Familie

Sentinţă civilă 195 din 24.03.2010


JUDECĂTORIA MUN. MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. Şedinţa publică din 24.03.2010 desfăşurată la sediul instanţei

COMPLETUL COMPUS DIN :

PREŞEDINTE

GREFIER

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 883/260/2010 la data de 17.02.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamantul H. C a chemat în judecată pe pârâta H.M. pentru ca în baza probelor pe care instanţa le va administra să se desfacă căsătoria din culpa exclusivă a pârâtei, minorii să fie încredinţai reclamantului urmând ca pârâta să fie obligată la plata unei pensii de întreţinere pentru cei 2 minori, pârâta să-şi reia numele avut înainte de căsătorie. Acţiunea a fost timbrată cu suma de 39 lei şi 0,3 lei timbru judiciar.

Din analiza actelor depuse la dosar şi a probatoriului administrat, instanţa retine următoarea situaţie:

Din căsătoria părţilor încheiată in 22 04 2004 au rezultat minorii Georgel, născut la data de 26.04.2005 şi Ştefan, născut la data de 06.01.2007.

Probatoriul cauzei respectiv declaraţiile martorilor A A si H E arată că soţii s- au separat in fapt din august 2008 când pârâta a plecat de la domiciliul comun iară ca relaţiile de familie să fie reluate.

Pârâta care a venit in instanţă după prima zi de înfăţişare, şi-a însuşit declaraţia martorei A A.

9

După plecare din domiciliul comun, pârâta a intrat intr- o relaţie de concubinaj şi este in prezent Însărcinată.

Martorii declara că părţile se certau când erau Împreună, fără a şti exact motivul disputelor din familia părţilor.

Faţă de această situaţie, instanţa raportat la art. 38 alin 1 C. fam. apreciază că ambii soţi se fac vinovaţi de destrămarea relaţiilor de familie şi de plecarea pârâtei din domiciliul comun.

La plecare, pârâta a luat unul din minori, respectiv pe Ştefan pe care 1- a adus tatălui după cea. 1 an.

In prezent cei 2 min locuiesc Împreună cu tatăl lor, sunt bine Îngrijiţi cu ajutorai bunicii materne, tară ca mama să fie contribuit cu ceva la creşterea si educarea acestora.

Pârâta este de acord ca minorii să fie Încredinţaţi tatălui.

Faţă de această situaţie, raportat la art. 42 C. fam., instanţa va Încredinţa pe cei 2 minori tatălui spre creştere si educare.

Va obliga in baza 84 si 96 C. fam. pe pârâtă la o pensie de Întreţinere lunară de 80 lei pentru Georgel si de 60 lei pentru Ştefan incepand cu data de 17.02.2010 şi până la majoratul minorilor.

La fondul cauzei fără a se solicita acest lucru in acţiune, reclamantul a solicitat stabilirea unui program de vizită si relaţii personale a paratei cu minorii, aspect solicitat si de pârâta in cauză faţă de poziţia de conivenţă a ambelor părţi.

Deşi nu s-au formulat un probatoriu în cauză raportat la acest capăt de cerere, instanţa pe baza principiului disponibilităţii părţilor in materie civilă va admite si acest capăt de cerere si va stabili ca pârâta să aibă relaţii personale cu minorii in prima si a -3-a duminică a fiecărei luni intre orele 14-16, la domiciliul reclamantului motivat de faptul că a existat o perioadă de timp in care pârâta nu a avut o relaţie cu cei 2 minori si luarea minorilor din mediul lor ar putea prezenta o trauma pentru aceştia cel puţin in perioada imediat următoare. Ulterior, insă este posibila după stabilirea unei relaţii de Încredere si afecţiune intre mama si cei 2 fii si a unei relaţii la domiciliul pârâtei.

Ambele părţi au lăsat la aprecierea instanţei programul astfel încât instanţa raportat la poziţia părţilor si interesul minorilor va stabili programul arătat. Tot la fondul cauzei reclamantul a solicitat obligarea pârâtei şi la restituirea alocaţiei de stat pe care aceasta a declarat in faţa instanţei că a ridicat- o Întrucât Înregistrarea copiilor s-a făcut pentru alocaţie pe numele ei, soţul având la acea

dată ocupaţia de cioban, fără posibilitatea de a ridica aceasta alocaţie lunar.

Nu s- au făcut nici un fel de probe in cauză, nu s-a arătat care este valoarea . alocaţiei ridicate, motiv pentra care instanţa va respinge acest capăt de cerere, ca nefiindat dovedit, reclamantul având posibitatea pe cale separată să solicite acest lucra care este in interesul minorilor.

Pe ideea cuplei procesuale, instanţa va obliga pe pârâtă la plata a Vi din cheltuielile de judecată, respectiv 200 lei onorariu de avocat si 16,6 lei taxe de promovare acţiune.