Depasirea vitezei legale. Plângere contraventionala. Individualizarea sanctiunii

Sentinţă civilă 3607 din 27.03.2015


Contraventii

Prin plângerea înregistrata initial pe rolul Judecatoriei Târgoviste la data de 08.07.2014 sub nr. 6539/315/2014, petentul E.I. a solicitat anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventionala seria CP nr. (...) întocmit în data de 03.07.2014 de intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA.

În motivare, petentul a aratat ca, la data mentionata în procesul-verbal, s-a deplasat pe bd. Al. Lapusneanu din municipiul Constanta la volanul autoturismului marca KIA cu nr. de înmatriculare (...) când a fost oprit de catre un echipaj al politiei rutiere, care l-a înstiintat ca rula cu o viteza de 82 km/h.

A mai mentionat petentul ca nu putea rula cu o asemenea viteza întrucât abia plecase de pe loc. Cu privire la faptul ca nu purta centura de siguranta, fapta retinuta de asemenea de agentul constatator, a învederat imposibilitatea purtarii ei din motive medicale.

În drept, au fost invocate dispozitiile OU.G. nr. 195/2002.

În dovedire, au fost atasate înscrisuri.

Plângerea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 20 de lei, potrivit art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013.

Prin întâmpinarea depusa la data de 22.09.2014 (f. 12), intimatul a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Târgovi?te.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea plângerii ca nefondata, aratând ca la data de 03.07.2014 petentul a condus autoturismul marca KIA cu nr. de înmatriculare (...) pe bd. Al. Lapusneanu din municipiul Constanta cu viteza de 82 km/h, abatere ce a fost filmata cu ajutorul aparatului radar montat pe autoturismul de politie cu nr. CT 09 LGG. De asemenea, petentul nu avea cuplata centura de siguranta în timpul mersului, fapta fiind prevazuta si sanctionata de art. 99 alin. 2 raportat la art. 108 alin. 1 lit. a) pct. 3 din OU.G. nr. 195/2002.

A mai precizat intimatul ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 15/2002, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii, iar simpla negare a petentului în legatura cu savârsirea faptei nu îl absolva de nevinovatie.

În drept, au fost invocate dispozitiile din O.G. nr. 2/2001, O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1391/2006.

În dovedire, intimatul a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

Prin sentinta civila nr. 4504 pronuntata de Judecatoria Târgoviste la data de 27.11.2014, a fost admisa exceptia necompetentei teritoriale, competenta de judecare a cauzei fiind declinata în favoarea Judecatoriei Constanta. Cererea a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.01.2015.

În cauza, instanta a încuviintat pentru ambele parti proba cu înscrisuri, în cadrul careia au fost depuse la dosar înscrisuri în fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul.

Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta expune urmatoarele considerente:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CP nr. (...)/03.07.2014 (f. 6), petentul E.I. a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 540 lei retinându-se ca, la data mentionata, ora 08.05, pe Bd. Al. Lapusneanu din Municipiul Constanta, a condus autoturismul marca Kia cu nr. de înmatriculare (...) cu viteza de 82 km/h, abatere ce a fost filmata cu ajutorul aparatului radar montat pe autoturismul de politie cu nr. CT 09 LGG. Agentul constatator a retinut ca fapta constituie contraventie potrivit art. 121 alin. (1) din R.A.O.U.G. nr. 195/2002 si este sanctionata contraventional potrivit art. 101 alin. (2) raportat la art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002.

De asemenea, petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala în valoare de 180 lei pentru faptul ca nu avea cuplata centura de siguranta în timpul mersului, retinându-se ca fapta este prevazuta si sanctionata de art. 99 alin. 2 raportat la art. 108 alin. 1 lit. a) pct. 3 din OU.G. nr. 195/2002.

Petentul a fost prezent la încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei, acesta semnând de primire exemplarul nr. 2 al actului de sanctionare, în dreptul rubricii corespunzatoare mentiunilor fiind specificat „am operatie si nu pot purta centura. Cu privire la viteza nu am mentiuni.”

În drept, conform art. 121 alin.(1) din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare. Potrivit art. 101 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c), constituind contraventie depasirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus (pct. 3).

De asemenea, în concordanta cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri omologate trebuie sa le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute în regulament.

Potrivit dispozitiilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este supus controlului de legalitate si temeinicie al instantei.

Analizând cu precadere legalitatea, verificând continutul procesului-verbal contestat în raport de dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001 în care sunt prevazute în mod exhaustiv mentiunile a caror lipsa conduce la nulitatea absoluta a procesului-verbal, instanta constata ca nu exista în cuprinsul actului de sanctionare examinat vicii sau lipsuri care sa conduca la o asemenea sanctiune, acesta fiind legal întocmit prin completarea integrala si în mod corect a rubricilor prevazute de textul amintit.

În ceea ce priveste temeinicia procesului-verbal, instanta retine ca, desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei face dovada situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara.

Actul de sanctionare a fost întocmit prin constatarea nemijlocita a faptei de catre agentul constatator aflat în exercitiul atributiilor ce îi revin potrivit competentei legale. Or, în masura în care cuprinde constatarile personale ale agentului constatator, procesul-verbal beneficiaza de prezumtia de autenticitate si veridicitate si are forta probanta prin el însusi, în sensul ca situatia de fapt si împrejurarile retinute corespund adevarului.

Totodata, plansa fotografica depusa la dosar la fila 14 de catre intimat dovedeste faptul ca autoturismul cu numarul de înmatriculare (...) a circulat pe drumul public, în interiorul municipiului Constanta, având o viteza de 81 km/h. Sustinerea petentului în sensul ca nu putea rula cu aceasta viteza întrucât tocmai plecase de pe loc nu poate fi primita câta vreme fotografia generata de aparatul radar montat pe autoturismul de politie dovedeste contrariul.

De vreme ce din ansamblul probatoriului administrat nu rezulta o alta situatie de fapt decât cea consemnata în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca actiunea petentului constând în depasirea vitezei maxime admise cu 31 de km/h constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 101 alin. (2) lit. din O.U.G. nr. 195/2002 cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni, respectiv cu 6-8 puncte amenda, astfel ca în mod corect a fost atrasa raspunderea contraventionala a acestuia.

În referire la fapta constând în necuplarea centurii de siguranta în timpul mersului, prevazuta de art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, instanta constata ca petentul nu a negat comiterea ei ci a învederat ca nu poate purta centura de siguranta din motive medicale, fiind operat la stomac. Petentul nu a facut dovada existentei unei boli pentru care este exceptat de la portul centurii de siguranta, conform Ordinului nr. 1246 din 12 iulie 2007 privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav, desi îi incumba aceasta obligatie conform regulii de drept actori incumbit probatio, în virtutea careia cel care face o sus?inere în cursul procesului trebuie sa o dovedeasca..

Aceasta încalcare a obligatiei imperative atrage raspunderea contraventionala a petentului, acesta savârsind contraventia prevazuta de art. 99 alin. (2) raportat la art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002 care statueaza urmatoarele: „savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lânga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: a) 2 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte: 3. nerespectarea obligatiei de a purta, în timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz.”

În consecinta, fata de argumentele expuse, fapta retinuta în sarcina petentului constituie contraventie, încadrarea juridica fiind facuta corect si în mod legal si temeinic a fost atrasa raspunderea contraventionala a acestuia, împrejurarile invocate nefiind de natura sa determine o alta concluzie.

Sub aspectul individualizarii, instanta retine ca principiul individualizarii sanctiunilor contraventionale este consacrat de art. 5 alin.(5) din O.G. nr. 2/2001, în conformitate cu care sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite. Astfel, obligatia individualizarii sanctiunilor contraventionale principale sau complementare revine atât agentului constatator, cât si instantei de judecata sesizate cu solutionarea unei plângeri contraventionale.

În prezenta cauza, petentul se deplasa cu autoturismul cu o viteza de 82 km/h, fara a purta centura de siguranta, în interiorul localitatii Constanta, pe una dintre arterele principale ale municipiului, la o ora cu trafic intens, respectiv 08.05. Pentru savârsirea celor doua fapte contraventionale, agentul constatator a aplicat o amenda în cuantum de 540 lei, o amenda în suma de 90 lei si 6 puncte de penalizare.

În analiza principiului proportionalitatii, tinând seama de elementele prevazute de art. 21 alin. (3) din OG nr. 2/2001, trebuie observat ca dispozitiile O.U.G. nr. 195/2002 au drept scop asigurarea desfasurarii fluente si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private.

Instanta constata ca gravitatea faptelor petentului nu justifica aplicarea sanctiunii avertismentului, aducând atingere sigurantei traficului rutier, punând în pericol chiar viata si sanatatea atât a sa, cât si a celorlalti participanti la traficul rutier. Pericolul faptelor rezulta chiar din materialitatea lor, fiind fapte de pericol, iar nu de rezultat pentru a produce un prejudiciu material, viteza fiind o cauza frecventa generatoare de evenimente rutiere soldate cu victime omenesti si pagube materiale. Instanta are în vedere si atitudinea petentului care nu constientizeaza gravitatea faptei de a circula cu viteza si nu îsi asuma responsabilitatea pentru comiterea ei, astfel ca instanta apreciaza ca exista posibilitatea ca petentul sa savârseasca din nou fapte asemanatoare. Mai mult decât atât, instanta retine ca petentul a beneficiat deja de clementa din partea organelor constatatoare deoarece amenda pentru nerespectarea obligatiei de a purta, în timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta a fost aplicata în cuantumul minim, iar petentul a avut posibilitatea de a achita, în termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul prevazut de lege al celor doua amenzi.

Prin raportare la aspectele anterior redate, instanta apreciaza ca sanctiunile aplicate contravenientului nu sunt prea aspre fata de gravitatea si pericolul social pe care faptele sale le prezinta, fiind atinse scopurile represiv, preventiv si educativ al sanctiunilor contraventionale.

Fata de cele expuse, instanta urmeaza sa respinga ca neîntemeiata plângerea contraventionala.