Revocare

Sentinţă penală 817 din 02.09.2014


SENTINŢA Nr.817

02 septembrie 2014

Autor: Ana Maria Lupu

Domeniu asociat: revocare

T R I B U N A L U L:

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.3289/105/2014 la data de 15.04.2014, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova a solicitat a se dispune măsurile legale, în sensul de a se aprecia asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere ce i-a fost aplicată condamnatului XXX, urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere instituite în sarcina acestuia.

În motivarea sesizării, s-a învederat instanţei, în esenţă, faptul că persoana supravegheată a respectat programarea întrevederilor stabilite prin planul de supraveghere până în luna aprilie 2013, ulterior acestei date condamnatul nemaidând curs citării, deşi a fost notificat să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Prahova, şi s-a deplasat în Franţa fără să anunţe în prealabil, astfel că au fost încălcate măsurile de supraveghere prev. de art.863 alin.1 lit.a Cod penal şi art.863 alin.3 lit.b Cod penal.

Alăturat sesizării au fost depuse la dosar înscrisuri.

Examinând sesizarea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova prin raportare atât la actele dosarului, cât şi la dispoziţiile legale incidente, tribunalul reţine următoarele:

Prin s.p nr.122/25.03.2009 pronunţată de Tribunalul Prahova, definitivă prin d.p. nr.2295/11.06.2010 a Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus condamnarea inculpatului XXX la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere conform art.861 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, de 5 ani, inculpatul fiind obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Prahova;

b) - să anunţe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi  întoarcerea;

c) - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Totodată, în baza art.359 Cod proc. penală, inculpatului i s-a atras atenţia asupra disp. art.864 Cod penal privind efectele măsurii suspendării în cazul săvârşirii altei infracţiuni în cursul termenului de încercare, în caz de neîndeplinire, cu rea credinţă, a  măsurilor de supraveghere prevăzute de lege, precum şi în caz de neîndeplinire a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.

Urmare rămânerii definitive a acestei hotărâri, persoana condamnată a fost notificată de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunal Prahova să se prezinte la sediul acestuia, ocazie cu care la data de 06.08.2010 i s-au adus la cunoştinţă măsurile de supraveghere pe care trebuie să le respecte, precum şi consecinţele neîndeplinirii acestora.

Totodată, a fost stabilită şi frecvenţa întrevederilor, cu luarea în considerare a faptului că persoana condamnată locuia în Franţa, unde desfăşura activităţi lucrative în domeniul construcţiilor.

Până în luna aprilie 2013, condamnatul XXX a respectat programarea întrevederilor, ultima dată prezentându-se la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova în ziua de 12.04.2013.

Urmare a neprezentării la întrevederea stabilită în data de 15.11.2013, persoana condamnată a fost notificată să se prezinte la sediul Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, însă aceasta nu a dat curs citării, din verificările ulterioare efectuate de către reprezentanţii acestui serviciu rezultând că XXX a plecat în Franţa din cursul lunii aprilie 2013.

Potrivit disp. art.864 alin.2 Cod penal anterior, „dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei”.

În speţă, tribunalul constată că persoana condamnată, deşi cunoştea ce obligaţii trebuie să respecte pe durata termenului de încercare, nu a anunţat, în prealabil, că urmează să efectueze o deplasare în Franţa care depăşea 8 zile şi nici nu s-a prezentat la întrevederea stabilită cu reprezentanţii Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova la data de 15.11.2013.

Or, dacă în privinţa neprezentării la data stabilită la sediul acestui din urmă serviciu nu poate fi reţinută reaua-credinţă a condamnatului (din adresa existentă la fila 32 dosar rezultând că acesta figurează încarcerat începând cu data de 07.06.2013 în Penitenciarul Rennes – Vezin din Franţa), aceasta se regăseşte în privinţa nerespectării obligaţiei prevăzute de art.863 alin.1 lit.b Cod penal anterior, şi anume aceea de a anunţa, în prealabil, deplasarea care depăşea 8 zile.

Împrejurarea că persoana condamnată era beneficiara unui contract de muncă nu justifică sustragerea acesteia de la măsurile de supraveghere la care era obligată să se supună conform hotărârii de condamnare, astfel că, observând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.864 alin.2 Cod penal anterior, tribunalul va admite sesizarea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, cu consecinţa revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului XXX, prin sentinţa penală nr.122/25.03.2009 pronunţată de Tribunalul Prahova, definitivă prin d.p. nr.2295/11.06.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi executarea acesteia în regim de detenţie.

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat se va dispune să rămână în sarcina acestuia.