Perimare; admitere in parte

Sentinţă civilă 7470 din 14.05.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul instanţei la 11.03.2013 pe rolul Judecătoriei Iaşi sub numărul 8294/245/2013, contestatorii IN si IL au solicitat în contradictoriu cu intimata B.  S.A anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarele de executare nr. 81/2010 si 33/2012, suspendarea executarii silite pana la solutionarea

În motivare contestatorii au arătat că pana la data de 18.02.2013 nu li s-a comunicat niciun act de executare intocmit de catre executorul judecatoresc DC. De asemenea, au precizat contestatorii, fata de cererea de executare silita inregistrata sub nr. 573/08.09.2010, in dosarul de executare nr. 81/2010, executarea silita este perimata, intrucat executarea silita a fost incuviintata prin Incheierea din data de 10.12.2010, pronuntata de catre Judecatoria Iasi, in dosarul nr. 33764/245/2010.

De asemenea, au aratat contestatorii, s-a perimat si executarea silita in dosarul nr. 33/2012, la cererea intimatei de CONTINUARE a executarii silite, intrucat aceasta cerere reprezinta in fapt o noua cerere de incuviintare executare silita, efectuata la mai mult de 1 an si 10 luni de la data ultimului act de executare constand in cererea de executare silita nr. 572/08.09.2010.

Chiar daca ne-am raporta la o noua cerere de executare silita, arata contestatorul, executarea este perimata intrucat de la data procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare (ultimul act efectuat in cauza), timp de 6 luni de zile nu a mai fost efectuat niciun al act de executare. Astfel, urmatorul act de executare este reprezentat de procesul verbal de situatie intocmit la data de 15.11.2012.

Totodata, au mentionat ca s-au incalcat dispozitiile art. 388 Cid procedura civila, privind obligatia executorului judecatoresc de a emite procese verbale pentru toate actele de execturare pe care le efectueaza, ceea ce nu s-a realizat atunci cand s-a intocmit somatia de plata nr. 33/15.02.2013.

Intimata B. SA a formulat întâmpinare prin care, a invocat pe cale de exceptie tardivitatea contestatiei, exceptie ce a fost solutionata la termenul de judecata din 30.04.2013, in sensul respingerii acesteia ca neintemeiata, iar pe fondul cererii, a arătat că din actele dosarului de executare silita nr. 33/2012 rezulta ca acestea nu sunt perimate.

Au fost depuse la dosar copii de actele dosarului de executare.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine:

În temeiul titlului de creanta contract de credit SJ CC 156/3813/29.10.2008 modificat prin actul aditional SJ CC 156/3813/A/30.04.2009 si contract de ipoteca SJ-CC 156/3813/A/07.05.2009, a fost începută executarea silită de către intimata creditoare B. SA, prin constituirea dosarului de executare nr. 81/2010, cererea de executare silita fiind formulata la 08.09.2010 sub nr. 573 (fila 32).

Instanta constata ca aceasta cerere nu a mai fost urmata de alte acte de executare in cadrul acestui dosar de executare- nr. 81/2010.

Potrivit art. 389 Cod procedură civilă, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.

Instanta apreciaza, fata de aceste dispozitii legale, ca executarea silita s-a perimat in ceea ce priveste actele de executare din dosarul de executare nr. 81/2010.

Instanta retine in continuare ca BCR S.A. a solicitat continuarea executarii silite, conform adresei nr. 165/14.05.2012 (f. 34), solicitare pe care instanta o apreciza ca atare, fiind nelegala interpretarea in sensul ca ar reprezenta o noua cerere de executare silita. Este adevarat ca legislatia in vigoare la acel moment a impuse ca cererea sa se adrese unui executor judecatoresc, fiind constituit astfel, dosarul de executare nr. 33/2012 pe rolul BEJ DC.

La data de 08.06.2012, s-a emis procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 33 stabilind cheltuieli de executare in cuantum de 15664 lei.

Urmatorul act de executare este reprezentat de procesul verbal de situatie din 15.11.2012, astfel incat constata instanta ca sustinerea contestatorilor privind perimarea executarii silite este neintemeiata, intrucat de la data indeplinirii actului de executare constand procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare (08.06.2012) au trecut mai putin de 6 luni pana la urmatorul act de executare, cel aratat mai sus. Termenul de 6 luni se implinea la 8.12.2012.

In schimb, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 33/08.06.2012 este nul, iar instanta va dispune anularea acestuia pentru alt considerent si anume acela ca a fost emis in lipsa indeplinirii actului de executare al somatiei care stabileste debitul in raport de care se calculeaza si cuantumul cheltuielilor de executare.

La data de 15.02.2013 s-a emis somatia nr. 33 avand in vedere obligatia de plata de catre contestatori a debitului in suma de 217712,23 euro si cheltuieli de executare in cuantum de 15664 lei.

In ceea ce priveste partea din aceasta somatie care stabileste obligatia de plata a cheltuielilor de executare, instanta va dispune anularea acesteia, drept consecinta a anularii procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 33/08.06.2012.

In ceea ce priveste somatia nr. 33 ce vizeaza obligatia de plata de catre contestatori a debitului in suma de 217712,23 euro, instanta apreciaza ca aceasta a fost emisa in mod legal.

Sustinerile contestatorilor in sensul ca aceasta somatie trebuia insotita de un proces verbal, conform art. 388 cod procedura civila, sunt neintemeiate, intrucat in ceea ce priveste somatia, sunt incidente dispozitiile speciale ale art. 387 Cod procedura civila.

Potrivit art.274 C.proc.civ, va obliga intimata la plata cheltuielilor de judecată suportate de contestatoare-taxă de timbru, timbru judiciar.in mod definitv si irevocabil a contestatiei la executare, cu chletuieli de judecata.