedurilor. S-a apreciat că având în vedere natura complexă a cazului arestarea preventiva pentru o lunga perioadă de timp a avut la baza motive relevante şi suficiente.

In speţă instanţa constată că nu se mai impune prelungirea pe o perioadă de 30 zile a inculpaţilor atâta timp cât raportat la actele şi lucrările dosarului precum şi la natura cauzei acesta ar fi putut fi deja soluţionat.

Pentru a se asigura însă un echilibru între nevoia de protejare a interesului public şi a ordinii sociale prin menţinerea măsurii arestului preventiv faţă de cei doi inculpaţi şi dreptul acestora de a fi judecaţi într-un termen rezonabil conform art.25 alin.3 din Constituţie şi art.5 paragraf 3 din CEDO, instanţa va prelungii măsura arestului preventiv pe o durata de 15 zile.

Pentru aceleaşi considerente va respinge cererile inculpaţilor de luare (înlocuire) a măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, reţinându-se că măsurile mai puţin aspre nu şi-au dovedit eficienţa.

Faţă de cele de mai sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată întemeiată propunerea Parchetului de pe lângă J P, astfel că aceasta urmează a fi admisă şi, în baza art. 234 şi urm. C. proc. pen., va dispune prelungirea duratei arestării preventive a inculpaţilor pentru o perioadă de 15 de zile, începând cu data de 05.06.2014 pana la data de 19.06.2014, inclusiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă J P.

În baza art. 234 şi urm. C. proc. pen, prelungeşte durata măsurii arestării preventive a inculpaţilor CIC oraşul P, JUD.  D, , de cetăţenie romana, necăsătorit, fără ocupaţie, recidivist şi CGC, domiciliat în oraşul P…..jud. D…, CNP….,pe o perioadă de 15 de zile, de la data de 05.06.2014 şi până la data de 19.06.2014, inclusiv.

Respinge cererea inculpaţilor CIC  şi CGC de luare a măsurii arestului la domiciliu.

 Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru Parchetul de pe lângă J P

Măsura se va comunica administraţiei locului de deţinere – Arestul I.P.J. D. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.06.2014, ora 11,30.

PREŞEDINTE,

MG GREFIER, FV

Red/tehn MG/fv

3 ex

2.06.2014