Validare poprire. Condiţii.

Sentinţă civilă 5616 din 14.04.2009


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi, creditoarea E.K.R. a chemat în judecata pe debitorul S.S. si tertul poprit S.C. E. S.R.L., solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna validarea popririi instituite asupra veniturilor pe care debitorul le realizeaza de la tertul poprit.

În motivarea actiunii, creditoarea a aratat ca, pe rolul BEJ a fost înregistrat dosarul de executare privind pe debitor. În cadrul desfasurarii procedurii de executare silita, la data de 17.12.2008, a fost emisa adresa de înfiintare a popririi catre angajatorul debitorului, S.C. E. S.R.L., adresa comunicata la data de 22.12.2008. Pâna la momentul actual, însa, tertul poprit nu a procedat la înfiintarea popririi.

La solicitarea instantei, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi a precizat ca debitorul a figurat cu contract individual de munca la tertul poprit S.C. E. S.R.L., contract ce a încetat de la data de 01.03.2007.

Analizând materialul probator, instanta a constatat ca actiunea creditoarei este neîntemeiata, pentru urmatoarele considerente:

În fapt, la data de 21.09.2005, între debitorul S. S. si S.C. C. S.A. s-a încheiat contractul de credit de consum nr.. Ca urmare a neîndeplinirii de catre debitoare a obligatiilor financiare asumate, împrumutatorul a cedat creanta în suma de 5301,29 RON în favoarea E.K.R.

Prin adresa din data de 08.10.2008, creditoarea a solicitat executarea silita a contractului de credit de consum.

 Prin adresa emisa tertului poprit S.C. E. S.R.L., la data de 17.12.2008, si comunicata acestuia la 22.12.2008, acesta a fost informat ca asupra veniturilor salariale ale debitorului a fost instituita poprirea în limita sumei de 6310,09 RON.

Pe de alta parte, la data de 01.03.2007, tertul poprit a emis de încetare a contractului individual de munca nr.177300 din 03.05.2005 al debitorului, în temeiul art.55 lit.b din Codul muncii.

Aplicând dispozitiile legale cuprinse în art.460 alin.1 si 2 si art.456 alin.1 lit.a C.p.civ. la situatia de fapt retinuta în cauza instanta apreciaza ca nu se poate retine, în sarcina tertului poprit S.C. E. S.R.L., neîndeplinirea obligatiei de a consemna, la dispozitia executorului judecatoresc, sumele de bani ce sunt retinute lunar din veniturile realizate de  debitor.

Instanta are în vedere ca, în drept, potrivit dispozitiilor art. 460 alin 1 Cod procedura civila, validarea popririi poate fi dispusa doar în conditiile în care tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc sa consemneze suma, a liberat-o debitorului poprit.

Or, în cauza de fata, instanta constata ca tertul poprit nu avea aceasta obligatie întrucât, la momentul încunostiintarii sale despre poprirea înfiintata de executorul judecatoresc (22.12.2008), debitorul nu mai desfasura activitate în cadrul unitatii.

În consecinta, având în vedere dispozitiile legale mai sus-mentionate, instanta a constatat ca tertul poprit nu era tinut de obligatiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi, actiunea formulata de creditoare fiind neîntemeiata.