Acţiunea în obligarea pârâtei la plata accesoriilor datorate reclamantei în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

Sentinţă civilă 2181 din 10.12.2014


Acţiunea în obligarea pârâtei la plata accesoriilor datorate reclamantei în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, nu este fondată în condiţiile în care în baza art. 371 ind. 2 din Vechiul C.p.c. în faza de executare silită poate fi actualizată valoarea obligaţiei principale stabilite în bani.

În speţă, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de suma de 1.186.967 euro cu titlu de  daune suferite de reclamantă în perioada 2008 – 2013 ca urmare a abuzurilor în serviciu (executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile) făcute de reprezentanţii Primăriei Galaţi. Aceste daune constau în dobânzile plătite la  bancă + majorări impozite către Ministerul Finanţelor.

Tribunalul a respins acţiunea ca nefondată deoarece prin decizia . . . /19.02.2013 (ds . . . . /121/2010*) a Curţii de Apel Galaţi s-a stabilit în mod clar cuantumul sumei datorată de pârât reclamantei respectiv „471.044,47 euro şi TVA şi penalităţi calculate doar pentru suma de 471.044,47 euro (fără TVA)” iar potrivit art. 371 ind. 2 din Vechiul C.p.c în faza de executare silită poate fi actualizată valoarea obligaţiei principale stabilite în bani.