Furtul calificat

Sentinţă penală 1414 din 13.09.2010


Tip speţă: sentinta penala

Titlu: furt calificat

Data speţă: 13.09.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, nr. 861/P/15.12.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului L.V. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzut de art. 208 al. 1-209 al.1, lit. g, i Cod penal cu aplicarea art. 99 al. 3 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în noaptea de 22/23.09.2009 prin efracţie a pătruns în locuinţa părţii vătămate M. L. de unde a sustras mai multe bunuri.

În cauză s-au audiat părţile şi martorii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În noaptea de 22/23.09.2009, învinuitul L. V. se afla în vizită la numitul B. C. A., pe strada T. V., bl. 52. În cursul nopţii, în jurul orelor 2300, a ieşit singur din locuinţa acestuia şi profitând de întunericul de pe palierul etajului 2 al blocului, a forţat lacătul ce asigura uşa de acces în locuinţa părţii vătămate M. L., apoi a intrat în interior de unde a sustras mai multe bunuri, printre care un D.V.D şi două boxe. Bunurile au fost ascunse în aproprierea blocului, în spatele unui gard.

A doua zi, inculpatul L. V. a transportat bunurile sustrase în comuna B., judeţul N. cu autoturismul condus de către D. A., unde le-a valorificat.

Aparatul D.V.D a fost oferit spre vânzare numitului O.C., fără a-i spune acestuia că bunul provine din săvârşirea unei fapte penale, care neavând bani i-a oferit la schimb o bicicletă, schimb acceptat de către învinuit.

Boxele au fost vândute de către învinuit numitului H. C. cu suma de 200 lei, preţ care urma să fie plătit peste câteva zile.

În timpul cercetărilor penale, aparatul D.V.D şi boxele au fost recuperate şi predate părţii vătămate pe bază de dovadă.

Partea vătămată M. L. se constituie parte civilă cu suma de 170lei.

O. C. nu s-a constituit parte civilă întrucât inculpatul i-a restituit bicicleta.

Inculpatul a avut o poziţie sinceră pe parcursul urmăririi penale şi la instanţă.

Fapta inculpatului întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 al.1-209 al.1, lit. g, i Cod penal şi este probată cu sesizarea şi declaraţiile părţii civile, procesul verbal de cercetare la locul faptei, dovezile de predare primire a bunurilor sustrase, declaraţiile martorilor din lucrări coroborate cu declaraţiile inculpatului.

La individualizarea judiciară a infracţiunii, instanţa va avea în vedere poziţia inculpatului la urmărirea penală şi instanţă dar şi împrejurarea că este minor, are antecedente penale şi este fără ocupaţie.

Astfel inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin sentinţa penală 34/2010 a Judecătoriei Buhuşi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Prin sentinţa penală 46/2010, acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu şi furt calificat.

De asemenea prin sentinţa penală 95/2010 a Judecătoriei Buhuşi, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat.

Faptele de mai sus sunt concurente cu fapta dedusă judecăţii.

Referatul de evaluare efectuat în cauză a concluzionat că inculpatul prezintă un autocontrol scăzut şi manifestă deschidere către influenţa negativă a anturajului frecventat.

Familia nu posedă autoritatea şi puterea necesară pentru a asigura corectarea comportamentului său. Numai aplicarea unei sancţiunii îl poate determina să conştientizeze că încălcarea normelor sociale şi juridice se poate răsfrânge asupra libertăţii personale.

În cauză, instanţa va aplica dispoziţiile art. 99 al. 3 Cod penal, 109 Cod penal, inculpatul fiind minor şi ale art. 74 lit. c şi 76 lit. d Cod penal.

Instanţa apreciază, că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins fără executare în regim de detenţie.

Instanţa urmează să anuleze suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni , 6 luni şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţele penale 34/2010, 46/2010 şi 95/2010 ale Judecătoriei Buhuşi, în temeiul art. 85 Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal şi 36 al. 1 Cod penal va contopi pedepsele de mai sus cu pedeapsa aplicată în cauză, la care va adăuga un spor de pedeapsă.

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei  în temeiul art. 81 Cod penal.

Va stabili termenul de încercare conform art. 110 Cod penal şi va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Având în vedere jurisprudenţa CEDO (cauza Sabou Pârcălab contra României şi Hrist contra Marii Britanii), va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza aIIa b, Cod penal pe durată şi în condiţiile art. 71 al. 2 Cod penal.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal va suspenda pedeapsa accesorie aplicată în cauză.

În temeiul art. 14, 346 Cod procedură penală, 998 şi 1000 al.2 Cod civil, va obliga inculpatul în solidar cu părţile responsabil civilmente la plata despăgubirilor civile către partea vătămată M. L., conform declaraţiei date la instanţă.

Va dispune plata din fondurile MJLC a onorariului pentru apărător oficiu la urmărirea penală şi instanţă.

Red.PA