PENAL.infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice

Hotărâre 3 din 03.11.2014


Fapta inculpatului care, în calitate de agent şef de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău - Biroul Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, luând cunoştinţă de iminenta efectuare a unei percheziţii domiciliare la locuinţa martorei D L, cercetată în dosarul nr.xxxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău pentru infracţiunea prevăzută de art.37 alin.3 din Legea nr.126/1995 republicată, a înştiinţat-o telefonic pe aceasta, arătându-i să ia măsuri pentru îndepărtarea dintr-un punct de lucru al societăţii a articolelor pirotehnice pentru depistarea cărora Judecătoria Buzău emisese autorizaţia de percheziţie nr.xxx/27.12.2011, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută şi pedepsită de art.304 al.2 N.C.pen. în condiţiile în care inculpatul a urmărit, prin fapta sa, obţinerea pentru altul de foloase necuvenite (evitarea confiscării mărfurilor martorei D.L.  deţinute cu încălcarea dispoziţiilor legale).

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul nr.xxx/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 13.11.2013, sub nr.5782/114/2013, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B.D.C. pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută şi pedepsită de art.386 al.1 N.C.pr.pen. .

În susţinerea rechizitoriului, s-a reţinut în sarcina inculpatului că, la data de 28.12.2011, în calitate de agent şef de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău - Biroul Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, luând cunoştinţă de iminenta efectuare a unei percheziţii domiciliare la locuinţa numitei D.L., cercetată în dosarul nr.xxxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău pentru infracţiunea prevăzută de art.37 alin.3 din Legea nr.126/1995 republicată, a înştiinţat-o telefonic pe aceasta, arătându-i să ia măsuri pentru îndepărtarea dintr-un punct de lucru al societăţii a articolelor pirotehnice pentru depistarea cărora Judecătoria Buzău emisese autorizaţia de percheziţie nr.xxx/27.12.2011, pentru a obţine un avantaj patrimonial pentru altul.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv, procesul-verbal de sesizare din oficiu, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor, autorizaţia de percheziţie a Judecătoriei Buzău nr.xxx/2011, procesele-verbale de percheziţie domiciliară şi la punctele de lucru ale numitei D.L., încheierea nr.xxx/14.12.2011 a Judecătoriei Buzău de interceptare a unor posturi telefonice şi referatul de solicitare, procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice, adresa nr.xxxxxx din 2012 a BAESP, planul de acţiune nr.xxxxxx din 27.12.2011, evidenţele I.T.M. Buzău, autorizaţia nr.xxxxx din 12.12.2011 şi avizele favorabile pentru punctele de lucru, procesul-verbal de control I.T.P., cererea şi documente depuse de către martora D.L.  pentru obţinerea autorizaţiei, rapoartele de activitate şi planificări cu privire la evenimentele din 27/28.12.2011, copii de pe agenda poliţiştilor rutieri şi documentele de planificare a activităţilor, adresa nr.xxxxx/2012 a Serviciul resurse umane, extrasul din fişa postului , adresa nr.xxxxx din 30.08.2013 a Serviciului resurse umane precum şi celelalte înscrisuri ataşate la dosar, instanţa reţine următoarele:

S.C. xxxxxxxx S.R.L. Buzău a fost înregistrată la data de 15.07.1997, la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. xxxxxx, având ca obiect principal de activitate comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, asociat unic şi administrator fiind martora D.L..

Această societate comercială avea puncte de lucru la următoarele adrese: Buzău, Piaţa Bazar; Buzău, str. Transilvaniei, adiacent S.C. XXXXX S.A.; Buzău, cartierul Dorobanţi, xxxxxxxx; Buzău, zona XXL, Trotuar între XXL şi Autogara Buzău şi Buzău, Parcul Sf. Îngeri.

În luna noiembrie 2011, S.C. XXXXXXX S.R.L. Buzău, prin administratorul său, a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău autorizarea conform art.8 din Legea nr.126/1995, în vederea deţinerii şi comercializării de articole pirotehnice din clasa I în cantitate de 100 kg la fiecare punct de lucru, fiind emisă autorizaţia nr.xxxx din 12.12.2011valabilă pentru punctele de lucru situate în Buzău, str.Lt. Godeanu – Piaţa Sf. Îngeri; Buzău, str. Scântei – Piaţa 24 Ianuarie şi Buzău, Bd. Unirii, zona XXL.

În aceste împrejurări, martora D.L. l-a cunoscut pe inculpatul B.D.C., agent şef de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău - Biroul Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, care s-a şi ocupat de dosarul martorei.

