Minori

Sentinţă civilă 172 din 13.01.2010


HOTĂRÂRE 13.01.2010

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Din căsătoria părţilor Încheiată la data de 31. 10. 1992 sub nr. 232 la Primăria Moineşti, au rezultat minorii Cătălin - Costel, născut la data de 18.08 1993 şi Iulian - Tudor născut la data de 29 07.1997.

Probatoriul cauzei respectiv declaraţia martorilor Mărmureanu Paula şi Lupes Miora -Gabriela arată că relaţiile de familie s- au deteriorat cu mai mult timp in urmă, părţile separandu- se in fapt si gospodarindu- se separat, deşi locuiesc in acelaşi imobil.

Pârâtul nu a dorit să formuleze probatorii.

Martorii reclamantei indicaţi, arată că pârâtul este gelos, are o atitudine agresivă cu soţia sa căreia Ii face dese reproşuri, situaţie faţă de care relaţiile de familie au devenit In prezent ireconciliabile.

Ambii soţi solicită divorţul.

Instanţa raportat la art. 38 alin 1 C. fam. va admite acţiunea si va desface căsătoria din culpă comună, apreciind că in cazul părţilor, după un mariaj de 18 ani, situaţia relevată de martori si de părţi conduce la ideea unei culpe comune in destrămarea relaţiilor de familie.

Reclamanta va reveni la numele de Pricop.

Minorii mai mari de 10 ani, care au fost audiaţi în camera de consiliu declară că doresc să fie incredintati mamei, aspect ce concordă cu concluziile anchetei sociale care atestă că la mamă există condiţii optime pentru aceştia.

Din probatoriul cauzei rezultă că si paratul are o relaţie fireasca, normala cu copiii săi si- i ajută material conform posibilităţilor sale.

In baza art. 42 C. fam., va incredinta mamei pentru creŞtere si educare pe minorii rezultaŢi din căsătorie.

In baza art. 86 şi 94 C. fam. va obliga pe pârât la o pensie de întreţinere pentru fiecare minor de cate 80 lei lunar până la majoratul acestora, având in vedere ca bază de calcul venitul minim pe economie întrucât nu s- a arătat că pârâtul realizează venituri dintr- o muncă salarizată cu forme legale. Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.