Condamnarea administratorului unei societa?i comerciale pentru infrac?iunea de înoelaciune în conven?ii

Sentinţă penală 246 din 14.09.2011


S.P. - 246/14.09.2011

Infracţiuni

Condamnarea administratorului unei societăţi comerciale pentru infracţiunea de  înşelăciune în convenţii

Prin rechizitoriul Parchetului din data de 18 mai 2009 a fost trimis în judecată inculpatul T. V. - fiul lui L. şi S., născut la - în Mediaş, stagiul militar nesatisfăcut, cu domiciliul în sat B., nr.-, comuna B., recidivist pentru comiterea a 2 infracţiuni de înşelăciune , prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cp , 1 infracţiune de înşelăciune , prev. de art. 215 alin. 4 Cp , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp , 2 infracţiuni de emitere a unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale , prev. de art. 84 alin. 1 şi 3 din Legea nr 59/1934 , reţinându- se următoarele :

În perioada iunie- august 2008 , inculpatul a indus în eroare  3 societăţi comerciale , respectiv SC M. SRL Mediaş , SC C. SA Târnăveni , SC S. SRL Mediaş de la care a achiziţionat în mai multe rânduri materiale de construcţii şi le-a prejudiciat cu sume mari de bani. Acesta efectua plăţile cu cecuri care erau retrase din circulaţie de către banca emitentă pentru incidente de plată avute anterior , cecuri pe care uneori le lăsa ca şi garanţii . Odată cu cecul lăsat în alb , doar ştampilat şi semnat de el , pe parcursul derulării relaţiilor comerciale  a emis şi completat şi alte file CEC pentru care cunoştea că nu are disponibil în cont.

Prin sentinţa penală nr  din 28 ianuarie 2010  a Judecătoriei Mediaş , inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare pentru 3 infracţiuni de înşelăciune  şi 3 infracţiuni de emitere a unui cec căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale . A fost obligat la repararea prejudiciilor cauzate părţilor civile .

Prin decizia penală nr /2010 a Tribunalului Sibiu s-a admis apelul inculpatului şi dispus casarea hotărârii instanţei de fond , cu trimitere spre rejudecare instanţei de fond , constatând că inculpatul nu a fost legal citat de la domiciliul său din Italia , loc. C. B. P. F. unde locuieşte începând cu data de 15 iunie 2009.

Legal citat , la rejudecarea cauzei ,  inculpatul nu s-a prezentat la judecată .

Se consideră că inculpatul a cunoscut termenele de judecată . La data de 16 februarie 2011 solicită acordarea unui termen pentru angajarea unui avocat ales , cerere admisă de instanţă , însă se constată că ulterior acesta nu şi-a mai angajat un avocat ales , deşi cauza s-a amânat până la 31 august 2011 , deci mai mult de 6 luni .

La data de 15 iunie 2011 , inculpatul depune o nouă cerere pentru angajare avocat şi amânarea judecăţii în care susţine că nu a avut cunoştinţă de termenele procesului . Se admite şi această cerere în scopul asigurării inculpatului dreptul la apărare . La data de 27 iulie 2011 din nou inculpatul formulează o cerere pentru angajarea unui apărător calificat . Judecata se amână la data de 31 august 2011 pentru când procedura de citare cu inculpatul este legal îndeplinită , acesta a semnat personal pe recipisa recomandatei , fila 65 dosar . Deci , inculpatul a formulat cereri repetate invocând  dreptul la apărare , instanţa de rejudecare procedând la admiterea acestora , însă s-a dovedit că intenţia inculpatului a fost aceea de a obţine amânări ale judecăţii întrucât nu a procedat la angajarea unui avocat ales o perioadă de cel puţin 6 luni . Nu s-a prezentat la judecată , nu şi-a exprimat poziţia procesuală în nici o formă la dosar , nu a solicitat probe în apărare . Prin citaţiile repetate , i s-au pus în vedere drepturile procesuale legale , inclusiv drepturile din art. 320/1 Cpp .

Se apreciază , că instanţa de rejudecare i-a asigurat condiţiile exercitării dreptului la apărare , însă acesta nu a înţeles să beneficieze în limitele legale de acest drept , urmând să invoce în căile legale de atac încălcarea acestui drept de către instanţe , în scopul casării hotărârii de condamnare , aceasta fiind o practică pentru obţinerea amânării unei condamnări definitive . De fapt , este un abuz de drept , care poate fi sancţionat  doar de instanţele de control. Instanţa de rejudecare va avea în vedere aceste elemente la individualizarea pedepselor ce se vor aplica .