La data de 14.12.2011, în dosarul nr.xxxx/P/2011 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de mai multe persoane, printre care şi martora D.L. pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice prevăzută de art.37 alin.3 din Legea nr.126/1995 republicată, privind regimul materialelor explozibile, obiectul dosarului penal vizând deţinerea de către comercianţii autorizaţi a unor cantităţi mai mari de articole pirotehnice, fără respectarea categoriei (clasei) pentru care era valabilă autorizaţia şi în alte locuri decât cele permise.

În cadrul dosarului de urmărire penală nr.xxxx/P/2011, Judecătoria Buzău a autorizat, la solicitarea procurorului, efectuarea de interceptări telefonice, potrivit încheierii nr.xxx din 14.12.2011, fiind emisă autorizaţia nr.xxx/14.12.2011 pentru postul telefonic cu nr.xxxxxxx utilizat  de martora D.L. şi de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor printre care şi martora D.L. , conform autorizaţiei nr.xxx/27.12.2011.

Cu privire la martora D.L. , existau indicii că, pe lângă cele trei puncte de lucru autorizate pentru comercializarea unei cantităţi de câte 100 kg articole pirotehnice mai deţinea un alt punct de lucru neautorizat în acest sens, dar care figura înregistrat la Registrul Comerţului, respectiv la adresa din str. Transilvaniei .

La punctul de lucru din zona XXL, Trotuar între XXL şi Autogara Buzău, aflat în apropiere de Piaţa Săracă,  aparţinând S.C. xxxxxxx S.R.L. Buzău, era angajat în acea perioadă, ca vânzător, cu carte de muncă, N.G., socrul inculpatului B.D.C.

În dosarul nr.xxxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, la data de 27.12.2011 a fost întocmit de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău - Biroul Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase un plan de acţiune care preconiza ca în data de 28.12.2011, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Buzău să se efectueze un număr de 11 percheziţii domiciliare, toate în municipiul Buzău, formându-se astfel 11 echipe.

Potrivit planului de acţiune, echipa nr.3, formată din cms. G.  din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, insp.pr. G.M.  din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, insp.pr. V,G. din cadrul  Serviciului de Investigaţii Criminale şi agent şef principal J.P. din cadrul Biroului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase urma să se deplaseze la locuinţa martorei D.L., administrator al S.C. xxxxx S.R.L. din Buzău.

După efectuarea percheziţiei, echipa urma să se deplaseze la cele 3 puncte de lucru autorizate ale societăţii, respectiv Parcul Sfinţii Îngeri, zona XXL, trotuar între XXL şi Autogara Buzău Nord; str. Scântei, Piaţa 24 Ianuarie, unde se va verifica modul în care sunt respectate prevederile Legii nr.126/1995.

De asemenea, conform planului, echipa urma să se deplaseze şi la adresa din str.Transilvaniei nr.xxx unde existau date certe că sunt depozitate articole pirotehnice, fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Potrivit aceluiaşi plan de acţiune, inculpatul B.D.C. făcea parte din echipa nr.4 ce urma să se deplaseze la domiciliul unei alte persoane învinuite, precum şi la punctele de lucru ale societăţii pe care o administra.

La data de 28.12.2011, în jurul orelor 03.30-04.00, agenţii de poliţie R.D.I.  şi C.V. din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău – Biroul Rutier, aflându-se în serviciul de patrulare pe str.Transilvaniei în zona Fabricii de Bere Ursus, au oprit pentru control un autoturism la volanul căruia a fost identificată martora D.L. .

Cu ocazia controlului agenţii de poliţie au constatat că în maşină existau materiale pirotehnice (10-12 cutii, dar şi vărsate), martora prezentând copii de pe autorizaţia de deţinere.

Întrucât avea ITP expirat şi nu deţinea poliţă RCA valabilă, martora a fost sancţionată contravenţional, reţinându-i-se şi certificatul de înmatriculare şi plăcuţele autoturismului.

În legătură cu obiectele pirotehnice, pentru verificarea acestora, cei doi agenţi de poliţie au solicitat sprijinul Biroului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, respectiv inculpatului B.D.C. care era de serviciu în ziua respectivă.

Anterior deplasării acestuia la faţa locului, martora D.L., de la postul telefonic cu  numărul xxxxx l-a contactat telefonic la ora 04:04:02 pe inculpat pentru a-i comunica cele întâmplate, inculpatul spunându-i că va veni la locul depistării, dialogul dintre cei doi fiind consemnat la pagina 4 din rechizitoriu.

