Drept procesual penal. Contestaţie la executare. Împrejurarea că persoana condamnată are de executat de două ori una şi aceeaşi pedeapsă reprezintă o împiedicare la executare.

Sentinţă penală 1593 din 29.05.2012


Condamnatul a formulat, în mod succesiv, două cereri de modificare de pedepse, pe care le-a adresat Judecătoriei Iaşi. Astfel, cele 2 cereri de modificare de pedepse, întemeiate pe dispoziţiile art. 449 Cod procedură penală, au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Iaşi, sub numere diferite de dosar.

Prin sentinţa penală…. din 05.11.2010 pronunţată de Judecătoria Iaşi, urmare a admiterii primei cereri de modificare de pedepse formulată de condamnat, s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoare stabilite prin sentinţele penale din 15.09.2006, 27.09.2006 respectiv 22.12.2006, toate ale  Judecătoriei Vaslui. Prin aceeaşi sentinţă penală s-a constat că toate cele trei infracţiuni pentru care fusese condamnat prin sentinţele penale amintite, aparţinând  Judecătoriei Vaslui, au fost săvârşite înlăuntrul termenului de încercare de 5 ani stabilit prin sentinţa penala din 02.11.2000 a Judecătoriei Iaşi, astfel încât s-a dispus menţinerea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare  stabilită prin hotărârea anterioară de condamnare, pedeapsă ce a fost adăugată la pedeapsa rezultată în urma contopirii pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente, astfel că pedeapsa totală de executat  a fost pedeapsa de 6 ani închisoare.

Sentinţa penală … din 05.11.2010 a Judecătoriei Iaşi a rămas definitivă prin nerecurare la data de 24.11.2010 şi, la aceeaşi dată, Judecătoria Iaşi a emis în baza acesteia mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. …/2010.

După rămânerea definitivă a sentinţei penale anterior menţionată, s-a continuat judecata şi în dosarul ce avea ca obiect cea de a doua cerere de modificare de pedepse, cauza fiind soluţionată în primă instanţă prin sentinţa penală din 22.12.2010. Şi prin această din urmă sentinţă penală, instanţa a dispus contopirea pedepselor cu închisoare ce fuseseră stabilite în sarcina aceluiaşi condamnat prin sentinţele penale amintite mai sus, toate ale  Judecătoriei Vaslui. Şi de această dată, constatându-se că toate cele trei infracţiuni pentru care  fusese condamnat prin sentinţele Judecătoriei Vaslui, au fost săvârşite înlăuntrul termenului de încercare de 5 ani stabilit prin sentinţa penala nr. din 02.11.2000 a Judecătoriei Iaşi, s-a dispus menţinerea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare  stabilita prin hotărârea anterioară de condamnare, pedeapsă ce a fost adăugată la pedeapsa rezultată în urma contopirii pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente, astfel că pedeapsa totală de executat  a fost pedeapsa de 6 ani închisoare.

Şi aceasta a doua hotărâre judecătorească - sentinţa penală ..din 22.12.2010 a Judecătoriei Iaşi - a rămas definitivă prin nerecurare, la data de 18.01.2011.

După rămânerea definitivă a sentinţei penale anterior menţionată, Judecătoria Iaşi, ca instanţă de executare, a emis pe numele condamnatului TNC, mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 4093/2010.

În raport de situaţia sus prezentată, instanţa reţine că, în prezent, condamnatul TNC are de executat 2 pedepse de câte 6 (şase) ani închisoare, fiecare dintre aceste pedepse fiind formată (ca şi pedepse componente stabilite pentru infracţiuni concurente) din unele şi aceleaşi pedepse cu închisoarea.

Împrejurarea că persoana condamnată TNC are de executat de două ori aceeaşi pedeapsă cu închisoarea, în opinia instanţei, se încadrează în cazul de contestaţie la executare înscris în art. 461 lit. d Cod procedură penală, mai concret reprezintă o împiedicare la executare.

Cu alte cuvinte, împrejurarea că în prezent contestatorul condamnat TNC execută pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr. .din 05.11.2010 a Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 24.11.2010, împiedică executarea, încă o dată, a uneia şi aceleaşi pedepse de 6 (şase) ani închisoare ce i-a fost aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. .. din 22.12.2010 a Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 18.01.2011, ca urmare a contopirii, pentru a doua oară, a aceloraşi pedepse stabilite pentru infracţiuni concurente, prin hotărâri de condamnare diferite.