Contestaţie la executare – conform art.822 cpc atunci când imobilul se află în indiviziune, scoaterea la vânzare prin licitaţie a întregului imobil nu poate fi făcută decât la cererea coproprietarilor în condiţiile articolului

Sentinţă civilă 2079 din 26.11.2014


Contestaţie la executare – conform art.822 CPC  atunci când imobilul se află în indiviziune, scoaterea la vânzare prin licitaţie  a întregului imobil nu poate fi făcută  decât la cererea coproprietarilor în condiţiile articolului

Sentinţa civilă nr 2079/ 26 noiembrie 2014

Prin sentinţa  civilă 2038/2013 pronunţată în dosarul  52/324/2013 al Judecătoriei  T  contestatorii  au  fost obligaţi  să  plătească  intimatului  suma  de 9103,68  lei  daune  materiale  şi 1550  lei  cheltuieli  de judecată.

Prin decizia  civilă 2949/2014 a  Tribunalului  G s-a  anulat  recursul  declarat  împotriva  sentinţei  civile 2038/2013  şi au  fost  obligaţi  contestatorii  la plata  sumei  de  967 lei  cheltuieli  de  judecată  către  intimat.

Pentru recuperarea  sumelor de  bani  şi  în  baza  celor  două hotărâri  judecătoreşti  care  reprezintă  titluri  executorii ,  intimatul a  formulat  cerere de executare  silită, formându-se  dosarul  de executare  246/2014  al  BEJ  G  R  din  T.

 Motivele  invocate de  contestatori  în sensul că au atacat  cele  două  hotărâri  judecătoreşti la  ICCJ, nu  reprezintă  motive  întemeiate  pentru  anularea  formelor  de  executare.

De  asemenea,  faptul  că,  nu  au  venituri  şi au probleme de  sănătate  nu pot  fi  reţinute  ca  motive  temeinice  ale  contestaţiei  la  executare.

Prin încheierea  din  data  de  20.08.2014 a Judecătoriei  T  pronunţată în  dosarul 2663/324/2014 s-a  încuviinţat  executarea  silită , iar la data  de  26.08.2014 s-a  emis  adresă  de  înfiinţare  a popririi .

Conform adresei 30169/29.08.2014 (  din dosarul de executare )  emisă  de  Primăria  Tecuci,  contestatorul  T  C  nu  figurează  cu  bunuri  mobile  sau  imobile, însă  contestatorul  T  G  figurează  cu un  imobil  în  Tecuci, str.F P, nr. .

 Executorul  judecătoresc a  emis  somaţia  imobiliară nr. 246/11.09.2014  prin care  contestatorul  T  G  este  somat ca  în termen de  15  zile  să  achite  suma  de  13.030,68  lei  iar în caz  contrar  va  proceda  la  scoaterea  la  vânzare  prin licitaţie publică a  imobilului  din  Tecuci, str. F  V  L, nr. jud. G proprietatea  T  Al. G  şi  P  I.  D  în cote de ½ fiecare.

De  menţionat, că la data de  22.09.2014(fila 31)  contestatorul  T  G  aduce  unele  precizări  la  contestaţia  la executare  şi  arată  că  imobilul  urmărit  aparţine  şi  numitei P  D .

 Conform  contractului de  vânzare -  cumpărare  cu încheierea de  autentificare 1865/22.06.2006  aflat la  dosarul de  executare,  imobilul aparţine  contestatorului  T  G  şi  P  D  în indiviziune  şi  în părţi  egale,  însă acest  imobil  este  situat  în Tecuci, str. F.P, nr.  jud. Galaţi  şi nu  pe  str. F V  L cum eronat  s-a  menţionat  în somaţia  imobiliară.

Instanţa  constată  că în aceste condiţii s-a  emis  somaţie  imobiliară  pentru un alt  imobil  şi nu pentru  imobilul  ce  aparţine  contestatorului  T  G  şi  numitei  P  D  în cote  egale .

Pe de altă  parte,  instanţa  reţine  că,  executorul  judecătoresc  nu a  respectat  disp.art.817  al.3 CPC, conform  cărora  creditorii  personali  ai  unui  debitor coproprietar  pot urmări  doar  cota -  parte  determinată a  debitorului  lor  din  dreptul de  proprietate  asupra  imobilului, fără a  mai  fi  necesar să ceară  partajul , dacă este  neîndoielnic  stabilită  şi  lămurită  şi  este  înscrisă în  cartea funciară .  In  acest caz, coproprietarii  vor  putea  cere  punerea  în  vânzare a  întregului  imobil  conform art. 822  CPC.

Instanţa  constată  că,  deşi  imobilul  se află în indiviziunea  celor  doi, s-a  procedat  la  emiterea  somaţiei  în care  se  prevede  scoaterea  la  vânzare la  licitaţie a  întregului  imobil, or  acest  lucru  nu  putea  fi  făcut  decât la cererea coproprietarilor  în condiţiile art. 822  CPC, ceea  ce în cauză nu s-a  cerut.

Faţă de  considerentele  ce  preced,  instanţa  va  admite  în parte  contestaţia formulată  de  contestatorul  T  G ,  reţinând  că  motivele  invocate în ceea  ce  priveşte  cheltuielile de  executare  stabilite  de  executorul  judecătoresc  nu  sunt  întemeiate,  taxele  respectând  limitele  prevăzute de  lege  şi în  consecinţă  va anula  doar  somaţia  imobiliară  din 11.09.2014 -  dosar  executare 246/2014  al  BEJ  G  R .

 Aşa  cum s-a  arătat,  contestatorul  T C  nu  a  invocat  nici un  motiv  temeinic  care  să  justifice  formularea  contestaţiei,  iar  instanţa a  constatat  că  formele de  executare  în ceea  ce-l  priveşte  sunt  legale,  astfel  încât  va  respinge  contestaţia  la  executare  în referire  la  acest  contestator.

Conform art.453 al. 1  C.p.c.  va  obliga  pe  contestatorul  T  C, ca parte  căzută în pretenţii  să achite  intimatului  suma de  150  lei  cheltuieli  de  judecată, proporţional  cu  culpa  sa  procesuală .

 Ajutorul  public  judiciar  acordat  contestatorului  T  G  sub  forma scutirii de  plata  taxei  judiciare  de  timbru  şi  sub  forma  reducerii  cuantumului  cauţiunii  rămân în  sarcina  statului.