Anulare act anulare factura, daune morale.

Sentinţă civilă 2650 din 19.02.2014


Prin cererea înregistrată la data de 17.06.2013, sub nr. 24378/299/2013, reclamanta a chemat în judecată pe pârâta solicitând obligarea acesteia la anularea facturii emise la 08.02.2013, conţinând aşa zisul debit de 4234,6 lei, a celor emise ulterior acestei date, care conţin penalităţi şi alte taxe - debranşare rău platnic, rebranşare, etc, cu menţiunea plătii efective de către mine a kilowaţilor consumaţi si a taxei radio-tv în această perioadă, precum şi a eşalonării de plată înregistrată la cu nr. 85387211 din 27.05.2013, prin constatarea neîndeplinirii atribuţiilor legale şi contractuale de către pârât;

În cazul în care se constată existenţa debitului mai sus menţionat, a penalităţilor aferente şi a altor taxe (inclusiv dacă este/va fi cazul a rebranşării), solicită instanţei să dispună plata în solidar a acestora, împreună cu (ca persoană juridică) şi cu următoarele persoane din şi care se fac vinovate, în principal, de această stare de fapt (neîndeplînîrea atribuţiilor legale şi contractuale), respectiv: Preşedinte -, Director general -, Director reţea -, Manager creanţe -, Sef birou creanţe -, Sef compartiment juridic al .

În subsidiar, a solicitat instanţei să dispună plata penalităţilor

aferente şi a altor taxe conform eşalonării semnate de reclamanta la data de

27.05.2013, înregistrată la ENEL cu numărul 85387211.

Totodată, reclamanta a solicitat plata cheltuielilor de judecată şi daune morale în valoare de 5.000 lei

În fapt, reclamanta a arătat că, la data de 01 decembrie 2012, a citit indicii vechiului contor şi a constatat o mare diferenţă de la 3574 la 11033 KW faţă de ultima factură plătită în urma căreia a făcut o sesizare la angajaţii pârâtei ENEL, prin telefon - nr. 45548256 in 01.12.2012 şi prin Internet ONLINE, nr. 45435988 din 01.12.2012.

Aceasta mai arată că la data de 08.02.2013, ENEL a emis factura nr. 3 MF 01485271 - factură de regularizare – pentru perioada de facturare 28.04.2011 — 05.02.2013, unde a introdus, total de plată factura curentă - 4.234, 60 lei, probabil ca răspuns la sesizarea din decembrie 2012.

Pe cale de consecinţă, reclamanta s-a hotărât să nu achite contravaloarea facturii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Art. 55. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, Art. 60 (1), Art. 62 din Legea energiei electrice şi a gazelor nr. 123/2012, Art. 1 şi 6 din Ordinul A.N.R.E. nr. 43/2004, Art. 2(3) şi Art. 2(4) din contractul de furnizare a energiei electrice la iluminat şi utilizări casnice nr, 1484/1995.

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosar de către reclamanta înscrisuri.

Parata a formulat întâmpinare în cauză, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive şi respingerea cererii.

Aceasta a arătat că nu are niciun raport contractual cu reclamanta, contravaloarea energiei electrice fiind stabilita de către SC Enel Energie Muntenia SA, iar facturile reprezentând aceasta contravaloare au fost emise, in mod firesc, tot de către aceasta societate, cu care reclamanta are încheiat contract de furnizare

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele:

Obiectul cererii de chemare in judecata, astfel cum a fost precizat de catre reclamanta prin cererea din data de 07.10.2013(fila 51-52), la solicitarea instantei, in cadrul procedurii prealabile, il reprezinta anularea facturii nr. 3 MF 01485271/06.092013, emisa de catre, iar in subsidiar, in cazul constatarii existentei debitului, obligarea paratei la plata sumei de bani reprezentand contravaloarea facturii si a penalitatilor in solidar cu reclamanta. De asemenea, a solicitat si obligarea paratei la plata de daune morale, cauza juridica a actiunii fiind, astfel cum indica in precizare „neindeplinirea atributiilor contractuale si legale” de catre parata

Avand in vedere ca reclamanta solicita anularea facturii nr. 3 MF 01485271/06.092013, care a fost  emisa de catre, ca raspunderea invocata in capetelor de cerere formulat este raspunderea contractuala, ca reclamanta se afla in raporturi contractuale numai cu, iar nu cu parata, instanta constata ca parata  nu are calitate procesuala pasiva in cauza, fata de obiectul si  cauza juridica a actiunii, astfel ca va admite exceptia si va respinge actiunea  ca introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

Respinge cererea formulată de reclamanta împotriva pârâtei, ca introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala.

Cu apel in 30  zile de la comunicare.

S-a pus la dispoziţie minuta prin intermediul grefei.