Furt

Sentinţă penală 122 din 16.09.2014


Dosar nr. 251/308/2014

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ Nr. 122

Şedinţa publică de la  16 septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE  MISIRGIC LILIANA

Grefier  HOSU MARIA

Ministerul Public prin reprezentat PROCUROR:  MARCU VIRGINIA

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul  B.I. şi pe partea civilă T.H. , având ca obiect furt (art. 208 Cod penal.).

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 11.09.2014 , iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa,  având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi, 16.09.2014 .

 

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara întocmit  la data de  28.01.2014 şi înregistrată pe rolul  acestei instanţe aleatoriu în sistem informatizat,  sub nr. de dosar 251/308/2014 la data de 30.01.2014, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B.I.,  pentru săvârşirea infracţiunii de furt , în formă continuată , prev.şi pedepsită  de art.208 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.

Ca stare de fapt, în considerentele actului de inculpare menţionat , s-a arătat că în cursul lunii iunie 2013 inculpatul B.I. a lucrat ca cioban la turma de oi a părţii vătămate T.H. , din localitatea Daneş.

În această calitate, într-o zi din luna iunie 2013, inculpatul a sustras o oaie, pe care a vândut-o martorului V.C.S., în schimbul sumei de 180 lei, după ce în prealabil se înţelese cu acesta asupra tranzacţiei respective. Inculpatul  i-a dus martorului acasă oaia , spunându-i că nu are cu ce să o transporte, astfel că martorul V.C.S.  a apelat la numitul G.V.I. , pe care l-a rugat să meargă cu căruţa sa , cu inculpatul , să-i aducă oaia pe care a cumpărat-o de la acesta.

Numitul G.V.I. s-a dus cu inculpatul în pădurea din Daneş, cunoscută sub denumirea de „în şuri”, unde au încărcat în căruţă o oaie care se afla acolo legată de picioare cu sfoară. Oaia a fost transportată ulterior de către G.V.I. la domiciliul numitului V.C.S..

A doua zi inculpatul B.I. s-a dus din nou la V.C.S. şi i-a spus acestuia că mai are de vânzare încă 5 oi, pe care le vinde contra sumei de 500 lei.

La această propunere  numitul V.C.S. a devenit suspicios şi l-a întrebat pe inculpat dacă nu a furat de la cineva oile, însă  inculpatul i-a spus că oile i-au fost date de partea vătămată T.H., la care lucra , ca şi plată pentru munca prestată la acesta.

În aceste condiţii,  Varga Cosmin Şofron a fost de acord cu propunerea inculpatului şi a cumpărat cele 5 oi, pentru transportul acestora apelând din nou la serviciile numitului G.V.I. , împreună cu care , cu căruţa,  s-au deplasat în livada de meri din locul numit”Boarteş”din comuna Daneş, de unde au încărcat 5 oi, care de asemenea erau legate cu sfoară de picioare. Oile au fost transportate de numitul G.V.I.  la domiciliul numitului V.C.S. , primind pentru transport 50 de lei.

Până să ajungă la locul unde se aflau cele 5 oi, inculpatul i-a spus numitului G.V.I. că oile au fost furate de la partea vătămată T.H., însă G.V.I. a fost de acord să-l ajute în continuare pe inculpat să ducă oile la cumpărător, fără însă a anunţa partea vătămată şi poliţia despre furtul acestor oi.

Inculpatul nu a recunoscut fapta în declaraţiile date în faţa organelor de politie şi procuror.

În susţinerea situaţiei de fapt mai sus menţionate au fost administrate, în faza de urmărire penală  următoarele mijloace de probă: declaraţii învinuit B.I., declaraţie învinuit G.V.I., declaraţie parte vătămată T.H., declaraţie martor V.C.S..

Prin rezoluţia organelor de cercetare penală din data de 22.08.2013. confirmată la 23.08.2013 prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva învinuiţilor B.I., pentru săvârşirea infracţiunii de furt, în formă continuată, prev. de art. 208 alin.l, cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. şi G.V.I., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt în formă continuată, prev. de art.26 rap. la art. 208 alin.l, cu aplic, art.37 alin.l lit. b C.pen. (f.4-5).

În drept fapta inculpatului B.I. care în cursul lunii iunie 2013 , în două zile consecutive a sustras un număr de 6 oi din turma de oi aparţinând părţii vătămate T.H., din comuna Daneş, jud. Mureş , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt în formă continuată , prev.şi ped.de art. 208 alin.1, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

Cu privire la fapta comisă de numitul G.V.I. s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire , prev.de art.221 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

Partea vătămată T.H. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3000 lei, reprezentând valoarea celor 6 oi ce i-au fost furate.

