Pretenţii restituire împrumut

Sentinţă civilă 7671 din 20.05.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la numărul de mai sus, reclamanta X  l-a chemat în judecată pe pârâtul  Y , solicitând obligarea acestuia s-i restituie suma de 2600 euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, pe care i-a împrumutat în 2010 şi 64 lei daune interese (pentru notificare), cu cheltuieli de judecată.

A arătat că pârâtul nu i-a restituit suma de mai sus.

A invocat art. 1576 – 1584 Cod civil.

A depus copie după: „declaraţie”, carte de identitate, dovadă, dovadă de primire, notificarea 6117/2012 şi factura seria 2012/107/24.10.2012.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nu şi-a propus probe în contradovadă, achiesând astfel tacit la pretenţiile reclamantei.

În cauză a fost audiat martorul DE, la stăruinţa reclamantei, care a declarat cp pârâtul a negat că are de restituit suma de 2600 euro (art. 189 (2) C.pr.civ.).

Estimând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a împrumutat pârâtului suma de 2500 euro, acesta obligându-se să-i restituie până la 15.12.2010 , conform înscrisului sub semnătură privată intitulat „declaraţie” şi depoziţia martorului.

Conform art. 1576 – 1584 din vechiul Cod civil pârâtului îi revenea obligaţia de restituire a sumei împrumutate.

Faţă de cele reţinute, instanţa va admite în parte prezenta acţiune şi, în baza art.  menţionate, art. 998 C.civil (pentru saune pentru notificare) şi 274 -276 C.pr.civ. îl va obliga pe pârât să plătească reclamantei sumele de: 2600 euro în echivalentul lei la data plăţii şi 1813 lei cheltuieli de judecată (timbraj – 813 lei şi diferenţa onorar de avocat, redus conform complexităţii cauzei).