Analizând materialul probator al dosarului , respectiv :

- sesizarea BCR privind refuzul de plată  a unui CEC emis de SC N. D. SRL Boian , filele 14- 21, 61- 74 dosar urm.

-Relaţiile BRD privind intrarea în interdicţie bancară a SC N. D. SRL , filele 32- 45 dos. urm.

-Facturile privind achiziţionarea materialelor , filele 24- 30 , 84- 88 dos urm.

-Filele cec emise de inculpat şi refuzate la plată, filele 23, 91. 96 dos. urm.

-Plângerile şi declaraţiile părţilor civile , filele 12, 54- 55 , 76- 79 dos urm.

-Declaraţiile martorilor , fila 246 dos , precum şi celelalte acte ale dosarului , instanţa reţine următoarele :

I.În cursul anului 2008 , între societatea al cărei asociat unic era inculpatul , SC N. D. SRL şi SC M. SRL Mediaş s-au derulat relaţii comerciale în sensul că prima achiziţiona materiale de construcţii de la a doua. La un momentdat , inculpatul achiziţionează de la SC M. SRL materiale de construcţii  la 23 iunie 2008 şi 30 iulie 2008 , în valoare de 14,803.83 lei,  cu plata ulterior  . La insistenţele părţii civile , inculpatul lasă cu titlu de garanţie o filă CEC semnată şi ştampilată , dar necompletată . La data  de 1 august 2008 , în condiţiile în care nu s-a efectuat plata materialelor de construcţii , partea civilă completează fila CEC şi o introduce la plată , însă este refuzată la plată  de BCR  pentru lipsă disponibil plată şi pentru faptul că făcea parte dintr-un set de instrumente  de plată retrase din circulaţie în urma intrării în interdicţie de plată a SC N. D. SRL. BCR  a comunicat că în perioada  1 mai 2008- 30 august 2008 nu s-a înregistrat nici o operaţiune în contul societăţii .Fila CEC emisă nu  a fost completată de emitent cu toate menţiunile prev. în art. 1 din Legea nr 59/1934 , cum ar fi locul şi data emiterii .Prejudiciul nu a fost recuperat .

În drept , fapta inculpatului de a determina partea civilă să-i vândă materiale de construcţii cu plata ulterioară garantând plata cu o filă CEC retrasă de BCR şi în condiţiile în care ştia că nu deţine disponibil în cont întruneşte  elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune , prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 din CP , pentru comiterea căreia va fi condamnat  la pedeapsa de -  3 ani închisoare , iar fapta inculpatului de emitere a filei CEC fără menţiunile obligatorii prev. de art. 1 pct 5 din Legea 59/1934  constituie  infracţiunea de emitere a unui cec căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale , prev. de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr 59/1934 , pentru care va fi condamnat la pedeapsa – de 6 luni închisoare.

 II.La data de 11 iunie 2008  inculpatul încheie cu SC C- Târnăveni  contractul nr 38 prin care societatea vindea acestuia produse de ceramică . Cu această ocazie , inculpatul predă şi fila CEC BE 300 01956957 semnată şi ştampilată , dar necompletată  la alte rubrici .La data de 12 iulie 2008 , inculpatul emite fila CEC BE 300 01956958 în valoare de 7007, 51 lei pentru marfa achiziţionată.  Ulterior , inculpatul continuă să achiziţioneze de la  partea civilă materiale pentru plata cărora eliberează filele CEC BE 300 01956960, BE 300 01956962, BE 300 01956964 lei , completate de casiera părţii civile în faţa inculpatului pentru suma totală de 15884, 64 lei. Filele CEC făceau parte dintr-un set de instrumente de plată retrase de bancă , iar inculpatul nu avea disponibil în cont pentru efectuarea plăţii . Prejudiciul nu a fost recuperat.

În drept , fapta inculpatului de a determina partea civilă să-i vândă materiale de construcţii cu plata ulterioară garantând plata cu o filă CEC retrasă de bancă şi în condiţiile în care ştia că nu deţine disponibil în cont , în mod repetat ,întruneşte  elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune , formă continuată, prev. de art. 215 alin. 4 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 CP din CP , pentru comiterea căreia va fi condamnat  la pedeapsa de -  3 ani  şi 2 luni închisoare , iar fapta inculpatului de emitere a filei CEC fără menţiunile obligatorii prev. de art. 1 pct 5 din Legea 59/1934  constituie  infracţiunea de emitere a unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale , prev. de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr 59/1934 , pentru care va fi condamnat la pedeapsa – de 6 luni închisoare.

