Inadmisibilitatea angajarii răspunderii funcţionarului public pe calea dreptului comun daca nu s-a emis un ordin sau o dispoziţie de imputare în sarcina sa.

Sentinţă civilă 1166 din 19.06.2014


Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamantul Primarul UAT Tuluceşti a chemat în judecată mai multi funcţionari publici –pârâţi, solicitând obligarea acestora la restituirea sumelor reprezentând drepturi salariale acordate fără bază legală.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, în fapt, prin Decizia x din 14.08.2012 a Camerei de Conturi a judeţului Galaţi s-a stabilit că angajaţilor li s-au acordat nelegal în anul 2010 şi apoi în perioada ianuarie 2011-mai 2012, drepturi băneşti cu titlu de sporuri pentru condiţii periculoase/vătămătoare.

Instanţa a solicitat de la reclamant relaţii, în sensul dacă pârâţii mai au calitatea de funcţionari publici.

La termenul din 19.06.2014, instanţa a invocat, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii, cu privire la care a reţinut următoarele:

Prin adresa transmisă la dosar , reclamantul a comunicat faptul că toţi pârâţii au fost şi sunt în continuare funcţionari publici în cadrul Primăriei comunei Tuluceşti.

Pentru această categorie de personal, condiţiile şi procedura de angajare a răspunderii pentru prejudiciile cauzate este reglementată prin art.85 din Legea 188/1999 republicată.

Fiind vorba de o lege specială,cu aplicabilitate numai pentru funcţionarii publici, nu există un drept de opţiune între incidenţa acestor norme legale şi cele cu caracter general privind angajarea răspunderii civile delictuale a oricărei persoane potrivit principiului „specialia generalibus derogant”.

În consecinţă, dacă nu s-a emis un ordin sau o dispoziţie de imputare în sarcina funcţionarului public de către conducătorul instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea, acţiunea prin care se solicită angajarea răspunderii acestuia pe calea dreptului comun este inadmisibilă.