Obligaţia de a face – inadmisibilitatea cererii - intabularea dreptului de proprietate conform art.2524 din Noul Cod civil – cererea de înscriere în cartea funciară trebuie să urmeze procedura cadastral juridică

Sentinţă civilă 160 din 23.01.2014


Obligaţia de a face – inadmisibilitatea cererii - intabularea dreptului de proprietate conform art.2524 din Noul  Cod civil – cererea de înscriere în cartea funciară trebuie să urmeze procedura cadastral juridică, respectiv împotriva încheierii de carte funciară se poate formula cerere de reexaminare la registratorul şef şi numai împotriva încheierii acestuia se poate face plângere conf.art.31 din Legea nr.7/1996

Instanţa retine ca, obiectul cererii cu care a fost investită este „obligaţia de a face” întemeiată pe art.2524 NCC, constând în obligarea Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară G la intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 233,50 m.p teren situat în intravilanul com.G sat S C, T1 P23 si 24.

De asemenea, instanţa retine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că, în plângerile formulate în temeiul Legii nr.7/1996, Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară nu are calitate procesuală pasivă, dar având in vedere ca, reclamanţii au solicitat sa se judecata in contradictoriu cu OCPI G, prezenta cerere fiind întemeiată pe dreptul comun şi nu pe legea speciala, parata are calitate procesuală pasivă. In schimb, referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii, instanţă reţine că Legea nr.7/1996 cuprinde reglementări privitoare la înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară, iar reclamanţii nu pot invoca aplicarea dispoziţiilor art.2524 NCC pentru intabularea drepturilor de proprietate dobândite.

Conform art.28 alin.1 din Legea nr.7/1996 „cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.”

Ca atare, în raport de cadrul procesual stabilit de părţi, respectiv „obligaţie de a face” de drept comun şi în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară G, instanţă constata că, cererea este inadmisibilă, întrucât cererea de înscriere in cartea funciara trebuia sa urmeze procedura cadastral juridica prev. de textul de lege mai sus menţionat, respectiv împotriva încheierii de carte funciară eliberată de OCPI se poate formula cerere de reexaminare la registratorul şef si numai împotriva încheierii registratorului şef se poate face plângere la instanţa de judecată, întemeiată pe dispoziţiile art.31 din Legea nr.7/1996, neputând fi astfel urmata procedura de drept comun.

Fata de toate motivele de fapt si de drept menţionate, instanţa urmează sa admită excepţia inadmisibilităţii formulării cererii şi să respingă cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă.