Contestatie la executare admisă potrivit art. 598 lit. c ncpp; împiedicarea la executarea confiscarii

Hotărâre 982 din 14.07.2014


Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 67/10.11.2011 pronunţată în dosarul nr. 5.3/63/2006*, Tribunalul Dolj – Secţia pentru Minori şi Familie a dispus următoarele:

"Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchet.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de avocaţii inculpaţilor.

În baza disp. art. 334 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care este judecat inculpatul G.C.A. , din două fapte prev. de art. 12 alin. 1, alin. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată şi completată, cu referire la art. 2 pct. 2 lit. c din Legea 678/2001 modificată şi completată prin OUG 79/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 75 lit. c şi art. 37 lit. a Cp, într-o infracţiune unică în formă continuată, prev. de art.  12 alin. 1, alin. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată şi completată prin OUG 79/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 75 lit. c şi art. 37 lit. a Cp.

În baza art. 12 alin. 1, alin. 2 lit. a din Lg. 678/2001 modificată şi completată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 75 lit. c C.p., art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 37 lit. a C.p.

Condamnă pe inculpatul G.C.A. , la 8 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza  II-a şi lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani.

În baza art. 13 alin. 1, 2 şi 3 teza II-a din Legea 678/2001 modificată şi completată  prin OUG nr. 79/2005 cu aplicarea art. 37 lit. a C.p.

Condamnă pe acelaşi inculpat la 12 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani.

În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a C.p.

Condamnă pe acelaşi inculpat la 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p.

Urmează ca inculpatul G.C.A. să execute pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p.

În baza art. 7 din Legea 543/2003

Revocă beneficiul graţierii condiţionate a restului de pedeapsă de 289 zile rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 5143/11.11.2002 a Judecătoriei Craiova rămasă definitivă prin D.P. nr. 768/02.06.2003 a Curţii de Apel Craiova precum şi a pedepsei de 3.000.0000 ROL aplicată inculpatului prin s.p. nr. 4561/12.11.2001a Judecătoriei Craiova şi în urma contopirii acestor pedepse în pedeapsa de 289 zile închisoare pe care o va executa alături de pedeapsa aplicată, urmează ca inculpatul să execute pedeapsa de 12 ani  şi 289 zile închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani.

Aplică inculpatului art. 71 C.p. şi art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p.

În baza art. 88 C.p. şi art. 350 C.p.p.

Deduce perioada arestului preventiv de la 22.11.2005 la 19.01.2006 şi respectiv de la 19.07.2007 la 23.07.2007.

În baza art. 12 alin. 1 alin.2 lit. a din Legea 678/2001 modificată şi completată prin OUG nr. 79/2005 cu aplicarea art. 75 lit. c şi art. 41 alin 2 C.p.

Condamnă pe inculpata G.A.H., la 8 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani.

În baza art. 13 alin. 1,2 şi 3 teza II-a din Legea 678/2001 modificată şi completată prin OUG 79/2005

Condamnă pe aceiaşi inculpată la 12 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani

În baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea 39/2003

Condamnă pe aceiaşi inculpată la 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p.pe o perioadă de 5 ani.

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.p.

Urmează ca inculpata G.A. H. , să execute pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p. pe o perioadă de 5 ani.

Aplică art. 71 şi art. 64 lit. a teza II-a şi lit. b C.p.

În baza art. 12 alin. 1, alin. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată şi completată prin OUG nr. 79/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 99 şi urm. C.p.

Condamnă pe inculpata G.M. ,  la 4 ani închisoare.

Aplică art. 71 şi 64 lit. a teza II-a şi lit.b C.p.

În baza art. 19 alin. 2 din Legea 678/2001 modificată şi completată prin OUG 79/2005.

Dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei de 10.470 EURO reprezentând bani dobândiţi în urma săvârşirii infracţiunilor

Admite acţiunea civilă formulată de partea vătămată T.A.

Obligă inculpatul în solidar , iar pe inculpata minoră în solidar şi cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 10.000 lei RON către partea vătămată TA reprezentând daune morale .

Constată că celelalte părţi vătămate prezente nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

În baza art. 191 C.p.p.

Obligă pe inculpata G.M.  în solidar cu partea responsabilă civilmente la 1500 lei cheltuieli judiciare, pe inculpatul G.C.A.  la 9000 lei cheltuieli judiciare din care 98,4 lei reprezentând c/v expertiză psihiatrică Mina Minovici Bucureşti şi 85 lei expertiză psihiatrică IML Timişoara şi pe inculpata GAH la 1500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat".

La data de 10.06.2013 Biroul Executări penale din cadrul Tribunalului Dolj – Secţia Minori şi Familie a sesizat instanţa de judecată cu privire la imposibilitatea executării dispoziţiilor sentinţei penale, nefiind precizată suma concretă pentru fiecare dintre cei trei inculpaţi care trebuie confiscată.

Pentru soluţionarea acestei sesizări a fost ataşat dosarul nr. 5.3/63/2006*

Analizând sesizarea Biroului de Executări Penale din cadrul Tribunalului Dolj, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 67/2011 definitivă prin decizia penală nr. 1949/05.06.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus confiscarea de la inculpaţii G.A. H. , G.M.  şi G.C.A.  a sumei de 10470 euro reprezentând bani dobândiţi în urma săvârşirii infracţiunilor, însă nu s-a precizat suma de bani ce trebuie confiscată de la fiecare în parte, astfel că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 598 lit. c Cpp, în sensul că există o împiedicare a executării hotărârii sub acest aspect.

Analizând actele şi lucrările dosarului 5.3/63/2006* respectiv înscrisurile reprezentând transferuri bancare, tribunalul reţine că inculpata G.A.H. i-a transferat lui ZF suma de 5140 euro, sumă de care a beneficiat ulterior şi aceeaşi inculpată a primit suma de 1800 euro de la inculpatul G.C.A. .

Având în vedere aceste aspecte, precum şi dipoz. art. 19 alin. 2 din Legea nr. 678/2001 (în prezent abrogată, dar aplicabilă conform art. 5 NCp), precum şi prevederile art. 598 alin. 1 lit. c Cpp, tribunalul va admite contestaţia la executare formulată din oficiu la sesizarea Biroului Executări Penale din cadrul Tribunalului Dolj şi va înlătura din dispozitivul sentinţei penale nr. 67/10.11.2011 a Tribunalului Dolj definitivă prin decizia penală nr. 1949/05.06.2013 a ÎCCJ menţiunea privind confiscarea de la inculpaţii G.C.A. , G.A. H. şi G.M.  a sumei de 10.470 euro.

În baza art. 19 alin. 2 din Legea 678/2001 modificată şi completată va dispune confiscarea de la inculpata G.A. H.  a sumelor de 5140 euro şi 1800 euro, reprezentând bani dobândiţi în urma săvârşirii infracţiunilor pentru care a fost condamnată.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 67/10.11.2011 a Tribunalului Dolj definitivă prin decizia penală nr. 1949/05.06.2013 a ÎCCJ.

În baza art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, din care suma de 300 lei reprezentând onorarii avocaţi oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.