III. În data de 3 iulie 2008 , inculpatul  a achiziţionat de la SC S. Mediaş materiale de construcţii , iar plata ulterioară a fost garantată cu o filă CEC  BE 300 01956965 . Ulterior , inculpatul a continuat să achiziţioneze de la partea civilă materiale de construcţii în sumă totală de 14945, 09 lei. În condiţiile în care inculpatul nu a efectuat plata , partea civilă a  completat fila CEC cu  menţiunile lipsă şi a introdus-o la plată , însă a fost refuzată pentru lipsă disponibil în cont şi pentru că aceasta fusese retrasă de bancă .

Banca a anunţat inculpatul despre anularea cecurilor neutilizate  din data de 3 mai 2008 , însă  acesta nu le-a restituit .

Prejudiciul nu a fost recuperat.

În drept , fapta inculpatului de a determina partea civilă să-i vândă materiale de construcţii cu plata ulterioară garantând plata cu o filă CEC retrasă de BCR şi în condiţiile în care ştia că nu deţine disponibil în cont întruneşte  elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune , prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 din CP , pentru comiterea căreia va fi condamnat  la pedeapsa de -  3 ani închisoare , iar fapta inculpatului de emitere a filei CEC fără menţiunile obligatorii prev. de art. 1 pct 5 din Legea 59/1934  constituie  infracţiunea de emitere a unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale , prev. de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr 59/1934 , pentru care va fi condamnat la pedeapsa – de 6 luni închisoare.

La individualizarea şi dozarea pedepselor aplicate s-au avut în vedere următoarele :

-pericolul social al faptelor comise

-comportamentul procesual al inculpatului , care nu s-a prezentat în faţa organelor judiciare , a instanţei de judecată care a procedat la citarea în mod repetat a acestuia de la adresa indicată în calea de atac ,  dezinteresul total pentru repararea prejudiciului cauzat părţilor civile , elemente funcţie de care instanţa de rejudecare ar fi procedat la aplicarea unei pedepse peste limita aplicată de instanţa de fond din primul ciclu procesual , însă s-a avut în vedere că nu i se poate agrava situaţia inculpatului în propria cale de atac.

-în ceea ce priveşte infracţiunile de înşelăciune , s-a reţinut starea de recidivă postcondamnatorie  , prev. de art. 37 lit. a din CP . Prin sentinţa penală nr -/ 12.06.2008 irevocabilă , inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare  cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani. În cursul termenului de încercare , inculpatul a comis noi infracţiuni intenţionate , pentru care pedeapsa legală este mai mare de 1 an.

-În ceea ce priveşte infracţiunile de emitere CEC căruia îi lipseşte un element esenţial , s-a dispus schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu , prin înlăturarea stării de recidivă , nefiind întrunite condiţiile prev. de art. 37 lit. a CP .

Având în vedere că inculpatul a comis  infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare stabilit prin sentinţa penală nr - /2008 a Judecătoriei Mediaş , în baza art. 85 din Cp se va dispune anularea suspendării condiţionate , astfel că În baza art. 33 lit. a cu art. 34 lit. b din Codul penal se va dispune contopirea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. -/2008 a Judecătoriei Mediaş cu pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin prezenta pentru infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 faţă de partea civilă S.C. C. S.A. Târnăveni, astfel încât inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 1 lună, executând în total 1 an şi 1 lună închisoare.

În baza art. 37 lit. a, art. 39 alin. 1, art. 34 lit. b Cod penal dispune contopirea acestei pedepse rezultante cu celelalte pedepse noi aplicate prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art. 14 CPP cu art. 998 Cod civil va obliga  pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. N. D. S.R.L. să plătească despăgubiri părţilor civile, după cum urmează: către S.C. M. S.R.L. Mediaş suma de 14.803,03 lei, părţii civile S.C. C. S.A. Târnăveni suma de 22.892 lei, către S.C. S. S.R.L. Mediaş suma de 14.945,08 lei.

Se va menţine măsura sechestrului asigurător instituită de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş asupra bunurilor inculpatului până la concurenţa sumelor stabilite prin prezenta.

Se va ispune anularea filelor CEC seria BE 300019569560, seria BE 30001956961, seria BE 30001956958, seria BE 30001956962, seria BE 30001956964.

În baza art. 191, 189 Cpp va obliga pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. N. D. S.R.L. la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare, precum şi 400 lei onorariu avocat oficiu.