Cu ocazia deplasării la faţa locului inculpatul B.D.C. a verificat materialele pirotehnice asigurându-i pe cei doi agenţi că mărfurile sunt cuprinse în autorizaţie şi că deţinerea lor este legală, dar nu a încheiat în acest sens nici un punct de control

În aceste împrejurări, inculpatul a aflat de la martora D.L.  că obiectele pirotehnice urma să le lase la punctul de lucru din zona XXL şi că se va deplasa în acea dimineaţă la Bucureşti pentru achiziţionarea de confecţii.

În dimineaţa aceleiaşi zile, la ora 05.00, conform planului de acţiune, şeful Biroului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, martorul S.M.G. a solicitat telefonic prezenţa lucrătorilor din cadrul Biroului la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău pentru efectuarea instructajului printre care şi inculpatul B.D.C., informându-i că urmează să participe la efectuarea unor percheziţii domiciliare şi de control a punctelor de lucru autorizate pentru deţinerea şi comercializarea de articole pirotehnice în municipiul Buzău împreună cu lucrători din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului de Investigare a Fraudelor.

La sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău fiecare echipă a primit câte un plic cu locaţia şi autorizaţia de percheziţie, fiind înştiinţaţi ca după finalizarea percheziţiilor, conform planului, urmau să se deplaseze şi la punctele de lucru ale societăţilor.

Luând cunoştinţă de iminenta efectuare a percheziţiilor, la data de 28.12.2011, ora 06:20:02, inculpatul a avertizat-o telefonic pe martora D.L.  trimiţându-i un SMS cu conţinutul „să dispară marfa de la capătul lui 6 urgent”, punctul de lucru al societăţii de pe str. Transilvaniei nr.xxx aflându-se la capătul traseului autobuzului nr.6.

Ulterior, martora D.L.  care se afla în Bucureşti pentru achiziţionarea de mărfuri textile, îl apelează telefonic la ora 06:20:58 pe inculpat pentru lămuriri suplimentare, dialogul dintre cei doi fiind consemnat la paginile 5-6 din rechizitoriu.

De asemenea, martora D.L., ca urmare a atenţionărilor primite de la inculpat, la ora 06.22 contactează o persoană de sex masculin pe care o anunţă despre mesajul transmis de către inculpat, în sensul „să dispară marfa urgent”.

La ora 06.31, martora D.L.  îl apelează din nou pe inculpat pentru a-i cere lămuriri cu privire la posibilitatea efectuării unui astfel de control, inculpatul, în cadrul dialogului, folosind expresiile „deranj … acuma, haide! (…) ţi-am zis, dacă poţi să faci ceva, bine … dacă nu … hai …”.

Percheziţia domiciliară la locuinţa martorei D.L.  din str. XXX nr.x Buzău, s-a desfăşurat între orele 07-09.30, conform procesului-verbal întocmit, fiind găsite şi ridicate articole pirotehnice deţinute ilegal.

Înainte de finalizarea percheziţiei domiciliare, anterior deplasării echipei la cele trei puncte de lucru, la ora 09.27, martora îl contactează pe inculpat care o anunţă că se va face control atât la cele trei puncte de lucru autorizate, cât şi la cel neautorizat de pe str.Transilvaniei (la capătul liniei autobuzului 6) sfătuind-o cum să procedeze, să nu recunoască că marfa îi aparţine şi să nu se dea de gol că ştie şi de ultima verificare ce urma să aibă loc, dialogul dintre cei doi fiind consemnat la paginile 8-9 din rechizitoriu.

Ulterior echipa de control s-a deplasat şi la cele trei puncte de lucru autorizate din zona XXL, trotuar între XXL şi Autogara Buzău Nord, Parcul Sg. Îngeri şi Piaţa 24 Ianuarie unde au fost identificate obiecte pirotehnice expuse la vânzare împreună cu mărfuri, fapt interzis de lege.

La ora 09.44, martora îl contactează din nou pe inculpat pentru a-l informa cu privire la o maşină cu marfă, context în care inculpatul o asigură pe D.L.  că va lua legătura telefonică cu ag. şef. J, colegul său, care a făcut parte din echipa care a efectuat percheziţia la domiciliul martorei (paginile 9-10 din rechizitoriu).

La ora 10.42, inculpatul o avertizează încă o dată pe martoră că urmează a i se face control şi la punctul de lucru neautorizat de pe str.Transilvaniei (pagina 10 din rechizitoriu).