Analizând probele administrate în  cauză, , instanţa constată  reţine şi constată următoarele :

În cursul anului 2013, inculpatul B.I., a lucrat ca cioban la turma de oi a părţii vătămate T.H., din loc. Daneş.

În această calitate, într-o zi din luna iunie (nu s-a putut stabili cu exactitate data) inculpatul a sustras o oaie, pe care, a vândut-o martorului V.C.S. în schimbul sumei de 180 lei, după ce în prealabil se înţelesese cu acesta asupra tranzacţiei respective, inculpatul B.I. nu i-a dus oaia acasă martorului V.C.S., spunându-i că nu are cu ce să o transporte, astfel că, martorul a apelat la învinuitul G.V.I. pe care l-a rugat să-l ajute cu transportul.

Învinuitul G.V.I. s-a dus cu învinuitul B.I. în pădurea din Daneş, unde au încărcat o oaie în căruţa celui dintâi, pe care, ulterior, învinuitul G.V.I. a transportat-o la domiciliul martorului V.C.S..

A doua zi inculpatul Bârlea llie s-a dus din nou la V.C.S. şi i-a spus acestuia că mai are de vânzare încă 5 oi pe care le dă contra sumei de 500 de lei. La această propunere, martorul a devenit suspicios şi l-a întrebat pe inculpat dacă nu cumva a furat de la cineva oile, însă acesta i-a spus că, oile i-au fost date de parte vătămată T.H. la care lucra, ca şi plată pentru munca prestată la acesta.

În aceste condiţii, martorul a fost de acord cu propunerea făcută de inculpatul B.I. şi a cumpărat cele 5 oi însă, pentru a le aduce acasă, a apelat din nou la serviciile învinuitului G.V.I.. Astfel, după ce s-a înţeles cu inculpatul Bârlea IIie, martorul V.C.S. l-a chemat pe învinuitul G.V.I. căruia i-a zis să meargă cu căruţa sa şi să-i aducă oile pe care le cumpărase de la B.I.. Cei doi  au plecat cu căruţa lui G.V.I. în livada de meri din locul denumit popular „Boarteş” din com. Daneş, de unde au încărcat în căruţă 5 oi care erau legate cu sfoară de picioare. Respectivele oi au fost transportate de învinuitul G.V.I., până la domiciliul martorului V.C.S., care i-a plătit pentru transport suma de 50 lei.

Până să ajungă în locul în care se aflau cele 5 oi inculpatul B.I. i-a spus învinuitului G.V.I. că oile au fost furate de la partea vătămată T.H..

În susţinerea situaţiei de fapt mai sus menţionate au fost administrate, în faza de urmărire penală  următoarele mijloace de probă: declaraţii inculpat B.I., declaraţie învinuit G.V.I., declaraţie parte vătămată T.H., declaraţie martor V.C.S..

Prin rezoluţia organelor de cercetare penală din data de 22.08.2013. confirmată la 23.08.2013 prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva  inculpatului B.I., pentru săvârşirea infracţiunii de furt, în formă continuată, prev. de art. 208 alin.l, cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. şi a învinuitului G.V.I., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt în formă continuată, prev. de art.26 rap. la 208 alin.l, cu aplic, art.37 alin.l lit. b C.pen. (f.4-5).

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale  şi trimiterea în judecată a inculpatului B.I. pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată prev.de art.208 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

Faţă de învinuitul G.V.I. s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la furt , în formă continuată , prev.de art.26 rap.la art.208 alin.1, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.b C.penal , în infracţiunea de tăinuire, prev.de art.221 alin.1 cu aplic.art.37 alin.1 lit.a Cod penal şi scoaterea de acestuia de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire.

Prin Încheierea pronunţată în Camera de Consiliu la data de 18.04.2014, s-a constatat , în baza art.346 al.2 N.C.p.p.,  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.1272/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara privind pe inculpatul B.I., pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată, prev.de art.208 alin.1, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul B.I..

Analizând probele administrate în  cauză , instanţa constată că starea de fapt reţinută în rechizitoriu  corespunde realităţii, comiterea faptelor şi vinovăţia inculpatului  fiind dovedite atât cu probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, cât şi în etapa cercetării judecătoreşti, respectiv declaraţii inculpat(f.9-10, 15—16,59 din dosar ), declaraţii persoană vătămată(f. 4, 18-19, din dosar), declaraţii martori (f.20, -21, 22, -23, 64 şi 65 din dosar).

La termenul de judecată , în şedinţa publică din 15 mai 2014, persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea oilor furate , respectiv 15 oi  şi  4 miei, costul unei oi fiind 5-600 lei.

În şedinţa publică din 19 iunie  2014, inculpatul a declarat că nu doreşte să fie judecat după procedura recunoaşterii vinovăţiei ci după procedura de drept comun.

