Vătămare corporală gravă

Sentinţă penală 794 din 26.04.2011


SENTINŢA PENALĂ Nr. 54

Şedinţa publică de la 26 Aprilie 2011

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, nr.1001/P/2008/29.07.2009, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului M. F. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prevăzută deart.182 al.1 Cod penal, constând în acea că la data de 18.10.2008 a lovit pe partea vătămată L.G.P., cauzându-i leziuni vindecabile ce au necesitat 75-85 zile îngrijiri medicale.

În cauză s-au audiat părţile şi martorii.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Buhuşi, sub nr.794/199/04.08.2009.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.95/P/2008/31.07.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor  M.G.ş.a. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prevăzută de art.182 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.a Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor că în noaptea de 18/19.10.2008 au lovit partea vătămată M. F., pricinuindu-i leziuni cranio-meningo cerebrale ce i-au pus viaţa în primejdie.

În cauză s-au introdus, în calitate de părţi civile Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf.Spiridon” Iaşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şu Serviciile de Ambulanţă ale judeţului Neamţ şi Bacău.

Instanţa, a dispus conexarea celor două dosare, pentru o mai bună soluţionare a acestora.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 18.10.2008, în jurul orei 21,30, mai multe persoane printre care şi inculpaţii şi partea vătămată, au mers la discoteca din satul Cârligi, com.Filipeşti, jud.Bacău.

În discotecă, la un moment dat, o persoană necunoscută a folosit un spray lacrimogen.

Organizatoarea discotecii, , a intervenit spunând că închide discoteca şi atunci, toate persoanele au ieşit afară din discotecă.

Printre cei prezenţi în discotecă, se afla şi inculpatul împreună cu cumnatul său . Aceştia au mers la grupul de tineri din com.Bahna, pentru a le cere explicaţii privind folosirea sprayului lacrimogen, presupunând că o persoană din acel grup, din satul Izvoare, com.Bahna, jud.Neamţ, a folosit acel spray.

Între inculpatul-parte vătămată şi acel grup din satul Izvoare s-au iscat nişte discuţii contradictorii, care l-au determinat , să lovească cu palma peste faţă.

După plecarea inculpaţilor, de la locul faptei a venit cumnatul inculpatului-parte vătămată şi fratele acestuia, care l-au găsit pe M F căzut la pământ şi plin de sânge. Cei doi au anunţat salvarea, care l-a transportat la spital.

Ca urmare a loviturilor primite, M F a necesitat 30.35 zile îngrijiri medicale, iar leziunile, TCC – cu fractură cominutivă craniană au pus în  primejdie viaţa acestuia, conform certificatului medico legal nr.1964A/29.10.2008.

La rândul ei, partea vătămată L G M, a suferit o fractură de mandibulă, care a necesitat 75-85 zile de îngrijiri medicale.

.

Instanţa apreciază că, faptele s-au petrecut conform probelor administrate în cauză.

Fapta inculpatului M F, întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art.182 al.1 Cod penal

Fapta inculpaţilor întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art.182 al.2 Cod penal, instanţa urmând să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice, părţii vătămate M F fiindu-i pusă viaţa în primejdie.

Faptele de mai sus sunt probate cu: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, certificatele medico-legale, declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpaţilor, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social concret, împrejurările comiterii lor, dar şi persoana inculpaţilor.

Astfel, inculpatul-parte vătămată,  posedă antecedente penale, fiind condamnat la pedeapsa amenzii penale, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.180 al.2 Cod penal şi 193 Cod penal, (s.p. 26/2006 a Judecătoriei Bacău), a avut o poziţie nesinceră pe parcursul cercetărilor şi la instanţă este fără ocupaţie.

Coroborând gradul de pericol social al infracţiunilor cu finalitatea aplicării sancţiunii penale, instanţa apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins fără privare de libertate.

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpaţilor, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, aplicată fiecărui inculpat, în temeiul art.81 Cod penal.

Va stabili termenul de încercare, conform art.82 Cod penal, pentru fiecare inculpat şi va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

Având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa va interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza aIIa, b, Cod penal, pe durata şi în condiţiile art.71 al.2 Cod penal, pedeapsa închisorii nefiind compatibilă cu dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în  funcţii elective publice, şi cu dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul art.71 al.5 Cod penal, va suspenda pedeapsa accesorie aplicată inculpaţilor.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine următoarele:

Partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf.Spiridon” Iaşi, s-a constituit parte civilă, în cauză, cu suma de 1469,83 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare  ale părţii văătmate la Clinica B.M.F. în perioada 21.10./23.10.2008 şi 17.11.208/20.11.2008 (fila 88 ds.instanţă).

De asemenea, partea civilă Servicul de Ambulanţă Neamţ, s-a constituit parte civilă cu c/val cheltuielilor de transport, cu ambulanţa, ale părţii vătămate, de la Spitalul Municipal Roman, jud.Neamţ la Spitalul Sf.Spiridon  Iaşi- Clinica B.M.F, în sumă de 372,40 lei (fila 90 dosar instnaţă).

La rândul ei, partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, s-a constituit parte civilă în cauză, cu c/val cheltuielilor de spitalizare ale inculpatului-parte vătămată, în sumă de 4517,65 lei (în perioada 17/19.10.2008 şi 05.08/12.08.2010) filele 257 şi fila 87 dosar conex) la secţia neurochirurgie.

De asemenea, Serviciul de Ambulanţă Bacău, s-a constituit parte civilă în cauză, cu c/val cheltuielilor de transport cu ambulanţa, a părţii vătămate (fila 76 dosar)

Faţă de cele ce preced, instanţa, în temeiul art.313 din Lg.95/2006 şi 1003 Cod civil, va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile către părţile civile Spitalul de Urgenţă Sf.Spiridon şi Serviciul de Ambulanţă Neamţ conform adreselor de constituire părţi civile.

Va obliga inculpaţii în solidar la plata despăgubirilor civile către părţile civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi Serviciul de Ambulanţă Bacău, conform adreselor de constituire părţi civile.

Instanţa, reţine că partea vătămată a făcut parţial dovada cheltuielilor efectuate.

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate, instanţa, faţă de leziunile suferite şi nr. de îngrijiri medicale, apreciază că partea vătămată este îndreptăţită la plata acestora.

Instanţa, reţine că, inculpatul-parte vătămată M F a dovedit parţial cheltuielile efectuate, în schimb apreciază că cererea privind daunele morale, este întemeiată, părţii vătămate punându-i-se în pericol viaţa, datorită leziunilor grave, suferite la cap.

Faţă de cele ce preced, instanţa, în temeiul art.14, 346 Cod pr.penală, 998 Cod civil şi 1003 Cod civil, va obliga inculpatul-parte vătămată M F la plata daunelor materiale aşa cum au fost dovedite şi la plata daunelor morale către partea civilă LG M.

Va obliga inculpaţii la plata daunelor materiale inculpatului-parte vătămată, aşa cum au fost dovedite şi la plata daunelor morale.

Va dispune plata onorarului pentru apărător oficiu la urmărirea penală şi instanţă pentru inculpatul-parte vătămată.

Red.PA 16.05.2011