Furt

Sentinţă penală 220 din 25.05.2010


SENTINŢA PENALA NR. 305

Şedinţa publică din data de 25 mai 2010

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 4004/P/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului M V pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi de distrugere, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal şi art. 217 alin. 1 Cod penal ( două fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal.

în fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că în noaptea de 10/11.12.2009, pe fondul consumului de alcool, inculpatul a pătruns prin efracţie în magazinul aparţinând societăţii M SRL de unde a sustras obiecte de îmbrăcăminte şi acte ale societăţii, acestea din urmă incediindu-le în stradă, iar apoi, cu intenţie, cu o piatră a spart un geam de la barul SC...........SRL.

în cursul cercetării judecătoreşti, legal citat inculpatul nu s-a prezentat pentru a fi audiat de instanţă în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cod procedură penală şi art. 69-74 Cod procedură penală.

Potrivit art. 326 Cod procedură penală a fost audiat administratorul părţii

vătămate SC..........SLR care a declarat că nu se constituie partea civilă în procesul

penal.

De asemenea, reprezentantei părţii vătămate SC ......... SRL i s-a pus în

vedere la termenul la care a fost prezentă în instanţă să precizeze dacă doreşte să se constituie parte civilă, aceasta depunând la dosar un înscris prin care solicita judecarea cauzei în lipsă dar fără a preciza dacă se constituie parte civilă, ceea ce echivalează cu neconstituirea de parte civilă în cadrul procesului penal.

In ceea ce priveşte obiectele sustrase de către inculpat, respectiv articolele de îmbrăcăminte, acestea au fost restituie părţii vătămate SC.............SRL.

Instanţa a audiat martorii din lucrări P S şi R G, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

La termenul din data de 25.05.2010 instanţa a pus în discuţie din oficiu schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunile prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal şi art. 217 alin. 1 (două fapte) Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracţiunile prevăzute de art. 208 alin. 1, art. 209

alin. 1 lit. g, i Cod penal şi art. 217 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Atât reprezentantul Ministerului Public, cât şi apărătorul din oficiu al inculpatului au fost de acord cu schimbarea de încadrare.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în noaptea de 10/11.12.2009 inculpatul, aflat în stare de ebrietate a pătruns

prin efracţie în magazinul aparţinând societăţii M...... SRL de unde a sustras mai

multe obiecte de îmbrăcăminte şi acte ale societăţii.

După comiterea acestei fapte inculpatul a incendiat în faţa magazinului actele pe care le sustrăsese, provocând distrugerea acestora.

Ulterior s-a deplasat la barul ce aparţine societăţii .............SRL unde cu o

piatră a spart geamul şi a distrus şi sistemul de închidere.

După ce organele de poliţie au fost chemate la faţa locului inculpatul a fost depistat pe o stradă din municipiul Moineşti, a fost legitimat, a fost condus la locul

producerii faptelor, unde reprezentanta societăţii ..........SRL a recunoscut haina şi

eşarfa pe care le avea inculpatul asupra sa ca fiind obiectele de îmbrăcăminte ce-i fuseseră sustrase din magazin, ocazie cu care i-au şi fost restituite.

Fiind audiat în cursul urmării penale inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, motivând că era supărat şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Deoarece au existat dubii în legătură cu starea psihică a inculpatului, în cursul urmăririi penale a fost efectuată şi o expertiză psihiatrică care a concluzionat că inculpatul a avut discernământ la momentul comiterii faptelor.

Martora P S a declarat atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei, că

în seara de 10/11.12.2009 se afla la barul aparţinând societăţii ...... SRL unde este

angajată, şi dormea într-o cameră din spate, iar în jurul orei 3 dimineaţa a auzit un zgomot datorită căruia s-a trezit şi deplasându-se în interiorul barului a văzut o persoană pe care a identificat-o ca fiind inculpatul M V, care spărsese geamul barului cu o piatră, piatră ce se afla în interiorul barului.

A mai declarat martora că a ţipat la acea persoană care s-a speriat şi a fugit.

La fata locului a fost chemat martorul R G, administratorul societăţii .... SRL, care a declarat că ajungând acolo a constatat că geamul societăţii fusese spart cel mai probabil cu piatra care se afla în interiorul barului şi fusese distrus şi sistemul de închidere.

După venirea administratorului societăţii, martora PS s-a deplasat la

magazinul societăţii......SRL, acesta aflându-se în apropriere, unde a văzut că şi la

această societate fusese spart geamul şi în faţa magazinului ardeau nişte acte.

Cele declarate de martori se coroborează cu întreg materialul probator, respectiv procese - verbale de constatare la faţa locului, plângerile administratorilor celor două societăţi, declaraţiile inculpatului.

Din toate aceste reiese că inculpatul a săvârşit faptele pentru care a fost trimis în judecată.

Astfel cum arătat însă, instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice deoarece cele două fapte de distrugere comise de inculpat au avut loc la un interval foarte scurt de timp în baza căruia atât literatura de specialitate cât şi practica

judiciară în materie au fost unanime în a aprecia că este vorba în aceste cazuri de o singură faptă comisă în condiţiile art. 41 alin. 2 Cod penal.

Pentru acest motiv instanţa urmează a dispune schimbarea încadrării juridice în sensul arătat.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72. Cod penal şi anume: gradul de pericol social al faptei, împrejurările concrete în care a fost comisă fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce, prejudiciul cauzat şi care a fost recuperat, precum şi faptul că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale şi care a avut o atitudine sinceră de recunoaştere a faptei, prezentându-se în faţa organelor de urmărire penală, împrejurări ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante conform art.74-76 Cod penal în temeiul cărora instanţa va aplica pedepsele sub minimul special.

De asemenea, instanţa va avea în vedere şi concluziile expertizei psihiatrice efectuată în cursul urmăririi penale conform cărora deşi inculpatul a avut discernământ la data comiterii faptelor totuşi prezintă o tulburare de personalitate de tip instabil emoţional şi psihodrom de dependenţă etanolică.

în consecinţă, în baza art. 334 Cod procedură penală va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul din infracţiunile prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal şi art. 217 alin. 1 (două fapte) Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracţiunile prevăzute de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal şi art. 217 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

în baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g, i Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal va condamna inculpatul la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

în baza art. 217 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal va condamna inculpatul la 600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere în formă continuată.

în baza art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 alin. 1 lit. d Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Conform art. 71 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.

Deoarece din ansamblul probator rezultă că faptele săvârşite de inculpat au un caracter accidental, acesta nemaiavând condamnări penale, şi a avut o atitudine sinceră în cursul urmăririi penale, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins si fără executarea acesteia, instanţa, în baza art. 81 Cod penal şi art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

în baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

în baza art. 14 şi art. 346 alin 1 Cod procedură penală va lua act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în procesul penal, iar obiectele sustrase au fost restituite administratorului părţii vătămate SC...............SRL.

Văzând şi dispoziţiile art. 189 şi art. 191 alin. ICod procedură penală.