În urma controlului efectuat la punctul de lucru de pe str.Transilvaniei (capătul traseului nr.6 de transport în comun) au fost depistate 8.692 articole pirotehnice din clasele I şi II care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În drept, fapta inculpatului B.D.C.  care, la data de 28.12.2011, în calitate de agent şef de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău - Biroul Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, luând cunoştinţă de iminenta efectuare a unei percheziţii domiciliare la locuinţa martorei D.L. , cercetată în dosarul nr.xxxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău pentru infracţiunea prevăzută de art.37 alin.3 din Legea nr.126/1995 republicată, a înştiinţat-o telefonic pe aceasta, arătându-i să ia măsuri pentru îndepărtarea dintr-un punct de lucru al societăţii a articolelor pirotehnice pentru depistarea cărora Judecătoria Buzău emisese autorizaţia de percheziţie nr.xxx/27.12.2011, pentru a obţine un avantaj patrimonial pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.12 lit.b din Legea nr.78/2000.

Inculpatul B.D.C. , în calitate sa de agent de poliţie avea, conform dispoziţiilor Legii nr.360/2002 privind statutul poliţistului, obligaţia de a păstra secretul profesional iar conform prevederilor din codul deontologic avea şi interdicţia de a utiliza informaţiile pe care le deţine în alte scopuri decât cele în legătură cu realizarea atribuţiilor de serviciu, prin acţiunea sa, inculpatul urmărind obţinerea pentru martora D.L.  a unor avantaje patrimoniale şi nepatrimoniale, informând-o în mod constant cu privire la efectuarea percheziţiei domiciliare, dar şi cu privire la următoarele activităţi ale echipei de control, respectiv verificarea punctelor de lucru atât a celor autorizate, cât şi a celor neautorizate, sfătuind-o pe martoră cu privire la atitudinea pe care trebuie să o adopte în cazul depistării mărfurilor ilegale, dar şi juridic cu privire la controlul efectuat.

În faza de cercetare judecătorească, inculpatul a încercat să acrediteze ideea că, prin acţiunile sale, a încercat să o atenţioneze pe martoră să nu deţină la un loc cu materialele pirotehnice şi a altor produse textile, idee infirmată de cuprinsul convorbirilor telefonice legal interceptate, apărare care nu este însă de natură a-l exonera de răspunderea penală.

Nu se poate susţine că fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută şi pedepsită de art.304 al.2 N.C.pen. în condiţiile în care inculpatul a urmărit, prin fapta sa, obţinerea pentru altul de foloase necuvenite (evitarea confiscării mărfurilor martorei D.L.  deţinute cu încălcarea dispoziţiilor legale).

În cauză sunt incidente dispoziţiile art.1 al.1 lit.a şi art.2 din Legea nr.78/2000 raportat la calitatea inculpatului B.D.C.  şi anume aceea de agent şef de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău - Biroul Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa, în baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., urmează să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul B.D.C. din infracţiunea prevăzută de art.12 lit.b din Legea nr.78/2000 în infracţiunea prevăzută de art.304 al.2 N.C.pen. .

În baza art.12 lit.b din Legea nr.78/2000, instanţa urmează să-l condamne pe inculpatul B.D.C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, la data de 28.12.2011.

La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art.74 N.C.pen., respectiv gravitatea infracţiuni săvârşite, periculozitatea inculpatului stabilită după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, atitudinea relativ sinceră a inculpatului în cursul procesului penal, faptul că inculpatul are studii superioare, este căsătorit, are un copil în întreţinere precum şi faptul că inculpatul este la prima încălcare a legii penale.

În cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.80 N.C.pen. întrucât infracţiunea săvârşită de inculpat, raportat la natura şi urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit, nu poate fi considerată ca prezentând o gravitate redusă, prin fapta sa, inculpatul putând aduce grave prejudicii anchetei penale din dosarul de urmărire penală nr.xxxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

Instanţa apreciază că scopurile pedepsei aplicate pot fi atinse chiar şi fără executarea acesteia în regim de detenţie astfel încât, în baza art.81 C.pen. cu referire la art.82 C.pen. şi art.5 N.C.pen., urmează să dispună suspendarea condiţionată a executării pe durată de 3 ani ce va constitui termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.404 al.2 N.C.pr.pen., instanţa urmează să atragă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare.

Instanţa, în baza art.274 al.1 C.pr.pen., urmează să-l oblige pe inculpat la plata sumei de 2.150 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul B.D.C. , din infracţiunea prevăzută de art.12 lit.b din Legea nr.78/2000 în infracţiunea prevăzută de art.304 al.2 N.C.pen.

În baza art.12 lit.b din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul B.D.C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, la data de 28.12.2011.

În baza art.81 C.pen. cu referire la art.82 C.pen. şi art.5 N.C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate pe durată de 3 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.404 al.2 N.C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare.

În baza art.274 al.1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 2.150 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.03.2014. 

Preşedinte,

Grefier,