În aceeaşi şedinţă publică de judecată reprezentantul Parchetului a solicitat schimbarea încadrării juridice în temeiul disp.art.386 al.1 Cod pr.penală, din disp.art.208 al.1 VCP, cu aplic.art.41 al.2 VCP în dispoziţiile art.228 al.1 NCP, cu aplicarea art.35 al.1 NCP şi a art.5 NCP, această chestiune fiind pusă în discuţie în mod procedural la acelaşi termen de judecată.

Instanţa va face aplicarea disp.art.386 NCPP  . şi va dispune schimbarea încadrării juridice din disp.art. 208 al.1 VCP ,cu aplic.art.41 al.2 VCP în disp.art. 228 al.1. NCP ,cu aplic.art.35 al.1 NCP, în conformitate cu care, infracţiunea de furt se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, cu aplicarea art.35 al.1 NCP şi a art.5 NCP(privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei).

La individualizarea pedepsei care se va aplica inculpatului, instanţa  va ţine cont de criteriile generale, prev. de art. 74 al.1 C.pen, cu privire la natura şi cuantumul pedepsei precum şi la modalitatea de executare a acesteia.

Prin prisma acestor elemente, instanţa îi va aplica inculpatului pedeapsa de 1 an închisoare, pe care o apreciază a fiind corespunzătoare gravităţii infracţiunii comise şi periculozităţii infractorului.

În baza art. 83 al.1,2,4  C.pen.şi a art.84 NCP,  instanţa va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C.pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Conform dispoziţiilor art. 85 al.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere , inculpatul va trebui să  respecte  următoarele măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin.1 C.pen., pe durata  termenului de supraveghere, datele prevăzute  în art. 85 al.1(1) lit. c-e, se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş.

În baza  art. 404 al.3 C.pr.pen., se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor  de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni, în cursul  termenului de supraveghere.

Persoana vătămată T.H. s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma de 10.000 lei , reprezentând contravaloarea  a 15 oi furate şi 3 miei.

Având în vedere faptul că inculpatul , prin fapta comisă , a cauzat persoanei vătămate un prejudiciu de 3000 lei , sustrăgând 6 oi din turma acesteia, contravaloarea unei oi fiind cuprinsă,  conform constituirii de parte civilă din şedinţa publică din 19 iunie 2014 a persoanei vătămate(f.60 din dosar) şi necontestată în cauză, între 500-600 de lei, fiind întrunite  condiţiile răspunderii civile delictuale, prev. de art. 1357 şi următoarele C.civil, instanţa, în baza art. 25 şi 397 C.pr.pen, rap.la  art. 1357 şi următoarele C.civil va obliga inculpatul  la plata  sumei de 3000 lei  către partea civilă şi va respinge restul pretenţiilor cu acelaşi titlu , pentru care nu s-au efectuat dovezi de către persoana vătămată constituită parte civilă, căreia i-ar fi revenit sarcina probei sub acest aspect..

În baza art. 274 al.1 C.pr.penală instanţa va obliga inculpatul la plata cheltuielilor  judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.386 NCPP dispune schimbarea încadrării juridice din disp.art.208 al.1 VCP, cu aplic.art.41 al.2 VCP în dispoziţiile art.228 al.1 NCP, cu aplicarea art.35 al.1 NCP şi a art.5 NCP.

În baza art.228 al.1 NCP cu aplicarea art.35 al.1 NCP, art.5 NCP, coroborat cu art.36 alin.1 NCP, condamnă pe inculpatul B.I., cu datele personale de la dosar, la pedeapsa de :

1 (un)an închisoare.

În temeiul art.83 al.1,2,4 NCP , art.84 NCP amână aplicarea pedepsei pe durata termenului de supraveghere de  2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art.85 al.1) NCP, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a)  să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)  să anunţe , în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e)  să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.86 al.1 NCP pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.(1)  lit.c) - e)  se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş.

În baza art.404 al.3 NCPP atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în termenul de supraveghere.

În baza art.25 NCPP, art.397 NCPP, art.1357 şi urm.NCC, admite în parte acţiunea civilă precizată a părţii civile T.H. în contradictoriu cu inculpatul şi în consecinţă obligă pe inculpat să plătească părţii civile suma de 3000 lei despăgubiri civile şi respinge restul pretenţiilor cu acelaşi titlu.

În baza art.274 al.1 NCPP obligă pe inculpat la 400 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul cuvenit avocatului din oficiu în cuantum de 200 lei rămânând în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16 septembrie 2014.

PREŞEDINTE,

MISIRGIC LILIANA

GREFIER,

Hosu Maria

Red.M.L/tehnored.H.M

23.09..2014- 3 ex.